locale_bg-BG.ini 75 KB


 1. app_desc=Безпроблемен собствен Git сървър
 2. home=Начало
 3. dashboard=Табло
 4. explore=Каталог
 5. help=Помощ
 6. sign_in=Вход
 7. sign_out=Изход
 8. sign_up=Регистрирайте се
 9. register=Регистрация
 10. website=Уебсайт
 11. version=Версия
 12. page=Страница
 13. template=Шаблон
 14. language=Език
 15. create_new=Създаване...
 16. user_profile_and_more=Потребителски профил и пр.
 17. signed_in_as=Вписан като
 18. username=Потребител
 19. email=Ел. поща
 20. password=Парола
 21. re_type=Въведете повторно
 22. captcha=Captcha
 23. repository=Хранилище
 24. organization=Организация
 25. mirror=Огледало
 26. new_repo=Ново хранилище
 27. new_migrate=Нова миграция
 28. new_mirror=Ново огледало
 29. new_fork=Ново разклонено хранилище
 30. new_org=Нова организация
 31. manage_org=Управление на организации
 32. admin_panel=Административен панел
 33. account_settings=Настройки на профила
 34. settings=Настройки
 35. your_profile=Вашият профил
 36. your_settings=Вашите настройки
 37. activities=Активности
 38. pull_requests=Заявки за сливане
 39. issues=Задачи
 40. cancel=Отказ
 41. [search]
 42. search=Търсене...
 43. repository=Хранилище
 44. user=Потребител
 45. issue=Задача
 46. code=Код
 47. [install]
 48. install=Инсталация
 49. title=Стъпки за инсталиране при първоначално стартиране
 50. docker_helper=Ако Gogs е стартиран в Docker контейнер, моля прочетете <a target="_blank" href="%s">нашите указания</a> внимателно, преди да правите промени по настройките на тази страница!
 51. requite_db_desc=Gogs изисква MySQL, PostgreSQL, SQLite3 или TiDB.
 52. db_title=Настройки на базата данни
 53. db_type=Тип на база данни
 54. host=Сървър
 55. user=Потребител
 56. password=Парола
 57. db_name=Име на база данни
 58. db_helper=Моля, използвайте INNODB engine с utf8_general_ci кодиране на знаци за MySQL.
 59. ssl_mode=Режим SSL
 60. path=Път
 61. sqlite_helper=Файл на SQLite3 или TiDB база данни.<br>Моля използвайте абсолютен път до файл когато стартирате Gogs като услуга.
 62. err_empty_db_path=Пътят до SQLite3 или TiDB база данни не може да е празен.
 63. err_invalid_tidb_name=TiDB не позволява "." и "-" в името на базата данни.
 64. no_admin_and_disable_registration=Невъзможно изключване на регистрациите без предварително да е създаден поне един административен профил.
 65. err_empty_admin_password=Паролата на администратор не може да е празна.
 66. general_title=Общи настройки на приложението
 67. app_name=Име на приложението
 68. app_name_helper=Постави името на твоята организация тук - голямо е крещящо!
 69. repo_path=Основен път към хранилищата
 70. repo_path_helper=Всички отдалечени хранилища на Git ще бъдат съхранени в тази директория.
 71. run_user=Потребителски контекст
 72. run_user_helper=Този потребител трябва да има достъп до основния път към хранилищата и права да стартира Gogs.
 73. domain=Домейн
 74. domain_helper=Тази настройка влияе на URL адреса за клониране чрез SSH.
 75. ssh_port=SSH порт
 76. ssh_port_helper=Номер на порт на SSH сървъра. Оставете празно за да изключите достъп през SSH.
 77. http_port=HTTP порт
 78. http_port_helper=Порт, на който приложението ще слуша.
 79. app_url=URL адрес на приложението
 80. app_url_helper=Този настройка променя HTTP/HTTPS адреса за клониране, а понякога и адреса на ел. поща.
 81. log_root_path=Път към журналите
 82. log_root_path_helper=Директория в която се записват журналите.
 83. optional_title=Опционални настройки
 84. email_title=Настройки на пощенска услуга
 85. smtp_host=SMTP сървър
 86. smtp_from=Подател
 87. smtp_from_helper=Адрес на подател на поща по RFC 5322. Може да бъде обикновен адрес на ел. поща или във формат "Име" <email@example.com>.
 88. mailer_user=Ел. поща за изпращане
 89. mailer_password=Парола за изпращане
 90. register_confirm=Включи потвърждението на регистрациите
 91. mail_notify=Включи уведомления по пощата
 92. server_service_title=Настройки на сървъра и други услуги
 93. offline_mode=Включи офлайн режима
 94. offline_mode_popup=Изключи CDN дори в продукционен режим, всички ресурсни файлове ще бъдат доставяни локално.
 95. disable_gravatar=Изключи връзка с Gravatar
 96. disable_gravatar_popup=Изключва Gravatar и външни източници, така че всички аватари трябва да са или качени от потребителите или да се ползват аватари по подразбиране.
 97. disable_registration=Изключи саморегистрацията
 98. disable_registration_popup=Изключи потребителската саморегистрация, само администратор може да създава профили.
 99. enable_captcha=Включи Captcha
 100. enable_captcha_popup=Изисква валидиране с captcha при саморегистрация на потребители.
 101. require_sign_in_view=Включи задължително вписване за преглед на страници
 102. require_sign_in_view_popup=Само вписани потребители могат да виждат страниците, анонимните посетители виждат само страниците за регистрация и вход.
 103. admin_setting_desc=Няма нужда от създаване на администраторски профил в момента, защото потребителят с първо ID в базата автоматично получава администраторски достъп.
 104. admin_title=Настройки на профил на администратора
 105. admin_name=Потребителско име
 106. admin_password=Парола
 107. confirm_password=Потвърждение на паролата
 108. admin_email=Ел. поща
 109. install_gogs=Инсталирай Gogs
 110. test_git_failed=Неуспешно тестването на "git" команда: %v
 111. sqlite3_not_available=Вашата версия не поддържа SQLite3, моля, изтеглете официалната двоична версия от %s, а не gobuild версията.
 112. invalid_db_setting=Настройките на базата данни са некоректни: %v
 113. invalid_repo_path=Основният път към хранилищата е невалиден: %v
 114. run_user_not_match=Потребителският контекст на приложението не е на текущия потребител: %s -> %s
 115. save_config_failed=Неуспешно запазване на конфигурация: %v
 116. invalid_admin_setting=Настройките на профил на администратора са невалидни: %v
 117. install_success=Добре дошли! Радваме се, че избрахте Gogs, и Ви пожелаваме приятна работа и сърдечни поздрави!
 118. invalid_log_root_path=Основният път към журналите е невалиден: %v
 119. [home]
 120. uname_holder=Име или ел. поща
 121. password_holder=Парола
 122. switch_dashboard_context=Превключи контекст на таблото
 123. my_repos=Моите хранилища
 124. collaborative_repos=Съвместни хранилища
 125. my_orgs=Моите организации
 126. my_mirrors=Моите огледала
 127. view_home=Преглед на %s
 128. issues.in_your_repos=Във Вашите хранилища
 129. [explore]
 130. repos=Хранилища
 131. [auth]
 132. create_new_account=Създай нов профил
 133. register_hepler_msg=Вече имате профил? Впишете се сега!
 134. social_register_hepler_msg=Вече имате профил? Свържете се сега!
 135. disable_register_prompt=За съжаление създаването на нови регистрации е изключено. Обърнете се към администратора на сайта.
 136. disable_register_mail=За съжаление потвърждението на регистрации е изключено.
 137. remember_me=Запомни ме
 138. forgot_password=Забравена парола
 139. forget_password=Забравена парола?
 140. sign_up_now=Нуждаете се от профил? Регистрирайте се сега.
 141. confirmation_mail_sent_prompt=Ново писмо за потвърждение е изпратено до <b>%s</b>. Моля проверете пощенската си кутия в рамките на следващите %d часа, за да завършите процеса на регистрация.
 142. active_your_account=Активиране на профил
 143. resent_limit_prompt=За съжаление Вие съвсем наскоро изпратихте писмо за активация. Моля изчакайте 3 минути, след което опитайте отново.
 144. has_unconfirmed_mail=Здравейте %s, имате непотвърден адрес на ел. поща (<b>%s</b>). Ако не сте получили писмо за потвърждение или имате нужда да се изпрати ново писмо, моля щракнете бутона по-долу.
 145. resend_mail=Щракнете тук, за да се изпрати ново писмо за потвърждение
 146. email_not_associate=Този адрес на ел. поща не е свързан с никой профил.
 147. send_reset_mail=Щракнете тук, за да получите (отново) писмо за нулиране на паролата
 148. reset_password=Нулиране на паролата
 149. invalid_code=За съжаление Вашия код за потвърждение е изтекъл или е невалиден.
 150. reset_password_helper=Щракнете тук, за да нулирате паролата си
 151. password_too_short=Размерът на паролата не може да бъде по-малък от 6 знака.
 152. [mail]
 153. activate_account=Моля активирайте Вашия профил
 154. activate_email=Провери адрес на ел. поща
 155. reset_password=Нулиране на паролата
 156. register_success=Успешна регистрация и добре дошли
 157. register_notify=Добре дошли
 158. [modal]
 159. yes=Да
 160. no=Не
 161. modify=Промени
 162. [form]
 163. UserName=Потребителско име
 164. RepoName=Име на хранилището
 165. Email=Адрес на ел. поща
 166. Password=Парола
 167. Retype=Повторно паролата
 168. SSHTitle=Име на SSH ключ
 169. HttpsUrl=HTTPS URL адрес
 170. PayloadUrl=URL адрес на изпращане
 171. TeamName=Име на екипа
 172. AuthName=Име на удостоверението
 173. AdminEmail=Ел. поща на администратора
 174. require_error=` не може да бъде празен.`
 175. alpha_dash_error=` трябва да e валидна буква, число или тире(-_).`
 176. alpha_dash_dot_error=` трябва да e валидна буква, число, тире(-_) или точка.`
 177. size_error=` трябва да е с размер %s.`
 178. min_size_error=` трябва да съдържа поне %s знака.`
 179. max_size_error=` трябва да съдържа най-много %s знака.`
 180. email_error=` не е валиден адрес на ел. поща.`
 181. url_error=` не е валиден URL адрес.`
 182. include_error=` трябва да съдържа текст '%s'.`
 183. unknown_error=Неизвестна грешка:
 184. captcha_incorrect=Captcha не е потвърдена.
 185. password_not_match=Паролата и потвърждението ѝ не съвпадат.
 186. username_been_taken=Потребителското име вече се ползва.
 187. repo_name_been_taken=Името на хранилището вече се ползва.
 188. org_name_been_taken=Името на организацията вече се ползва.
 189. team_name_been_taken=Името на екипа вече се ползва.
 190. email_been_used=Този адрес на ел. поща вече се ползва.
 191. username_password_incorrect=Потребителското име или паролата не са верни.
 192. enterred_invalid_repo_name=Моля уверете се, че въведеното име на хранилище е вярно.
 193. enterred_invalid_owner_name=Моля уверете се, че въведеното име на притежател е вярно.
 194. enterred_invalid_password=Моля уверете се, че въведената парола е вярна.
 195. user_not_exist=Даденият потребител не съществува.
 196. last_org_owner=Премахване на последния потребител от екип притежатели не е позволено, тъй като винаги трябва да има поне един притежател в дадена организация.
 197. invalid_ssh_key=За съжаление, ние не сме в състояние да проверим Вашия SSH ключ: %s
 198. unable_verify_ssh_key=Gogs не може да провери Вашия SSH ключ, но предполагаме, че е валиден. Моля, проверете го.
 199. auth_failed=Неуспешно удостоверяване: %v
 200. still_own_repo=Вашият профил притежава поне едно хранилище. Първо трябва да ги изтриете или да ги прехвърлите на друг потребител.
 201. still_has_org=Вашият профил все още участва в поне една организация. Първо трябва да напуснете или изтриете Вашите участия в организациите.
 202. org_still_own_repo=Тази организация все още притежава хранилище. Първо трябва да го изтриете или да го прехвърлите на друга организация.
 203. target_branch_not_exist=Целевият клон не съществува.
 204. [user]
 205. change_avatar=Сменете Вашия аватар на gravatar.com
 206. change_custom_avatar=Сменете Вашия аватар в настройките
 207. join_on=Регистриран
 208. repositories=Хранилища
 209. activity=Публична дейност
 210. followers=Последователи
 211. starred=Харесано
 212. following=Следване
 213. follow=Следване
 214. unfollow=Не следвай
 215. form.name_reserved=Потребителското име '%s' е запазено.
 216. form.name_pattern_not_allowed=Потребителското име '%s' не е допустимо.
 217. [settings]
 218. profile=Профил
 219. password=Парола
 220. ssh_keys=SSH ключове
 221. social=Социални профили
 222. applications=Приложения
 223. orgs=Организации
 224. delete=Изтрий профил
 225. uid=UID
 226. public_profile=Публичен профил
 227. profile_desc=Вашият адрес на ел. поща е публичен и ще бъде използван за всички свързани с профила Ви уведомления и всички уеб базирани операции, направени чрез сайта.
 228. password_username_disabled=Нелокални потребители не могат да променят името си от тук.
 229. full_name=Пълно име
 230. website=Уебсайт
 231. location=Локация
 232. update_profile=Запази профила
 233. update_profile_success=Вашият профил е запазен успешно.
 234. change_username=Потребителското име е променено
 235. change_username_prompt=Този промяна ще засегне всички връзки сочещи към профила Ви.
 236. continue=Продължи
 237. cancel=Отказ
 238. enable_custom_avatar=Разреши потребителски аватар
 239. choose_new_avatar=Избор на нов аватар
 240. update_avatar=Запази настройките на аватара
 241. delete_current_avatar=Delete Current Avatar
 242. uploaded_avatar_not_a_image=Каченият файл не е изображение.
 243. update_avatar_success=Настройките на аватара са запазени успешно.
 244. change_password=Промяна на собствената парола
 245. old_password=Текуща парола
 246. new_password=Нова парола
 247. retype_new_password=Повторно новата парола
 248. password_incorrect=Въведената парола не е вярна.
 249. change_password_success=Вашата парола е променена успешно. Вече може да влизате, използвайки тази нова парола.
 250. password_change_disabled=Нелокални потребители не могат да променят паролата си от тук.
 251. emails=Адреси на ел. поща
 252. manage_emails=Управление на адреси на ел. поща
 253. email_desc=Вашият основен адрес на ел. поща ще се използва за изпращане на уведомления и други операции.
 254. primary=Основен
 255. primary_email=Задай като основен
 256. delete_email=Изтрий
 257. email_deletion=Изтрий ел. поща
 258. email_deletion_desc=При изтриване на тази ел. поща ще се премахне свързаната информация от Вашия профил. Желаете ли да продължите?
 259. email_deletion_success=Ел. пощата беше изтрита успешно!
 260. add_new_email=Добавяне на нов адрес на ел. поща
 261. add_email=Добави ел. поща
 262. add_email_confirmation_sent=Ново писмо за потвърждение е изпратено до '%s'. Моля проверете пощенската си кутия в рамките на следващите %d часа, за да завършите процеса на регистрация.
 263. add_email_success=Ваш нов адрес на ел. поща е добавен успешно.
 264. manage_ssh_keys=Управление на SSH ключове
 265. add_key=Добави ключ
 266. ssh_desc=Това е списък на SSH ключове, свързани с Вашия акаунт. Тъй като тези ключове позволяват на всеки, който ги използва да получи достъп до хранилищата Ви, много е важно да се уверите, че ги разпознавате.
 267. ssh_helper=<strong>Не знаете как?</strong> Проверете упътването на GitHub за <a href="%s">създаване на собствени SSH ключове</a> или погледнете <a href="%s">Общи проблеми</a>, които може да възникнат при използване на SSH.
 268. add_new_key=Добавяне на SSH ключ
 269. ssh_key_been_used=Съдържанието на публичния ключ е използвано.
 270. ssh_key_name_used=Вече съществува публичен ключ с това име.
 271. key_name=Име на ключа
 272. key_content=Съдържание
 273. add_key_success=Новият SSH ключ '%s' е добавен успешно!
 274. delete_key=Изтрий
 275. ssh_key_deletion=Изтрий SSH ключ
 276. ssh_key_deletion_desc=При изтриване на този SSH ключ ще се премахнат свързаните права за достъп за Вашия профил. Желаете ли да продължите?
 277. ssh_key_deletion_success=SSH ключа беше изтрит успешно!
 278. add_on=Добавен на
 279. last_used=Последно използван на
 280. no_activity=Няма скорошна дейност
 281. key_state_desc=Този ключ е използван през последните 7 дни
 282. token_state_desc=Този API ключ е използван през последните 7 дни
 283. manage_social=Управление на свързани профили в социалните мрежи
 284. social_desc=Това е списък на свързани профили в социалните мрежи. Премахнете всички, които не разпознавате.
 285. unbind=Освобождаване
 286. unbind_success=Социалния профил е освободен.
 287. manage_access_token=Управление на индивидуални API ключове за достъп
 288. generate_new_token=Генериране на нов API ключ
 289. tokens_desc=Генерирани API ключове, които могат да се използват за достъп до API на Gogs.
 290. new_token_desc=Всеки API ключ ще има пълен достъп до Вашия профил.
 291. token_name=Име на API ключ
 292. generate_token=Генериране на API ключ
 293. generate_token_succees=Успешно е генериран API ключ за достъп. Уверете се, че сте го копирали, тъй като няма да можете да го видите отново!
 294. delete_token=Изтрий
 295. access_token_deletion=Изтрий индивидуален API ключ за достъп
 296. access_token_deletion_desc=При изтриване на този индивидуален API ключ за достъп ще се премахнат всички свързани права на приложението. Желаете ли да продължите?
 297. delete_token_success=Индивидуалният API ключ за достъп е изтрит успешно! Не забравяйте да преконфигурирате приложението също.
 298. delete_account=Изтриване на собствения профил
 299. delete_prompt=Тази операция ще изтрие Вашия профил завинаги и тя <strong>НЕ МОЖЕ</strong> да бъде отменена в последствие!
 300. confirm_delete_account=Потвърди изтриването
 301. delete_account_title=Изтриване на профил
 302. delete_account_desc=Този профил ще бъде окончателно изтрит. Желаете ли да продължите?
 303. [repo]
 304. owner=Притежател
 305. repo_name=Име на хранилището
 306. repo_name_helper=Добро име на хранилище е име, състоящо от кратки, запомнящи се и уникални ключови думи.
 307. visibility=Видимост
 308. visiblity_helper=Това хранилище е <span class="ui red text">Частно</span>
 309. visiblity_helper_forced=Административна настройка задължава всички нови хранилища да бъдат <span class="ui red text">Частни</span>
 310. visiblity_fork_helper=(Промяна на тази стойност ще се отрази на всички разклонения)
 311. clone_helper=Нуждаете се от помощ при клониране? Посетете <a target="_blank" href="%s">Помощ</a>!
 312. fork_repo=Разклони хранилището
 313. fork_from=Разклонение от
 314. fork_visiblity_helper=Не може да променяте видимостта на разклонено хранилище.
 315. repo_desc=Описание
 316. repo_lang=Програмен език
 317. repo_lang_helper=Изберете .gitignore файлове
 318. license=Лиценз
 319. license_helper=Изберете лицензионен файл
 320. readme=Readme
 321. readme_helper=Изберете шаблон на readme
 322. auto_init=Инициализиране на това хранилище с избраните файлове и шаблон
 323. create_repo=Създай хранилище
 324. default_branch=Клон по подразбиране
 325. mirror_interval=Интервал на отразяване (часове)
 326. mirror_address=Адрес на огледало
 327. mirror_address_desc=Моля включете потребител и парола в адреса ако са нужни.
 328. watchers=Наблюдаващи
 329. stargazers=Харесващи
 330. forks=Разклонения
 331. form.reach_limit_of_creation=Притежателят е достигнал настроения лимит от %d брой хранилища.
 332. form.name_reserved=Името на хранилището '%s' е запазено.
 333. form.name_pattern_not_allowed=Име на хранилището от вида '%s' не е позволено.
 334. need_auth=Изисква потребител и парола
 335. migrate_type=Тип мигриране
 336. migrate_type_helper=Това хранилище ще бъде <span class="text blue">огледало</span>
 337. migrate_repo=Мигрирай хранилище
 338. migrate.clone_address=Адрес за клониране
 339. migrate.clone_address_desc=Това може да е HTTP/HTTPS/GIT адрес или локален път на сървъра.
 340. migrate.permission_denied=Недостатъчни права за импорт на локални хранилища.
 341. migrate.invalid_local_path=Невалиден път - не съществува или не е директория.
 342. migrate.failed=Грешка при миграция: %v
 343. mirror_from=огледало от
 344. forked_from=разклонено от
 345. fork_from_self=Не можете да разклоните хранилище което си е Ваше!
 346. copy_link=Копирай
 347. copy_link_success=Копирано!
 348. copy_link_error=Натиснете ⌘-C или Ctrl-C за да копирате
 349. copied=Успешно копиране
 350. unwatch=Не наблюдавам
 351. watch=Наблюдаван
 352. unstar=Не харесвам
 353. star=Харесван
 354. fork=Разклонения
 355. no_desc=Няма описание
 356. quick_guide=Бърз справочник
 357. clone_this_repo=Клонирай хранилището
 358. create_new_repo_command=Създай ново хранилище чрез командния ред
 359. push_exist_repo=Предай съществуващо хранилище през командния ред
 360. repo_is_empty=Това хранилище е празно. Моля проверете по-късно пак!
 361. code=Код
 362. branch=Клон
 363. tree=ИН на ревизия
 364. filter_branch_and_tag=Филтър по маркер или клон
 365. branches=Клонове
 366. tags=Маркери
 367. issues=Задачи
 368. pulls=Заявки за сливане
 369. labels=Етикети
 370. milestones=Етапи
 371. commits=Ревизии
 372. releases=Версии
 373. file_raw=Директен файл
 374. file_history=История
 375. file_view_raw=Виж директен файл
 376. file_permalink=Постоянна връзка
 377. commits.commits=Ревизии
 378. commits.search=Търсене в ревизии
 379. commits.find=Намери
 380. commits.author=Автор
 381. commits.message=Съобщение
 382. commits.date=Дата
 383. commits.older=По-стари
 384. commits.newer=По-нови
 385. issues.new=Нова задача
 386. issues.new.labels=Етикети
 387. issues.new.no_label=Няма етикет
 388. issues.new.clear_labels=Изчисти етикети
 389. issues.new.milestone=Етап
 390. issues.new.no_milestone=Няма етап
 391. issues.new.clear_milestone=Изчисти етап
 392. issues.new.open_milestone=Отворени етапи
 393. issues.new.closed_milestone=Затворени етапи
 394. issues.new.assignee=Изпълнител
 395. issues.new.clear_assignee=Изчисти изпълнител
 396. issues.new.no_assignee=Няма изпълнител
 397. issues.create=Създай задача
 398. issues.new_label=Нов етикет
 399. issues.new_label_placeholder=Име на етикета...
 400. issues.create_label=Създай етикет
 401. issues.open_tab=%d отворени
 402. issues.close_tab=%d затворени
 403. issues.filter_label=Етикет
 404. issues.filter_label_no_select=Не е избран етикет
 405. issues.filter_milestone=Етап
 406. issues.filter_milestone_no_select=Липсва избран етап
 407. issues.filter_assignee=Изпълнител
 408. issues.filter_assginee_no_select=Няма избран изпълнител
 409. issues.filter_type=Тип
 410. issues.filter_type.all_issues=Всички задачи
 411. issues.filter_type.assigned_to_you=Възложени на Вас
 412. issues.filter_type.created_by_you=Създадени от Вас
 413. issues.filter_type.mentioning_you=Споменават лично
 414. issues.filter_sort=Подредба
 415. issues.filter_sort.latest=Най-нови
 416. issues.filter_sort.oldest=Най-стари
 417. issues.filter_sort.recentupdate=Последно променени
 418. issues.filter_sort.leastupdate=Отдавна променени
 419. issues.filter_sort.mostcomment=Най-много коментирани
 420. issues.filter_sort.leastcomment=Най-малко коментирани
 421. issues.opened_by=отворен %[1]s от <a href="%[2]s">%[3]s</a>
 422. issues.opened_by_fake=отворен %[1]s от %[2]s
 423. issues.previous=Предишна
 424. issues.next=Следваща
 425. issues.open_title=Отворени
 426. issues.closed_title=Затворени
 427. issues.num_comments=%d коментара
 428. issues.commented_at=`коментира <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 429. issues.no_content=Все още няма съдържание.
 430. issues.close_issue=Затвори
 431. issues.close_comment_issue=Kоментирай и затвори
 432. issues.reopen_issue=Отвори повторно
 433. issues.reopen_comment_issue=Kоментирай и oтвори отново
 434. issues.create_comment=Коментирай
 435. issues.closed_at=`затвори <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 436. issues.reopened_at=`повторно отвори <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 437. issues.commit_ref_at=`посочи тази задача от ревизия <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 438. issues.poster=Участник
 439. issues.collaborator=Collaborator
 440. issues.owner=Притежател
 441. issues.sign_up_for_free=Регистрирай се безплатно
 442. issues.sign_in_require_desc=за да се включите в този разговор. Вече имате профил? <a href="%s">Влезте, за да коментирате</a>
 443. issues.edit=Редакция
 444. issues.cancel=Отказ
 445. issues.save=Запис
 446. issues.label_title=Име на етикета
 447. issues.label_color=Цвят на етикет
 448. issues.label_count=%d етикети
 449. issues.label_open_issues=%d отворени задачи
 450. issues.label_edit=Редакция
 451. issues.label_delete=Изтрий
 452. issues.label_modify=Промяна на етикет
 453. issues.label_deletion=Изтрий етикет
 454. issues.label_deletion_desc=При изтриване на този етикет ще се премахне информацията за него във всички свързани задачи. Желаете ли да продължите?
 455. issues.label_deletion_success=Етикетът е изтрит успешно!
 456. issues.num_participants=%d участника
 457. pulls.new=Нова заявка за сливане
 458. pulls.compare_changes=Сравни промените
 459. pulls.compare_changes_desc=Сравнява двата клона и създава заявка за сливане за разликите помежду им.
 460. pulls.compare_base=родителска версия
 461. pulls.compare_compare=сравни
 462. pulls.filter_branch=Филтър по клон
 463. pulls.no_results=Няма резултати.
 464. pulls.nothing_to_compare=Няма нищо за сравняване, защото родителският клон и върхът са еднакви.
 465. pulls.has_pull_request=`Вече има заявка за сливане между тези две цели: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d">%[2]s#%[3]d</a>`
 466. pulls.create=Създай заявка за сливане
 467. pulls.title_desc=заяви обединяване на %[1]d ревизии от <code>%[2]s</code> във <code>%[3]s</code>
 468. pulls.merged_title_desc=обедини %[1]d ревизии от <code>%[2]s</code> във <code>%[3]s</code> %[4]s
 469. pulls.tab_conversation=Разговор
 470. pulls.tab_commits=Ревизии
 471. pulls.tab_files=Променени файлове
 472. pulls.reopen_to_merge=Моля повторно отворете тази заявка за сливане за да се извърши обединяване.
 473. pulls.merged=Обединени
 474. pulls.has_merged=Тази заявка за сливане е обединена успешно!
 475. pulls.data_broken=Данните от тази заявка за сливане са невалидни поради изтрита информация за някое разклонение.
 476. pulls.is_checking=Проверката за конфликт все още е в ход. Моля обновете страницата след малко.
 477. pulls.can_auto_merge_desc=Може да се извърши обединяване на тази заявка за сливане.
 478. pulls.cannot_auto_merge_desc=Не може да се извърши обединяване, защото съществуват конфликти между ревизиите.
 479. pulls.cannot_auto_merge_helper=Моля, използвайте инструменти на командния ред за да разрешите конфликтите.
 480. pulls.merge_pull_request=Обедини заявка за сливане
 481. pulls.open_unmerged_pull_exists=`Невъзможно повторно отваряне, защото вече съществува заявка за сливане (#%d) от същото хранилище със същата информация за обединяване, която чака да бъде извършена`
 482. milestones.new=Нов етап
 483. milestones.open_tab=%d отворени
 484. milestones.close_tab=%d затворени
 485. milestones.closed=Затворен %s
 486. milestones.no_due_date=Няма краен срок
 487. milestones.open=Отвори
 488. milestones.close=Затвори
 489. milestones.new_subheader=Създайте етапи за да организирате задачите.
 490. milestones.create=Създай етап
 491. milestones.title=Заглавие
 492. milestones.desc=Описание
 493. milestones.due_date=Краен срок (опционален)
 494. milestones.clear=Изчисти
 495. milestones.invalid_due_date_format=Невалиден формат на крайния срок, трябва да е 'гггг-мм-дд'.
 496. milestones.create_success=Етап '%s' е създаден успешно!
 497. milestones.edit=Редактирай етап
 498. milestones.edit_subheader=Въведете точни описания на етапите, за да не се объркват участниците.
 499. milestones.cancel=Отказ
 500. milestones.modify=Промяна на етап
 501. milestones.edit_success=Промените в етап '%s' са запазени успешно!
 502. milestones.deletion=Изтрий етап
 503. milestones.deletion_desc=При изтриване на етап ще се премахне информацията за него от всички свързани задачи. Желаете ли да продължите?
 504. milestones.deletion_success=Етапът е изтрит успешно!
 505. wiki=Уики
 506. wiki.welcome=Добре дошли в Уики!
 507. wiki.welcome_desc=Уики е място, където заедно можете да документирате проекта си, за да го направите по-добър.
 508. wiki.create_first_page=Създай първата страница
 509. wiki.page=Страница
 510. wiki.filter_page=Филтър страница
 511. wiki.new_page=Създай нова страница
 512. wiki.default_commit_message=Напишете описание на тази модификация (опционално).
 513. wiki.save_page=Запис на страница
 514. wiki.last_commit_info=%s редактира тази страница %s
 515. wiki.edit_page_button=Редакция
 516. wiki.new_page_button=Нова страница
 517. wiki.delete_page_button=Delete Page
 518. wiki.delete_page_notice_1=This will delete the page <code>"%s"</code>. Please be certain.
 519. wiki.page_already_exists=Страница със същото име вече съществува.
 520. wiki.pages=Страници
 521. wiki.last_updated=Последна модификация на %s
 522. settings=Настройки
 523. settings.options=Опции
 524. settings.collaboration=Сътрудничество
 525. settings.hooks=Уеб-куки
 526. settings.githooks=Git куки
 527. settings.basic_settings=Основни настройки
 528. settings.site=Официален сайт
 529. settings.update_settings=Запази настройките
 530. settings.change_reponame_prompt=Тази промяна ще засегне връзките, които се отнасят до това хранилището.
 531. settings.advanced_settings=Разширени настройки
 532. settings.wiki_desc=Включва уики за да може потребителите да създават документи
 533. settings.use_external_wiki=Използвай външно уики
 534. settings.external_wiki_url=URL адрес на външно уики
 535. settings.external_wiki_url_desc=Посетителите ще бъдат пренасочени към този URL адрес от връзката за раздел уики.
 536. settings.issues_desc=Включва вградена система за проследяване на задачи
 537. settings.use_external_issue_tracker=Използвай външна система за проследяване на задачи
 538. settings.tracker_url_format=Формат на URL адрес на външна система за проследяване на задачи
 539. settings.tracker_url_format_desc=Можете да използвате текстови маркери <code>{user} {repo} {index}</code> за потребителско име, име на хранилище и индекс на задача съответно.
 540. settings.pulls_desc=Включва заявки за сливане за да може да се приемат външни доработки
 541. settings.danger_zone=Опасна зона
 542. settings.new_owner_has_same_repo=Новият притежател вече има хранилище със същото име. Изберете друго име.
 543. settings.convert=Промени към редовно хранилище
 544. settings.convert_desc=Можете да промените това огледало към редовно хранилище. Конверсията не може да се отмени.
 545. settings.convert_notices_1=- Тази операция ще конвертира огледалото към редовно хранилище и не може да бъде отменена в последствие.
 546. settings.convert_confirm=Потвърдете конверсията
 547. settings.convert_succeed=Конверсията към редовно хранилище е извършена успешно.
 548. settings.transfer=Прехвърли притежание
 549. settings.transfer_desc=Прехвърля това хранилище на друг потребител или към организация, в която имате права на администратор.
 550. settings.transfer_notices_1=- Вие ще загубите достъп, ако новият притежател е индивидуален потребител.
 551. settings.transfer_notices_2=- Вие ще запазите достъпа си, ако новият притежател е организация и ако вие сте един от притежателите ѝ.
 552. settings.transfer_form_title=Моля въведете следната информация за да потвърдите операцията:
 553. settings.wiki_delete=Erase Wiki Data
 554. settings.wiki_delete_desc=Once you erase wiki data there is no going back. Please be certain.
 555. settings.wiki_delete_notices_1=- This will delete and disable the wiki for %s
 556. settings.wiki_deletion_success=Repository wiki data have been erased successfully.
 557. settings.delete=Изтрий това хранилище
 558. settings.delete_desc=След като изтриете хранилището, няма връщане назад. Моля, бъдете сигурни.
 559. settings.delete_notices_1=- Тази операция <strong>НЕ МОЖЕ</strong> да бъде отменена в последствие.
 560. settings.delete_notices_2=- Тази операция ще изтрие всичко от това хранилище, включително Git данни, задачи, коментари и достъпа на сътрудници.
 561. settings.delete_notices_fork_1=- Ако това хранилище е публично, всички негови разклонения ще останат независими след изтриването му.
 562. settings.delete_notices_fork_2=- Ако това хранилище е частно, всички негови разклонения ще бъдат премахнати по време на изтриването.
 563. settings.delete_notices_fork_3=- Ако желаете да запазите всички разклонения след изтриването му, първо направете хранилището публично.
 564. settings.deletion_success=Хранилището е изтрито успешно!
 565. settings.update_settings_success=Настройките на хранилището са запазени успешно.
 566. settings.transfer_owner=Нов притежател
 567. settings.make_transfer=Прехвърли
 568. settings.transfer_succeed=Притежанието на хранилището е прехвърлено успешно.
 569. settings.confirm_delete=Потвърди изтриването
 570. settings.add_collaborator=Добави нов сътрудник
 571. settings.add_collaborator_success=Добавен е нов сътрудник.
 572. settings.delete_collaborator=Delete
 573. settings.collaborator_deletion=Collaborator Deletion
 574. settings.collaborator_deletion_desc=This user will no longer have collaboration access to this repository after deletion. Do you want to continue?
 575. settings.remove_collaborator_success=Сътрудникът е премахнат.
 576. settings.search_user_placeholder=Име на потребител...
 577. settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Невъзможно добавяне на организация като сътрудник.
 578. settings.user_is_org_member=Потребителят вече участва в организацията и не може да бъде добавен като сътрудник.
 579. settings.add_webhook=Добави уеб-кука
 580. settings.hooks_desc=Уеб-куките много приличат на обикновен HTTP POST тригер. Когато нещо се случи в Gogs, ние ще изпратим уведомление до сървъра, който посочите. Научете повече в <a target="_blank" href="%s">Ръководство за уеб-куки</a>.
 581. settings.webhook_deletion=Изтрий уеб-кука
 582. settings.webhook_deletion_desc=При изтриване на тази уеб-кука ще се премахне информацията за нея и цялата хронология на нейното изпращане. Желаете ли да продължите?
 583. settings.webhook_deletion_success=Уеб-куката е изтрита успешно!
 584. settings.webhook.test_delivery=Тестово изпращане
 585. settings.webhook.test_delivery_desc=Симулира тестово изпращане за тест на настройките на уеб-куката
 586. settings.webhook.test_delivery_success=Тестовата уеб-кука е добавена в опашката за изпращане. Може да отнеме няколко секунди преди да се появи в историята с доставени.
 587. settings.webhook.request=Заявка
 588. settings.webhook.response=Отговор
 589. settings.webhook.headers=Заглавки
 590. settings.webhook.payload=Съдържание
 591. settings.webhook.body=Тяло
 592. settings.githooks_desc=Git куките се изпълняват от Git. Вие може да промените файловете с поддържаните куки в списъка по-долу, за да изпълните външни операции.
 593. settings.githook_edit_desc=Ако куката е неактивна, ще бъде представено примерно съдържание. Ако оставите съдържанието празно, то тази кука ще бъде изключена.
 594. settings.githook_name=Име на куката
 595. settings.githook_content=Съдържание на куката
 596. settings.update_githook=Запази куката
 597. settings.add_webhook_desc=Gogs ще изпрати <code>POST</code> заявка към указания URL адрес заедно с информация за събитието, което е настъпило. Също можете да укажете в какъв формат желаете да получите данните при задействане на куката (JSON, x-www-form-urlencoded, XML) и др. Допълнително описание можете да намерите в нашето <a target="_blank" href="%s">Ръководство за уеб-куки</a>.
 598. settings.payload_url=URL адрес на изпращане
 599. settings.content_type=Тип на съдържанието
 600. settings.secret=Тайна
 601. settings.slack_username=Потребителско име
 602. settings.slack_icon_url=URL адрес на икона
 603. settings.slack_color=Цвят
 604. settings.event_desc=При какви събития да се задейства тази уеб-кука?
 605. settings.event_push_only=Само при събитие от тип <code>предаване</code>.
 606. settings.event_send_everything=При <strong>всички</strong> събития.
 607. settings.event_choose=Нека избера от какво имам нужда.
 608. settings.event_create=Създаване
 609. settings.event_create_desc=Създаване на клон или маркер
 610. settings.event_push=Предаване
 611. settings.event_push_desc=Git предаване към хранилището
 612. settings.active=Активна
 613. settings.active_helper=Подробности относно събитието, което е задействало куката, също ще бъдат изпратени.
 614. settings.add_hook_success=Новата уеб-кука е добавена успешно.
 615. settings.update_webhook=Запази уеб-куката
 616. settings.update_hook_success=Уеб-куката е запазена успешно.
 617. settings.delete_webhook=Изтрий уеб-куката
 618. settings.recent_deliveries=Последни изпращания
 619. settings.hook_type=Тип на куката
 620. settings.add_slack_hook_desc=Добавяне на интеграция със <a href="%s">Slack</a> във Вашето хранилище.
 621. settings.slack_token=API ключ
 622. settings.slack_domain=Домейн
 623. settings.slack_channel=Канал
 624. settings.deploy_keys=Ключове за внедряване
 625. settings.add_deploy_key=Добави ключ за внедряване
 626. settings.deploy_key_desc=Този ключ за внедряване има права само за четене. Това не е същото като SSH ключове на персонален потребител.
 627. settings.no_deploy_keys=Все още няма настроен никакъв ключ за внедряване.
 628. settings.title=Заглавие
 629. settings.deploy_key_content=Съдържание
 630. settings.key_been_used=Съдържанието на ключа за внедряване е използвано.
 631. settings.key_name_used=Ключ за внедряване с такова име вече съществува.
 632. settings.add_key_success=Новият ключ за внедряване '%s' е добавен успешно!
 633. settings.deploy_key_deletion=Изтрий ключ за внедряване
 634. settings.deploy_key_deletion_desc=При изтриването на този ключ за внедряване ще се премахнат свързаните права за достъп до това хранилище. Желаете ли да продължите?
 635. settings.deploy_key_deletion_success=Ключът за внедряване е изтрит успешно!
 636. diff.browse_source=Преглед на файлове
 637. diff.parent=родител
 638. diff.commit=ревизия
 639. diff.data_not_available=Няма данни за разлики.
 640. diff.show_diff_stats=Покажи статистика за разликите
 641. diff.show_split_view=Разделен изглед
 642. diff.show_unified_view=Обединен изглед
 643. diff.stats_desc=променени са <strong>%d файла</strong>, в които са <strong>добавени %d</strong> реда и са <strong>изтрити %d</strong> реда
 644. diff.bin=BIN
 645. diff.view_file=Целия файл
 646. release.releases=Версии
 647. release.new_release=Нова версия
 648. release.draft=Чернови
 649. release.prerelease=Предварителни
 650. release.stable=Стабилни
 651. release.edit=редактиране
 652. release.ahead=<strong>%d</strong> ревизии на %s след тази версия
 653. release.source_code=Изходен код
 654. release.new_subheader=Публикувайте версия на всяка нова итерация.
 655. release.edit_subheader=Подробният журнал на промените ще помогне на потребителите да разберат какви подобрения са направени.
 656. release.tag_name=Име на маркера
 657. release.target=Цел
 658. release.tag_helper=Изберете съществуващ маркер или създайте нов маркер по време на публикуване.
 659. release.title=Заглавие
 660. release.content=Съдържание
 661. release.write=Редактор
 662. release.preview=Преглед
 663. release.loading=Зареждане...
 664. release.prerelease_desc=Това е предварителна версия
 665. release.prerelease_helper=Ние ще отбележим, че тази версия не е готова за продукционна употреба.
 666. release.cancel=Отказ
 667. release.publish=Публикувай версия
 668. release.save_draft=Запис на чернова
 669. release.edit_release=Редактирай версия
 670. release.delete_release=Изтриване на тази версия
 671. release.deletion=Изтрий версията
 672. release.deletion_desc=При изтриване на тази версия ще се премахне и съответния Git маркер. Желаете ли да продължите?
 673. release.deletion_success=Версията беше изтрита успешно!
 674. release.tag_name_already_exist=Версия с това име на маркер вече съществува.
 675. release.downloads=Изтегляния
 676. [org]
 677. org_name_holder=Име на организацията
 678. org_full_name_holder=Пълно име на организацията
 679. org_name_helper=Доброто име на организация обикновено е кратко и запомнящо се.
 680. create_org=Създай организация
 681. repo_updated=Последна модификация
 682. people=Участници
 683. invite_someone=Поканете някого
 684. teams=Екипи
 685. lower_members=участници
 686. lower_repositories=хранилища
 687. create_new_team=Създай нов екип
 688. org_desc=Описание
 689. team_name=Име на екипа
 690. team_desc=Описание
 691. team_name_helper=Ще използвате това име при споменаване на този екип в разговори.
 692. team_desc_helper=Каква е целта на този екип?
 693. team_permission_desc=Какво ниво на достъп трябва да има този екип?
 694. form.name_reserved=Името на организацията '%s' е запазено.
 695. form.name_pattern_not_allowed=Име на организацията от вида '%s' не е разрешено.
 696. settings=Настройки
 697. settings.options=Опции
 698. settings.full_name=Пълно име
 699. settings.website=Уебсайт
 700. settings.location=Локация
 701. settings.update_settings=Запази настройките
 702. settings.update_setting_success=Настройките на организацията са запазени успешно.
 703. settings.change_orgname_prompt=Този промяна ще засегне всички връзки сочещи към организацията.
 704. settings.update_avatar_success=Настройките на аватара на организацията са запазени успешно.
 705. settings.delete=Изтрий организацията
 706. settings.delete_account=Изтриване на тази организация
 707. settings.delete_prompt=Организацията ще бъде изтрита и операцията <strong>НЕ МОЖЕ</strong> да бъде отменена в последствие!
 708. settings.confirm_delete_account=Потвърди изтриването
 709. settings.delete_org_title=Изтрий организацията
 710. settings.delete_org_desc=Тази организация ще бъде окончателно изтрита. Желаете ли да продължите?
 711. settings.hooks_desc=Добави уеб-куки, които ще бъдат използвани от <strong>всички хранилища</strong> в тази организация.
 712. members.membership_visibility=Видимост:
 713. members.public=Публични
 714. members.public_helper=направи частен
 715. members.private=Частни
 716. members.private_helper=направи публичен
 717. members.member_role=Роля:
 718. members.owner=Притежател
 719. members.member=Участник
 720. members.remove=Премахни
 721. members.leave=Напусни
 722. members.invite_desc=Добави нов участник в %s:
 723. members.invite_now=Покани
 724. teams.join=Присъедини се
 725. teams.leave=Напусни
 726. teams.read_access=Достъп за четене
 727. teams.read_access_helper=Този екип ще може да вижда и клонира своите хранилища.
 728. teams.write_access=Достъп за запис
 729. teams.write_access_helper=Този екип ще може да чете своите хранилища и ще може да предава към тях.
 730. teams.admin_access=Администраторски достъп
 731. teams.admin_access_helper=Този екип ще може да добавя код, данни и нови сътрудници в своите хранилища.
 732. teams.no_desc=Този екип няма описание
 733. teams.settings=Настройки
 734. teams.owners_permission_desc=Притежателите имат пълен достъп до <strong>всички хранилища</strong> и имат <strong>права на администратори</strong> на организацията.
 735. teams.members=Участници в екипа
 736. teams.update_settings=Запази настройките
 737. teams.delete_team=Изтриване на този екип
 738. teams.add_team_member=Добави участник в екипа
 739. teams.delete_team_title=Изтрий екипа
 740. teams.delete_team_desc=Тъй като този екип ще бъдат изтрит, участниците му може да загубят достъп до някои хранилища. Желаете ли да продължите?
 741. teams.delete_team_success=Този екип е бил изтрит успешно.
 742. teams.read_permission_desc=Този екип предоставя достъп за <strong>четене</strong>: участниците могат да разглеждат и клонират хранилищата на този екип.
 743. teams.write_permission_desc=Този екип предоставя достъп за <strong>писане</strong>: участниците могат да четат от и да предават към хранилищата на този екип.
 744. teams.admin_permission_desc=Този екип предоставя <strong>администраторски</strong> достъп: участниците могат да четат от, да предават към и да добавя нови сътрудници към хранилищата на този екип.
 745. teams.repositories=Хранилища на екипа
 746. teams.search_repo_placeholder=Име на хранилище...
 747. teams.add_team_repository=Добави хранилище на екипа
 748. teams.remove_repo=Премахни
 749. teams.add_nonexistent_repo=Хранилището, което се опитвате да добавите не съществува. Моля първо го създайте!
 750. [admin]
 751. dashboard=Табло
 752. users=Потребители
 753. organizations=Организации
 754. repositories=Хранилища
 755. authentication=Удостоверявания
 756. config=Конфигурация
 757. notices=Системни известия
 758. monitor=Наблюдение
 759. first_page=Първа
 760. last_page=Последна
 761. total=Общо: %d
 762. dashboard.statistic=Статистика
 763. dashboard.operations=Операции
 764. dashboard.system_status=Наблюдение на системния статус
 765. dashboard.statistic_info=Gogs базата данни има <b>%d</b> потребители, <b>%d</b> организации, <b>%d</b> публични ключове, <b>%d</b> хранилища, <b>%d</b> наблюдавания, <b>%d</b> харесвания, <b>%d</b> действия, <b>%d</b> достъпи, <b>%d</b> задачи, <b>%d</b> коментари, <b>%d</b> социални регистрации, <b>%d</b> последователи, <b>%d</b> огледала, <b>%d</b> версии, <b>%d</b> начини на удостоверяване, <b>%d</b> уеб-куки, <b>%d</b> етапи, <b>%d</b> етикети, <b>%d</b> задачи на куки, <b>%d</b> екипи, <b>%d</b> задачи при актуализация, <b>%d</b> прикачени файлове.
 766. dashboard.operation_name=Име на операцията
 767. dashboard.operation_switch=Превключи
 768. dashboard.operation_run=Изпълни
 769. dashboard.clean_unbind_oauth=Почисти несвързани OAuthes
 770. dashboard.clean_unbind_oauth_success=Всички несвързани OAuthes са изтрити успешно.
 771. dashboard.delete_inactivate_accounts=Изтрий всички неактивни профили
 772. dashboard.delete_inactivate_accounts_success=Всички неактивни профили са изтрити успешно.
 773. dashboard.delete_repo_archives=Изтрий всички архиви на хранилища
 774. dashboard.delete_repo_archives_success=Всички архиви на хранилищата са изтрити успешно.
 775. dashboard.delete_missing_repos=Изтрий всички записи за хранилища, за които липсват Git файлове
 776. dashboard.delete_missing_repos_success=Всички записи за хранилища, за които липсват съответни Git файлове са изтрити успешно.
 777. dashboard.git_gc_repos=Почисти изтрити данни в хранилищата
 778. dashboard.git_gc_repos_success=Всички хранилища са почистени от изтрити данни успешно.
 779. dashboard.resync_all_sshkeys=Презапис на ".ssh/authorized_keys" файл (внимание: не-Gogs ключове ще бъдат загубени)
 780. dashboard.resync_all_sshkeys_success=Всички публични ключове са презаписани успешно.
 781. dashboard.resync_all_update_hooks=Презапис на всички куки, закачени на актуализация на хранилищата (необходимо, когато се ползва собствен път за конфигурацията)
 782. dashboard.resync_all_update_hooks_success=Всички куки, закачени на актуализация на хранилищата, са презаписани успешно.
 783. dashboard.reinit_missing_repos=Реинициализира всички записи за хранилища
 784. dashboard.reinit_missing_repos_success=Всички записи за хранилища със загубени Git файлове са реинициализирани успешно.
 785. dashboard.server_uptime=Операционно време
 786. dashboard.current_goroutine=Текущи Goroutines
 787. dashboard.current_memory_usage=Текущо използвана памет
 788. dashboard.total_memory_allocated=Общо заделена памет
 789. dashboard.memory_obtained=Получена памет
 790. dashboard.pointer_lookup_times=Брой обхождания на указатели
 791. dashboard.memory_allocate_times=Брой заделяния на памет
 792. dashboard.memory_free_times=Брой освобождавания на памет
 793. dashboard.current_heap_usage=Текущо използвана осн. памет
 794. dashboard.heap_memory_obtained=Получена осн. памет
 795. dashboard.heap_memory_idle=Празна осн. памет
 796. dashboard.heap_memory_in_use=Използвана осн. памет
 797. dashboard.heap_memory_released=Освободена осн. памет
 798. dashboard.heap_objects=Обекти в осн. памет
 799. dashboard.bootstrap_stack_usage=Използван стек за bootstrap
 800. dashboard.stack_memory_obtained=Заделена памет в стека
 801. dashboard.mspan_structures_usage=Използвани MSpan обекти
 802. dashboard.mspan_structures_obtained=Получени MSpan обекти
 803. dashboard.mcache_structures_usage=Използвани MCache обекти
 804. dashboard.mcache_structures_obtained=Получени MCache обекти
 805. dashboard.profiling_bucket_hash_table_obtained=Получени Profiling Bucket Hash Table
 806. dashboard.gc_metadata_obtained=Получени GC метаданни
 807. dashboard.other_system_allocation_obtained=Получена друга системна памет
 808. dashboard.next_gc_recycle=Следващо рециклиране на GC
 809. dashboard.last_gc_time=Време от последен GC
 810. dashboard.total_gc_time=Общо време за GC
 811. dashboard.total_gc_pause=Общо пауза за GC
 812. dashboard.last_gc_pause=Последна пауза за GC
 813. dashboard.gc_times=Брой GC
 814. users.user_manage_panel=Управление на потребителя
 815. users.new_account=Създай нов профил
 816. users.name=Име
 817. users.activated=Активиран
 818. users.admin=Администратор
 819. users.repos=Хранилища
 820. users.created=Създаване
 821. users.send_register_notify=Прати уведомление на потребителя при регистрация
 822. users.new_success=Новият профил '%s' е добавен успешно.
 823. users.edit=Редакция
 824. users.auth_source=Начин на удостоверяване
 825. users.local=Локално
 826. users.auth_login_name=Потребителско име за вход
 827. users.password_helper=Оставете празна ако не се променя.
 828. users.update_profile_success=Профилът е запазен успешно.
 829. users.edit_account=Редактирай профил
 830. users.max_repo_creation=Макс. брой хранилища
 831. users.max_repo_creation_desc=(Задайте -1 за да се използва глобалния лимит)
 832. users.is_activated=Този профил е активиран
 833. users.is_admin=Този профил има административни права
 834. users.allow_git_hook=Този профил има разрешение да създава Git куки
 835. users.allow_import_local=Този профил има права за импорт на локални хранилища
 836. users.update_profile=Запази профила
 837. users.delete_account=Изтрий този профил
 838. users.still_own_repo=Този профил притежава поне едно хранилище. Първо трябва да изтриете хранилището или да го прехвърлите на друг потребител.
 839. users.still_has_org=Този профил участва в поне една организация. Първо трябва да напуснете или изтриете тези организации.
 840. users.deletion_success=Профилът е изтрит успешно!
 841. orgs.org_manage_panel=Управление на организацията
 842. orgs.name=Име
 843. orgs.teams=Екипи
 844. orgs.members=Участници
 845. repos.repo_manage_panel=Управление на хранилището
 846. repos.owner=Притежател
 847. repos.name=Име
 848. repos.private=Частно
 849. repos.watches=Наблюдавания
 850. repos.stars=Харесвания
 851. repos.issues=Задачи
 852. auths.auth_manage_panel=Управление на удостоверявания
 853. auths.new=Добави нов начин на удостоверяване
 854. auths.name=Име
 855. auths.type=Тип
 856. auths.enabled=Активно
 857. auths.updated=Последна модификация
 858. auths.auth_type=Тип на удостоверяване
 859. auths.auth_name=Име на удостоверяване
 860. auths.domain=Домейн
 861. auths.host=Сървър
 862. auths.port=Порт
 863. auths.bind_dn=Име (DN) за свръзка
 864. auths.bind_password=Парола за свръзка
 865. auths.bind_password_helper=Внимание: Тази парола се запазва некриптирана. Моля използвайте потребител, който няма административен достъп.
 866. auths.user_base=Базов OU за търсене
 867. auths.user_dn=Име (DN) на потребител
 868. auths.attribute_username=Атрибут за име
 869. auths.attribute_username_placeholder=Оставете празно за да използва потребителското име от форма за вписване.
 870. auths.attribute_name=Атрибут за име
 871. auths.attribute_surname=Атрибут за фамилия
 872. auths.attribute_mail=Атрибут за ел. поща
 873. auths.attributes_in_bind=Извличане на атрибути от контекста на име (DN) за свръзка
 874. auths.filter=Филтър за потребител
 875. auths.admin_filter=Филтър за администратор
 876. auths.ms_ad_sa=Ms Ad SA
 877. auths.smtp_auth=SMTP удостоверяване
 878. auths.smtphost=SMTP сървър
 879. auths.smtpport=SMTP порт
 880. auths.allowed_domains=Разрешени домейни
 881. auths.allowed_domains_helper=Оставете празно за да не се ограничават домейните. За множество домейни използвайте запетая за разделител.
 882. auths.enable_tls=Включи TLS криптиране
 883. auths.skip_tls_verify=Пропусни проверка на TLS сертификат
 884. auths.pam_service_name=Име на PAM услуга
 885. auths.enable_auto_register=Включи автоматична регистрация
 886. auths.tips=Съвети
 887. auths.edit=Редактирай настройки за удостоверяване
 888. auths.activated=Това удостоверяване е активно
 889. auths.new_success=Новото удостоверяване '%s' е добавено успешно.
 890. auths.update_success=Настройките за удостоверяване са запазени успешно.
 891. auths.update=Запази настройки за удостоверяване
 892. auths.delete=Изтриване на това удостоверяване
 893. auths.delete_auth_title=Изтрий удостоверяването
 894. auths.delete_auth_desc=Това удостоверяване ще бъде изтрито. Желаете ли да продължите?
 895. auths.still_in_used=This authentication is still used by some users, please delete or convert these users to another login type first.
 896. auths.deletion_success=Удостоверяването е изтрито успешно!
 897. config.server_config=Сървърни настройки
 898. config.app_name=Име на приложението
 899. config.app_ver=Версия на приложението
 900. config.app_url=URL адрес на приложението
 901. config.domain=Домейн
 902. config.offline_mode=Офлайн режим
 903. config.disable_router_log=Изключи журнал на маршрутизатора
 904. config.run_user=Потребителски контекст
 905. config.run_mode=Режим на изпълнение
 906. config.repo_root_path=Основен път към хранилища
 907. config.static_file_root_path=Път към статични файлове
 908. config.log_file_root_path=Път към журнал
 909. config.script_type=Тип на скрипта
 910. config.reverse_auth_user=Потребителско име при обратно удостоверяване
 911. config.ssh_config=SSH Configuration
 912. config.ssh_enabled=Enabled
 913. config.ssh_start_builtin_server=Start Builtin Server
 914. config.ssh_domain=Domain
 915. config.ssh_port=Port
 916. config.ssh_listen_port=Listen Port
 917. config.ssh_root_path=Root Path
 918. config.ssh_key_test_path=Key Test Path
 919. config.ssh_keygen_path=Keygen ('ssh-keygen') Path
 920. config.ssh_minimum_key_size_check=Minimum Key Size Check
 921. config.ssh_minimum_key_sizes=Minimum Key Sizes
 922. config.db_config=Настройки на базата данни
 923. config.db_type=Тип
 924. config.db_host=Сървър
 925. config.db_name=Име
 926. config.db_user=Потребител
 927. config.db_ssl_mode=SSL режим
 928. config.db_ssl_mode_helper=(само за postgres)
 929. config.db_path=Път
 930. config.db_path_helper=(за "sqlite3" и "tidb")
 931. config.service_config=Настройка на услугата
 932. config.register_email_confirm=Изисквай потвърждение на адреси на ел. поща
 933. config.disable_register=Изключи нови регистрации
 934. config.show_registration_button=Покажи бутон за регистрация
 935. config.require_sign_in_view=Изисквай вписване за преглед
 936. config.mail_notify=Уведомяване по ел. поща
 937. config.disable_key_size_check=Изключи проверка минимален размер на ключ
 938. config.enable_captcha=Включи Captcha
 939. config.active_code_lives=Кодове за активиране
 940. config.reset_password_code_lives=Кодове за изчистване на парола
 941. config.webhook_config=Конфигурация на уеб-куки
 942. config.queue_length=Дължина на опашка
 943. config.deliver_timeout=Време за отказ при изпращане
 944. config.skip_tls_verify=Пропусни проверка на TLS
 945. config.mailer_config=Конфигурация на мейлър
 946. config.mailer_enabled=Активен
 947. config.mailer_disable_helo=Изключи HELO
 948. config.mailer_name=Име
 949. config.mailer_host=Сървър
 950. config.mailer_user=Потребител
 951. config.send_test_mail=Send Test Email
 952. config.test_mail_failed=Fail to send test email to '%s': %v
 953. config.test_mail_sent=Test email has been sent to '%s'.
 954. config.oauth_config=OAuth конфигурация
 955. config.oauth_enabled=Активна
 956. config.cache_config=Конфигурация на кеша
 957. config.cache_adapter=Кеш адаптер
 958. config.cache_interval=Кеш интервал
 959. config.cache_conn=Кеш на връзката
 960. config.session_config=Конфигурация на сесии
 961. config.session_provider=Доставчик на сесии
 962. config.provider_config=Конфигурация на доставчик
 963. config.cookie_name=Име на бисквитката
 964. config.enable_set_cookie=Включи използване на бисквитки
 965. config.gc_interval_time=GC през интервал
 966. config.session_life_time=Период на валидност на сесиите
 967. config.https_only=HTTPS само
 968. config.cookie_life_time=Период на валидност на бисквитките
 969. config.picture_config=Конфигурация на изображения
 970. config.picture_service=Услуги за снимки
 971. config.disable_gravatar=Изключи Gravatar
 972. config.log_config=Конфигурация на журнал
 973. config.log_mode=Режим на журнал
 974. monitor.cron=Cron задачи
 975. monitor.name=Име
 976. monitor.schedule=График
 977. monitor.next=Следващ път
 978. monitor.previous=Предишен път
 979. monitor.execute_times=Брой изпълнения
 980. monitor.process=Изпълнявани процеси
 981. monitor.desc=Описание
 982. monitor.start=Начален час
 983. monitor.execute_time=Време за изпълнение
 984. notices.system_notice_list=Системни известия
 985. notices.view_detail_header=Преглед на детайли на съобщение
 986. notices.actions=Действия
 987. notices.select_all=Избери всички
 988. notices.deselect_all=Без избрани
 989. notices.inverse_selection=Обърни избора
 990. notices.delete_selected=Изтрий избраните
 991. notices.delete_all=Изтрий всички съобщения
 992. notices.type=Тип
 993. notices.type_1=Хранилище
 994. notices.desc=Описание
 995. notices.op=Oп.
 996. notices.delete_success=Системните съобщения са изтрити успешно.
 997. [action]
 998. create_repo=създаде хранилище <a href="%s"> %s</a>
 999. rename_repo=преименува хранилище от <code>%[1]s</code> на <a href="%[2]s">%[3]s</a>
 1000. commit_repo=предаде към <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[3]s</a> в <a href="%[1]s">%[4]s</a>
 1001. create_issue=`отвори задача <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s"</a>`
 1002. close_issue=`затвори <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 1003. reopen_issue=`повторно отвори <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 1004. create_pull_request=`създаде заявка за сливане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1005. close_pull_request=`closed pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1006. reopen_pull_request=`reopened pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1007. comment_issue=`коментира задача <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s"</a>`
 1008. merge_pull_request=`обедини заявка за сливане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1009. transfer_repo=прехвърли хранилище <code>%s</code> към <a href="%s">%s</a>
 1010. push_tag=предаде маркер <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> към <a href="%[1]s">[3]s</a>
 1011. compare_commits=Сравнение между тези %d ревизии
 1012. [tool]
 1013. ago=преди
 1014. from_now=след
 1015. now=сега
 1016. 1s=%s 1 секунда
 1017. 1m=%s 1 минута
 1018. 1h=%s 1 час
 1019. 1d=%s 1 ден
 1020. 1w=%s 1 седмица
 1021. 1mon=%s 1 месец
 1022. 1y=%s 1 година
 1023. seconds=%[2]s %[1]d секунди
 1024. minutes=%[2]s %[1]d минути
 1025. hours=%[2]s %[1]d часа
 1026. days=%[2]s %[1]d дни
 1027. weeks=%[2]s %[1]d седмици
 1028. months=%[2]s %[1]d месеца
 1029. years=%[2]s %[1]d години
 1030. raw_seconds=секунди
 1031. raw_minutes=минути
 1032. [dropzone]
 1033. default_message=Тук пуснете файлове с влачене или просто щракнете за избор на файл за качване.
 1034. invalid_input_type=Невъзможно качване на файловете от този тип.
 1035. file_too_big=Размер на файла ({{filesize}} MB) надвишава максималния размер ({{maxFilesize}} MB).
 1036. remove_file=Премахни файл