locale_pl-PL.ini 50 KB


 1. app_desc=Bezbolesna usługa Git na własnym serwerze
 2. home=Strona główna
 3. dashboard=Pulpit
 4. explore=Odkrywaj
 5. help=Pomoc
 6. sign_in=Zaloguj się
 7. sign_out=Wyloguj
 8. sign_up=Zarejestruj się
 9. register=Zarejestruj się
 10. website=Strona
 11. version=Wersja
 12. page=Strona
 13. template=Szablon
 14. language=Język
 15. create_new=Utwórz...
 16. user_profile_and_more=Profil użytkownika i więcej
 17. signed_in_as=Zalogowany jako
 18. username=Nazwa użytkownika
 19. email=E-mail
 20. password=Hasło
 21. re_type=Wpisz ponownie
 22. captcha=Captcha
 23. repository=Repozytorium
 24. organization=Organizacja
 25. mirror=Kopia lustrzana
 26. new_repo=Nowe repozytorium
 27. new_migrate=Nowa migracja
 28. new_mirror=Nowa kopia lustrzana
 29. new_fork=Forkuj repozytorium
 30. new_org=Nowa organizacja
 31. manage_org=Zarządzaj organizacjami
 32. admin_panel=Panel admina
 33. account_settings=Ustawienia konta
 34. settings=Ustawienia
 35. your_profile=Twój profil
 36. your_settings=Twoje ustawienia
 37. news_feed=Kanał aktualności
 38. pull_requests=Oczekujące zmiany
 39. issues=Problemy
 40. cancel=Anuluj
 41. [search]
 42. search=Wyszukiwanie...
 43. repository=Repozytorium
 44. user=Użytkownik
 45. issue=Problem
 46. code=Kod
 47. [install]
 48. install=Instalacja
 49. title=Kroki instalacyjne dla pierwszego uruchomienia
 50. docker_helper=Jeśli używasz Gogs wewnątrz Dockera, proszę przeczytaj <a target="_blank" href="%s">wytyczne</a>, zanim zmienisz coś na tej stronie!
 51. requite_db_desc=Gogs wymaga MySQL, PostgreSQL, SQLite3 lub TiDB.
 52. db_title=Ustawienia bazy danych
 53. db_type=Typ bazy danych
 54. host=Host
 55. user=Użytkownik
 56. password=Hasło
 57. db_name=Nazwa bazy danych
 58. db_helper=Proszę użyć silnika INNODB z kodowaniem utf8_general_ci dla MySQL.
 59. ssl_mode=Tryb SSL
 60. path=Ścieżka
 61. sqlite_helper=The file path of SQLite3 or TiDB database. <br>Please use absolute path when you start as service.
 62. err_empty_db_path=Ścieżka do bazy danych SQLite3 lub TiDB nie może być pusta.
 63. err_invalid_tidb_name=Nazwa bazy danych TiDB nie może zawierać znaków "." i "-".
 64. no_admin_and_disable_registration=Rejestracji nie można wyłączyć bez tworzenia konta admina.
 65. err_empty_admin_password=Hasło admina nie może być puste.
 66. general_title=Ustawienia ogólne Gogs
 67. app_name=Nazwa aplikacji
 68. app_name_helper=Umieść tutaj wielką i głośną nazwę swojej organizacji!
 69. repo_path=Katalog repozytoriów
 70. repo_path_helper=W tym katalogu zostaną zapisane wszystkie repozytoria Git.
 71. run_user=Użytkownik uruchomieniowy
 72. run_user_helper=Użytkownik musi mieć dostęp do katalogu repozytoriów i uruchamiania Gogs.
 73. domain=Domena
 74. domain_helper=To wpłynie na URLe do klonowania poprzez SSH.
 75. ssh_port=Port SSH
 76. ssh_port_helper=Numer portu, z którego korzysta z serwer SSH; pozostaw puste, aby wyłączyć funkcję SSH.
 77. http_port=Port HTTP
 78. http_port_helper=Numer portu na którym aplikacja jest dostępna.
 79. app_url=Adres URL aplikacji
 80. app_url_helper=To wpłynie na adresy klonowania HTTP/HTTPS i w wiadomościach e-mail.
 81. optional_title=Ustawienia opcjonalne
 82. email_title=Ustawienia serwera e-mail
 83. smtp_host=Serwer SMTP
 84. smtp_from=Od
 85. smtp_from_helper=Adres w polu "Od", zgodnie z RFC 5322. Może być to po prostu adres email, bądź adres w formacie "Nazwa" <email@example.com>.
 86. mailer_user=E-mail nadawcy
 87. mailer_password=Hasło nadawcy
 88. register_confirm=Włącz potwierdzenia rejestracji
 89. mail_notify=Włącz powiadomienia e-mail
 90. server_service_title=Ustawienia serwera i innych usług
 91. offline_mode=Włącz tryb offline
 92. offline_mode_popup=Wyłącz CDN, nawet w trybie produkcyjnym, wszystkie pliki zasobów będą podawane lokalnie.
 93. disable_gravatar=Wyłącz usługę Gravatar
 94. disable_gravatar_popup=Wyłącz Gravatar i niestandardowe źrodła, awatary muszą być przesyłane przez użytkowników.
 95. disable_registration=Wyłącz samodzielną rejestrację
 96. disable_registration_popup=Wyłącz samodzielną rejestrację użytkownika, tylko administrator będzie mógł tworzyć konta.
 97. enable_captcha=Włącz Captcha
 98. enable_captcha_popup=Wymagaj walidacji captcha przy samodzielnej rejestracji użytkownika.
 99. require_sign_in_view=Włącz wymóg zalogowania do przeglądania stron
 100. require_sign_in_view_popup=Tylko zalogowani użytkownicy będą mogli przeglądać strony, goście zobaczą tylko stronę logowania.
 101. admin_setting_desc=Nie musisz tworzyć konta administratora teraz, użytkownik z ID = 1 zyska dostęp administratora automatycznie.
 102. admin_title=Ustawienia konta administratora
 103. admin_name=Nazwa Użytkownika
 104. admin_password=Hasło
 105. confirm_password=Potwierdź hasło
 106. admin_email=E-mail administratora
 107. install_gogs=Zainstaluj Gogs
 108. test_git_failed=Nie udało się przetestować polecenia "git": %v
 109. sqlite3_not_available=Twoje wydanie nie obsługuje SQLite3, proszę pobrać oficjalne wydanie z %s, a NIE wersję z gobuild.
 110. invalid_db_setting=Ustawienia bazy danych nie są poprawne: %v
 111. invalid_repo_path=Ścieżka repozytoriów nie jest poprawna: %v
 112. run_user_not_match=Użytkownik aplikacji nie jest aktualnym użytkownikiem: %s -> %s
 113. save_config_failed=Nie udało się zapisać konfiguracji: %v
 114. invalid_admin_setting=Nieprawidłowe ustawienia konta admina: %v
 115. install_success=Cześć! Cieszymy się, że wybierałeś Gogs, baw się dobrze.
 116. [home]
 117. uname_holder=Nazwa użytkownika lub e-mail
 118. password_holder=Hasło
 119. switch_dashboard_context=Przełącz kontekst pulpitu
 120. my_repos=Moje repozytoria
 121. collaborative_repos=Wspólne repozytoria
 122. my_orgs=Moje organizacje
 123. my_mirrors=Moje kopie lustrzane
 124. view_home=Zobacz %s
 125. issues.in_your_repos=W Twoich repozytoriach
 126. [explore]
 127. repos=Repozytoria
 128. [auth]
 129. create_new_account=Załóż nowe konto
 130. register_hepler_msg=Masz już konto? Zaloguj się teraz!
 131. social_register_hepler_msg=Masz już konto? Powiąż je teraz!
 132. disable_register_prompt=Przepraszamy rejestracja została wyłączona. Prosimy o kontakt z administratorem serwisu.
 133. disable_register_mail=Przepraszamy, potwierdzenia rejestracji zostały wyłączone przez administratora.
 134. remember_me=Zapamiętaj mnie
 135. forgot_password=Zapomniałem hasła
 136. forget_password=Zapomniałeś hasła?
 137. sign_up_now=Potrzebujesz konta? Zarejestruj się teraz.
 138. confirmation_mail_sent_prompt=Nowa wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do <b>%s</b>, proszę sprawdzić swoją skrzynkę odbiorczą w ciągu najbliższych godzin %d aby dokończyć proces rejestracji.
 139. active_your_account=Aktywuj swoje konto
 140. resent_limit_prompt=Niestety, zbyt często wysyłasz e-mail aktywacyjny. Proszę odczekać 3 minuty.
 141. has_unconfirmed_mail=Witaj, %s, masz niepotwierdzony adres e-mail (<b>%s</b>). Jeśli nie otrzymałeś wiadomości e-mail z potwierdzeniem lub potrzebujesz wysłać nową, kliknij na poniższy przycisk.
 142. resend_mail=Kliknij tutaj, aby wysłać e-mail aktywacyjny
 143. email_not_associate=Ten adres e-mail nie jest skojarzony z żadnym kontem.
 144. send_reset_mail=Kliknij tutaj, aby (ponownie) wysłać e-mail z instrukcjami resetowania hasła
 145. reset_password=Resetowanie hasła
 146. invalid_code=Niestety, Twój kod potwierdzający wygasł lub jest nieprawidłowy.
 147. reset_password_helper=Kliknij tutaj, aby zresetować hasło
 148. password_too_short=Długość hasła nie może być mniejsza niż 6 znaków.
 149. [mail]
 150. activate_account=Prosimy aktywować swoje konto
 151. activate_email=Potwierdź swój adres e-mail
 152. reset_password=Zmień swoje hasło
 153. register_success=Zostałeś zarejestrowany, witamy
 154. register_notify=Witamy na pokładzie
 155. [modal]
 156. yes=Tak
 157. no=Nie
 158. modify=Zmień
 159. [form]
 160. UserName=Nazwa użytkownika
 161. RepoName=Nazwa repozytorium
 162. Email=Adres e-mail
 163. Password=Hasło
 164. Retype=Wpisz ponownie hasło
 165. SSHTitle=Nazwa klucza SSH
 166. HttpsUrl=HTTPS URL
 167. PayloadUrl=URL do wywołania
 168. TeamName=Nazwa zespołu
 169. AuthName=Nazwa autoryzacji
 170. AdminEmail=E-mail administratora
 171. require_error=` nie może być puste.`
 172. alpha_dash_error=` musi się składać z prawidłowych znaków alfanumerycznych, myślników oraz podkreśleń.`
 173. alpha_dash_dot_error=` musi się składać z prawidłowych znaków alfanumerycznych, myślników, podkreśleń oraz kropek.`
 174. size_error=` musi być wielkości %s.`
 175. min_size_error=` musi zawierać co najwyżej %s znaków.`
 176. max_size_error=` musi zawierać co najwyżej %s znaków.`
 177. email_error=` nie jest poprawnym adresem e-mail.`
 178. url_error=` nie jest poprawnym adresem URL.`
 179. include_error=`musi zawierać tekst '%s'.`
 180. unknown_error=Nieznany błąd:
 181. captcha_incorrect=Kod captcha nie zgadza się.
 182. password_not_match=Hasło i potwierdzenie nie zgadzają się.
 183. username_been_taken=Nazwa użytkownika jest już zajęta.
 184. repo_name_been_taken=Nazwa repozytorium jest już zajęta.
 185. org_name_been_taken=Nazwa organizacji jest już zajęta.
 186. team_name_been_taken=Nazwa zespołu jest już zajęta.
 187. email_been_used=Adres e-mail jest już zarejestrowany.
 188. username_password_incorrect=Nazwa użytkownika lub hasło nie jest prawidłowe.
 189. enterred_invalid_repo_name=Upewnij się, że wprowadzona nazwa repozytorium jest poprawna.
 190. enterred_invalid_owner_name=Upewnij się, że nazwa właściciela repozytorium jest poprawna.
 191. enterred_invalid_password=Proszę upewnij się, że wprowadzono hasło jest poprawne.
 192. user_not_exist=Podany użytkownik nie istnieje.
 193. last_org_owner=Usuwany użytkownik jest ostatnim członkiem ekipy właścicieli. Musi być inny właściciel.
 194. invalid_ssh_key=Niestety, nie jesteśmy stanie zweryfikować Twojego klucza SSH: %s
 195. unable_verify_ssh_key=Gogs nie może zweryfikować Twojego klucza SSH, ale zakładamy, że jest poprawny, proszę sprawdź to samodzielnie.
 196. auth_failed=Uwierzytelnianie nie powiodło się: %v
 197. still_own_repo=Twoje konto dalej posiada przynajmniej jedno repozytorium, które musisz usunąć lub przekazać.
 198. still_has_org=Twoje konto dalej posiada członkostwo w przynajmniej jednej organizacji, którą musisz najpierw opuścić.
 199. org_still_own_repo=Ta organizacja dalej jest właścicielem repozytorium, które musisz usunąć bądź przekazać.
 200. still_own_user=To uwierzytelnienie dalej jest używane przez kilku użytkowników, których musisz z niego usunąć i spróbować ponownie.
 201. target_branch_not_exist=Gałąź docelowa nie istnieje.
 202. [user]
 203. change_avatar=Zmień swój avatar na gravatar.com
 204. change_custom_avatar=Zmień awatar w ustawieniach
 205. join_on=Dołączył
 206. repositories=Repozytoria
 207. activity=Publiczna aktywność
 208. followers=Obserwujący
 209. starred=Polubionych
 210. following=Obserwowani
 211. follow=Follow
 212. unfollow=Unfollow
 213. form.name_reserved=Nazwa użytkownika "%s" jest zarezerwowana.
 214. form.name_pattern_not_allowed=Wzorzec nazwy użytkownika "%s" jest niedozwolony.
 215. [settings]
 216. profile=Profil
 217. password=Hasło
 218. ssh_keys=Klucze SSH
 219. social=Konta społecznościowe
 220. applications=Aplikacje
 221. orgs=Organizacje
 222. delete=Usuń konto
 223. uid=UID
 224. public_profile=Profil publiczny
 225. profile_desc=Twój adres e-mail jest publiczny i będzie używany dla wszystkich powiadomień związanych z kontem i dla każdej operacji wykonanej przez tę stronę.
 226. password_username_disabled=Nie lokalni użytkownicy nie mogą zmieniać swojej nazwy użytkownika.
 227. full_name=Imię i nazwisko
 228. website=Strona
 229. location=Lokalizacja
 230. update_profile=Zaktualizuj profil
 231. update_profile_success=Twój profil został pomyślnie zaktualizowany.
 232. change_username=Zmieniono nazwę użytkownika
 233. change_username_prompt=Ta zmiana wpłynie na sposób w jaki łącza odnoszą się do Twojego konta.
 234. continue=Kontynuuj
 235. cancel=Anuluj
 236. enable_custom_avatar=Włącz niestandardowe awatary
 237. enable_custom_avatar_helper=Wyłącz pobieranie z Gravatar
 238. choose_new_avatar=Wybierz nowy avatar
 239. update_avatar=Zaktualizuj ustawienia awatara
 240. uploaded_avatar_not_a_image=Załadowany plik nie jest obrazem.
 241. no_custom_avatar_available=Własny avatar niedostępny, nie można go włączyć.
 242. update_avatar_success=Ustawienia awatarów zostały pomyślnie zaktualizowane.
 243. change_password=Zmień hasło
 244. old_password=Aktualne hasło
 245. new_password=Nowe hasło
 246. retype_new_password=Powtórz nowe hasło
 247. password_incorrect=Bieżące hasło nie jest prawidłowe.
 248. change_password_success=Hasło zostało zmienione pomyślnie. Możesz teraz zalogować się za pomocą nowego hasła.
 249. password_change_disabled=Nie lokalni użytkownicy nie mogą zmieniać swoich haseł.
 250. emails=Adresy e-mail
 251. manage_emails=Zarządzaj adresami e-mail
 252. email_desc=Twój podstawowy adres e-mail będzie używany do powiadomień i innych działań.
 253. primary=Podstawowy
 254. primary_email=Ustaw jako podstawowy
 255. delete_email=Usuń
 256. email_deletion=Usunięcie wiadomości e-mail
 257. email_deletion_desc=Usunięcie tego adresu e-mail spowoduje usunięcie innych informacji związanych z Twoim kontem. Czy chcesz kontynuować?
 258. email_deletion_success=E-mail został usunięty pomyślnie!
 259. add_new_email=Dodaj nowy e-mail
 260. add_email=Dodaj e-mail
 261. add_email_confirmation_sent=Nowa wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do '%s', proszę sprawdzić swoją skrzynkę odbiorczą w ciągu %d godzin, aby dokończyć proces potwierdzania.
 262. add_email_success=Twój nowy e-mail został dodany pomyślnie.
 263. manage_ssh_keys=Zarządzaj kluczami SSH
 264. add_key=Dodaj klucz
 265. ssh_desc=To jest lista kluczy SSH powiązanych z Twoim kontem. Usuń klucze, które nie rozpoznajesz.
 266. ssh_helper=<strong>Potrzebujesz pomocy?</strong> Sprawdź nasz przewodnik <a href="%s">generowania kluczy SSH</a> lub rozwiązywanie <a href="%s">typowych problemów z SSH</a>.
 267. add_new_key=Dodaj klucz SSH
 268. ssh_key_been_used=Użyto już klucza publicznego o podanej zawartości.
 269. ssh_key_name_used=Klucz publiczny o tej samej nazwie już istnieje.
 270. key_name=Nazwa klucza
 271. key_content=Treść
 272. add_key_success=Pomyślnie dodano nowy klucz SSH '%s'!
 273. delete_key=Usuń
 274. ssh_key_deletion=Usunięcie klucza SSH
 275. ssh_key_deletion_desc=Usunięcie tego klucza SSH będzie skutkować usunięciem wszystkich powiązanych dostępów do Twojego konta. Czy chcesz kontynuować?
 276. ssh_key_deletion_success=Klucz SSH został usunięty pomyślnie!
 277. add_on=Dodano
 278. last_used=Ostatnio użyto
 279. no_activity=Brak aktywności
 280. key_state_desc=Ten klucz został użyty w ciągu ostatnich 7 dni
 281. token_state_desc=Ten token został użyty w ciągu ostatnich 7 dni
 282. manage_social=Zarządzaj powiązanymi kontami społecznościowymi
 283. social_desc=To jest lista powiązanych kont społecznościowych. Usuń powiązania, których nie rozpoznajesz.
 284. unbind=Usuń powiązanie
 285. unbind_success=Konto społecznościowe zostało odpięte.
 286. manage_access_token=Zarządzaj osobistymi tokenami dostępu
 287. generate_new_token=Wygeneruj nowy token
 288. tokens_desc=Tokeny, które wygenerowałeś, mogą być użyte do dostępu do API Gogs.
 289. new_token_desc=Jak na razie, każdy token zapewnia pełen dostęp do Twojego konta.
 290. token_name=Nazwa tokena
 291. generate_token=Wygeneruj token
 292. generate_token_succees=Nowy token dostępu został wygenerowany pomyślnie! Upewnij się, że teraz go skopiowałeś. Nie będziesz mógł go zobaczyć ponownie!
 293. delete_token=Usuń
 294. access_token_deletion=Usuwanie osobistego tokena dostępu
 295. access_token_deletion_desc=Usunięcie tego tokena osobistego dostęp spowoduje usunięcie wszystkich powiązanych dostępów do aplikacji. Czy chcesz kontynuować?
 296. delete_token_success=Osobisty token dostępu został usunięty pomyślnie! Nie zapomnij również zaktualizować swoich aplikacji.
 297. delete_account=Usuń swoje konto
 298. delete_prompt=Ta operacja trwale usunie Twoje konto i <strong>NIE MOŻE</strong> zostać cofnięta!
 299. confirm_delete_account=Potwierdź usunięcie
 300. delete_account_title=Usunięcie konta
 301. delete_account_desc=To konto będzie usunięte na zawsze, chcesz kontynuować?
 302. [repo]
 303. owner=Właściciel
 304. repo_name=Nazwa repozytorium
 305. repo_name_helper=Dobre nazwy repozytorium są krótkie, wpadające w pamięć i <strong>unikalne</strong>.
 306. visibility=Widoczność
 307. visiblity_helper=To repozytorium jest <span class="ui red text">prywatne</span>
 308. visiblity_helper_forced=Administrator systemu wymaga, żeby wszystkie nowe repozytoria były <span class="ui red text">Prywatne</span>
 309. visiblity_fork_helper=(Zmiana tej wartości wpłynie na wszystkie forki)
 310. clone_helper=Potrzebujesz pomocy z klonowaniem? Odwiedź <a target="_blank" href="%s">Pomoc</a>!
 311. fork_repo=Sforkowane
 312. fork_from=Forkuj z
 313. fork_visiblity_helper=Fork nie może zmieniać swojej widoczności
 314. repo_desc=Opis
 315. repo_lang=Język
 316. repo_lang_helper=Wybierz pliki .gitignore
 317. license=Licencja
 318. license_helper=Wybierz plik licencji
 319. readme=Readme
 320. readme_helper=Wybierz szablon readme
 321. auto_init=Zainicjuj to repozytorium używając wybranych plików i szablonu
 322. create_repo=Utwórz repozytorium
 323. default_branch=Domyślna gałąź
 324. mirror_interval=Częstotliwość kopiowania (godziny)
 325. mirror_address=Adres kopii lustrzanej
 326. mirror_address_desc=Proszę podać wymagane poświadczenia użytkownika w adresie.
 327. watchers=Obserwujący
 328. stargazers=Polubienia
 329. forks=Forki
 330. form.reach_limit_of_creation=Właściciel osiągnął limit maksymalnej ilości repozytoriów %d.
 331. form.name_reserved=Nazwa repozytorium "%s" jest zarezerwowana.
 332. form.name_pattern_not_allowed=Wzorzec nazwy repozytorium "%s" jest niedozwolony.
 333. need_auth=Wymaga autoryzacji
 334. migrate_type=Typ migracji
 335. migrate_type_helper=To repozytorium będzie <span class="text blue">kopią lustrzaną</span>
 336. migrate_repo=Przenieś repozytorium
 337. migrate.clone_address=Sklonuj adres
 338. migrate.clone_address_desc=To może być adres HTTP/HTTPS/GIT lub ścieżka lokalna serwera.
 339. migrate.permission_denied=Nie możesz importować lokalnych repozytoriów.
 340. migrate.invalid_local_path=Ścieżka jest niepoprawna. Nie istnieje lub nie jest katalogiem.
 341. migrate.failed=Migracja nie powiodła się: %v
 342. mirror_from=kopia lustrzana
 343. forked_from=sklonowany z
 344. fork_from_self=Nie możesz forkować swojego własnego repozytorium!
 345. copy_link=Kopiuj
 346. copy_link_success=Skopiowane!
 347. copy_link_error=Naciśnij klawisze ⌘-C i Ctrl-C, aby skopiować
 348. copied=Skopiowano
 349. unwatch=Przestań obserwować
 350. watch=Obserwuj
 351. unstar=Usuń gwiazdkę
 352. star=Polub
 353. fork=Forkuj
 354. no_desc=Brak opisu
 355. quick_guide=Skrócona instrukcja
 356. clone_this_repo=Klonuj repozytorium
 357. create_new_repo_command=Utwórz nowe repozytorium z wiersza poleceń
 358. push_exist_repo=Prześlij istniejące repozytorium z wiersza poleceń
 359. repo_is_empty=To repozytorium jest puste, proszę wrócić później!
 360. code=Kod
 361. branch=Gałąź
 362. tree=Drzewo
 363. filter_branch_and_tag=Filtruj gałąź lub tag
 364. branches=Gałęzie
 365. tags=Tagi
 366. issues=Problemy
 367. pulls=Oczekujące zmiany
 368. labels=Etykiety
 369. milestones=Kamienie milowe
 370. commits=Commity
 371. releases=Wydania
 372. file_raw=Czysty
 373. file_history=Historia
 374. file_view_raw=Zobacz czysty
 375. file_permalink=Bezpośredni odnośnik
 376. commits.commits=Commity
 377. commits.search=Przeszukaj commity
 378. commits.find=Szukaj
 379. commits.author=Autor
 380. commits.message=Wiadomość
 381. commits.date=Data
 382. commits.older=Starsze
 383. commits.newer=Nowsze
 384. issues.new=Nowy problem
 385. issues.new.labels=Etykiety
 386. issues.new.no_label=Brak etykiety
 387. issues.new.clear_labels=Wyczyść etykiety
 388. issues.new.milestone=Kamień milowy
 389. issues.new.no_milestone=Brak kamienia milowego
 390. issues.new.clear_milestone=Wyczyść kamień milowy
 391. issues.new.open_milestone=Otwórz kamienie milowe
 392. issues.new.closed_milestone=Zamknięte kamienie milowe
 393. issues.new.assignee=Przypisany
 394. issues.new.clear_assignee=Usuń przypisanie
 395. issues.new.no_assignee=Brak przypisania
 396. issues.create=Utwórz problem
 397. issues.new_label=Nowa etykieta
 398. issues.new_label_placeholder=Etykieta...
 399. issues.create_label=Utwórz etykietę
 400. issues.open_tab=Otwarte %d
 401. issues.close_tab=Zamknięte %d
 402. issues.filter_label=Etykieta
 403. issues.filter_label_no_select=Nie wybrano etykiety
 404. issues.filter_milestone=Kamień milowy
 405. issues.filter_milestone_no_select=Nie wybrano kamienia milowego
 406. issues.filter_assignee=Przypisany
 407. issues.filter_assginee_no_select=Nie wybrano przypisania
 408. issues.filter_type=Typ
 409. issues.filter_type.all_issues=Wszystkie problemy
 410. issues.filter_type.assigned_to_you=Przypisane do Ciebie
 411. issues.filter_type.created_by_you=Utworzone przez Ciebie
 412. issues.filter_type.mentioning_you=Wspominające Ciebie
 413. issues.filter_sort=Sortuj
 414. issues.filter_sort.latest=Najnowsze
 415. issues.filter_sort.oldest=Najstarsze
 416. issues.filter_sort.recentupdate=Ostatnio aktualizowane
 417. issues.filter_sort.leastupdate=Najdawniej aktualizowane
 418. issues.filter_sort.mostcomment=Najczęściej komentowane
 419. issues.filter_sort.leastcomment=Najmniej komentowane
 420. issues.opened_by=otworzone %[1]s przez <a href="%[2]s">%[3]s</a>
 421. issues.opened_by_fake=otworzone %[1]s przez %[2]s
 422. issues.previous=Poprzedni
 423. issues.next=Następny
 424. issues.open_title=Otwarty
 425. issues.closed_title=Zamknięty
 426. issues.num_comments=%d komentarzy
 427. issues.commented_at=`komentuje <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 428. issues.no_content=Nie ma jeszcze treści.
 429. issues.close_issue=Zamknij
 430. issues.close_comment_issue=Skomentuj i zamknij
 431. issues.reopen_issue=Otwórz ponownie
 432. issues.reopen_comment_issue=Otwórz ponownie i dodaj komentarz
 433. issues.create_comment=Komentuj
 434. issues.closed_at=`zamyka <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 435. issues.reopened_at=`otwiera ponownie <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 436. issues.commit_ref_at=`wspomina ten problem w commicie <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 437. issues.poster=Autor
 438. issues.admin=Admin
 439. issues.owner=Właściciel
 440. issues.sign_up_for_free=Zarejestruj się za darmo
 441. issues.sign_in_require_desc=do przyłączenia się do tej rozmowy. Masz już konto? <a href="%s">Zaloguj się by komentować</a>
 442. issues.edit=Edytuj
 443. issues.cancel=Anuluj
 444. issues.save=Zapisz
 445. issues.label_title=Nazwa etykiety
 446. issues.label_color=Kolor etykiety
 447. issues.label_count=Etykiety %d
 448. issues.label_open_issues=Otwarte problemy %d
 449. issues.label_edit=Edytuj
 450. issues.label_delete=Usuń
 451. issues.label_modify=Modyfikacja etykiety
 452. issues.label_deletion=Usunięcie etykiety
 453. issues.label_deletion_desc=Usunięcie tej etykiety spowoduje usuniecie jej ze wszystkich powiązanych problemów. Czy na pewno chcesz kontynuować?
 454. issues.label_deletion_success=Etykieta została usunięta pomyślnie!
 455. issues.num_participants=%d Participants
 456. pulls.new=Nowy pull request
 457. pulls.compare_changes=Porównaj zmiany
 458. pulls.compare_changes_desc=Porównaj dwie gałęzie i utwórz pull request dla zmian.
 459. pulls.compare_base=baza
 460. pulls.compare_compare=porównaj
 461. pulls.filter_branch=Filtruj branch
 462. pulls.no_results=Nie znaleziono wyników.
 463. pulls.nothing_to_compare=Nie ma nic do porównania, ponieważ gałęzie bazy i head są identyczne.
 464. pulls.has_pull_request=`Istnieje już pull request dla tych dwóch celów: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d">%[2]s#%[3]d</a>`
 465. pulls.create=Utwórz Pull Request
 466. pulls.title_desc=chce scalić %[1]d commity/ów z <code>%[2]s</code> do <code>%[3]s</code>
 467. pulls.merged_title_desc=scala %[1]d commity/ów z <code>%[2]s</code> do <code>%[3]s</code> %[4]s
 468. pulls.tab_conversation=Dyskusja
 469. pulls.tab_commits=Commity
 470. pulls.tab_files=Pliki zmodyfikowane
 471. pulls.reopen_to_merge=Proszę otworzyć ponownie pull request aby wykonać operację scalenia.
 472. pulls.merged=Scalone
 473. pulls.has_merged=Ten pull request został pomyślnie scalony!
 474. pulls.data_broken=Dane pull request zostały uszkodzone poprzez usunięcie informacji forka.
 475. pulls.is_checking=Sprawdzanie konfliktów jeszcze trwa, proszę odświeżyć stronę za moment.
 476. pulls.can_auto_merge_desc=Pull request może być automatycznie scalony.
 477. pulls.cannot_auto_merge_desc=Pull request nie może być automatycznie scalony z powodu konfliktów.
 478. pulls.cannot_auto_merge_helper=Proszę scalić ręcznie, aby rozwiązać konflikty.
 479. pulls.merge_pull_request=Scal Pull Request
 480. pulls.open_unmerged_pull_exists=`Nie można otworzyć ponownie ponieważ już istnieje gotowy do scalenia pull request (#%d) z tego samego repozytorium z tymi samymi informacjami.`
 481. milestones.new=Nowy kamień milowy
 482. milestones.open_tab=Otwarte %d
 483. milestones.close_tab=Zamknięte %d
 484. milestones.closed=Zamknięto %s
 485. milestones.no_due_date=Nie ustalono terminu
 486. milestones.open=Otwórz
 487. milestones.close=Zamknij
 488. milestones.new_subheader=Utwórz kamienie milowe, żeby zorganizować problemy.
 489. milestones.create=Utwórz punkt kontrolny
 490. milestones.title=Tytuł
 491. milestones.desc=Opis
 492. milestones.due_date=Termin realizacji (opcjonalnie)
 493. milestones.clear=Wyczyść
 494. milestones.invalid_due_date_format=Format daty realizacji jest nieprawidłowy, musi być "rrrr-mm-dd".
 495. milestones.create_success=Kamień milowy "%s" został utworzony pomyślnie!
 496. milestones.edit=Edytuj kamień milowy
 497. milestones.edit_subheader=Użyj lepszego opisu, tak aby nie wprowadzać w błąd użytkowników.
 498. milestones.cancel=Anuluj
 499. milestones.modify=Modyfikuj kamień milowy
 500. milestones.edit_success=Zmiana kamienia milowego '%s' została pomyślnie zapisana!
 501. milestones.deletion=Usuwanie kamienia milowego
 502. milestones.deletion_desc=Usunięcie tego kamienia milowego spowoduje usuniecie go ze wszystkich powiązanych problemów. Czy na pewno chcesz kontynuować?
 503. milestones.deletion_success=Kamień milowy został usunięty pomyślnie!
 504. wiki=Wiki
 505. wiki.welcome=Witamy w Wiki!
 506. wiki.welcome_desc=Wiki to miejsce, gdzie chcesz udokumentować swój projekt wspólnie z innymi, żeby był lepszy.
 507. wiki.create_first_page=Stwórz pierwszą stronę
 508. wiki.page=Strona
 509. wiki.filter_page=Filtruj stronę
 510. wiki.new_page=Utwórz nową stronę
 511. wiki.default_commit_message=Opisz tą zmianę (opcjonalnie).
 512. wiki.save_page=Zapisz stronę
 513. wiki.last_commit_info=%s edytuje tę stronę %s
 514. wiki.edit_page_button=Edytuj
 515. wiki.new_page_button=Nowa strona
 516. wiki.page_already_exists=Strona Wiki o tej samej nazwie już istnieje.
 517. wiki.pages=Strony
 518. wiki.last_updated=Ostatnia aktualizacja %s
 519. settings=Ustawienia
 520. settings.options=Opcje
 521. settings.collaboration=Współpraca
 522. settings.hooks=Webhooki
 523. settings.githooks=Hooki Git
 524. settings.basic_settings=Ustawienia podstawowe
 525. settings.site=Oficjalna Strona
 526. settings.update_settings=Aktualizuj ustawienia
 527. settings.change_reponame_prompt=Zmiana nazwy repozytorium wpłynie na linki do niego.
 528. settings.advanced_settings=Ustawienia zaawansowane
 529. settings.wiki_desc=Włączenie Wiki pozwoli innym pisać dokumenty
 530. settings.use_external_wiki=Użyj zewnętrznego Wiki
 531. settings.external_wiki_url=Adres URL zewnętrznego Wiki
 532. settings.external_wiki_url_desc=Odwiedzający zostaną przekierowani do adresu URL po kliknięciu zakładki.
 533. settings.issues_desc=Włącz wbudowany lekki system zgłaszania problemów
 534. settings.use_external_issue_tracker=Użyj zewnętrznego systemu zgłaszania problemów
 535. settings.tracker_url_format=Format dla adresu URL zewnętrznego systemu
 536. settings.tracker_url_format_desc=Symbole zastępcze <code>{user} {repo} {index}</code> mogą być użyte dla nazwy użytkownika, nazwy repozytorium i numeru problemu.
 537. settings.pulls_desc=Włącz obsługę pull request, aby akceptować publiczny wkład
 538. settings.danger_zone=Strefa niebezpieczeństwa
 539. settings.transfer=Przeniesienie własności
 540. settings.transfer_desc=Przenieś to repozytorium do innego użytkownika lub organizacji gdzie masz uprawnienia administratora.
 541. settings.new_owner_has_same_repo=Nowy właściciel już posiada repozytorium o tej samej nazwie.
 542. settings.delete=Usuń to repozytorium
 543. settings.delete_desc=Po usunięciu repozytorium nie ma odwrotu. Upewnij się, że tego chcesz.
 544. settings.transfer_notices_1=- Stracisz dostęp jeśli nowy właściciel jest indywidualnym użytkownikiem.
 545. settings.transfer_notices_2=- Zachowasz dostęp jeśli nowym właścicielem jest organizacja, której jesteś współwłaścicielem.
 546. settings.transfer_form_title=Proszę wpisz co następuje w celu potwierdzenia operacji:
 547. settings.delete_notices_1=- Ta operacja <strong>NIE MOŻE</strong> zostać cofnięta.
 548. settings.delete_notices_2=- Ta operacja trwale usunie wszystko z tego repozytorium, w tym dane Git, problemy, komentarze i dostęp dla współpracowników.
 549. settings.delete_notices_fork_1=- Jeśli to repozytorium jest publiczne, wszystkie forki staną się niezależne.
 550. settings.delete_notices_fork_2=- Jeśli to repozytorium jest prywatne, forki zostaną usunięte wraz z usunięciem tego repozytorium.
 551. settings.delete_notices_fork_3=- Jeśli chcesz zachować wszystkie forki po usunięciu, proszę najpierw uczyń to repozytorium publicznym.
 552. settings.deletion_success=Repozytorium zostało pomyślnie usunięte!
 553. settings.update_settings_success=Opcje repozytorium zostały pomyślnie zaktualizowane.
 554. settings.transfer_owner=Nowy właściciel
 555. settings.make_transfer=Przenieś
 556. settings.transfer_succeed=Własność repozytorium została przeniesiona pomyślnie.
 557. settings.confirm_delete=Potwierdź usunięcie
 558. settings.add_collaborator=Dodaj nowego współpracownika
 559. settings.add_collaborator_success=Został dodany nowy współpracownik.
 560. settings.remove_collaborator_success=Współpracownik został usunięty.
 561. settings.search_user_placeholder=Szukaj użytkownika...
 562. settings.user_is_org_member=Użytkownik jest członkiem organizacji, który nie może być dodany jako współpracownik.
 563. settings.add_webhook=Dodaj webhooka
 564. settings.hooks_desc=Webooki działają tak jak proste wywołania HTTP POST. Jeśli cokolwiek zdarzy się w Gogs, wyślemy powiadomienie do wybranego hosta. Więcej informacji można znaleźć w <a target="_blank" href="%s">przewodniku webhooków</a>.
 565. settings.webhook_deletion=Usuń webhooka
 566. settings.webhook_deletion_desc=Usunięcie tego webooka spowoduje usunięcie powiązanych informacji i wpisów w historii. Czy chcesz kontynuować?
 567. settings.webhook_deletion_success=Webhook został pomyślnie usunięty!
 568. settings.webhook.test_delivery=Testuj dostawę
 569. settings.webhook.test_delivery_desc=Wyślij fałszywe zdarzenie push aby przetestować ustawienie webhooka
 570. settings.webhook.test_delivery_success=Testowy webhook został dodany do kolejki dostawy. To może zająć kilka sekund, zanim to pojawia się w historii dostawy.
 571. settings.webhook.request=Żądanie
 572. settings.webhook.response=Odpowiedź
 573. settings.webhook.headers=Nagłówki
 574. settings.webhook.payload=Zawartość
 575. settings.webhook.body=Treść
 576. settings.githooks_desc=Hooki Git są obsługiwane bezpośrednio przez Git. Pliki obsługiwanych hooków z poniższej listy mogą być edytowane, aby wykonywać niestandardowe operacje.
 577. settings.githook_edit_desc=Jeśli hook jest nieaktywny, zaprezentowana zostanie przykładowa treść. Pozostawienie pustej wartości wyłączy ten hook.
 578. settings.githook_name=Nazwa hooka
 579. settings.githook_content=Treść hooka
 580. settings.update_githook=Zaktualizuj hook
 581. settings.add_webhook_desc=Wyślemy żądanie <code>POST</code> pod poniższy adres ze szczegółami zdarzeń. Możesz również ustalić format danych zapytania (JSON, x-www-form-urlencoded, XML, itp.). Więcej informacji można znaleźć w <a target="_blank" href="%s">przewodniku webhooków</a>.
 582. settings.payload_url=URL do wywołania
 583. settings.content_type=Typ zawartości
 584. settings.secret=Sekret
 585. settings.slack_username=Użytkownik
 586. settings.slack_icon_url=Adres URL ikony
 587. settings.slack_color=Kolor
 588. settings.event_desc=Jakie zdarzenia mają wywoływać ten webhook?
 589. settings.event_push_only=Tylko zdarzenia <code>push</code>.
 590. settings.event_send_everything=Potrzebuję <strong>wszystkiego</strong>.
 591. settings.event_choose=Pozwól mi wybrać, czego potrzebuję.
 592. settings.event_create=Utwórz
 593. settings.event_create_desc=Utworzono gałąź lub tag
 594. settings.event_push=Wypchnięcie
 595. settings.event_push_desc=Wypchnięcie (push) do repozytorium Git
 596. settings.active=Aktywny
 597. settings.active_helper=Dostarczymy szczegóły zdarzenia, gdy ten webhook zostanie wywołany.
 598. settings.add_hook_success=Nowy webhook został dodany.
 599. settings.update_webhook=Zaktualizuj webhook
 600. settings.update_hook_success=Webhook został zaktualizowany.
 601. settings.delete_webhook=Usuń webhook
 602. settings.recent_deliveries=Ostatnie wywołania
 603. settings.hook_type=Typ hooka
 604. settings.add_slack_hook_desc=Dodaj integrację ze <a href="%s">Slackiem</a> do Twojego repozytorium.
 605. settings.slack_token=Token
 606. settings.slack_domain=Domena
 607. settings.slack_channel=Kanał
 608. settings.deploy_keys=Klucze wdrożeniowe
 609. settings.add_deploy_key=Dodaj klucz wdrożenia
 610. settings.deploy_key_desc=Klucze wdrożenia pozwalają na dostęp tylko do odczytu. To nie to samo co klucze SSH dla konta osobistego.
 611. settings.no_deploy_keys=Nie dodałeś żadnego klucza wdrożenia.
 612. settings.title=Tytuł
 613. settings.deploy_key_content=Treść
 614. settings.key_been_used=Użyto już klucza wzdrożenia o podanej zawartości.
 615. settings.key_name_used=Klucz wdrożenia o tej samej nazwie już istnieje.
 616. settings.add_key_success=Nowy klucz wdrożenia '%s' został pomyślnie dodany!
 617. settings.deploy_key_deletion=Utwórz klucz wdrożenia
 618. settings.deploy_key_deletion_desc=Usunięcie tego klucza wdrożenia spowoduje usunięcie powiązanego dostępu do tego repozytorium. Czy chcesz kontynuować?
 619. settings.deploy_key_deletion_success=Klucz wdrożenia został pomyślnie usunięty!
 620. diff.browse_source=Przeglądaj źródła
 621. diff.parent=rodzic
 622. diff.commit=commit
 623. diff.data_not_available=Informacje nt. zmiany nie są dostępne.
 624. diff.show_diff_stats=Pokaż statystyki zmian
 625. diff.show_split_view=Split View
 626. diff.show_unified_view=Unified View
 627. diff.stats_desc=<strong>%d zmienionych plików</strong> z <strong>%d dodań</strong> i <strong>%d usunięć</strong>
 628. diff.bin=BIN
 629. diff.view_file=Wyświetl plik
 630. release.releases=Wydania
 631. release.new_release=Nowe wydanie
 632. release.draft=Szkic
 633. release.prerelease=Wersja wstępna
 634. release.stable=Stabilny
 635. release.edit=edytuj
 636. release.ahead=<strong>%d</strong> commitów w %s od tego wydania
 637. release.source_code=Kod źródłowy
 638. release.new_subheader=Twórz wydania aby rozwijać produkt.
 639. release.edit_subheader=Szczegółowy dziennik zmian może pomóc użytkownikom zrozumieć, co zostało ulepszone.
 640. release.tag_name=Nazwa tagu
 641. release.target=Cel
 642. release.tag_helper=Wybierz istniejący tag, bądź utwórz nowy podczas publikacji.
 643. release.title=Tytuł
 644. release.content=Treść
 645. release.write=Napisz
 646. release.preview=Podgląd
 647. release.loading=Ładowanie...
 648. release.prerelease_desc=To jest wersja wstępna
 649. release.prerelease_helper=Chcemy zwrócić uwagę, że ta wersja jest oznaczona jako eksperymentalna.
 650. release.cancel=Anuluj
 651. release.publish=Publikuj wersję
 652. release.save_draft=Zapisz szkic
 653. release.edit_release=Edytuj wydanie
 654. release.delete_release=Usuń to wydanie
 655. release.deletion=Usuwanie wydania
 656. release.deletion_desc=Usunięcie tego wydania spowoduje usunięcie odpowiednich tagów Git. Czy chcesz kontynuować?
 657. release.deletion_success=Wydanie zostało pomyślnie usunięte!
 658. release.tag_name_already_exist=Wersja o tej nazwie tagu już istnieje.
 659. release.downloads=Pliki do pobrania
 660. [org]
 661. org_name_holder=Nazwa organizacji
 662. org_full_name_holder=Pełna nazwa organizacji
 663. org_name_helper=Świetne nazwy organizacji są krótkie i łatwe do zapamiętania.
 664. create_org=Utwórz organizację
 665. repo_updated=Zaktualizowano
 666. people=Ludzie
 667. invite_someone=Zaproś kogoś
 668. teams=Zespoły
 669. lower_members=członkowie
 670. lower_repositories=repozytoria
 671. create_new_team=Utwórz nowy zespół
 672. org_desc=Opis
 673. team_name=Nazwa zespołu
 674. team_desc=Opis
 675. team_name_helper=Będziesz używał tej nazwy do wywoływania tego zespołu w dyskusjach.
 676. team_desc_helper=Czym zajmuje się ten zespół?
 677. team_permission_desc=Jaki poziom uprawnień powinien mieć ten zespół?
 678. form.name_reserved=Nazwa organizacji "%s" jest zarezerwowana.
 679. form.name_pattern_not_allowed=Wzorzec nazwy organizacji "%s" jest niedozwolony.
 680. settings=Ustawienia
 681. settings.options=Opcje
 682. settings.full_name=Imię i nazwisko
 683. settings.website=Strona
 684. settings.location=Lokalizacja
 685. settings.update_settings=Aktualizuj ustawienia
 686. settings.update_setting_success=Ustawienia organizacji zostały pomyślnie zaktualizowane.
 687. settings.change_orgname_prompt=Ta zmiana wpłynie, jak łącza będą odnosić się do organizacji.
 688. settings.update_avatar_success=Awatar organizacji został pomyślnie zaktualizowany.
 689. settings.delete=Usuń organizację
 690. settings.delete_account=Usuń tą organizację
 691. settings.delete_prompt=Organizacja zostanie trwale usunięta, a to <strong>NIE MOŻE</strong> być cofnięte!
 692. settings.confirm_delete_account=Potwierdź usunięcie
 693. settings.delete_org_title=Usunięcie organizacji
 694. settings.delete_org_desc=Ta organizacja zostanie trwale usunięta, czy chcesz kontynuować?
 695. settings.hooks_desc=Dodaj webhooki, uruchamiane dla <strong>wszystkich repozytoriów</strong> w tej organizacji.
 696. members.membership_visibility=Widoczność członkostwa:
 697. members.public=Publiczne
 698. members.public_helper=sprywatyzuj
 699. members.private=Prywatne
 700. members.private_helper=upublicznij
 701. members.member_role=Rola:
 702. members.owner=Właściciel
 703. members.member=Członek
 704. members.remove=Usuń
 705. members.leave=Opuść
 706. members.invite_desc=Dodaj nowego członka do %s:
 707. members.invite_now=Zaproś teraz
 708. teams.join=Dołącz
 709. teams.leave=Opuść
 710. teams.read_access=Dostęp do odczytu
 711. teams.read_access_helper=Ten zespół będzie mógł wyświetlać i klonować swoje repozytoria.
 712. teams.write_access=Dostęp do zapisu
 713. teams.write_access_helper=Ten zespół będzie mógł odczytywać i wysyłać do swoich repozytoriów.
 714. teams.admin_access=Uprawnienia admina
 715. teams.admin_access_helper=Ten zespół będzie mógł wysyłać i pobierać swoje repozytoria, oraz dodawać do nich współpracowników.
 716. teams.no_desc=Ten zespół nie ma opisu
 717. teams.settings=Ustawienia
 718. teams.owners_permission_desc=Właściciele mają pełny dostęp do <strong>wszystkich repozytoriów</strong> i mają <strong>prawa administratora</strong> w organizacji.
 719. teams.members=Członkowie zespołu
 720. teams.update_settings=Aktualizuj ustawienia
 721. teams.delete_team=Usuń ten zespół
 722. teams.add_team_member=Dodaj członka zespołu
 723. teams.delete_team_title=Usuwanie zespołu
 724. teams.delete_team_desc=Ten zespół zostanie usunięty, czy na pewno chcesz kontynuować? Jego członkowie mogą utracić dostęp do części repozytoriów.
 725. teams.delete_team_success=Zespół został usunięty pomyślnie.
 726. teams.read_permission_desc=Ten zespół daje dostęp do <strong>odczytu</strong>: członkowie mogą wyświetlać i klonować repozytoria zespołu.
 727. teams.write_permission_desc=Ten zespół daje dostęp do <strong>zapisu</strong>: członkowie mogą wyświetlać i wysyłać do repozytoriów zespołu.
 728. teams.admin_permission_desc=Ten zespół daje dostęp <strong>pełny</strong>: członkowie mogą wyświetlać, wysyłać i dodawać współpracowników do repozytoriów zespołu.
 729. teams.repositories=Repozytoria zespołu
 730. teams.search_repo_placeholder=Przeszukaj repozytorium...
 731. teams.add_team_repository=Dodaj repozytorium zespołu
 732. teams.remove_repo=Usuń
 733. teams.add_nonexistent_repo=Repozytorium, które próbujesz dodać, nie istnieje, wpierw je utwórz.
 734. [admin]
 735. dashboard=Pulpit
 736. users=Użytkownicy
 737. organizations=Organizacje
 738. repositories=Repozytoria
 739. authentication=Uwierzytelnienia
 740. config=Konfiguracja
 741. notices=Powiadomienia systemowe
 742. monitor=Monitorowanie
 743. first_page=Pierwsza
 744. last_page=Ostatnia
 745. total=Ogółem: %d
 746. dashboard.statistic=Statystyki
 747. dashboard.operations=Operacje
 748. dashboard.system_status=Stan monitora systemu
 749. dashboard.statistic_info=Baza danych Gogs zawiera <b>%d</b> użytkowników, <b>%d</b> organizacji, <b>%d</b> kluczy publicznych, <b>%d</b> repozytoriów, <b>%d</b> obserwujących, <b>%d</b> polubionych, <b>%d</b> akcji, <b>%d</b> tokenów, <b>%d</b> problemów, <b>%d</b> komenatrzy, <b>%d</b> kont społecznościowych, <b>%d</b> obserwacji, <b>%d</b> mirrorów, <b>%d</b> wydań, <b>%d</b> login sources, <b>%d</b> webhooków, <b>%d</b> kamieni milowych, <b>%d</b> labels, <b>%d</b> zadań hooków, <b>%d</b> zespołów, <b>%d</b> zadań aktualizacji, <b>%d</b> załączników.
 750. dashboard.operation_name=Nazwa operacji
 751. dashboard.operation_switch=Przełącz
 752. dashboard.operation_run=Uruchom
 753. dashboard.clean_unbind_oauth=Usuń niepowiązane wpisy OAuth
 754. dashboard.clean_unbind_oauth_success=Wszystkie niepowiązane wpisy OAuth zostały pomyślnie usunięte.
 755. dashboard.delete_inactivate_accounts=Usuń wszystkie nieaktywne konta
 756. dashboard.delete_inactivate_accounts_success=Wszystkie nieaktywne konta zostały usunięte pomyślnie.
 757. dashboard.delete_repo_archives=Usuń wszystkie archiwa repozytoriów
 758. dashboard.delete_repo_archives_success=Pomyślnie usunięto wszystkie archiwa repozytoriów.
 759. dashboard.delete_missing_repos=Usuń wszystkie rekordy repozytoriów, które utraciły pliki Git
 760. dashboard.delete_missing_repos_success=Wszystkie rekordy repozytoriów, które utraciły pliki Git, zostały pomyślnie usunięte.
 761. dashboard.git_gc_repos=Usuń śmieci z repozytoriów
 762. dashboard.git_gc_repos_success=Wszystkie repozytoria zakończyły odśmiecanie pomyślnie.
 763. dashboard.resync_all_sshkeys=Przeładuj klucze publiczne w pliku '.ssh/authorized_keys' (uwaga: klucze poza Gogs zostaną usunięte)
 764. dashboard.resync_all_sshkeys_success=Przeładowanie kluczy publicznych zakończyło się sukcesem.
 765. dashboard.resync_all_update_hooks=Przepisz pliki update hook repozytoriów (wymagane przy zmianie ścieżki do pliku konfiguracji)
 766. dashboard.resync_all_update_hooks_success=Wszystkie pliki update hook repozytoriów zostały pomyślnie przepisane.
 767. dashboard.reinit_missing_repos=Reinitialize all repository records that lost Git files
 768. dashboard.reinit_missing_repos_success=All repository records that lost Git files have been reinitialized successfully.
 769. dashboard.server_uptime=Uptime serwera
 770. dashboard.current_goroutine=Bieżące Goroutines
 771. dashboard.current_memory_usage=Bieżące użycie pamięci
 772. dashboard.total_memory_allocated=Całkowita przydzielona pamięć
 773. dashboard.memory_obtained=Pamięć uzyskana
 774. dashboard.pointer_lookup_times=Czas określania wskaźników
 775. dashboard.memory_allocate_times=Czas alokacji pamięci
 776. dashboard.memory_free_times=Czas zwalniania pamięci
 777. dashboard.current_heap_usage=Bieżące użycie stosu
 778. dashboard.heap_memory_obtained=Pamięć sterty uzyskana
 779. dashboard.heap_memory_idle=Pamięć sterty bezczynna
 780. dashboard.heap_memory_in_use=Użycie pamięci stosu
 781. dashboard.heap_memory_released=Pamięć sterty zwolniona
 782. dashboard.heap_objects=Ilość obiektów na stercie
 783. dashboard.bootstrap_stack_usage=Użycie stosu bootstrap
 784. dashboard.stack_memory_obtained=Pamięć stosu uzyskana
 785. dashboard.mspan_structures_usage=Użycie struktur MSpan
 786. dashboard.mspan_structures_obtained=Uzyskane struktury MSpan
 787. dashboard.mcache_structures_usage=Użycie struktur MCache
 788. dashboard.mcache_structures_obtained=Uzyskane struktury MCache
 789. dashboard.profiling_bucket_hash_table_obtained=Uzyskana tablica haszująca profilowania
 790. dashboard.gc_metadata_obtained=Ilość uzyskanych danych przez GC
 791. dashboard.other_system_allocation_obtained=Inne uzyskane alokacje systemowe
 792. dashboard.next_gc_recycle=Następne wywołanie GC
 793. dashboard.last_gc_time=Czas od ostatniego wywołania GC
 794. dashboard.total_gc_time=Sumaryczny czas wstrzymania przez GC
 795. dashboard.total_gc_pause=Sumaryczny czas wstrzymania przez GC
 796. dashboard.last_gc_pause=Ostatnie wstrzymanie przez GC
 797. dashboard.gc_times=Ilość wywołań GC
 798. users.user_manage_panel=Panel zarządzania kontem użytkownika
 799. users.new_account=Załóż nowe konto
 800. users.name=Nazwa
 801. users.activated=Aktywowany
 802. users.admin=Admin
 803. users.repos=Repozytoria
 804. users.created=Utworzony
 805. users.send_register_notify=Wysyłaj powiadomienie o rejestracji do użytkownika
 806. users.new_success=Nowe konto '%s' zostało pomyślnie utworzone.
 807. users.edit=Edytuj
 808. users.auth_source=Źródło uwierzytelniania
 809. users.local=Lokalne
 810. users.auth_login_name=Nazwa logowania uwierzytelnienia
 811. users.password_helper=Pozostaw puste, aby zostawić niezmienione.
 812. users.update_profile_success=Profil konta został pomyślnie zaktualizowany.
 813. users.edit_account=Edytuj konto
 814. users.max_repo_creation=Maksymalna liczba repozytoriów
 815. users.max_repo_creation_desc=(Ustaw -1, aby użyć globalnego limitu)
 816. users.is_activated=To konto jest aktywne
 817. users.is_admin=To konto ma uprawnienia administratora
 818. users.allow_git_hook=To konto posiada uprawnienia do tworzenia hooków Git
 819. users.allow_import_local=To konto ma uprawnienia do importu lokalnych repozytoriów
 820. users.update_profile=Zaktualizuj profil konta
 821. users.delete_account=Usuń to konto
 822. users.still_own_repo=Twoje konto jest dalej właścicielem repozytorium, musisz je usunąć lub przekazać.
 823. users.still_has_org=Twoje konto dalej posiada członkostwo w organizacji, musisz ją opuścić bądź usunąć.
 824. users.deletion_success=Konto zostało pomyślnie usunięte!
 825. orgs.org_manage_panel=Panel zarządzania organizacją
 826. orgs.name=Nazwa
 827. orgs.teams=Zespoły
 828. orgs.members=Członkowie
 829. repos.repo_manage_panel=Panel zarządzania repozytorium
 830. repos.owner=Właściciel
 831. repos.name=Nazwa
 832. repos.private=Prywatne
 833. repos.watches=Obserwujących
 834. repos.stars=Polubienia
 835. repos.issues=Problemy
 836. auths.auth_manage_panel=Panel zarządzania uwierzytelnianiem
 837. auths.new=Dodaj nowe źródło
 838. auths.name=Nazwa
 839. auths.type=Typ
 840. auths.enabled=Włączono
 841. auths.updated=Zaktualizowano
 842. auths.auth_type=Typ uwierzytelniania
 843. auths.auth_name=Nazwa uwierzytelniania
 844. auths.domain=Domena
 845. auths.host=Host
 846. auths.port=Port
 847. auths.bind_dn=Bind DN
 848. auths.bind_password=Hasło Bind
 849. auths.bind_password_helper=Ostrzeżenie: To hasło jest przechowywane w postaci zwykłego tekstu. Nie należy używać wysoko uprzywilejowanego konta.
 850. auths.user_base=Baza wyszukiwania
 851. auths.user_dn=DN użytkownika
 852. auths.attribute_username=Atrybut nazwy użytkownika
 853. auths.attribute_username_placeholder=Zostaw puste aby użyć wartości podanej podczas logowania.
 854. auths.attribute_name=Atrybut imienia
 855. auths.attribute_surname=Atrybut nazwiska
 856. auths.attribute_mail=Atrybut e-mail
 857. auths.filter=Filtr użytkownika
 858. auths.admin_filter=Filtr administratora
 859. auths.ms_ad_sa=Ms Ad SA
 860. auths.smtp_auth=Typ uwierzytelnienia SMTP
 861. auths.smtphost=Serwer SMTP
 862. auths.smtpport=Port SMTP
 863. auths.allowed_domains=Dozwolone domeny
 864. auths.allowed_domains_helper=Pozostaw puste aby nie ograniczać domen. Wiele domen powinno być oddzielone przecinkami ','.
 865. auths.enable_tls=Włącz szyfrowanie TLS
 866. auths.skip_tls_verify=Pomiń weryfikację protokołu TLS
 867. auths.pam_service_name=Nazwa usługi PAM
 868. auths.enable_auto_register=Włącz automatyczną rejestrację
 869. auths.tips=Wskazówki
 870. auths.edit=Edytuj ustawienia uwierzytelniania
 871. auths.activated=To uwierzytelnienie zostało aktywowane
 872. auths.new_success=Pomyślnie dodano nowe uwierzytelnianie '%s'.
 873. auths.update_success=Ustawienia uwierzytelnienia zostały zaktualizowane pomyślnie.
 874. auths.update=Aktualizuj ustawienia uwierzytelniania
 875. auths.delete=Usuń to uwierzytelnienie
 876. auths.delete_auth_title=Usunięcie uwierzytelnienia
 877. auths.delete_auth_desc=To uwierzytelnienie zostanie usunięte, czy chcesz kontynuować?
 878. auths.deletion_success=Uwierzytelnienie zostało usunięte pomyślnie!
 879. config.server_config=Konfiguracja serwera
 880. config.app_name=Nazwa aplikacji
 881. config.app_ver=Wersja aplikacji
 882. config.app_url=Adres URL aplikacji
 883. config.domain=Domena
 884. config.offline_mode=Tryb offline
 885. config.disable_router_log=Wyłącz dziennik routera
 886. config.run_user=Użytkownik uruchomieniowy
 887. config.run_mode=Tryb uruchamienia
 888. config.repo_root_path=Ścieżka repozytoriów
 889. config.static_file_root_path=Ścieżka plików statycznych
 890. config.log_file_root_path=Ścieżka plików dziennika
 891. config.script_type=Typ skryptu
 892. config.reverse_auth_user=Użytkownik dostarczony przez odwrotne proxy
 893. config.db_config=Konfiguracja bazy danych
 894. config.db_type=Typ
 895. config.db_host=Host
 896. config.db_name=Nazwa
 897. config.db_user=Użytkownik
 898. config.db_ssl_mode=Tryb SSL
 899. config.db_ssl_mode_helper=(tylko dla "postgres")
 900. config.db_path=Ścieżka
 901. config.db_path_helper=(dla "sqlite3" i "tidb")
 902. config.service_config=Konfiguracja usługi
 903. config.register_email_confirm=Wymagaj potwierdzenia e-mail
 904. config.disable_register=Wyłącz rejestrację
 905. config.show_registration_button=Pokazuj przycisk rejestracji
 906. config.require_sign_in_view=Wymagaj bycia zalogowanym
 907. config.enable_cache_avatar=Włącz cache awatarów
 908. config.mail_notify=Powiadomienia e-mail
 909. config.disable_key_size_check=Wyłącz sprawdzanie minimalnego rozmiaru klucza
 910. config.enable_captcha=Włącz Captcha
 911. config.active_code_lives=Ważność kodów aktywacyjnych
 912. config.reset_password_code_lives=Czas życia kodu resetowania hasła
 913. config.webhook_config=Konfiguracja webhooka
 914. config.queue_length=Długość kolejki
 915. config.deliver_timeout=Limit czasu zdarzenia
 916. config.skip_tls_verify=Pomiń weryfikację protokołu TLS
 917. config.mailer_config=Konfiguracja poczty
 918. config.mailer_enabled=Aktywne
 919. config.mailer_disable_helo=Wyłącz HELO
 920. config.mailer_name=Nazwa
 921. config.mailer_host=Host
 922. config.mailer_user=Użytkownik
 923. config.oauth_config=Konfiguracja OAuth
 924. config.oauth_enabled=Aktywne
 925. config.cache_config=Konfiguracja cache
 926. config.cache_adapter=Adapter cache
 927. config.cache_interval=Interwał pamięci podręcznej
 928. config.cache_conn=Połączenie z pamięcią podręczną
 929. config.session_config=Konfiguracja sesji
 930. config.session_provider=Dostawca sesji
 931. config.provider_config=Konfiguracja dostawcy
 932. config.cookie_name=Nazwa ciasteczka
 933. config.enable_set_cookie=Włącz ciasteczka
 934. config.gc_interval_time=Interwał odśmiecania
 935. config.session_life_time=Czas życia sesji
 936. config.https_only=Tylko HTTPS
 937. config.cookie_life_time=Czas życia ciasteczka
 938. config.picture_config=Ustawienia obrazów
 939. config.picture_service=Serwis obrazów
 940. config.disable_gravatar=Wyłącz Gravatara
 941. config.log_config=Konfiguracja dziennika
 942. config.log_mode=Tryb dziennika
 943. monitor.cron=Zadania cron
 944. monitor.name=Nazwa
 945. monitor.schedule=Harmonogram
 946. monitor.next=Następny czas
 947. monitor.previous=Poprzedni czas
 948. monitor.execute_times=Czas wykonania
 949. monitor.process=Procesy
 950. monitor.desc=Opis
 951. monitor.start=Czas rozpoczęcia
 952. monitor.execute_time=Czas wykonania
 953. notices.system_notice_list=Powiadomienia systemu
 954. notices.view_detail_header=Pokaż szczegóły powiadomienia
 955. notices.actions=Czynności
 956. notices.select_all=Wybierz wszystko
 957. notices.deselect_all=Odznacz wszystko
 958. notices.inverse_selection=Odwróć wybór
 959. notices.delete_selected=Usuń wybrane
 960. notices.delete_all=Usuń wszystkie powiadomienia
 961. notices.type=Typ
 962. notices.type_1=Repozytorium
 963. notices.desc=Opis
 964. notices.op=Op.
 965. notices.delete_success=Powiadomienia systemowe zostały pomyślnie usunięte.
 966. [action]
 967. create_repo=tworzy repozytorium <a href="%s">%s</a>
 968. rename_repo=zmienia nazwę repozytorium <code>%[1]s</code> na <a href="%[2]s">%[3]s</a>
 969. commit_repo=wypycha do <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[3]s</a> w <a href="%[1]s">%[4]s</a>
 970. create_issue=`zgłasza problem <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 971. create_pull_request=`tworzy pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 972. comment_issue=`komentuje problem <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 973. merge_pull_request=`scala pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 974. transfer_repo=przenosi repozytorium <code>%s</code> do <a href="%s">%s</a>
 975. push_tag=taguje <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> w <a href="%[1]s">%[3]s</a>
 976. compare_commits=Zobacz porównanie tych %d commitów
 977. [tool]
 978. ago=temu
 979. from_now=od teraz
 980. now=teraz
 981. 1s=1 sekundę %s
 982. 1m=1 minutę %s
 983. 1h=1 godzinę %s
 984. 1d=1 dzień %s
 985. 1w=1 tydzień %s
 986. 1mon=1 miesiąc %s
 987. 1y=1 rok %s
 988. seconds=%d sekund %s
 989. minutes=%d minut %s
 990. hours=%d godzin %s
 991. days=%d dni %s
 992. weeks=%d tygodni %s
 993. months=%d miesięcy %s
 994. years=%d lat %s
 995. raw_seconds=sekund
 996. raw_minutes=minut
 997. [dropzone]
 998. default_message=Upuść pliki tutaj lub kliknij, aby przesłać.
 999. invalid_input_type=Nie można przesłać plików tego typu.
 1000. file_too_big=Rozmiar pliku ({{filesize}} MB) przekracza rozmiar maksymalny ({{maxFilesize}} MB).
 1001. remove_file=Usuń plik