locale_nl-NL.ini 48 KB


 1. app_desc=Een eenvoudige zelfgehoste Git service geschreven in Go
 2. home=Home
 3. dashboard=Dashboard
 4. explore=Verkennen
 5. help=Help
 6. sign_in=Inloggen
 7. sign_out=Afmelden
 8. sign_up=Aanmelden
 9. register=Registreer
 10. website=Website
 11. version=Versie
 12. page=Pagina
 13. template=Sjabloon
 14. language=Taal
 15. create_new=Creëren...
 16. user_profile_and_more=Gebruikersprofiel en meer
 17. signed_in_as=Aangemeld als
 18. username=Gebruikersnaam
 19. email=E-mail
 20. password=Wachttwoord
 21. re_type=Verificatie
 22. captcha=CAPTCHA
 23. repository=Repositorie
 24. organization=Organisatie
 25. mirror=Spiegel
 26. new_repo=Nieuwe repositorie
 27. new_migrate=Nieuwe migratie
 28. new_mirror=Nieuwe Kopie
 29. new_fork=Nieuwe vork Repository
 30. new_org=Nieuwe organisatie
 31. manage_org=Beheer organisaties
 32. admin_panel=Adminpaneel
 33. account_settings=Accountinstellingen
 34. settings=Instellingen
 35. your_profile=Uw profiel
 36. your_settings=Uw instellingen
 37. news_feed=Nieuwsfeed
 38. pull_requests=Pull-aanvragen
 39. issues=Kwesties
 40. cancel=Annuleer
 41. [search]
 42. search=Zoeken...
 43. repository=Opslagplaats
 44. user=Gebruiker
 45. issue=Probleem
 46. code=Code
 47. [install]
 48. install=Installatie
 49. title=Installatiestappen voor de eerste keer opstarten
 50. docker_helper=Als u gebruik maakt Gogs binnen Docker, lees dan de <a target="_blank" href="%s">richtlijnen</a> voordat u iets veranderen op deze pagina!
 51. requite_db_desc=Gogs vereist MySQL, PostgreSQL, SQite3 of TiDB.
 52. db_title=Database instellingen
 53. db_type=Database-type
 54. host=Host
 55. user=Gebruikersnaam
 56. password=Wachtwoord
 57. db_name=Database naam
 58. db_helper=Gebruik InnoDB engine met utf8_general_ci karakterset voor MySQL.
 59. ssl_mode=SSL-modus
 60. path=Pad
 61. sqlite_helper=The file path of SQLite3 or TiDB database. <br>Please use absolute path when you start as service.
 62. err_empty_db_path=SQLite3 of TiDB databankpad mag niet leeg.
 63. err_invalid_tidb_name=TiDB databank naam niet tekens kunnen "." en "-".
 64. no_admin_and_disable_registration=Je kunt niet de registratie uit te schakelen zonder een beheerders account.
 65. err_empty_admin_password=Beheerder wachtwoord kan niet leeg zijn.
 66. general_title=Toepassing algemene instellingen
 67. app_name=Applicatienaam
 68. app_name_helper=Plaats hier je organisatienaam in grote letters!
 69. repo_path=Repositories basis directorie
 70. repo_path_helper=Alle remote Git repositories worden in deze directorie opgeslagen
 71. run_user=Uitvoerende gebruikersnaam
 72. run_user_helper=Deze gebruiker moet toegang hebben tot de git repositorie directorie en moet Gogs kunnen starten
 73. domain=Domein
 74. domain_helper=Dit heeft invloed op de SSH kloon URLs
 75. ssh_port=SSH-poort
 76. ssh_port_helper=Nummer van de poort die uw SSH-server gebruikt, laat dit leeg om de SSH functie uit te schakelen.
 77. http_port=HTTP-poort
 78. http_port_helper=Poortnummer waar het programma naar luistert.
 79. app_url=Applicatie URL
 80. app_url_helper=Dit heeft invloed op de HTTP/HTTPS kloon urls en de urls die in de email worden gebruikt
 81. optional_title=Optionele instellingen
 82. email_title=E-mail service instellingen
 83. smtp_host=SMTP host
 84. smtp_from=Afzender
 85. smtp_from_helper=Email afzender, RFC 5322. Dit kan gewoon een email adres zijn of het "Naam"<email@example.com> formaat.
 86. mailer_user=Afzender e-mail / gebruikersnaam
 87. mailer_password=Wachtwoord
 88. register_confirm=Activeer registratie emails
 89. mail_notify=Activeer e-mailnotificaties
 90. server_service_title=Server en andere Services-instellingen
 91. offline_mode=Off line modus inschakelen
 92. offline_mode_popup=Schakel CDN uit in productiemodus, alle bestanden worden lokaal aangeboden.
 93. disable_gravatar=Gravatar Service uitschakelen
 94. disable_gravatar_popup=Schakel Gravatar en andere bronnen uit, alle avatars worden door gebruikers geüpload of zijn standaard.
 95. disable_registration=Schakel zelfregistratie uit
 96. disable_registration_popup=Schakel zelfregistratie uit, alleen admins kunnen accounts maken.
 97. enable_captcha=Inschakelen Captcha
 98. enable_captcha_popup=Vereis captcha validatie voor zelf-registratie van gebruiker.
 99. require_sign_in_view=Schakel vereiste aanmelding om pagina's te zien in
 100. require_sign_in_view_popup=Alleen ingelogde gebruikers kunnen pagina's bekijken, bezoekers kunnen alleen de login/registratie pagina's zien.
 101. admin_setting_desc=U hoeft niet meteen een administratie account te maken, de gebruiker met ID=1 krijgt automatisch administratierechten.
 102. admin_title=Instellingen beheerdersaccount
 103. admin_name=Gebruikersnaam
 104. admin_password=Wachtwoord
 105. confirm_password=Verifieer wachtwoord
 106. admin_email=Beheerder E-mail
 107. install_gogs=Installeer Gogs
 108. test_git_failed=Git test niet gelukt: 'git' commando %v
 109. sqlite3_not_available=Uw versie biedt geen ondersteuning voor SQLite3, download de officiële binaire versie van %s, niet de gobuild versie.
 110. invalid_db_setting=Uw database instellingen zijn niet correct: %v
 111. invalid_repo_path=Repositorie basis pad is niet correct: %v
 112. run_user_not_match=De uitvoerende gebruiker is niet de huidig gebruiker: %s -> %s
 113. save_config_failed=Kan de configuratie niet opslaan: %v
 114. invalid_admin_setting=Uw admin-instellingen zijn niet geldig: %v
 115. install_success=Welkom! Wij zijn veheugd dat u voor Gogs heeft gekozen, veel plezier en tot ziens
 116. [home]
 117. uname_holder=Gebruikersnaam of e-mail
 118. password_holder=Wachtwoord
 119. switch_dashboard_context=Wissel voorpaginacontext
 120. my_repos=Mijn repositories
 121. collaborative_repos=Gedeelde repositories
 122. my_orgs=Mijn organisaties
 123. my_mirrors=Mijn mirrors
 124. view_home=Bekijk %s
 125. issues.in_your_repos=In uw repositories
 126. [explore]
 127. repos=Repositories
 128. [auth]
 129. create_new_account=Maak nieuw account aan
 130. register_hepler_msg=Heeft u al een account? Meld u nu aan!
 131. social_register_hepler_msg=Heeft u al een account? Koppel nu!
 132. disable_register_prompt=Sorry, registratie is uitgeschakeld. Neem contact op met de beheerder van deze site.
 133. disable_register_mail=Sorry, bevestiging van registratie per e-mail is uitgeschakeld.
 134. remember_me=Onthoud mij
 135. forgot_password=Wachtwoord vergeten
 136. forget_password=Wachtwoord vergeten?
 137. sign_up_now=Een account nodig? Meld u nu aan.
 138. confirmation_mail_sent_prompt=Een bevestigingsemail is gestuurd naar <b>%s</b>, Bevestig u aanvraag binnen %d uren om uw registratie te voltooien.
 139. active_your_account=Activeer uw account
 140. resent_limit_prompt=Sorry, u heeft te snel na elkaar een aanvraag gedaan voor een activatie mail. Wacht drie minuten voor uw volgende aanvraag.
 141. has_unconfirmed_mail=Beste %s, u heeft een onbevestigd e-mailadres (<b>%s</b>). Als u nog geen bevestiging heeft ontvangen, of u een nieuwe aanvraag wilt doen, klik dan op de onderstaande knop.
 142. resend_mail=Klik hier om uw activatie mail nog een keer te verzenden
 143. email_not_associate=Dit e-mailadres is niet gekoppeld aan een account.
 144. send_reset_mail=Klik hier om uw wachtwoord reset mail (nogmaals) te versturen
 145. reset_password=Reset uw wachtwoord
 146. invalid_code=Sorry, uw bevestigingscode is verlopen of niet meer geldig.
 147. reset_password_helper=Klik hier om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.
 148. password_too_short=De lengte van uw wachtwoord moet minimaal zes karakters zijn.
 149. [mail]
 150. activate_account=Activeer uw account
 151. activate_email=Verifieer je e-mailadres
 152. reset_password=Stel je wachtwoord opnieuw in
 153. register_success=Registratie succesvol, welkom
 154. register_notify=Welkom aan boord
 155. [modal]
 156. yes=Ja
 157. no=Nee
 158. modify=Aanpassen
 159. [form]
 160. UserName=Gebruikersnaam
 161. RepoName=Repositorie naam
 162. Email=e-mailadres
 163. Password=Wachtwoord
 164. Retype=Verifieer wachtwoord
 165. SSHTitle=SSH sleutel naam
 166. HttpsUrl=HTTPS-URL
 167. PayloadUrl=Nettolading URL
 168. TeamName=Team naam
 169. AuthName=Autorisatienaam
 170. AdminEmail=E-mail beheerder
 171. require_error=kan niet leeg zijn.
 172. alpha_dash_error=moet een valide alfanumeriek of dash(-_) karakter zijn.
 173. alpha_dash_dot_error=moet een valide alfanumeriek, dash(-_) of (.) punt karakter zijn.
 174. size_error=moet groter zijn dan %s
 175. min_size_error=moet minimaal %s karakters bevatten.
 176. max_size_error=mag maximaal %s karakters bevatten.
 177. email_error=is niet een valide e-mail adres.
 178. url_error=is niet een valide URL.
 179. include_error=` moet substring '%s' bevatten.`
 180. unknown_error=Onbekende fout:
 181. captcha_incorrect=Captcha komt niet overeen.
 182. password_not_match=Wachtwoord en verificatie wachtwoord komen niet overeen.
 183. username_been_taken=Gebruikersnaam is al in gebruik.
 184. repo_name_been_taken=Repositorie naam is al in gebruik.
 185. org_name_been_taken=Organisatie naam is al in gebruik.
 186. team_name_been_taken=Team naam is al in gebruik.
 187. email_been_used=e-mailadres is al in gebruik.
 188. username_password_incorrect=Gebruikersnaam of wachtwoord is niet correct.
 189. enterred_invalid_repo_name=U heeft een onjuiste repositorie naam ingevoerd.
 190. enterred_invalid_owner_name=U heeft een onjuiste eigenaar ingevoerd.
 191. enterred_invalid_password=U heeft een onjuiste wachtwoord ingevoerd.
 192. user_not_exist=Gegeven gebruiker bestaat niet.
 193. last_org_owner=De gebruiker die u probeert te verwijderen is het enige lid (eigenaar) van dit team. U moet eerst nieuwe lid (eigenaar) aanstellen.
 194. invalid_ssh_key=Sorry, we zijn niet in staat om uw SSH-sleutel te verifiëren: %s
 195. unable_verify_ssh_key=Gogs kan niet controleren of uw SSH-sleutel, maar wij gaan ervan uit dat is geldig, zorg ervoor dat uzelf.
 196. auth_failed=Verificatie mislukt: %v
 197. still_own_repo=Uw account heeft nog een eigendom op een repositorie. U moet deze eerst verwijderen of overdragen.
 198. still_has_org=Uw account nog steeds lidmaatschap van organisatie, u hebt naar links of hen eerst verwijderen.
 199. org_still_own_repo=De organisatie heeft nog eigendomen op repositories. U moet deze eerst verwijderen of overdragen.
 200. still_own_user=Deze authenticatie methode wordt nog gebruikt door sommige gebruikers. U moet hen eerst verplaatsen of verwijderen.
 201. target_branch_not_exist=Doel branch bestaat niet
 202. [user]
 203. change_avatar=Verander uw avatar op Gravatar.com
 204. change_custom_avatar=Wijzig uw avatar in de instellingen
 205. join_on=Aangemeld op
 206. repositories=repositories
 207. activity=Openbare activiteit
 208. followers=Volgers
 209. starred=Sterren
 210. following=Volgt
 211. follow=Volg
 212. unfollow=Niet meer volgen
 213. form.name_reserved=De gebruikersnaam '%s' is gereserveerd.
 214. form.name_pattern_not_allowed=Het gebruikersnaam patroon '%s' is niet toegestaan.
 215. [settings]
 216. profile=Profiel
 217. password=Wachtwoord
 218. ssh_keys=SSH-sleutels
 219. social=Sociale netwerk-accounts
 220. applications=Toepassingen
 221. orgs=Organisaties
 222. delete=Verwijder account
 223. uid=uid
 224. public_profile=Openbaar profiel
 225. profile_desc=Uw e-mailadres is openbaar en zal gebruikt worden voor alle account gerelateerde berichtgevingen en bewerkingingen die via de website worden gedaan.
 226. password_username_disabled=Extern opgeslagen gebruikers zijn niet toegestaan om hun gebruikersnaam veranderen.
 227. full_name=Volledige naam
 228. website=Website
 229. location=Locatie
 230. update_profile=Profile bijwerken
 231. update_profile_success=Uw profiel is succesvol bijgewerkt.
 232. change_username=Username veranderd
 233. change_username_prompt=Deze verandering zal de weg links hebben betrekking op uw account beïnvloeden.
 234. continue=Doorgaan
 235. cancel=Annuleren
 236. enable_custom_avatar=Aangepaste avatar inschakelen
 237. enable_custom_avatar_helper=Avatar niet ophalen van Gravatar
 238. choose_new_avatar=Kies een nieuwe avatar
 239. update_avatar=Avatar instelling bijwerken
 240. uploaded_avatar_not_a_image=Geüpload bestand is geen afbeelding.
 241. no_custom_avatar_available=Geen aangepaste avatar beschikbaar, kan niet worden ingeschakeld.
 242. update_avatar_success=Instellingen voor avatar succesvol bijgewerkt.
 243. change_password=Verander wachtwoord
 244. old_password=Huidige wachtwoord
 245. new_password=Nieuw wachtwoord
 246. retype_new_password=Herhaal Nieuw Wachtwoord
 247. password_incorrect=Huidig wachtwoord is niet correct.
 248. change_password_success=Wachtwoord is succesvol gewijzigd. U kunt nu met uw nieuwe wachtwoord inloggen.
 249. password_change_disabled=Extern opgeslagen gebruikers zijn niet toegestaan om hun wachtwoord te wijzigen.
 250. emails=E-mailadressen
 251. manage_emails=E-mailadressen beheren
 252. email_desc=Uw primaire e-mailadres zal worden gebruikt voor meldingen en andere administratieve taken.
 253. primary=Primair
 254. primary_email=Instellen als primair
 255. delete_email=Verwijder
 256. email_deletion=E-mail Verwijderen
 257. email_deletion_desc=Dit e-mailadres verwijdert, worden gerelateerde informatie van uw account te verwijderen. Wil je verdergaan?
 258. email_deletion_success=E-mail is succesvol verwijderd!
 259. add_new_email=Nieuw e-mailadres toevoegen
 260. add_email=E-mailadres toevoegen
 261. add_email_confirmation_sent=Een nieuwe bevestiging e-mail werd verstuurd naar '%s', gelieve uw inbox in de komende %d uren te controleren om het bevestigingsproces te voltooien.
 262. add_email_success=Het e-mailadres was toegevoegd.
 263. manage_ssh_keys=Beheer SSH sleutels
 264. add_key=Sleutel toevoegen
 265. ssh_desc=Dit is een lijst van alle SSH sleutels die gekoppeld zijn aan uw account. Verwijder alle sleutels die u niet herkent.
 266. ssh_helper=<strong>De behoeftehulp van?</strong> Check out onze gids voor het <a href="%s"> genereren van SSH sleutels</a> of <a href="%s"> algemene SSH</a> problemen.
 267. add_new_key=SSH sleutel toevoegen
 268. ssh_key_been_used=Publieke sleutel werd gebruikt.
 269. ssh_key_name_used=Een publieke sleutel met dezelfde naam bestaat al.
 270. key_name=Sleutel naam
 271. key_content=Inhoud
 272. add_key_success=Nieuwe SSH sleutel '%s' werd met succes toegevoegd!
 273. delete_key=Verwijder
 274. ssh_key_deletion=SSH sleutel verwijderen
 275. ssh_key_deletion_desc=Het verwijderen van deze SSH sleutel zal alle verwante toegang tot uw account verwijderen. Wilt u doorgaan?
 276. ssh_key_deletion_success=SSH sleutel is succesvol verwijderd!
 277. add_on=Toegevoegd op
 278. last_used=Laatst gebruikt op
 279. no_activity=Geen recente activiteiten
 280. key_state_desc=Deze sleutel werd gebruikt in de laatste 7 dagen
 281. token_state_desc=Deze token is de laatste 7 dagen gebruikt
 282. manage_social=Beheer gekoppelde sociale accounts
 283. social_desc=Dit is een lijst van de bijbehorende sociale accounts koppelingen, Verwijder eventueel koppelingen die u niet herkent.
 284. unbind=Loskoppelen
 285. unbind_success=Sociaal account is ontkoppeld.
 286. manage_access_token=Persoonlijke toegangstokens beheren
 287. generate_new_token=Nieuwe Token genereren
 288. tokens_desc=Tokens die u hebt gegenereerd om toegang tot de Gogs APIs te verkrijgen.
 289. new_token_desc=Zoals voor nu, moet elke token zal hebben volledige toegang tot uw account.
 290. token_name=Symbolische naam
 291. generate_token=Token genereren
 292. generate_token_succees=Nieuwe toegangstoken is met succes gegenereerd! Zorg ervoor dat uw nieuwe persoonlijke toegangstoken nu kopiëren. U zal niet zitten kundig voor zien het weer!
 293. delete_token=Verwijderen
 294. access_token_deletion=Persoonlijke toegang token verwijderen
 295. access_token_deletion_desc=Verwijderen van deze persoonlijke toegang token zal alle verwante toegang verwijderen. Wilt u doorgaan?
 296. delete_token_success=Persoonlijke toegangstoken is met succes verwijderd! Vergeet niet uw toepassingen ook bij te werken.
 297. delete_account=Verwijder uw account
 298. delete_prompt=Deze handeling zal uw account definitief verwijderen, u kunt dit <strong> NIET </strong> terug draaien!
 299. confirm_delete_account=Bevestig verwijdering
 300. delete_account_title=Account verwijderen
 301. delete_account_desc=Dit account zal permanent worden verwijderd. Wilt u doorgaan?
 302. [repo]
 303. owner=Eigenaar
 304. repo_name=Repositorie naam
 305. repo_name_helper=Een goede repositorie naam is kort, memorabel en <strong>uniek</strong>.
 306. visibility=Zichtbaarheid
 307. visiblity_helper=Deze repositorie is <span class="ui red text">privaat</span>
 308. visiblity_helper_forced=Sitebeheerder heeft alle nieuwe repositories gedwongen <span class="ui red text">privé</span> te zijn
 309. visiblity_fork_helper=(Verandering van deze waarde zal van invloed zijn op alle forks)
 310. clone_helper=De behoeftehulp van klonen? Bezoek <a target="_blank" href="%s"> helpen</a>!
 311. fork_repo=Vork Repository
 312. fork_from=Afsplitsing van
 313. fork_visiblity_helper=Gevorkte repository wijzigen zijn bereik potentiële kopers niet
 314. repo_desc=Omschrijving
 315. repo_lang=Taal
 316. repo_lang_helper=Selecteer .gitignore bestanden
 317. license=Licentie
 318. license_helper=Selecteer een licentie bestand
 319. readme=Leesmij-bestand
 320. readme_helper=Selecteer een sjabloon voor het Leesmij-bestand
 321. auto_init=Initialiseer deze repositorie met de geselecteerde bestanden en sjabloon
 322. create_repo=Nieuwe Repositorie
 323. default_branch=Standaard branch
 324. mirror_interval=Mirror interval(uur)
 325. mirror_address=Kopie-adres
 326. mirror_address_desc=Gelieve noodzakelijke gebruikersgegevens in de adresbalk.
 327. watchers=Volgers
 328. stargazers=Stargazers
 329. forks=Forks
 330. form.reach_limit_of_creation=De eigenaar heeft maximale creatie limiet van %d repositories bereikt.
 331. form.name_reserved=Repositorienaam '%s' is gereserveerd.
 332. form.name_pattern_not_allowed=Repositorie naampatroon '%s' is niet toegestaan.
 333. need_auth=Autorisatie vereist
 334. migrate_type=Migratie type
 335. migrate_type_helper=Deze repositorie zal een <span class="text blue">mirror</span> zijn
 336. migrate_repo=Migreer repositorie
 337. migrate.clone_address=Clone adres
 338. migrate.clone_address_desc=Dit kan een HTTP/HTTPS/GIT URL zijn of een lokaal pad.
 339. migrate.permission_denied=U bent niet toegestaan om deze lokale repositories te importeren.
 340. migrate.invalid_local_path=Ongeldig lokaal pad, het pad bestaat niet of het is geen map.
 341. migrate.failed=Migratie is mislukt: %v
 342. mirror_from=spiegel van
 343. forked_from=geforked van
 344. fork_from_self=U kunt geen repository forken die u al beheert!
 345. copy_link=Kopieer
 346. copy_link_success=Gekopieerd!
 347. copy_link_error=Druk op ⌘-C of Ctrl-C om te kopiëren
 348. copied=Gekopieerd
 349. unwatch=Negeren
 350. watch=Volgen
 351. unstar=Ontster
 352. star=Ster
 353. fork=Vork
 354. no_desc=Geen omschrijving
 355. quick_guide=Snelstart gids
 356. clone_this_repo=Kloon deze repositorie
 357. create_new_repo_command=Maak een nieuwe repositorie aan vanaf de console
 358. push_exist_repo=Push een bestaande repositorie vanaf de console
 359. repo_is_empty=Deze repositories is leeg is, probeer het later opnieuw!
 360. code=Code
 361. branch=Aftakking
 362. tree=Boom
 363. filter_branch_and_tag=Filter branch of tag
 364. branches=Aftakkingen
 365. tags=Labels
 366. issues=Kwesties
 367. pulls=Pull-aanvragen
 368. labels=Labels
 369. milestones=Mijlpalen
 370. commits=Commits
 371. releases=Publicaties
 372. file_raw=Ruwe
 373. file_history=Geschiedenis
 374. file_view_raw=Weergave ruwe
 375. file_permalink=Permalink
 376. commits.commits=Commits
 377. commits.search=Zoeken
 378. commits.find=zoek
 379. commits.author=Auteur
 380. commits.message=Bericht
 381. commits.date=Datum
 382. commits.older=Ouder
 383. commits.newer=Nieuwer
 384. issues.new=Nieuw probleem
 385. issues.new.labels=Labels
 386. issues.new.no_label=Geen label
 387. issues.new.clear_labels=Verwijder labels
 388. issues.new.milestone=Mijlpaal
 389. issues.new.no_milestone=Geen mijlpaal
 390. issues.new.clear_milestone=Verwijder mijlpaal
 391. issues.new.open_milestone=Open mijlpalen
 392. issues.new.closed_milestone=Gesloten mijlpalen
 393. issues.new.assignee=Verantwoordelijke
 394. issues.new.clear_assignee=Verwijder verantwoordelijke
 395. issues.new.no_assignee=Geen verantwoordelijke
 396. issues.create=Maak probleem
 397. issues.new_label=Nieuw Label
 398. issues.new_label_placeholder=Tekst label...
 399. issues.create_label=Maak label
 400. issues.open_tab=%d Open
 401. issues.close_tab=%d gesloten
 402. issues.filter_label=Label
 403. issues.filter_label_no_select=Geen label geselecteerd
 404. issues.filter_milestone=Mijlpaal
 405. issues.filter_milestone_no_select=Geen geselecteerde mijlpaal
 406. issues.filter_assignee=Aangewezene
 407. issues.filter_assginee_no_select=Geen geselecteerde verantwoordelijke
 408. issues.filter_type=Type
 409. issues.filter_type.all_issues=Alle kwesties
 410. issues.filter_type.assigned_to_you=Aan jou toegewezen
 411. issues.filter_type.created_by_you=Aangemaakt door jou
 412. issues.filter_type.mentioning_you=Vermelden jou
 413. issues.filter_sort=Sorteer
 414. issues.filter_sort.latest=Nieuwste
 415. issues.filter_sort.oldest=Oudste
 416. issues.filter_sort.recentupdate=Recent bijgewerkt
 417. issues.filter_sort.leastupdate=Minst recent bijgewerkt
 418. issues.filter_sort.mostcomment=Meest besproken
 419. issues.filter_sort.leastcomment=Minst besproken
 420. issues.opened_by=%[1]s werd geopend door <a href="/%[2]s">%[3]s</a>
 421. issues.opened_by_fake=%[1]s werd geopend door %[2]s
 422. issues.previous=Vorige
 423. issues.next=Volgende
 424. issues.open_title=Open
 425. issues.closed_title=Gesloten
 426. issues.num_comments=%d opmerkingen
 427. issues.commented_at=`gaf commentaar op <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 428. issues.no_content=Er is nog geen inhoud.
 429. issues.close_issue=Sluit
 430. issues.close_comment_issue=Sluit en geef commentaar
 431. issues.reopen_issue=Heropen
 432. issues.reopen_comment_issue=Heropen en geef commentaar
 433. issues.create_comment=Reageer
 434. issues.closed_at=`gesloten om <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 435. issues.reopened_at=`heropend om <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 436. issues.commit_ref_at='verwees naar dit probleem vanuit een commit <a id="%[1]s" href="#%[1]s"> %[2]s'</a>
 437. issues.poster=Poster
 438. issues.admin=Admin
 439. issues.owner=Eigenaar
 440. issues.sign_up_for_free=Gratis aanmelden
 441. issues.sign_in_require_desc=om deel te nemen in deze conversatie. Heeft u al een account? <a href="%s">Meld u aan om te reageren</a>
 442. issues.edit=Bewerken
 443. issues.cancel=Annuleren
 444. issues.save=Opslaan
 445. issues.label_title=Labelnaam
 446. issues.label_color=Labelkleur
 447. issues.label_count=%d labels
 448. issues.label_open_issues=%d geopende problemen
 449. issues.label_edit=Bewerken
 450. issues.label_delete=Verwijder
 451. issues.label_modify=Wijzig label
 452. issues.label_deletion=Verwijder label
 453. issues.label_deletion_desc=Het verwijderen van dit label zal alle informatie in de gerelateerde problemen verwijderen. Wilt u doorgaan?
 454. issues.label_deletion_success=Label werd met succes verwijderd!
 455. issues.num_participants=%d deelnemers
 456. pulls.new=Nieuwe Pull aanvraag
 457. pulls.compare_changes=Vergelijk veranderingen
 458. pulls.compare_changes_desc=Vergelijk twee vertakkingen en maak een pull verzoek voor wijzigingen.
 459. pulls.compare_base=base
 460. pulls.compare_compare=vergelijk
 461. pulls.filter_branch=Filter branch
 462. pulls.no_results=Geen resultaten gevonden.
 463. pulls.nothing_to_compare=Er is niets te vergelijken omdat base en head branches dezelfde zijn.
 464. pulls.has_pull_request=' Er is al een pull-aanvraag tussen deze twee targets: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d"> %[2]s #% [3]d</a>'
 465. pulls.create=Pull verzoek aanmaken
 466. pulls.title_desc=wil %[1]d commits van <code>%[2]s</code> samenvoegen met <code>%[3]s</code>
 467. pulls.merged_title_desc=%[1] commits samengevoegd van <code>%[2]s</code> naar <code>%[3]s</code> %[4]s
 468. pulls.tab_conversation=Discussie
 469. pulls.tab_commits=Commits
 470. pulls.tab_files=Bestanden gewijzigd
 471. pulls.reopen_to_merge=Heropen deze pull request aub om een een merge actie uit te voeren.
 472. pulls.merged=Samengevoegd
 473. pulls.has_merged=Dit pull-request is samengevoegd!
 474. pulls.data_broken=Data of this pull request has been broken due to deletion of fork information.
 475. pulls.is_checking=Controle van conflicten is nog bezig, ververs deze pagina in enkele ogenblikken.
 476. pulls.can_auto_merge_desc=Dit pull-request kan automatisch samengevoegd worden.
 477. pulls.cannot_auto_merge_desc=This pull request can't be merged automatically because there are conflicts.
 478. pulls.cannot_auto_merge_helper=Please merge manually in order to resolve the conflicts.
 479. pulls.merge_pull_request=Samenvoegen van pull verzoek
 480. pulls.open_unmerged_pull_exists=`You can't perform reopen operation because there is already an open pull request (#%d) from same repository with same merge information and is waiting for merging.`
 481. milestones.new=Nieuwe mijlpaal
 482. milestones.open_tab=%d geopend
 483. milestones.close_tab=%d gesloten
 484. milestones.closed=%s werd gesloten
 485. milestones.no_due_date=Geen vervaldatum
 486. milestones.open=Open
 487. milestones.close=Sluit
 488. milestones.new_subheader=Maak mijlpalen voor het organiseren van uw problemen.
 489. milestones.create=Mijlpaal maken
 490. milestones.title=Titel
 491. milestones.desc=Beschrijving
 492. milestones.due_date=Vervaldatum (optioneel)
 493. milestones.clear=Leegmaken
 494. milestones.invalid_due_date_format=Formaat vervaldatum is ongeldig, moet zijn "jjjj-mm-dd".
 495. milestones.create_success=Mijlpaal '%s' is met succes aangemaakt!
 496. milestones.edit=Bewerk mijlpaal
 497. milestones.edit_subheader=Gebruik een goede beschrijving voor mijlpalen, om verwarring te voorkomen.
 498. milestones.cancel=Annuleer
 499. milestones.modify=Mijlpaal wijzigen
 500. milestones.edit_success=Wijzigingen van mijlpaal '%s' is met succes opgeslagen!
 501. milestones.deletion=Mijlpaal verwijderen
 502. milestones.deletion_desc=Het verwijderen van dit label zal alle informatie in de gerelateerde problemen verwijderen. Wilt u doorgaan?
 503. milestones.deletion_success=Mijlpaal is met succes verwijderd!
 504. wiki=Wiki
 505. wiki.welcome=Welkom op de Wiki!
 506. wiki.welcome_desc=Wiki is the place where you would like to document your project together and make it better.
 507. wiki.create_first_page=Maak de eerste pagina
 508. wiki.page=Pagina
 509. wiki.filter_page=Filter pagina
 510. wiki.new_page=Maak nieuwe pagina
 511. wiki.default_commit_message=Schrijf een notitie over deze aanpassing (optioneel).
 512. wiki.save_page=Pagina opslaan
 513. wiki.last_commit_info=%s heeft deze pagina aangepast %s
 514. wiki.edit_page_button=Bewerken
 515. wiki.new_page_button=Nieuwe pagina
 516. wiki.page_already_exists=Wiki page with same name already exists.
 517. wiki.pages=Pages
 518. wiki.last_updated=Last updated %s
 519. settings=Instellingen
 520. settings.options=Opties
 521. settings.collaboration=Samenwerking
 522. settings.hooks=Webhooks
 523. settings.githooks=Git haken
 524. settings.basic_settings=Basis instellingen
 525. settings.site=Officiële site
 526. settings.update_settings=Instellingen bewerken
 527. settings.change_reponame_prompt=This change will affect how links relate to the repository.
 528. settings.advanced_settings=Geavanceerde opties
 529. settings.wiki_desc=Enable wiki to allow people write documents
 530. settings.use_external_wiki=Use external wiki
 531. settings.external_wiki_url=External Wiki URL
 532. settings.external_wiki_url_desc=Visitors will be redirected to URL when they click on the tab.
 533. settings.issues_desc=Enable builtin lightweight issue tracker
 534. settings.use_external_issue_tracker=Use external issue tracker
 535. settings.tracker_url_format=External Issue Tracker URL Format
 536. settings.tracker_url_format_desc=You can use placeholder <code>{user} {repo} {index}</code> for user name, repository name and issue index.
 537. settings.pulls_desc=Enable pull requests to accept public contributions
 538. settings.danger_zone=Gevaren zone
 539. settings.transfer=Eigendom overdragen
 540. settings.transfer_desc=Draag deze repo over aan een andere gebruiker of een organisatie waar u beheerders rechten heeft.
 541. settings.new_owner_has_same_repo=De nieuwe eigenaar heeft al een repositorie met deze naam
 542. settings.delete=Verwijder deze repositorie
 543. settings.delete_desc=Als u eenmaal een repositorie verwijderd is er geen weg terug. Gelieve zeker te zijn van uw acties.
 544. settings.transfer_notices_1=- You will lose access if new owner is a individual user.
 545. settings.transfer_notices_2=- You will conserve access if new owner is an organization and if you're one of the owners.
 546. settings.transfer_form_title=Please enter following information to confirm your operation:
 547. settings.delete_notices_1=- This operation <strong>CANNOT</strong> be undone.
 548. settings.delete_notices_2=- This operation will permanently delete the everything of this repository, including Git data, issues, comments and accesses of collaborators.
 549. settings.delete_notices_fork_1=- If this repository is public, all forks will become independent after deletion.
 550. settings.delete_notices_fork_2=- If this repository is private, all forks will be removed at the same time.
 551. settings.delete_notices_fork_3=- If you want to keep all forks after deletion, please change visibility of this repository to public first.
 552. settings.deletion_success=Repository is succesvol verwijderd!
 553. settings.update_settings_success=Repositorie instellingen zijn succesvol bijgewerkt.
 554. settings.transfer_owner=Nieuwe eigenaar
 555. settings.make_transfer=Maak overdracht
 556. settings.transfer_succeed=Eigendom repositorie succesvol overgedragen
 557. settings.confirm_delete=Bevestig verwijdering
 558. settings.add_collaborator=Nieuwe medewerker toevoegen
 559. settings.add_collaborator_success=medewerker is toegevoegd.
 560. settings.remove_collaborator_success=medewerker is verwijderd.
 561. settings.search_user_placeholder=Zoek gebruiker...
 562. settings.user_is_org_member=Gebruiker is lid van de organisatie die als een medewerker kan niet worden toegevoegd.
 563. settings.add_webhook=Webhook toevoegen
 564. settings.hooks_desc=Webhooks dat de externe diensten om kennisgevingen te ontvangen wanneer bepaalde gebeurtenissen op Gogs plaatsvinden. Wanneer de opgegeven gebeurtenissen plaatsvinden, sturen we een POST-aanvraag naar elk van de URL's die u opgeeft. Meer informatie vindt u in onze <a target="_blank" href="%s"> Webhooks gids</a>.
 565. settings.webhook_deletion=Webhook verwijderen
 566. settings.webhook_deletion_desc=Delete this webhook will remove its information and all delivery history. Do you want to continue?
 567. settings.webhook_deletion_success=Webhook has been deleted successfully!
 568. settings.webhook.test_delivery=Test Delivery
 569. settings.webhook.test_delivery_desc=Send a fake push event delivery to test your webhook settings
 570. settings.webhook.test_delivery_success=Test webhook has been added to delivery queue. It may take few seconds before it shows up in the delivery history.
 571. settings.webhook.request=Verzoek
 572. settings.webhook.response=Antwoord
 573. settings.webhook.headers=Headers
 574. settings.webhook.payload=Lading
 575. settings.webhook.body=Inhoud
 576. settings.githooks_desc=Git haken worden aangedreven door Git zelf, u kunt bestanden van ondersteunde haken in de lijst hieronder om aangepaste acties van toepassing bewerken.
 577. settings.githook_edit_desc=Als haak niet actief is, zal monster inhoud worden gepresenteerd. Verlof inhoud leeg zal deze haak uitschakelen.
 578. settings.githook_name=Haak naam
 579. settings.githook_content=Haak inhoud
 580. settings.update_githook=Haak bijwerken
 581. settings.add_webhook_desc=We sturen een <code>POST</code>-aanvraag naar de onderstaande URL met details voor alle geplaatste gebeurtenissen. U kunt ook opgeven welke gegevensindeling u wenst te ontvangen (JSON, <code>x-1-800-www-Dell-vorm-urlencoded</code>, <em>enz</em>.). Meer informatie kan gevonden worden in <a target="_blank" href="%s"> Webhooks gids</a>.
 582. settings.payload_url=Nettolading URL
 583. settings.content_type=Content type
 584. settings.secret=Geheim
 585. settings.slack_username=Gebruikersnaam
 586. settings.slack_icon_url=Icoon URL
 587. settings.slack_color=Kleur
 588. settings.event_desc=Bij welke gebeurtenissen wilt u dat deze webhook getriggerd wordt?
 589. settings.event_push_only=Alleen bij de <code>push</code> event.
 590. settings.event_send_everything=Ik moet <strong>alles</strong> hebben.
 591. settings.event_choose=Laat me kiezen wat ik nodig heb.
 592. settings.event_create=Creëer
 593. settings.event_create_desc=Branch, of tag aangemaakt
 594. settings.event_push=Push
 595. settings.event_push_desc=Git push naar een repository
 596. settings.active=Actief
 597. settings.active_helper=We zullen details van de gebeurtenissen af leveren wanneer deze webhook wordt geactiveerd.
 598. settings.add_hook_success=Nieuwe webhook toegevoegd.
 599. settings.update_webhook=Bewerk webhook
 600. settings.update_hook_success=Webhook is bijgewerkt.
 601. settings.delete_webhook=Webhook verwijderen
 602. settings.recent_deliveries=Recente bezorgingen
 603. settings.hook_type=Type hook
 604. settings.add_slack_hook_desc=<a href="%s"> toegestane vertraging</a> integratie toevoegen aan uw repository.
 605. settings.slack_token=Slack token
 606. settings.slack_domain=Slack domein
 607. settings.slack_channel=Slack kanaal
 608. settings.deploy_keys=Installeer sleutels
 609. settings.add_deploy_key=Toevoegen deploy sleutel
 610. settings.deploy_key_desc=Deploy keys have read-only access. They are not the same as personal account SSH keys.
 611. settings.no_deploy_keys=U hebt nog geen deploy sleutels toegevoegd.
 612. settings.title=Titel
 613. settings.deploy_key_content=Inhoud
 614. settings.key_been_used=Deploy sleutel inhoud werd gebruikt.
 615. settings.key_name_used=Deploy sleutel met eenzelfde naam bestaat al.
 616. settings.add_key_success=Nieuwe deploy sleutel '%s' werd succesvol toegevoegd!
 617. settings.deploy_key_deletion=Verwijder deploy sleutel
 618. settings.deploy_key_deletion_desc=Het verwijderen van deze deploy sleutel zal alle gerelateerde toegang verwijderen voor deze repositorie. Wilt u doorgaan?
 619. settings.deploy_key_deletion_success=Deploy sleutel werd met succes verwijderd!
 620. diff.browse_source=Bladeren bron
 621. diff.parent=bovenliggende
 622. diff.commit=commit
 623. diff.data_not_available=Diff gegevens niet beschikbaar.
 624. diff.show_diff_stats=Toon Diff Stats
 625. diff.show_split_view=Split View
 626. diff.show_unified_view=Unified View
 627. diff.stats_desc=<strong>%d gewijzigde bestanden</strong> met <strong>toevoegingen van %d</strong> en <strong>%d verwijderingen</strong>
 628. diff.bin=BIN
 629. diff.view_file=Bestand weergeven
 630. release.releases=Releases
 631. release.new_release=Nieuwe release
 632. release.draft=Concept
 633. release.prerelease=Voorlopige versie
 634. release.stable=Stabiel
 635. release.edit=bewerken
 636. release.ahead=<strong>%d</strong> aanpassingen aan %s sinds deze versie
 637. release.source_code=Broncode
 638. release.new_subheader=Publish releases to iterate product.
 639. release.edit_subheader=Detailed change log can help users understand what has been improved.
 640. release.tag_name=Tagnaam
 641. release.target=Doel
 642. release.tag_helper=Kies een bestaande tag, of creëer een nieuwe tag bij publiceren.
 643. release.title=Titel
 644. release.content=Content
 645. release.write=Schrijf
 646. release.preview=Voorbeeld
 647. release.loading=Laden...
 648. release.prerelease_desc=Dit is een beta-versie
 649. release.prerelease_helper=Wij wijzen u erop dat deze release is niet geschikt voor productie doeleinden.
 650. release.cancel=Cancel
 651. release.publish=Release publiceren
 652. release.save_draft=Concept opslaan
 653. release.edit_release=Release bewerken
 654. release.delete_release=Delete This Release
 655. release.deletion=Release Deletion
 656. release.deletion_desc=Deleting this release will delete the corresponding Git tag. Do you want to continue?
 657. release.deletion_success=Release has been deleted successfully!
 658. release.tag_name_already_exist=Versie met deze naam bestaat al.
 659. release.downloads=Downloads
 660. [org]
 661. org_name_holder=Organisatienaam
 662. org_full_name_holder=Organization Full Name
 663. org_name_helper=Een goede organisatienaam is kort en memorabel.
 664. create_org=Nieuwe organisatie aanmaken
 665. repo_updated=Geupdate
 666. people=Mensen
 667. invite_someone=Iemand uitnodigen
 668. teams=Teams
 669. lower_members=leden
 670. lower_repositories=repositories
 671. create_new_team=Nieuw team aanmaken
 672. org_desc=Omschrijving
 673. team_name=Teamnaam
 674. team_desc=Omschrijving
 675. team_name_helper=U gebruikt deze naam om dit team te vermelden in conversaties.
 676. team_desc_helper=Waar gaat dit team doen?
 677. team_permission_desc=Welke privileges zou dit team moeten hebben?
 678. form.name_reserved=Organisatienaam '%s' is gereserveerd.
 679. form.name_pattern_not_allowed=Organisatie naampatroon '%s' is niet toegestaan.
 680. settings=Instellingen
 681. settings.options=Opties
 682. settings.full_name=Volledige naam
 683. settings.website=Website
 684. settings.location=Locatie
 685. settings.update_settings=Instellingen bijwerken
 686. settings.update_setting_success=Organisatie instellingen zijn succesvol bijgewerkt.
 687. settings.change_orgname_prompt=This change will affect how links relate to the organization.
 688. settings.update_avatar_success=Organization avatar setting has been updated successfully.
 689. settings.delete=Verwijder organisatie
 690. settings.delete_account=Verwijder deze organisatie
 691. settings.delete_prompt=Deze actie zal de origanisatie permanent verwijderen. U kunt dit <strong>NIET</strong> terug draaien!
 692. settings.confirm_delete_account=Bevestig verwijdering
 693. settings.delete_org_title=Verwijderen organsiatie
 694. settings.delete_org_desc=Deze organisatie zal permanent worden verwijderd, wilt u doorgaan?
 695. settings.hooks_desc=Een webhook toevoegen die door <strong>alle repositories</strong> in deze organisatie getriggerd kan worden.
 696. members.membership_visibility=Membership Visibility:
 697. members.public=Openbaar
 698. members.public_helper=maak prive
 699. members.private=Prive
 700. members.private_helper=maak openbaar
 701. members.member_role=Member Role:
 702. members.owner=Eigenaar
 703. members.member=Lid
 704. members.remove=Verwijderen
 705. members.leave=Verlaat
 706. members.invite_desc=Add a new member to %s:
 707. members.invite_now=Nu uitnodigen
 708. teams.join=Lid worden
 709. teams.leave=Vertlaat
 710. teams.read_access=Leestoegang
 711. teams.read_access_helper=Dit team is in staat om zijn repositories te bekijken en te klonen.
 712. teams.write_access=Schrijf toegang
 713. teams.write_access_helper=Dit team is in staat om zijn repositories te bekijken en push aanvragen te verwerken.
 714. teams.admin_access=Beheerder toegang
 715. teams.admin_access_helper=Dit team is in staat om push & pull aanvragen te verwerken en om nieuwe medewerkers toe te voegen.
 716. teams.no_desc=Dit team heeft geen omschrijving
 717. teams.settings=Instellingen
 718. teams.owners_permission_desc=Eigenaren hebben volledige toegang tot <strong>alle repositories</strong> en hebben <strong>beheerder rechten</strong> over de organisatie.
 719. teams.members=Team leden
 720. teams.update_settings=Instellingen bijwerken
 721. teams.delete_team=Verwijder deze team
 722. teams.add_team_member=Nieuwe team lid aanmaken
 723. teams.delete_team_title=Team verwijderen
 724. teams.delete_team_desc=Dit team zal worden verwijderd. De leden van dit team zullen toegang tot alle repositories van het team verliezen. Wilt u doorgaan?
 725. teams.delete_team_success=Gekozen team is succesvol verwijderd.
 726. teams.read_permission_desc=Dit team heeft <strong>Lees</strong> rechten : leden kunnen repositories lezen en klonen.
 727. teams.write_permission_desc=Dit team heeft <strong>Schrijf</strong> rechten : leden kunnen repositories lezen en push aanvragen verwerken.
 728. teams.admin_permission_desc=Dit team heeft <strong>Beheerders</strong> rechten : leden kunnen repositories lezen en push aanvragen verwerken en medewerkers toevoegen.
 729. teams.repositories=Teamrepositories
 730. teams.search_repo_placeholder=Search repository...
 731. teams.add_team_repository=Nieuwe teamrepositorie aanmaken
 732. teams.remove_repo=Verwijder
 733. teams.add_nonexistent_repo=De opslagplaats die u probeert toe te voegen niet bestaat, kunt u het eerst aanmaken.
 734. [admin]
 735. dashboard=Dashboard
 736. users=Gebruikers
 737. organizations=Orgranisaties
 738. repositories=Repositories
 739. authentication=Autenticaties
 740. config=Configuratie
 741. notices=Systeem aankondigingen
 742. monitor=Bijhouden
 743. first_page=First
 744. last_page=Last
 745. total=Total: %d
 746. dashboard.statistic=Statistieken
 747. dashboard.operations=Bewerkingen
 748. dashboard.system_status=Status Systeemmonitor
 749. dashboard.statistic_info=Gogs database heeft <b>%d</b> gebruikers, <b>%d</b> organisaties, <b>%d</b> openbare sleutels, <b>%d</b> repositories, <b>%d</b> volgers, <b>%d</b> sterren, <b>%d</b> acties, <b>%d</b> participanten, <b>%d</b> issues, <b>%d</b> reacties, <b>%d</b> sociale accounten, <b>%d</b> volgers, <b>%d</b> mirrors, <b>%d</b> publicaties, <b>%d</b> login bronnen, <b>%d</b> webhooks, <b>%d</b> mijlpalen, <b>%d</b> labels, <b>%d</b> hook taken, <b>%d</b> teams, <b>%d</b> bijgewerkte taken, <b>%d</b> bijlagen.
 750. dashboard.operation_name=Bewerking naam
 751. dashboard.operation_switch=Omschakelen
 752. dashboard.operation_run=Uitvoeren
 753. dashboard.clean_unbind_oauth=Clean unbound OAuths
 754. dashboard.clean_unbind_oauth_success=Alle OAuthes binding hebben verwijderd.
 755. dashboard.delete_inactivate_accounts=Verwijder alle inactieve accounts
 756. dashboard.delete_inactivate_accounts_success=Alle inactivering van rekeningen hebben verwijderd.
 757. dashboard.delete_repo_archives=Verwijderen van alle repositories archieven
 758. dashboard.delete_repo_archives_success=Alle repositories archieven hebben verwijderd.
 759. dashboard.delete_missing_repos=Delete all repository records that lost Git files
 760. dashboard.delete_missing_repos_success=All repository records that lost Git files have been deleted successfully.
 761. dashboard.git_gc_repos=Garbage collectie uitvoeren
 762. dashboard.git_gc_repos_success=Garbage collectie met succes uitgevoerd.
 763. dashboard.resync_all_sshkeys=Herschrijf '.ssh/authorized_keys' (Let op: alle sleutels die niet van Gogs zijn zullen verloren gaan!)
 764. dashboard.resync_all_sshkeys_success=Alle publieke sleutels zijn herschreven.
 765. dashboard.resync_all_update_hooks=Herschrijf alle repositorie-hooks (nodig als de configuratie bestandslocatie is gewijzigd)
 766. dashboard.resync_all_update_hooks_success=Alle repositorie-hooks zijn herschreven.
 767. dashboard.reinit_missing_repos=Reinitialize all repository records that lost Git files
 768. dashboard.reinit_missing_repos_success=All repository records that lost Git files have been reinitialized successfully.
 769. dashboard.server_uptime=Uptime server
 770. dashboard.current_goroutine=Huidige Goroutines
 771. dashboard.current_memory_usage=Huidige geheugen gebruik
 772. dashboard.total_memory_allocated=Totaal toegewezen geheugen
 773. dashboard.memory_obtained=Geheugen gebruikt
 774. dashboard.pointer_lookup_times=Aanwijzer Lookup keer
 775. dashboard.memory_allocate_times=Geheugen toewijzen keer
 776. dashboard.memory_free_times=Geheugen gratis keer
 777. dashboard.current_heap_usage=Huidige Heap gebruik
 778. dashboard.heap_memory_obtained=Heap-geheugen verkregen
 779. dashboard.heap_memory_idle=Heap Memory inactief
 780. dashboard.heap_memory_in_use=Hoop geheugen In gebruik
 781. dashboard.heap_memory_released=Heap-geheugen vrijgegeven
 782. dashboard.heap_objects=Heap-objecten
 783. dashboard.bootstrap_stack_usage=Bootstrap Stack gebruik
 784. dashboard.stack_memory_obtained=Stapel geheugen verkregen
 785. dashboard.mspan_structures_usage=MSpan structuren gebruik
 786. dashboard.mspan_structures_obtained=MSpan structuren verkregen
 787. dashboard.mcache_structures_usage=MCache structuren gebruik
 788. dashboard.mcache_structures_obtained=MCache structuren verkregen
 789. dashboard.profiling_bucket_hash_table_obtained=Profilering emmer hashtabel verkregen
 790. dashboard.gc_metadata_obtained=GC Metadada verkregen
 791. dashboard.other_system_allocation_obtained=Andere systeem toewijzing verkregen
 792. dashboard.next_gc_recycle=Volgende GC recycle
 793. dashboard.last_gc_time=Sinds vorige GC verwerkingstijd
 794. dashboard.total_gc_time=Totaal GC verwerkingstijd
 795. dashboard.total_gc_pause=Totaal GC verwerkingstijd
 796. dashboard.last_gc_pause=Laatste GC verwerkingstijd
 797. dashboard.gc_times=GC verwerkingen
 798. users.user_manage_panel=Gebruikers beheren
 799. users.new_account=Nieuw account aanmaken
 800. users.name=Naam
 801. users.activated=Geactiveerd
 802. users.admin=Admin
 803. users.repos=Repos
 804. users.created=Aangemaakt
 805. users.send_register_notify=Send Registration Notification To User
 806. users.new_success=New account '%s' has been created successfully.
 807. users.edit=Bewerken
 808. users.auth_source=Authentication Source
 809. users.local=Lokaal
 810. users.auth_login_name=Authentication Login Name
 811. users.password_helper=Leave it empty to remain unchanged.
 812. users.update_profile_success=Profiel is succesvol bijgewerkt.
 813. users.edit_account=Bewerk account
 814. users.max_repo_creation=Maximum Repository Creation Limit
 815. users.max_repo_creation_desc=(Set -1 to use global default limit)
 816. users.is_activated=Dit account is geactiveerd
 817. users.is_admin=Dit account heeft beheerdersrechten
 818. users.allow_git_hook=Deze account beschikt over machtigingen voor het maken van Git haken
 819. users.allow_import_local=This account has permissions to import local repositories
 820. users.update_profile=Account profiel bijwerken
 821. users.delete_account=Dit account verwijderen
 822. users.still_own_repo=Dit account is nog steeds eigendom van een repositorie. U moet deze repositorie eerst verwijderen of overdragen.
 823. users.still_has_org=Deze account nog steeds lidmaatschap van organisatie, u hebt naar links of hen eerst verwijderen.
 824. users.deletion_success=Account has been deleted successfully!
 825. orgs.org_manage_panel=Organisaties beheren
 826. orgs.name=Naam
 827. orgs.teams=Teams
 828. orgs.members=Leden
 829. repos.repo_manage_panel=Repositoriebeheerpaneel
 830. repos.owner=Eigenaar
 831. repos.name=Naam
 832. repos.private=Prive
 833. repos.watches=Volgers
 834. repos.stars=Sterren
 835. repos.issues=Kwesties
 836. auths.auth_manage_panel=Authentication Manage Panel
 837. auths.new=Add New Source
 838. auths.name=Naam
 839. auths.type=Type
 840. auths.enabled=Ingeschakeld
 841. auths.updated=Bijgewerkt
 842. auths.auth_type=Authentication Type
 843. auths.auth_name=Authentication Name
 844. auths.domain=Domein
 845. auths.host=Host
 846. auths.port=Poort
 847. auths.bind_dn=Binden DN
 848. auths.bind_password=Bind Password
 849. auths.bind_password_helper=Warning: This password is stored in plain text. Do not use a high privileged account.
 850. auths.user_base=User Search Base
 851. auths.user_dn=User DN
 852. auths.attribute_username=Username attribute
 853. auths.attribute_username_placeholder=Leave empty to use sign-in form field value for user name.
 854. auths.attribute_name=Voornaam attribuut
 855. auths.attribute_surname=Achternaam attribuut
 856. auths.attribute_mail=E-mail attribuut
 857. auths.filter=User Filter
 858. auths.admin_filter=Admin Filter
 859. auths.ms_ad_sa=MS Ad SA
 860. auths.smtp_auth=SMTP Authentication Type
 861. auths.smtphost=SMTP host
 862. auths.smtpport=SMTP poort
 863. auths.allowed_domains=Allowed Domains
 864. auths.allowed_domains_helper=Leave it empty to not restrict any domains. Multiple domains should be separated by comma ','.
 865. auths.enable_tls=Activeer TLS-encryptie
 866. auths.skip_tls_verify=Skip TLS Verify
 867. auths.pam_service_name=PAM servicenaam
 868. auths.enable_auto_register=Activeer automatische registratie
 869. auths.tips=Tips
 870. auths.edit=Edit Authentication Setting
 871. auths.activated=Deze autorisatiemethode is geactiveerd
 872. auths.new_success=New authentication '%s' has been added successfully.
 873. auths.update_success=Authentication setting has been updated successfully.
 874. auths.update=Update Authentication Setting
 875. auths.delete=Delete This Authentication
 876. auths.delete_auth_title=Authentication Deletion
 877. auths.delete_auth_desc=This authentication is going to be deleted, do you want to continue?
 878. auths.deletion_success=Authentication has been deleted successfully!
 879. config.server_config=Serverconfiguratie
 880. config.app_name=Applicatienaam
 881. config.app_ver=Applicatieversie
 882. config.app_url=Applicatie-URL
 883. config.domain=Domein
 884. config.offline_mode=Offline-modus
 885. config.disable_router_log=Router-log uitschakelen
 886. config.run_user=Uitvoerende gebruiker
 887. config.run_mode=Uitvoer modus
 888. config.repo_root_path=Repositorie basis pad
 889. config.static_file_root_path=Statische bestanden basis pad
 890. config.log_file_root_path=Log bestand basis pad
 891. config.script_type=Script type
 892. config.reverse_auth_user=Omgekeerde verificatie gebruiker
 893. config.db_config=Databaseconfiguratie
 894. config.db_type=Type
 895. config.db_host=Host
 896. config.db_name=Naam
 897. config.db_user=Gebruiker
 898. config.db_ssl_mode=SSL modus
 899. config.db_ssl_mode_helper=(alleen voor "postgres")
 900. config.db_path=Pad
 901. config.db_path_helper=(for "sqlite3" and "tidb")
 902. config.service_config=Serviceconfiguratie
 903. config.register_email_confirm=E-mailbevestiging registreren
 904. config.disable_register=Registratie uitgeschakeld
 905. config.show_registration_button=Registeren knop weergeven
 906. config.require_sign_in_view=Inloggen vereist om te kunnen inzien
 907. config.enable_cache_avatar=Avatar Cache inschakelen
 908. config.mail_notify=E-mailnotificaties
 909. config.disable_key_size_check=Disable Minimum Key Size Check
 910. config.enable_captcha=Enable Captcha
 911. config.active_code_lives=Actieve Code leven
 912. config.reset_password_code_lives=Reset wachtwoord Code leven
 913. config.webhook_config=Webhook configuratie
 914. config.queue_length=Lengte van wachtrij
 915. config.deliver_timeout=Bezorging verlooptijd
 916. config.skip_tls_verify=TLS certificaat controle overslaan
 917. config.mailer_config=Mailerconfiguatie
 918. config.mailer_enabled=Ingeschakeld
 919. config.mailer_disable_helo=Schakel HELO uit
 920. config.mailer_name=Naam
 921. config.mailer_host=Host
 922. config.mailer_user=Gebruiker
 923. config.oauth_config=OAuth-configuratie
 924. config.oauth_enabled=Ingeschakeld
 925. config.cache_config=Cache-configuratie
 926. config.cache_adapter=Cache-adapter
 927. config.cache_interval=Cache-interval
 928. config.cache_conn=Cache-connectie
 929. config.session_config=Sessieconfiguratie
 930. config.session_provider=Sessieprovider
 931. config.provider_config=Provider config
 932. config.cookie_name=Cookie naam
 933. config.enable_set_cookie=Set Cookie inschakelen
 934. config.gc_interval_time=GC interval time
 935. config.session_life_time=Sessie duur
 936. config.https_only=Alleen HTTPS
 937. config.cookie_life_time=Cookie duur leeftijd
 938. config.picture_config=Foto configuratie
 939. config.picture_service=Foto service
 940. config.disable_gravatar=Gravatar uitschakelen
 941. config.log_config=Logconfiguratie
 942. config.log_mode=Log-modus
 943. monitor.cron=Cron-taken
 944. monitor.name=Naam
 945. monitor.schedule=Planning
 946. monitor.next=Volgende
 947. monitor.previous=Vorige
 948. monitor.execute_times=Aantal keren uitgevoerd
 949. monitor.process=Draaiende processen
 950. monitor.desc=Omschrijving
 951. monitor.start=Starttijd
 952. monitor.execute_time=Uitvoertijd
 953. notices.system_notice_list=Systeem aankondigingen
 954. notices.view_detail_header=View Notice Detail
 955. notices.actions=Actions
 956. notices.select_all=Select All
 957. notices.deselect_all=Deselect All
 958. notices.inverse_selection=Inverse Selection
 959. notices.delete_selected=Delete Selected
 960. notices.delete_all=Delete All Notices
 961. notices.type=Type
 962. notices.type_1=Opslagplaats
 963. notices.desc=Beschrijving
 964. notices.op=Op.
 965. notices.delete_success=System notices have been deleted successfully.
 966. [action]
 967. create_repo=repositorie aangemaakt in <a href="%s">%s</a>
 968. rename_repo=renamed repository from <code>%[1]s</code> to <a href="%[2]s">%[3]s</a>
 969. commit_repo=push update naar <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[3]s</a> in <a href="%[1]s">%[4]s</a>
 970. create_issue=`opende issue in <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 971. create_pull_request=`created pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 972. comment_issue=`reactie op issue <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 973. merge_pull_request=`merged pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 974. transfer_repo=repositorie verplaatst naar <code>%s</code> naar <a href="%s">%s</a>
 975. push_tag=geduwd label <a href="%s/src/%s"> %[2]s</a> naar <a href="%[1]s"> %[3]s</a>
 976. compare_commits=View comparison for these %d commits
 977. [tool]
 978. ago=geleden
 979. from_now=vanaf nu
 980. now=nu
 981. 1s=1 seconde %s
 982. 1m=1 minuut %s
 983. 1h=1 uur %s
 984. 1d=1 dag %s
 985. 1w=1 week %s
 986. 1mon=1 maand %s
 987. 1y=1 jaar %s
 988. seconds=%d seconden %s
 989. minutes=%d minuten %s
 990. hours=%d uur %s
 991. days=%d dagen %s
 992. weeks=%d weken %s
 993. months=%d maanden %s
 994. years=%d jaren %s
 995. raw_seconds=seconden
 996. raw_minutes=minuten
 997. [dropzone]
 998. default_message=Drop bestanden hier of klik om te uploaden.
 999. invalid_input_type=U kunt geen bestanden van dit type uploaden.
 1000. file_too_big=Bestandsgrootte ({{filesize}} MB) overschrijdt de maximale grootte ({{maxFilesize}} MB).
 1001. remove_file=Verwijder bestand