Browse Source

#1577 explore paginator problem

Unknwon 7 years ago
parent
commit
d023e81a8f

+ 1 - 1
README.md

@@ -111,7 +111,7 @@ There are 5 ways to install Gogs:
 
 - Ex-team members [@lunny](https://github.com/lunny) and [@fuxiaohei](https://github.com/fuxiaohei).
 - See [contributors page](https://github.com/gogits/gogs/graphs/contributors) for full list of contributors.
-- See [TRANSLATORS](conf/locale/TRANSLATORS) for full list of translators.
+- See [TRANSLATORS](conf/locale/TRANSLATORS) for public list of translators.
 
 ## License
 

+ 1 - 1
README_ZH.md

@@ -66,7 +66,7 @@ Gogs 的目标是打造一个最简单、最快速和最轻松的方式搭建自
 
 - 前团队成员 [@lunny](https://github.com/lunny) 和 [@fuxiaohei](https://github.com/fuxiaohei)。
 - 您可以通过查看 [贡献者页面](https://github.com/gogits/gogs/graphs/contributors) 获取完整的贡献者列表。
-- 您可以通过查看 [TRANSLATORS](conf/locale/TRANSLATORS) 文件获取完整的翻译人员列表。
+- 您可以通过查看 [TRANSLATORS](conf/locale/TRANSLATORS) 文件获取公开的翻译人员列表。
 
 ## 授权许可
 

+ 26 - 26
conf/locale/locale_bg-BG.ini

@@ -29,7 +29,7 @@ organization=Организация
 mirror=Mirror
 new_repo=Ново хранилище
 new_migrate=Нова миграция
-new_fork=Нов форк на хранилище
+new_fork=Ново разклонено хранилище
 new_org=Нова организация
 manage_org=Управление на организации
 admin_panel=Админ панел
@@ -208,7 +208,7 @@ org_still_own_repo=Тази организация все още притежа
 
 still_own_user=Тази аутентикация се ползва все още, моля премахнете я от аутентиканцията и опитайте отново.
 
-target_branch_not_exist=Таргетирания клон не съществува.
+target_branch_not_exist=Целевият клон не съществува.
 
 [user]
 change_avatar=Сменете вашия аватар на gravatar.com
@@ -319,9 +319,9 @@ repo_name=Име на хранилище
 repo_name_helper=Добро име на хранилище е име, състоящо от кратки, запомнящи се и уникални ключови думи.
 visibility=Видимост
 visiblity_helper=Това хранилище е <span class="ui red text">Частно</span>
-visiblity_fork_helper=(Промяна на тази стойност ще се отрази на всички форкове)
-fork_repo=Форк на хранилището
-fork_from=Форк от
+visiblity_fork_helper=(Промяна на тази стойност ще се отрази на всички разклонения)
+fork_repo=Разклони хранилището
+fork_from=Разклони от
 fork_visiblity_helper=Не можете да промените видимостта на форкнато хранилище.
 repo_desc=Описание
 repo_lang=Език
@@ -340,14 +340,14 @@ form.name_pattern_not_allowed=Името на хранилище  „%s“ не
 
 need_auth=Нужда от удостоверяване
 migrate_type=Тип мигриране
-migrate_type_helper=Това хранилище ще бъде <span class="ui red text">огледало</span>
+migrate_type_helper=Това хранилище ще бъде <span class="text blue">огледало</span>
 migrate_repo=Мигриране на хранилището
 migrate.clone_address=Клонирай адрес
 migrate.clone_address_desc=Това може да е HTTP/HTTPS/GIT адрес или локален път на сървъра.
 migrate.invalid_local_path=Невалиден път - не съществува или не е директория.
 
-forked_from=Форкнато от
-fork_from_self=Не можете да форкнeте хранилище което си е Ваше!
+forked_from=разклонено от
+fork_from_self=Не можете да разклоните хранилище което си е Ваше!
 copy_link=Копирай
 click_to_copy=Копиране в клипборда
 copied=Успешно копирано
@@ -355,7 +355,7 @@ clone_helper=Нуждаеш се от помощ при клониране? По
 unwatch=Не следи повече
 watch=Следи
 unstar=Не харесвам
-star=Избрано
+star=Харесвам
 fork=Форк
 
 no_desc=Няма описание
@@ -373,15 +373,15 @@ issues=Проблеми
 pulls=Заявки за дърпане
 labels=Етикети
 milestones=Етапи
-commits=Къмити
+commits=Доработки
 releases=Релийзи
 file_raw=Суров
 file_history=История
 file_view_raw=Прегледай в суров вид
 file_permalink=Постоянна връзка
 
-commits.commits=Къмити
-commits.search=Търсене в къмити
+commits.commits=Доработки
+commits.search=Търсене в доработки
 commits.find=Намери
 commits.author=Автор
 commits.message=Съобщение
@@ -441,7 +441,7 @@ issues.reopen_comment_issue=Отвори отново и коментирай
 issues.create_comment=Коментирай
 issues.closed_at=`затворен на <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 issues.reopened_at=`отворен отново на <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
-issues.commit_ref_at=`посочи този въпрос от къмит <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
+issues.commit_ref_at=`посочи този въпрос от доработка <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 issues.poster=Участник
 issues.admin=Администратор
 issues.owner=Притежател
@@ -470,18 +470,18 @@ pulls.no_results=Няма резултати.
 pulls.nothing_to_compare=Няма нищо за сравняване защото базовия клон и заглавния клон са еднакви.
 pulls.has_pull_request=`Вече има заявка за дърпане между тези две цели: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d">%[2]s#%[3]d</a>`
 pulls.create=Създай заявка за дърпане
-pulls.title_desc=желае да обедини %[1]d къмити от <code>%[2]s</code> във <code>%[3]s</code>
-pulls.merged_title_desc=обедини %[1]d къмити от <code>%[2]s</code> във <code>%[3]s</code> %[4]s
+pulls.title_desc=желае да обедини %[1]d доработки от <code>%[2]s</code> във <code>%[3]s</code>
+pulls.merged_title_desc=обедини %[1]d доработки от <code>%[2]s</code> във <code>%[3]s</code> %[4]s
 pulls.tab_conversation=Разговор
-pulls.tab_commits=Къмити
+pulls.tab_commits=Доработки
 pulls.tab_files=Променени файлове
 pulls.reopen_to_merge=Моля възобнови тази заявка за дърпане за да се извърши обединяване.
 pulls.merged=Обединени
 pulls.has_merged=Тази заявка за дърпане е обединена успешно!
-pulls.data_broken=Данните от тази заявка за дърпане са некоректни поради изтриване на информация относно предишен форк.
+pulls.data_broken=Данните от тази заявка за дърпане са невалидни поради изтрита информация за някое разклонение.
 pulls.can_auto_merge_desc=Можете да извършвате авто-обединяване на тази заявка за дърпане.
-pulls.cannot_auto_merge_desc=Не можете да извършите авто-обединяване, защото съществуват конфликти между къмитите.
-pulls.cannot_auto_merge_helper=Моля, използвайте инструмент от командния ред за да отстраните проблема.
+pulls.cannot_auto_merge_desc=Не можете да извършите авто-обединяване, защото съществуват конфликти между доработките.
+pulls.cannot_auto_merge_helper=Моля, използвайте инструменти на командния ред за да отстраните проблема.
 pulls.merge_pull_request=Обедини заявка за дърпане
 
 milestones.new=Нов етап
@@ -528,9 +528,9 @@ settings.transfer_notices_2=- Вие ще запазите достъпа си,
 settings.transfer_form_title=Моля въведете следната информация за да потвърдите операцията:
 settings.delete_notices_1=- Тази операция <strong>НЕ МОЖЕ</strong> да бъде отменена в последствие.
 settings.delete_notices_2=- Тази операция ще изтрие всичко от това хранилище, включително Git данни, въпроси, коментари и достъпа на сътрудници.
-settings.delete_notices_fork_1=- Ако това хранилище е публично, всички форкове ще останат като независими от него след изтриването му.
-settings.delete_notices_fork_2=- Ако това хранилище е частно, всички форкове ще бъдат премахнати след изтриването му.
-settings.delete_notices_fork_3=- Ако желаете да запазите всички форкове след изтриването, първо променете видимостта на това хранилище на публично.
+settings.delete_notices_fork_1=- Ако това хранилище е публично, всички негови разклонения ще останат независими след изтриването му.
+settings.delete_notices_fork_2=- Ако това хранилище е частно, всички негови разклонения ще бъдат премахнати с изтриването му.
+settings.delete_notices_fork_3=- Ако желаете да запазите всички разклонения след изтриването му, първо направете хранилището публично.
 settings.update_settings_success=Опции за хранилище е актуализиран успешно.
 settings.transfer_owner=Нов собственик
 settings.make_transfer=Направи трансфер
@@ -568,8 +568,8 @@ settings.event_send_everything=Имам нужда от <strong>всичко</st
 settings.event_choose=Нека избера от какво имам нужда.
 settings.event_create=Създай
 settings.event_create_desc=Създаден е клон или маркер
-settings.event_push=Пуш
-settings.event_push_desc=Пуш от git в хранилището
+settings.event_push=Предаване
+settings.event_push_desc=Git предаване към хранилището
 settings.active=Активен
 settings.active_helper=Подробности относно събитието извикало хуука ще бъде също представена.
 settings.add_hook_success=Нова webhook е добавен.
@@ -615,7 +615,7 @@ release.tag_name=Име на етикет
 release.target=Цел
 release.tag_helper=Изберете съществуващ етикет или създайте нов етикет при публикуване.
 release.release_title=Заглавие на изданието
-release.content_with_md=Съдържание с <a href="%s"> Markdown</a>
+release.content_with_md=Съдържание с <a href="%s">Markdown</a>
 release.write=Писане
 release.preview=Преглед
 release.content_placeholder=Напишете някакво съдържание
@@ -926,7 +926,7 @@ create_pull_request=`създаде заявка за дърпане <a href="%s
 comment_issue=`коментира въпрос <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s"</a>`
 merge_pull_request=`обедини заявка за дърпане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 transfer_repo=прехвърлено хранилище:  от <code>%s</code> към  <a href="%s"> %s</a>
-push_tag=пушна маркер <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> към <a href="%[1]s">[3]s</a>
+push_tag=предаде маркер <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> към <a href="%[1]s">[3]s</a>
 compare_2_commits=Виж сравнението между тези 2 комита
 
 [tool]

+ 10 - 10
conf/locale/locale_de-DE.ini

@@ -465,23 +465,23 @@ pulls.compare_changes=Änderungen vergleichen
 pulls.compare_changes_desc=Vergleiche zwei Branches und erstelle einen Pull Request für die Änderungen.
 pulls.compare_base=base
 pulls.compare_compare=vergleichen
-pulls.filter_branch=Filter branch
+pulls.filter_branch=Filter Branch
 pulls.no_results=Keine Ergebnisse verfügbar.
 pulls.nothing_to_compare=Es ist nichts zu vergleichen, da Base- und Head-Branch gleich sind.
-pulls.has_pull_request=`There is already a pull request between these two targets: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d">%[2]s#%[3]d</a>`
+pulls.has_pull_request=`Es existiert bereits eine Pull-Anforderung zwischen diesen beiden Zielen: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d">%[2]s#%[3]d</a>`
 pulls.create=Pull Request erstellen
 pulls.title_desc=wants to merge %[1]d commits from <code>%[2]s</code> into <code>%[3]s</code>
-pulls.merged_title_desc=merged %[1]d commits from <code>%[2]s</code> into <code>%[3]s</code> %[4]s
+pulls.merged_title_desc=%[1]d Commits von <code>%[2]s</code> nach <code>%[3]s</code> %[4]s zusammengeführt
 pulls.tab_conversation=Unterhaltung
 pulls.tab_commits=Commits
 pulls.tab_files=Dateien geändert
 pulls.reopen_to_merge=Bitte diese Pull-Anforderung wiedereröffnen, um die Merge-Operation auszuführen.
 pulls.merged=Zusammengeführt
 pulls.has_merged=This pull request has been merged successfully!
-pulls.data_broken=Data of this pull request has been broken due to deletion of fork information.
-pulls.can_auto_merge_desc=You can perform auto-merge operation on this pull request.
-pulls.cannot_auto_merge_desc=You can't perform auto-merge operation because there are conflicts between commits.
-pulls.cannot_auto_merge_helper=Please use command line tool to solve it.
+pulls.data_broken=Die Daten dieser Pull-Anforderung sind defekt aufgrund des Löschens von Fork-Informationen.
+pulls.can_auto_merge_desc=Du kannst eine Auto-Merge Operation auf diese Pull-Anforderung durchführen.
+pulls.cannot_auto_merge_desc=Es kann keine Auto-Merge Operation durchgeführt werden, da es Konflikte zwischen den Commits gibt.
+pulls.cannot_auto_merge_helper=Bitte benutze ein Kommandozeilentool, um den Konflikt zu lösen.
 pulls.merge_pull_request=Merge Pull Request
 
 milestones.new=Neuer Meilenstein
@@ -528,9 +528,9 @@ settings.transfer_notices_2=- Du wirst den Zugang behalten, wenn der neue Besitz
 settings.transfer_form_title=Bitte gib die folgenden Informationen ein, um die Operation zu bestätigen:
 settings.delete_notices_1=- Diese Operation kann <strong>NICHT</strong> rückgängig gemacht werden.
 settings.delete_notices_2=- Die Operation wird alles, was mit diesem Git-Repository verbunden ist, dauerhaft löschen, inklusive der Daten, Issues, Kommentare und Zugriffsrechte von Mitarbeitern.
-settings.delete_notices_fork_1=- If this repository is public, all forks will be became independent after deletion.
-settings.delete_notices_fork_2=- If this repository is private, all forks will be removed at the same time.
-settings.delete_notices_fork_3=- If you want to keep all forks after deletion, please change visibility of this repository to public first.
+settings.delete_notices_fork_1=- Wenn dies ein öffentliches Repository ist, werden alle Forks unabhängig nach dem Löschen des Repositorys.
+settings.delete_notices_fork_2=- Wenn dies ein privates Repository ist, dann werden gleichzeitig alle Forks entfernt.
+settings.delete_notices_fork_3=Wenn alle Forks nach dem Löschen des Repositorys erhalten bleiben sollen, dann muss zuerst die Sichtbarkeit des Repositorys auf öffentlich gesetzt werden.
 settings.update_settings_success=Repository-Optionen aktualisiert
 settings.transfer_owner=Neuer Besitzer
 settings.make_transfer=übertragen

+ 17 - 2
models/repo.go

@@ -740,10 +740,25 @@ func CreateRepository(u *User, opts CreateRepoOptions) (_ *Repository, err error
 	return repo, sess.Commit()
 }
 
+func countRepositories(showPrivate bool) int64 {
+	sess := x.NewSession()
+
+	if !showPrivate {
+		sess.Where("is_private=", false)
+	}
+
+	count, _ := sess.Count(new(Repository))
+	return count
+}
+
 // CountRepositories returns number of repositories.
 func CountRepositories() int64 {
-	count, _ := x.Count(new(Repository))
-	return count
+	return countRepositories(true)
+}
+
+// CountPublicRepositories returns number of public repositories.
+func CountPublicRepositories() int64 {
+	return countRepositories(false)
 }
 
 // GetRepositoriesWithUsers returns given number of repository objects with offset.

File diff suppressed because it is too large
+ 4 - 4
modules/bindata/bindata.go


+ 5 - 5
public/config.codekit

@@ -74,11 +74,11 @@
 		"outputPathIsOutsideProject": 0,
 		"outputPathIsSetByUser": 0
 		},
-	"\/css\/semantic-2.0.8.min.css": {
+	"\/css\/semantic-2.1.3.min.css": {
 		"fileType": 16,
 		"ignore": 0,
 		"ignoreWasSetByUser": 0,
-		"inputAbbreviatedPath": "\/css\/semantic-2.0.8.min.css",
+		"inputAbbreviatedPath": "\/css\/semantic-2.1.3.min.css",
 		"outputAbbreviatedPath": "No Output Path",
 		"outputPathIsOutsideProject": 0,
 		"outputPathIsSetByUser": 0
@@ -237,12 +237,12 @@
 		"outputPathIsSetByUser": 0,
 		"processed": 0
 		},
-	"\/js\/semantic-2.0.8.min.js": {
+	"\/js\/semantic-2.1.3.min.js": {
 		"fileType": 64,
 		"ignore": 0,
 		"ignoreWasSetByUser": 0,
-		"inputAbbreviatedPath": "\/js\/semantic-2.0.8.min.js",
-		"outputAbbreviatedPath": "\/js\/min\/semantic-2.0.8.min-min.js",
+		"inputAbbreviatedPath": "\/js\/semantic-2.1.3.min.js",
+		"outputAbbreviatedPath": "\/js\/min\/semantic-2.1.3.min-min.js",
 		"outputPathIsOutsideProject": 0,
 		"outputPathIsSetByUser": 0,
 		"outputStyle": 1,

File diff suppressed because it is too large
+ 0 - 11
public/css/semantic-2.1.2.min.css


File diff suppressed because it is too large
+ 11 - 0
public/css/semantic-2.1.3.min.css


File diff suppressed because it is too large
+ 2 - 2
public/js/semantic-2.1.2.min.js


+ 1 - 1
routers/home.go

@@ -57,7 +57,7 @@ func Explore(ctx *middleware.Context) {
 		page = 1
 	}
 
-	ctx.Data["Page"] = paginater.New(int(models.CountRepositories()), setting.ExplorePagingNum, page, 5)
+	ctx.Data["Page"] = paginater.New(int(models.CountPublicRepositories()), setting.ExplorePagingNum, page, 5)
 
 	repos, err := models.GetRecentUpdatedRepositories(page)
 	if err != nil {

+ 2 - 2
templates/base/head.tmpl

@@ -18,11 +18,11 @@
 	<link rel="stylesheet" href="{{AppSubUrl}}/css/font-awesome-4.4.0.min.css">
 
 	<!-- Stylesheet -->
-	<link rel="stylesheet" href="{{AppSubUrl}}/css/semantic-2.1.2.min.css">
+	<link rel="stylesheet" href="{{AppSubUrl}}/css/semantic-2.1.3.min.css">
 	<link rel="stylesheet" href="{{AppSubUrl}}/css/gogs.min.css?v={{AppVer}}">
 
 	<!-- JavaScript -->
-	<script src="{{AppSubUrl}}/js/semantic-2.1.2.min.js"></script>
+	<script src="{{AppSubUrl}}/js/semantic-2.1.3.min.js"></script>
 	<script src="{{AppSubUrl}}/js/gogs.js?v={{AppVer}}"></script>
 
 	<title>{{if .Title}}{{.Title}} - {{end}}{{AppName}}</title>