locale_nl-NL.ini 50 KB


 1. app_desc=Een eenvoudige zelfgehoste Git service geschreven in Go
 2. home=Home
 3. dashboard=Dashboard
 4. explore=Verkennen
 5. help=Help
 6. sign_in=Inloggen
 7. sign_out=Uitloggen
 8. sign_up=Aanmelden
 9. register=Registreren
 10. website=Website
 11. version=Versie
 12. page=Pagina
 13. template=Sjabloon
 14. language=Taal
 15. create_new=Creëren...
 16. user_profile_and_more=Gebruikersprofiel en meer
 17. signed_in_as=Aangemeld als
 18. username=Gebruikersnaam
 19. email=E-mail
 20. password=Wachtwoord
 21. re_type=Verificatie
 22. captcha=CAPTCHA
 23. repository=Repository
 24. organization=Organisatie
 25. mirror=Spiegel
 26. new_repo=Nieuwe repository
 27. new_migrate=Nieuwe migratie
 28. new_mirror=Nieuwe Kopie
 29. new_fork=Nieuwe Fork
 30. new_org=Nieuwe organisatie
 31. manage_org=Beheer organisaties
 32. admin_panel=Adminpaneel
 33. account_settings=Accountinstellingen
 34. settings=Instellingen
 35. your_profile=Uw profiel
 36. your_settings=Uw instellingen
 37. activities=Activiteiten
 38. pull_requests=Pull requests
 39. issues=Kwesties
 40. cancel=Annuleren
 41. [search]
 42. search=Zoeken...
 43. repository=Repository
 44. user=Gebruiker
 45. issue=Probleem
 46. code=Code
 47. [install]
 48. install=Installatie
 49. title=Installatiestappen voor de eerste keer opstarten
 50. docker_helper=Als u gebruik maakt Gogs binnen Docker, lees dan de <a target="_blank" href="%s">richtlijnen</a> voordat u iets veranderen op deze pagina!
 51. requite_db_desc=Gogs vereist MySQL, PostgreSQL, SQite3 of TiDB.
 52. db_title=Database-instellingen
 53. db_type=Database-type
 54. host=Host
 55. user=Gebruikersnaam
 56. password=Wachtwoord
 57. db_name=Database naam
 58. db_helper=Gebruik InnoDB engine met utf8_general_ci karakterset voor MySQL.
 59. ssl_mode=SSL-modus
 60. path=Pad
 61. sqlite_helper=Het pad van de SQLite3- of TiDB-database.<br>Als u Gogs start als een service, geef dan een absoluut pad op.
 62. err_empty_db_path=SQLite3 of TiDB databankpad mag niet leeg.
 63. err_invalid_tidb_name=TiDB databank naam niet tekens kunnen "." en "-".
 64. no_admin_and_disable_registration=Je kunt niet de registratie uit te schakelen zonder een beheerders account.
 65. err_empty_admin_password=Beheerder wachtwoord kan niet leeg zijn.
 66. general_title=Toepassing algemene instellingen
 67. app_name=Applicatienaam
 68. app_name_helper=Plaats hier je organisatienaam in grote letters!
 69. repo_path=Repositories basis directorie
 70. repo_path_helper=Alle remote Git repositories worden in deze directorie opgeslagen
 71. run_user=Uitvoerende gebruikersnaam
 72. run_user_helper=Deze gebruiker moet toegang hebben tot de git repositorie directorie en moet Gogs kunnen starten
 73. domain=Domein
 74. domain_helper=Dit heeft invloed op de SSH kloon URLs
 75. ssh_port=SSH-poort
 76. ssh_port_helper=Nummer van de poort die uw SSH-server gebruikt, laat dit leeg om de SSH functie uit te schakelen.
 77. http_port=HTTP-poort
 78. http_port_helper=Poortnummer waar het programma naar luistert.
 79. app_url=Applicatie URL
 80. app_url_helper=Dit heeft invloed op de HTTP/HTTPS kloon urls en de urls die in de email worden gebruikt
 81. log_root_path=Log-pad
 82. log_root_path_helper=Directory waar logbestanden opgeslagen worden.
 83. optional_title=Optionele instellingen
 84. email_title=E-mail service instellingen
 85. smtp_host=SMTP host
 86. smtp_from=Afzender
 87. smtp_from_helper=Email afzender, RFC 5322. Dit kan gewoon een email adres zijn of het "Naam"<email@example.com> formaat.
 88. mailer_user=Afzender e-mail / gebruikersnaam
 89. mailer_password=Wachtwoord
 90. register_confirm=Activeer registratie emails
 91. mail_notify=Activeer e-mailnotificaties
 92. server_service_title=Server en andere Services-instellingen
 93. offline_mode=Off line modus inschakelen
 94. offline_mode_popup=Schakel CDN uit in productiemodus, alle bestanden worden lokaal aangeboden.
 95. disable_gravatar=Gravatar Service uitschakelen
 96. disable_gravatar_popup=Schakel Gravatar en andere bronnen uit, alle avatars worden door gebruikers geüpload of zijn standaard.
 97. disable_registration=Schakel zelfregistratie uit
 98. disable_registration_popup=Schakel zelfregistratie uit, alleen admins kunnen accounts maken.
 99. enable_captcha=Inschakelen Captcha
 100. enable_captcha_popup=Vereis captcha validatie voor zelf-registratie van gebruiker.
 101. require_sign_in_view=Schakel vereiste aanmelding om pagina's te zien in
 102. require_sign_in_view_popup=Alleen ingelogde gebruikers kunnen pagina's bekijken, bezoekers kunnen alleen de login/registratie pagina's zien.
 103. admin_setting_desc=U hoeft niet meteen een administratie account te maken, de gebruiker met ID=1 krijgt automatisch administratierechten.
 104. admin_title=Instellingen beheerdersaccount
 105. admin_name=Gebruikersnaam
 106. admin_password=Wachtwoord
 107. confirm_password=Verifieer wachtwoord
 108. admin_email=Beheerder E-mail
 109. install_gogs=Installeer Gogs
 110. test_git_failed=Git test niet gelukt: 'git' commando %v
 111. sqlite3_not_available=Uw versie biedt geen ondersteuning voor SQLite3, download de officiële binaire versie van %s, niet de gobuild versie.
 112. invalid_db_setting=Uw database instellingen zijn niet correct: %v
 113. invalid_repo_path=Repositorie basis map is niet correct: %v
 114. run_user_not_match=De uitvoerende gebruiker is niet de huidig gebruiker: %s -> %s
 115. save_config_failed=Kan de configuratie niet opslaan: %v
 116. invalid_admin_setting=Uw admin-instellingen zijn niet geldig: %v
 117. install_success=Welkom! Wij zijn veheugd dat u voor Gogs heeft gekozen, veel plezier en tot ziens
 118. invalid_log_root_path=Ongeldig log-pad: %v
 119. [home]
 120. uname_holder=Gebruikersnaam of e-mail
 121. password_holder=Wachtwoord
 122. switch_dashboard_context=Wissel voorpaginacontext
 123. my_repos=Mijn repositories
 124. collaborative_repos=Gedeelde repositories
 125. my_orgs=Mijn organisaties
 126. my_mirrors=Mijn mirrors
 127. view_home=Bekijk %s
 128. issues.in_your_repos=In uw repositories
 129. [explore]
 130. repos=Repositories
 131. [auth]
 132. create_new_account=Maak nieuw account aan
 133. register_hepler_msg=Heeft u al een account? Meld u nu aan!
 134. social_register_hepler_msg=Heeft u al een account? Koppel nu!
 135. disable_register_prompt=Sorry, registratie is uitgeschakeld. Neem contact op met de beheerder van deze site.
 136. disable_register_mail=Sorry, bevestiging van registratie per e-mail is uitgeschakeld.
 137. remember_me=Onthoud mij
 138. forgot_password=Wachtwoord vergeten
 139. forget_password=Wachtwoord vergeten?
 140. sign_up_now=Een account nodig? Meld u nu aan.
 141. confirmation_mail_sent_prompt=Een bevestigingsemail is gestuurd naar <b>%s</b>, Bevestig u aanvraag binnen %d uren om uw registratie te voltooien.
 142. active_your_account=Activeer uw account
 143. resent_limit_prompt=Sorry, u heeft te snel na elkaar een aanvraag gedaan voor een activatie mail. Wacht drie minuten voor uw volgende aanvraag.
 144. has_unconfirmed_mail=Beste %s, u heeft een onbevestigd e-mailadres (<b>%s</b>). Als u nog geen bevestiging heeft ontvangen, of u een nieuwe aanvraag wilt doen, klik dan op de onderstaande knop.
 145. resend_mail=Klik hier om uw activatie mail nog een keer te verzenden
 146. email_not_associate=Dit e-mailadres is niet gekoppeld aan een account.
 147. send_reset_mail=Klik hier om uw wachtwoord reset mail (nogmaals) te versturen
 148. reset_password=Reset uw wachtwoord
 149. invalid_code=Sorry, uw bevestigingscode is verlopen of niet meer geldig.
 150. reset_password_helper=Klik hier om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.
 151. password_too_short=De lengte van uw wachtwoord moet minimaal zes karakters zijn.
 152. [mail]
 153. activate_account=Activeer uw account
 154. activate_email=Verifieer je e-mailadres
 155. reset_password=Stel je wachtwoord opnieuw in
 156. register_success=Registratie succesvol, welkom
 157. register_notify=Welkom aan boord
 158. [modal]
 159. yes=Ja
 160. no=Nee
 161. modify=Aanpassen
 162. [form]
 163. UserName=Gebruikersnaam
 164. RepoName=Naam van repository
 165. Email=e-mailadres
 166. Password=Wachtwoord
 167. Retype=Verifieer wachtwoord
 168. SSHTitle=SSH sleutel naam
 169. HttpsUrl=HTTPS-URL
 170. PayloadUrl=Nettolading URL
 171. TeamName=Team naam
 172. AuthName=Autorisatienaam
 173. AdminEmail=E-mail beheerder
 174. require_error=kan niet leeg zijn.
 175. alpha_dash_error=moet een valide alfanumeriek of dash(-_) karakter zijn.
 176. alpha_dash_dot_error=moet een valide alfanumeriek, dash(-_) of (.) punt karakter zijn.
 177. size_error=moet groter zijn dan %s
 178. min_size_error=moet minimaal %s karakters bevatten.
 179. max_size_error=mag maximaal %s karakters bevatten.
 180. email_error=is niet een valide e-mail adres.
 181. url_error=is niet een valide URL.
 182. include_error=` moet substring '%s' bevatten.`
 183. unknown_error=Onbekende fout:
 184. captcha_incorrect=Captcha komt niet overeen.
 185. password_not_match=Wachtwoord en verificatie wachtwoord komen niet overeen.
 186. username_been_taken=Gebruikersnaam is al in gebruik.
 187. repo_name_been_taken=Deze naam is al in gebruik.
 188. org_name_been_taken=Organisatie naam is al in gebruik.
 189. team_name_been_taken=Team naam is al in gebruik.
 190. email_been_used=e-mailadres is al in gebruik.
 191. username_password_incorrect=Gebruikersnaam of wachtwoord is niet correct.
 192. enterred_invalid_repo_name=U heeft een onjuiste repositorie naam ingevoerd.
 193. enterred_invalid_owner_name=U heeft een onjuiste eigenaar ingevoerd.
 194. enterred_invalid_password=U heeft een onjuiste wachtwoord ingevoerd.
 195. user_not_exist=Gegeven gebruiker bestaat niet.
 196. last_org_owner=De gebruiker die u probeert te verwijderen is het enige lid (eigenaar) van dit team. U moet eerst nieuwe lid (eigenaar) aanstellen.
 197. invalid_ssh_key=Sorry, we zijn niet in staat om uw SSH-sleutel te verifiëren: %s
 198. unable_verify_ssh_key=Gogs kan niet controleren of uw SSH-sleutel, maar wij gaan ervan uit dat is geldig, zorg ervoor dat uzelf.
 199. auth_failed=Verificatie mislukt: %v
 200. still_own_repo=Uw account heeft nog een eigendom op een repositorie. U moet deze eerst verwijderen of overdragen.
 201. still_has_org=Uw account nog steeds lidmaatschap van organisatie, u hebt naar links of hen eerst verwijderen.
 202. org_still_own_repo=De organisatie heeft nog eigendomen op repositories. U moet deze eerst verwijderen of overdragen.
 203. target_branch_not_exist=Doel branch bestaat niet
 204. [user]
 205. change_avatar=Verander uw avatar op Gravatar.com
 206. change_custom_avatar=Wijzig uw avatar in de instellingen
 207. join_on=Aangemeld op
 208. repositories=repositories
 209. activity=Openbare activiteit
 210. followers=Volgers
 211. starred=Sterren
 212. following=Volgt
 213. follow=Volg
 214. unfollow=Niet meer volgen
 215. form.name_reserved=De gebruikersnaam '%s' is gereserveerd.
 216. form.name_pattern_not_allowed=Het gebruikersnaam patroon '%s' is niet toegestaan.
 217. [settings]
 218. profile=Profiel
 219. password=Wachtwoord
 220. ssh_keys=SSH-sleutels
 221. social=Sociale netwerk-accounts
 222. applications=Toepassingen
 223. orgs=Organisaties
 224. delete=Verwijder account
 225. uid=uid
 226. public_profile=Openbaar profiel
 227. profile_desc=Uw e-mailadres is openbaar en zal gebruikt worden voor alle account gerelateerde berichtgevingen en bewerkingingen die via de website worden gedaan.
 228. password_username_disabled=Extern opgeslagen gebruikers zijn niet toegestaan om hun gebruikersnaam veranderen.
 229. full_name=Volledige naam
 230. website=Website
 231. location=Locatie
 232. update_profile=Profile bijwerken
 233. update_profile_success=Uw profiel is succesvol bijgewerkt.
 234. change_username=Username veranderd
 235. change_username_prompt=Deze verandering zal de weg links hebben betrekking op uw account beïnvloeden.
 236. continue=Doorgaan
 237. cancel=Annuleren
 238. enable_custom_avatar=Aangepaste avatar inschakelen
 239. choose_new_avatar=Kies een nieuwe avatar
 240. update_avatar=Avatar instelling bijwerken
 241. delete_current_avatar=Delete Current Avatar
 242. uploaded_avatar_not_a_image=Geüpload bestand is geen afbeelding.
 243. update_avatar_success=Instellingen voor avatar succesvol bijgewerkt.
 244. change_password=Verander wachtwoord
 245. old_password=Huidige wachtwoord
 246. new_password=Nieuw wachtwoord
 247. retype_new_password=Herhaal Nieuw Wachtwoord
 248. password_incorrect=Huidig wachtwoord is niet correct.
 249. change_password_success=Wachtwoord is succesvol gewijzigd. U kunt nu met uw nieuwe wachtwoord inloggen.
 250. password_change_disabled=Extern opgeslagen gebruikers zijn niet toegestaan om hun wachtwoord te wijzigen.
 251. emails=E-mailadressen
 252. manage_emails=E-mailadressen beheren
 253. email_desc=Uw primaire e-mailadres zal worden gebruikt voor meldingen en andere administratieve taken.
 254. primary=Primair
 255. primary_email=Instellen als primair
 256. delete_email=Verwijder
 257. email_deletion=E-mail Verwijderen
 258. email_deletion_desc=Dit e-mailadres verwijdert, worden gerelateerde informatie van uw account te verwijderen. Wil je verdergaan?
 259. email_deletion_success=E-mail is succesvol verwijderd!
 260. add_new_email=Nieuw e-mailadres toevoegen
 261. add_email=E-mailadres toevoegen
 262. add_email_confirmation_sent=Een nieuwe bevestiging e-mail werd verstuurd naar '%s', gelieve uw inbox in de komende %d uren te controleren om het bevestigingsproces te voltooien.
 263. add_email_success=Het e-mailadres was toegevoegd.
 264. manage_ssh_keys=Beheer SSH sleutels
 265. add_key=Sleutel toevoegen
 266. ssh_desc=Dit is een lijst van alle SSH sleutels die gekoppeld zijn aan uw account. Verwijder alle sleutels die u niet herkent.
 267. ssh_helper=<strong>De behoeftehulp van?</strong> Check out onze gids voor het <a href="%s"> genereren van SSH sleutels</a> of <a href="%s"> algemene SSH</a> problemen.
 268. add_new_key=SSH sleutel toevoegen
 269. ssh_key_been_used=Publieke sleutel werd gebruikt.
 270. ssh_key_name_used=Een publieke sleutel met dezelfde naam bestaat al.
 271. key_name=Sleutel naam
 272. key_content=Inhoud
 273. add_key_success=Nieuwe SSH sleutel '%s' werd met succes toegevoegd!
 274. delete_key=Verwijder
 275. ssh_key_deletion=SSH sleutel verwijderen
 276. ssh_key_deletion_desc=Het verwijderen van deze SSH sleutel zal alle verwante toegang tot uw account verwijderen. Wilt u doorgaan?
 277. ssh_key_deletion_success=SSH sleutel is succesvol verwijderd!
 278. add_on=Toegevoegd op
 279. last_used=Laatst gebruikt op
 280. no_activity=Geen recente activiteiten
 281. key_state_desc=Deze sleutel werd gebruikt in de laatste 7 dagen
 282. token_state_desc=Deze token is de laatste 7 dagen gebruikt
 283. manage_social=Beheer gekoppelde sociale accounts
 284. social_desc=Dit is een lijst van de bijbehorende sociale accounts koppelingen, Verwijder eventueel koppelingen die u niet herkent.
 285. unbind=Loskoppelen
 286. unbind_success=Sociaal account is ontkoppeld.
 287. manage_access_token=Persoonlijke toegangstokens beheren
 288. generate_new_token=Nieuwe Token genereren
 289. tokens_desc=Tokens die u hebt gegenereerd om toegang tot de Gogs APIs te verkrijgen.
 290. new_token_desc=Zoals voor nu, moet elke token zal hebben volledige toegang tot uw account.
 291. token_name=Symbolische naam
 292. generate_token=Token genereren
 293. generate_token_succees=Nieuwe toegangstoken is met succes gegenereerd! Zorg ervoor dat uw nieuwe persoonlijke toegangstoken nu kopiëren. U zal niet zitten kundig voor zien het weer!
 294. delete_token=Verwijderen
 295. access_token_deletion=Persoonlijke toegang token verwijderen
 296. access_token_deletion_desc=Verwijderen van deze persoonlijke toegang token zal alle verwante toegang verwijderen. Wilt u doorgaan?
 297. delete_token_success=Persoonlijke toegangstoken is met succes verwijderd! Vergeet niet uw toepassingen ook bij te werken.
 298. delete_account=Verwijder uw account
 299. delete_prompt=Deze handeling zal uw account definitief verwijderen, u kunt dit <strong> NIET </strong> terug draaien!
 300. confirm_delete_account=Bevestig verwijdering
 301. delete_account_title=Account verwijderen
 302. delete_account_desc=Dit account zal permanent worden verwijderd. Wilt u doorgaan?
 303. [repo]
 304. owner=Eigenaar
 305. repo_name=Naam van repository
 306. repo_name_helper=Een goede repository-naam is kort, makkelijk te onthouden en <strong>uniek</strong>.
 307. visibility=Zichtbaarheid
 308. visiblity_helper=Deze repositorie is <span class="ui red text">privaat</span>
 309. visiblity_helper_forced=Sitebeheerder heeft alle nieuwe repositories gedwongen <span class="ui red text">privé</span> te zijn
 310. visiblity_fork_helper=(Verandering van deze waarde zal van invloed zijn op alle forks)
 311. clone_helper=De behoeftehulp van klonen? Bezoek <a target="_blank" href="%s"> helpen</a>!
 312. fork_repo=Repository forken
 313. fork_from=Afsplitsing van
 314. fork_visiblity_helper=U kunt de zichtbaarheid van een geforkte repository niet aanpassen.
 315. repo_desc=Omschrijving
 316. repo_lang=Taal
 317. repo_lang_helper=Selecteer .gitignore bestanden
 318. license=Licentie
 319. license_helper=Selecteer een licentie bestand
 320. readme=Leesmij-bestand
 321. readme_helper=Selecteer een sjabloon voor het Leesmij-bestand
 322. auto_init=Initialiseer deze repositorie met de geselecteerde bestanden en sjabloon
 323. create_repo=Nieuwe repository
 324. default_branch=Standaard branch
 325. mirror_interval=Mirror interval(uur)
 326. mirror_address=Kopie-adres
 327. mirror_address_desc=Gelieve noodzakelijke gebruikersgegevens in de adresbalk.
 328. watchers=Volgers
 329. stargazers=Stargazers
 330. forks=Forks
 331. form.reach_limit_of_creation=De eigenaar heeft maximale creatie limiet van %d repositories bereikt.
 332. form.name_reserved=Repositorienaam '%s' is gereserveerd.
 333. form.name_pattern_not_allowed=Repositorie naampatroon '%s' is niet toegestaan.
 334. need_auth=Autorisatie vereist
 335. migrate_type=Migratie type
 336. migrate_type_helper=Deze repositorie zal een <span class="text blue">mirror</span> zijn
 337. migrate_repo=Migreer repositorie
 338. migrate.clone_address=Clone adres
 339. migrate.clone_address_desc=Dit kan een HTTP/HTTPS/GIT URL zijn of een lokaal pad.
 340. migrate.permission_denied=U bent niet toegestaan om deze lokale repositories te importeren.
 341. migrate.invalid_local_path=Ongeldig lokaal pad, het pad bestaat niet of het is geen map.
 342. migrate.failed=Migratie is mislukt: %v
 343. mirror_from=spiegel van
 344. forked_from=geforked van
 345. fork_from_self=U kunt geen repository forken die u al beheert!
 346. copy_link=Kopieer
 347. copy_link_success=Gekopieerd!
 348. copy_link_error=Druk op ⌘-C of Ctrl-C om te kopiëren
 349. copied=Gekopieerd
 350. unwatch=Negeren
 351. watch=Volgen
 352. unstar=Ontster
 353. star=Ster
 354. fork=Vork
 355. no_desc=Geen omschrijving
 356. quick_guide=Snelstart gids
 357. clone_this_repo=Kloon deze repositorie
 358. create_new_repo_command=Maak een nieuwe repositorie aan vanaf de console
 359. push_exist_repo=Push een bestaande repositorie vanaf de console
 360. repo_is_empty=Deze repositories is leeg is, probeer het later opnieuw!
 361. code=Code
 362. branch=Aftakking
 363. tree=Boom
 364. filter_branch_and_tag=Filter branch of tag
 365. branches=Aftakkingen
 366. tags=Labels
 367. issues=Kwesties
 368. pulls=Pull-aanvragen
 369. labels=Labels
 370. milestones=Mijlpalen
 371. commits=Commits
 372. releases=Publicaties
 373. file_raw=Ruwe
 374. file_history=Geschiedenis
 375. file_view_raw=Weergave ruwe
 376. file_permalink=Permalink
 377. commits.commits=Commits
 378. commits.search=Zoeken
 379. commits.find=zoek
 380. commits.author=Auteur
 381. commits.message=Bericht
 382. commits.date=Datum
 383. commits.older=Ouder
 384. commits.newer=Nieuwer
 385. issues.new=Nieuw probleem
 386. issues.new.labels=Labels
 387. issues.new.no_label=Geen label
 388. issues.new.clear_labels=Verwijder labels
 389. issues.new.milestone=Mijlpaal
 390. issues.new.no_milestone=Geen mijlpaal
 391. issues.new.clear_milestone=Verwijder mijlpaal
 392. issues.new.open_milestone=Open mijlpalen
 393. issues.new.closed_milestone=Gesloten mijlpalen
 394. issues.new.assignee=Toegewezen aan
 395. issues.new.clear_assignee=Verwijder verantwoordelijke
 396. issues.new.no_assignee=Geen verantwoordelijke
 397. issues.create=Maak probleem
 398. issues.new_label=Nieuw Label
 399. issues.new_label_placeholder=Tekst label...
 400. issues.create_label=Maak label
 401. issues.open_tab=%d Open
 402. issues.close_tab=%d gesloten
 403. issues.filter_label=Label
 404. issues.filter_label_no_select=Geen label geselecteerd
 405. issues.filter_milestone=Mijlpaal
 406. issues.filter_milestone_no_select=Geen geselecteerde mijlpaal
 407. issues.filter_assignee=Aangewezene
 408. issues.filter_assginee_no_select=Geen geselecteerde verantwoordelijke
 409. issues.filter_type=Type
 410. issues.filter_type.all_issues=Alle kwesties
 411. issues.filter_type.assigned_to_you=Aan jou toegewezen
 412. issues.filter_type.created_by_you=Aangemaakt door jou
 413. issues.filter_type.mentioning_you=Vermelden jou
 414. issues.filter_sort=Sorteer
 415. issues.filter_sort.latest=Nieuwste
 416. issues.filter_sort.oldest=Oudste
 417. issues.filter_sort.recentupdate=Recent bijgewerkt
 418. issues.filter_sort.leastupdate=Minst recent bijgewerkt
 419. issues.filter_sort.mostcomment=Meest besproken
 420. issues.filter_sort.leastcomment=Minst besproken
 421. issues.opened_by=%[1]s werd geopend door <a href="/%[2]s">%[3]s</a>
 422. issues.opened_by_fake=%[1]s werd geopend door %[2]s
 423. issues.previous=Vorige
 424. issues.next=Volgende
 425. issues.open_title=Open
 426. issues.closed_title=Gesloten
 427. issues.num_comments=%d opmerkingen
 428. issues.commented_at=`gaf commentaar op <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 429. issues.no_content=Er is nog geen inhoud.
 430. issues.close_issue=Sluit
 431. issues.close_comment_issue=Sluit en geef commentaar
 432. issues.reopen_issue=Heropen
 433. issues.reopen_comment_issue=Heropen en geef commentaar
 434. issues.create_comment=Reageer
 435. issues.closed_at=`gesloten om <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 436. issues.reopened_at=`heropend om <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 437. issues.commit_ref_at='verwees naar dit probleem vanuit een commit <a id="%[1]s" href="#%[1]s"> %[2]s'</a>
 438. issues.poster=Poster
 439. issues.collaborator=Collaborator
 440. issues.owner=Eigenaar
 441. issues.sign_up_for_free=Gratis aanmelden
 442. issues.sign_in_require_desc=om deel te nemen in deze conversatie. Heeft u al een account? <a href="%s">Meld u aan om te reageren</a>
 443. issues.edit=Bewerken
 444. issues.cancel=Annuleren
 445. issues.save=Opslaan
 446. issues.label_title=Labelnaam
 447. issues.label_color=Labelkleur
 448. issues.label_count=%d labels
 449. issues.label_open_issues=%d geopende problemen
 450. issues.label_edit=Bewerken
 451. issues.label_delete=Verwijder
 452. issues.label_modify=Wijzig label
 453. issues.label_deletion=Verwijder label
 454. issues.label_deletion_desc=Het verwijderen van dit label zal alle informatie in de gerelateerde problemen verwijderen. Wilt u doorgaan?
 455. issues.label_deletion_success=Label werd met succes verwijderd!
 456. issues.num_participants=%d deelnemers
 457. pulls.new=Nieuwe Pull aanvraag
 458. pulls.compare_changes=Vergelijk veranderingen
 459. pulls.compare_changes_desc=Vergelijk twee vertakkingen en maak een pull verzoek voor wijzigingen.
 460. pulls.compare_base=base
 461. pulls.compare_compare=vergelijk
 462. pulls.filter_branch=Filter branch
 463. pulls.no_results=Geen resultaten gevonden.
 464. pulls.nothing_to_compare=Er is niets te vergelijken omdat base en head branches dezelfde zijn.
 465. pulls.has_pull_request=' Er is al een pull-aanvraag tussen deze twee targets: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d"> %[2]s #% [3]d</a>'
 466. pulls.create=Pull verzoek aanmaken
 467. pulls.title_desc=wil %[1]d commits van <code>%[2]s</code> samenvoegen met <code>%[3]s</code>
 468. pulls.merged_title_desc=%[1] commits samengevoegd van <code>%[2]s</code> naar <code>%[3]s</code> %[4]s
 469. pulls.tab_conversation=Discussie
 470. pulls.tab_commits=Commits
 471. pulls.tab_files=Bestanden gewijzigd
 472. pulls.reopen_to_merge=Heropen deze pull request aub om een een merge actie uit te voeren.
 473. pulls.merged=Samengevoegd
 474. pulls.has_merged=Dit pull-request is samengevoegd!
 475. pulls.data_broken=Omdat informatie over de fork is verwijderd, zijn de gegevens van dit pull-request niet beschikbaar.
 476. pulls.is_checking=Controle van conflicten is nog bezig, ververs deze pagina in enkele ogenblikken.
 477. pulls.can_auto_merge_desc=Dit pull-request kan automatisch samengevoegd worden.
 478. pulls.cannot_auto_merge_desc=Dit pull-request kan niet worden gemerged omdat er conflicten zijn.
 479. pulls.cannot_auto_merge_helper=Please merge manually in order to resolve the conflicts.
 480. pulls.merge_pull_request=Samenvoegen van pull verzoek
 481. pulls.open_unmerged_pull_exists=`You can't perform reopen operation because there is already an open pull request (#%d) from same repository with same merge information and is waiting for merging.`
 482. milestones.new=Nieuwe mijlpaal
 483. milestones.open_tab=%d geopend
 484. milestones.close_tab=%d gesloten
 485. milestones.closed=%s werd gesloten
 486. milestones.no_due_date=Geen vervaldatum
 487. milestones.open=Open
 488. milestones.close=Sluit
 489. milestones.new_subheader=Maak mijlpalen voor het organiseren van uw problemen.
 490. milestones.create=Mijlpaal maken
 491. milestones.title=Titel
 492. milestones.desc=Beschrijving
 493. milestones.due_date=Vervaldatum (optioneel)
 494. milestones.clear=Leegmaken
 495. milestones.invalid_due_date_format=Formaat vervaldatum is ongeldig, moet zijn "jjjj-mm-dd".
 496. milestones.create_success=Mijlpaal '%s' is met succes aangemaakt!
 497. milestones.edit=Bewerk mijlpaal
 498. milestones.edit_subheader=Gebruik een goede beschrijving voor mijlpalen, om verwarring te voorkomen.
 499. milestones.cancel=Annuleer
 500. milestones.modify=Mijlpaal wijzigen
 501. milestones.edit_success=Wijzigingen van mijlpaal '%s' is met succes opgeslagen!
 502. milestones.deletion=Mijlpaal verwijderen
 503. milestones.deletion_desc=Het verwijderen van dit label zal alle informatie in de gerelateerde problemen verwijderen. Wilt u doorgaan?
 504. milestones.deletion_success=Mijlpaal is met succes verwijderd!
 505. wiki=Wiki
 506. wiki.welcome=Welkom op de Wiki!
 507. wiki.welcome_desc=In een wiki kunnen gebruikers samen een project documenteren en bediscussiëren.
 508. wiki.create_first_page=Maak de eerste pagina
 509. wiki.page=Pagina
 510. wiki.filter_page=Filter pagina
 511. wiki.new_page=Maak nieuwe pagina
 512. wiki.default_commit_message=Schrijf een notitie over deze aanpassing (optioneel).
 513. wiki.save_page=Pagina opslaan
 514. wiki.last_commit_info=%s heeft deze pagina aangepast %s
 515. wiki.edit_page_button=Bewerken
 516. wiki.new_page_button=Nieuwe pagina
 517. wiki.delete_page_button=Delete Page
 518. wiki.delete_page_notice_1=This will delete the page <code>"%s"</code>. Please be certain.
 519. wiki.page_already_exists=Er bestaat al een wiki-pagina met deze naam.
 520. wiki.pages=Pagina’s
 521. wiki.last_updated=Laatst bijgewerkt: %s
 522. settings=Instellingen
 523. settings.options=Opties
 524. settings.collaboration=Samenwerking
 525. settings.hooks=Webhooks
 526. settings.githooks=Git-hooks
 527. settings.basic_settings=Basis instellingen
 528. settings.site=Officiële site
 529. settings.update_settings=Instellingen bewerken
 530. settings.change_reponame_prompt=This change will affect how links relate to the repository.
 531. settings.advanced_settings=Geavanceerde opties
 532. settings.wiki_desc=Enable wiki to allow people write documents
 533. settings.use_external_wiki=Externe wiki gebruiken
 534. settings.external_wiki_url=Externe wiki-URL
 535. settings.external_wiki_url_desc=Bezoekers worden doorgestuurd naar de URL als ze op het tabblad klikken.
 536. settings.issues_desc=Ingebouwde compacte issuetracker inschakelen
 537. settings.use_external_issue_tracker=Externe issuetracker gebruiken
 538. settings.tracker_url_format=URL-formaat externe issuetracker
 539. settings.tracker_url_format_desc=You can use placeholder <code>{user} {repo} {index}</code> for user name, repository name and issue index.
 540. settings.pulls_desc=Enable pull requests to accept public contributions
 541. settings.danger_zone=Gevaren zone
 542. settings.new_owner_has_same_repo=De nieuwe eigenaar heeft al een repositorie met deze naam
 543. settings.convert=Converteren naar gewone repository
 544. settings.convert_desc=U kunt deze mirror converteren naar een gewone repository. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.
 545. settings.convert_notices_1=- This operation will convert this repository mirror into a regular repository and cannot be undone.
 546. settings.convert_confirm=Conversie bevestigen
 547. settings.convert_succeed=Deze repository is geconverteerd naar een normale repository.
 548. settings.transfer=Eigendom overdragen
 549. settings.transfer_desc=Draag deze repo over aan een andere gebruiker of een organisatie waar u beheerders rechten heeft.
 550. settings.transfer_notices_1=- You will lose access if new owner is a individual user.
 551. settings.transfer_notices_2=- You will conserve access if new owner is an organization and if you're one of the owners.
 552. settings.transfer_form_title=Please enter following information to confirm your operation:
 553. settings.wiki_delete=Erase Wiki Data
 554. settings.wiki_delete_desc=Once you erase wiki data there is no going back. Please be certain.
 555. settings.wiki_delete_notices_1=- This will delete and disable the wiki for %s
 556. settings.wiki_deletion_success=Repository wiki data have been erased successfully.
 557. settings.delete=Verwijder deze repositorie
 558. settings.delete_desc=Als u eenmaal een repositorie verwijderd is er geen weg terug. Gelieve zeker te zijn van uw acties.
 559. settings.delete_notices_1=- This operation <strong>CANNOT</strong> be undone.
 560. settings.delete_notices_2=- This operation will permanently delete the everything of this repository, including Git data, issues, comments and accesses of collaborators.
 561. settings.delete_notices_fork_1=- If this repository is public, all forks will become independent after deletion.
 562. settings.delete_notices_fork_2=- If this repository is private, all forks will be removed at the same time.
 563. settings.delete_notices_fork_3=- If you want to keep all forks after deletion, please change visibility of this repository to public first.
 564. settings.deletion_success=Repository is succesvol verwijderd!
 565. settings.update_settings_success=Repositorie instellingen zijn succesvol bijgewerkt.
 566. settings.transfer_owner=Nieuwe eigenaar
 567. settings.make_transfer=Maak overdracht
 568. settings.transfer_succeed=Eigendom repositorie succesvol overgedragen
 569. settings.confirm_delete=Bevestig verwijdering
 570. settings.add_collaborator=Nieuwe medewerker toevoegen
 571. settings.add_collaborator_success=medewerker is toegevoegd.
 572. settings.delete_collaborator=Delete
 573. settings.collaborator_deletion=Collaborator Deletion
 574. settings.collaborator_deletion_desc=This user will no longer have collaboration access to this repository after deletion. Do you want to continue?
 575. settings.remove_collaborator_success=medewerker is verwijderd.
 576. settings.search_user_placeholder=Zoek gebruiker...
 577. settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Organization is not allowed to be added as a collaborator.
 578. settings.user_is_org_member=Gebruiker is lid van de organisatie die als een medewerker kan niet worden toegevoegd.
 579. settings.add_webhook=Webhook toevoegen
 580. settings.hooks_desc=Webhooks dat de externe diensten om kennisgevingen te ontvangen wanneer bepaalde gebeurtenissen op Gogs plaatsvinden. Wanneer de opgegeven gebeurtenissen plaatsvinden, sturen we een POST-aanvraag naar elk van de URL's die u opgeeft. Meer informatie vindt u in onze <a target="_blank" href="%s"> Webhooks gids</a>.
 581. settings.webhook_deletion=Webhook verwijderen
 582. settings.webhook_deletion_desc=Delete this webhook will remove its information and all delivery history. Do you want to continue?
 583. settings.webhook_deletion_success=Webhook is succesvol verwijderd!
 584. settings.webhook.test_delivery=Test-bezorging
 585. settings.webhook.test_delivery_desc=Send a fake push event delivery to test your webhook settings
 586. settings.webhook.test_delivery_success=Test webhook has been added to delivery queue. It may take few seconds before it shows up in the delivery history.
 587. settings.webhook.request=Verzoek
 588. settings.webhook.response=Antwoord
 589. settings.webhook.headers=Headers
 590. settings.webhook.payload=Lading
 591. settings.webhook.body=Inhoud
 592. settings.githooks_desc=Git haken worden aangedreven door Git zelf, u kunt bestanden van ondersteunde haken in de lijst hieronder om aangepaste acties van toepassing bewerken.
 593. settings.githook_edit_desc=Als haak niet actief is, zal monster inhoud worden gepresenteerd. Verlof inhoud leeg zal deze haak uitschakelen.
 594. settings.githook_name=Haak naam
 595. settings.githook_content=Haak inhoud
 596. settings.update_githook=Haak bijwerken
 597. settings.add_webhook_desc=We sturen een <code>POST</code>-aanvraag naar de onderstaande URL met details voor alle geplaatste gebeurtenissen. U kunt ook opgeven welke gegevensindeling u wenst te ontvangen (JSON, <code>x-1-800-www-Dell-vorm-urlencoded</code>, <em>enz</em>.). Meer informatie kan gevonden worden in <a target="_blank" href="%s"> Webhooks gids</a>.
 598. settings.payload_url=Nettolading URL
 599. settings.content_type=Content type
 600. settings.secret=Geheim
 601. settings.slack_username=Gebruikersnaam
 602. settings.slack_icon_url=Icoon URL
 603. settings.slack_color=Kleur
 604. settings.event_desc=Bij welke gebeurtenissen wilt u dat deze webhook getriggerd wordt?
 605. settings.event_push_only=Alleen bij de <code>push</code> event.
 606. settings.event_send_everything=Ik moet <strong>alles</strong> hebben.
 607. settings.event_choose=Laat me kiezen wat ik nodig heb.
 608. settings.event_create=Creëer
 609. settings.event_create_desc=Branch, of tag aangemaakt
 610. settings.event_push=Push
 611. settings.event_push_desc=Git push naar een repository
 612. settings.active=Actief
 613. settings.active_helper=We zullen details van de gebeurtenissen af leveren wanneer deze webhook wordt geactiveerd.
 614. settings.add_hook_success=Nieuwe webhook toegevoegd.
 615. settings.update_webhook=Bewerk webhook
 616. settings.update_hook_success=Webhook is bijgewerkt.
 617. settings.delete_webhook=Webhook verwijderen
 618. settings.recent_deliveries=Recente bezorgingen
 619. settings.hook_type=Type hook
 620. settings.add_slack_hook_desc=<a href="%s"> toegestane vertraging</a> integratie toevoegen aan uw repository.
 621. settings.slack_token=Slack token
 622. settings.slack_domain=Slack domein
 623. settings.slack_channel=Slack kanaal
 624. settings.deploy_keys=Installeer sleutels
 625. settings.add_deploy_key=Toevoegen deploy sleutel
 626. settings.deploy_key_desc=Deploy keys have read-only access. They are not the same as personal account SSH keys.
 627. settings.no_deploy_keys=U hebt nog geen deploy sleutels toegevoegd.
 628. settings.title=Titel
 629. settings.deploy_key_content=Inhoud
 630. settings.key_been_used=Deploy sleutel inhoud werd gebruikt.
 631. settings.key_name_used=Deploy sleutel met eenzelfde naam bestaat al.
 632. settings.add_key_success=Nieuwe deploy sleutel '%s' werd succesvol toegevoegd!
 633. settings.deploy_key_deletion=Verwijder deploy sleutel
 634. settings.deploy_key_deletion_desc=Het verwijderen van deze deploy sleutel zal alle gerelateerde toegang verwijderen voor deze repositorie. Wilt u doorgaan?
 635. settings.deploy_key_deletion_success=Deploy sleutel werd met succes verwijderd!
 636. diff.browse_source=Bladeren bron
 637. diff.parent=bovenliggende
 638. diff.commit=commit
 639. diff.data_not_available=Diff gegevens niet beschikbaar.
 640. diff.show_diff_stats=Toon Diff Stats
 641. diff.show_split_view=Split View
 642. diff.show_unified_view=Unified View
 643. diff.stats_desc=<strong>%d gewijzigde bestanden</strong> met <strong>toevoegingen van %d</strong> en <strong>%d verwijderingen</strong>
 644. diff.bin=BIN
 645. diff.view_file=Bestand weergeven
 646. release.releases=Releases
 647. release.new_release=Nieuwe release
 648. release.draft=Concept
 649. release.prerelease=Voorlopige versie
 650. release.stable=Stabiel
 651. release.edit=bewerken
 652. release.ahead=<strong>%d</strong> aanpassingen aan %s sinds deze versie
 653. release.source_code=Broncode
 654. release.new_subheader=Publish releases to iterate product.
 655. release.edit_subheader=Een gedetailleerd changelog helpt gebruikers te begrijpen wat er is verbeterd in deze release.
 656. release.tag_name=Tagnaam
 657. release.target=Doel
 658. release.tag_helper=Kies een bestaande tag, of creëer een nieuwe tag bij publiceren.
 659. release.title=Titel
 660. release.content=Inhoud
 661. release.write=Schrijf
 662. release.preview=Voorbeeld
 663. release.loading=Laden...
 664. release.prerelease_desc=Dit is een beta-versie
 665. release.prerelease_helper=Wij wijzen u erop dat deze release is niet geschikt voor productie doeleinden.
 666. release.cancel=Annuleren
 667. release.publish=Release publiceren
 668. release.save_draft=Concept opslaan
 669. release.edit_release=Release bewerken
 670. release.delete_release=Deze release verwijderen
 671. release.deletion=Release verwijderen
 672. release.deletion_desc=Deleting this release will delete the corresponding Git tag. Do you want to continue?
 673. release.deletion_success=Release is verwijderd!
 674. release.tag_name_already_exist=Versie met deze naam bestaat al.
 675. release.downloads=Downloads
 676. [org]
 677. org_name_holder=Organisatienaam
 678. org_full_name_holder=Volledige naam organisatie
 679. org_name_helper=Een goede organisatienaam is kort en memorabel.
 680. create_org=Nieuwe organisatie aanmaken
 681. repo_updated=Geupdate
 682. people=Mensen
 683. invite_someone=Iemand uitnodigen
 684. teams=Teams
 685. lower_members=leden
 686. lower_repositories=repositories
 687. create_new_team=Nieuw team aanmaken
 688. org_desc=Omschrijving
 689. team_name=Teamnaam
 690. team_desc=Omschrijving
 691. team_name_helper=U gebruikt deze naam om dit team te vermelden in conversaties.
 692. team_desc_helper=Waar gaat dit team doen?
 693. team_permission_desc=Welke privileges zou dit team moeten hebben?
 694. form.name_reserved=Organisatienaam '%s' is gereserveerd.
 695. form.name_pattern_not_allowed=Organisatie naampatroon '%s' is niet toegestaan.
 696. settings=Instellingen
 697. settings.options=Opties
 698. settings.full_name=Volledige naam
 699. settings.website=Website
 700. settings.location=Locatie
 701. settings.update_settings=Instellingen bijwerken
 702. settings.update_setting_success=Organisatie instellingen zijn succesvol bijgewerkt.
 703. settings.change_orgname_prompt=This change will affect how links relate to the organization.
 704. settings.update_avatar_success=Organization avatar setting has been updated successfully.
 705. settings.delete=Verwijder organisatie
 706. settings.delete_account=Verwijder deze organisatie
 707. settings.delete_prompt=Deze actie zal de origanisatie permanent verwijderen. U kunt dit <strong>NIET</strong> terug draaien!
 708. settings.confirm_delete_account=Bevestig verwijdering
 709. settings.delete_org_title=Verwijderen organsiatie
 710. settings.delete_org_desc=Deze organisatie zal permanent worden verwijderd, wilt u doorgaan?
 711. settings.hooks_desc=Een webhook toevoegen die door <strong>alle repositories</strong> in deze organisatie getriggerd kan worden.
 712. members.membership_visibility=Membership Visibility:
 713. members.public=Openbaar
 714. members.public_helper=maak prive
 715. members.private=Prive
 716. members.private_helper=maak openbaar
 717. members.member_role=Rol van lid:
 718. members.owner=Eigenaar
 719. members.member=Lid
 720. members.remove=Verwijderen
 721. members.leave=Verlaat
 722. members.invite_desc=Add a new member to %s:
 723. members.invite_now=Nu uitnodigen
 724. teams.join=Lid worden
 725. teams.leave=Vertlaat
 726. teams.read_access=Leestoegang
 727. teams.read_access_helper=Dit team is in staat om zijn repositories te bekijken en te klonen.
 728. teams.write_access=Schrijf toegang
 729. teams.write_access_helper=Dit team is in staat om zijn repositories te bekijken en push aanvragen te verwerken.
 730. teams.admin_access=Beheerder toegang
 731. teams.admin_access_helper=Dit team is in staat om push & pull aanvragen te verwerken en om nieuwe medewerkers toe te voegen.
 732. teams.no_desc=Dit team heeft geen omschrijving
 733. teams.settings=Instellingen
 734. teams.owners_permission_desc=Eigenaren hebben volledige toegang tot <strong>alle repositories</strong> en hebben <strong>beheerder rechten</strong> over de organisatie.
 735. teams.members=Team leden
 736. teams.update_settings=Instellingen bijwerken
 737. teams.delete_team=Verwijder deze team
 738. teams.add_team_member=Nieuwe team lid aanmaken
 739. teams.delete_team_title=Team verwijderen
 740. teams.delete_team_desc=Dit team zal worden verwijderd. De leden van dit team zullen toegang tot alle repositories van het team verliezen. Wilt u doorgaan?
 741. teams.delete_team_success=Gekozen team is succesvol verwijderd.
 742. teams.read_permission_desc=Dit team heeft <strong>Lees</strong> rechten : leden kunnen repositories lezen en klonen.
 743. teams.write_permission_desc=Dit team heeft <strong>Schrijf</strong> rechten : leden kunnen repositories lezen en push aanvragen verwerken.
 744. teams.admin_permission_desc=Dit team heeft <strong>Beheerders</strong> rechten : leden kunnen repositories lezen en push aanvragen verwerken en medewerkers toevoegen.
 745. teams.repositories=Teamrepositories
 746. teams.search_repo_placeholder=Repository zoeken...
 747. teams.add_team_repository=Nieuwe teamrepositorie aanmaken
 748. teams.remove_repo=Verwijder
 749. teams.add_nonexistent_repo=De opslagplaats die u probeert toe te voegen bestaat niet: maak deze eerst aan.
 750. [admin]
 751. dashboard=Dashboard
 752. users=Gebruikers
 753. organizations=Orgranisaties
 754. repositories=Repositories
 755. authentication=Autenticaties
 756. config=Configuratie
 757. notices=Systeem aankondigingen
 758. monitor=Bijhouden
 759. first_page=Eerste
 760. last_page=Laatste
 761. total=Totaal: %d
 762. dashboard.statistic=Statistieken
 763. dashboard.operations=Bewerkingen
 764. dashboard.system_status=Status Systeemmonitor
 765. dashboard.statistic_info=Gogs database heeft <b>%d</b> gebruikers, <b>%d</b> organisaties, <b>%d</b> openbare sleutels, <b>%d</b> repositories, <b>%d</b> volgers, <b>%d</b> sterren, <b>%d</b> acties, <b>%d</b> participanten, <b>%d</b> issues, <b>%d</b> reacties, <b>%d</b> sociale accounten, <b>%d</b> volgers, <b>%d</b> mirrors, <b>%d</b> publicaties, <b>%d</b> login bronnen, <b>%d</b> webhooks, <b>%d</b> mijlpalen, <b>%d</b> labels, <b>%d</b> hook taken, <b>%d</b> teams, <b>%d</b> bijgewerkte taken, <b>%d</b> bijlagen.
 766. dashboard.operation_name=Bewerking naam
 767. dashboard.operation_switch=Omschakelen
 768. dashboard.operation_run=Uitvoeren
 769. dashboard.clean_unbind_oauth=Clean unbound OAuths
 770. dashboard.clean_unbind_oauth_success=Alle OAuthes binding hebben verwijderd.
 771. dashboard.delete_inactivate_accounts=Verwijder alle inactieve accounts
 772. dashboard.delete_inactivate_accounts_success=Alle inactivering van rekeningen hebben verwijderd.
 773. dashboard.delete_repo_archives=Verwijderen van alle repositories archieven
 774. dashboard.delete_repo_archives_success=Alle repositories archieven hebben verwijderd.
 775. dashboard.delete_missing_repos=Delete all repository records that lost Git files
 776. dashboard.delete_missing_repos_success=All repository records that lost Git files have been deleted successfully.
 777. dashboard.git_gc_repos=Garbage collectie uitvoeren
 778. dashboard.git_gc_repos_success=Garbage collectie met succes uitgevoerd.
 779. dashboard.resync_all_sshkeys=Herschrijf '.ssh/authorized_keys' (Let op: alle sleutels die niet van Gogs zijn zullen verloren gaan!)
 780. dashboard.resync_all_sshkeys_success=Alle publieke sleutels zijn herschreven.
 781. dashboard.resync_all_update_hooks=Herschrijf alle repositorie-hooks (nodig als de configuratie bestandslocatie is gewijzigd)
 782. dashboard.resync_all_update_hooks_success=Alle repositorie-hooks zijn herschreven.
 783. dashboard.reinit_missing_repos=Reinitialize all repository records that lost Git files
 784. dashboard.reinit_missing_repos_success=All repository records that lost Git files have been reinitialized successfully.
 785. dashboard.server_uptime=Uptime server
 786. dashboard.current_goroutine=Huidige Goroutines
 787. dashboard.current_memory_usage=Huidige geheugen gebruik
 788. dashboard.total_memory_allocated=Totaal toegewezen geheugen
 789. dashboard.memory_obtained=Geheugen gebruikt
 790. dashboard.pointer_lookup_times=Aanwijzer Lookup keer
 791. dashboard.memory_allocate_times=Geheugen toewijzen keer
 792. dashboard.memory_free_times=Geheugen gratis keer
 793. dashboard.current_heap_usage=Huidige Heap gebruik
 794. dashboard.heap_memory_obtained=Heap-geheugen verkregen
 795. dashboard.heap_memory_idle=Heap Memory inactief
 796. dashboard.heap_memory_in_use=Hoop geheugen In gebruik
 797. dashboard.heap_memory_released=Heap-geheugen vrijgegeven
 798. dashboard.heap_objects=Heap-objecten
 799. dashboard.bootstrap_stack_usage=Bootstrap Stack gebruik
 800. dashboard.stack_memory_obtained=Stapel geheugen verkregen
 801. dashboard.mspan_structures_usage=MSpan structuren gebruik
 802. dashboard.mspan_structures_obtained=MSpan structuren verkregen
 803. dashboard.mcache_structures_usage=MCache structuren gebruik
 804. dashboard.mcache_structures_obtained=MCache structuren verkregen
 805. dashboard.profiling_bucket_hash_table_obtained=Profilering emmer hashtabel verkregen
 806. dashboard.gc_metadata_obtained=GC Metadada verkregen
 807. dashboard.other_system_allocation_obtained=Andere systeem toewijzing verkregen
 808. dashboard.next_gc_recycle=Volgende GC recycle
 809. dashboard.last_gc_time=Sinds vorige GC verwerkingstijd
 810. dashboard.total_gc_time=Totaal GC verwerkingstijd
 811. dashboard.total_gc_pause=Totaal GC verwerkingstijd
 812. dashboard.last_gc_pause=Laatste GC verwerkingstijd
 813. dashboard.gc_times=GC verwerkingen
 814. users.user_manage_panel=Gebruikers beheren
 815. users.new_account=Nieuw account aanmaken
 816. users.name=Naam
 817. users.activated=Geactiveerd
 818. users.admin=Admin
 819. users.repos=Repos
 820. users.created=Aangemaakt
 821. users.send_register_notify=Stuur notificatie voor registratie naar gebruiker
 822. users.new_success=Nieuw account '%s' is aangemaakt.
 823. users.edit=Bewerken
 824. users.auth_source=Authenticatiebron
 825. users.local=Lokaal
 826. users.auth_login_name=Authenticatie-loginnaam
 827. users.password_helper=Leave it empty to remain unchanged.
 828. users.update_profile_success=Profiel is succesvol bijgewerkt.
 829. users.edit_account=Bewerk account
 830. users.max_repo_creation=Maximum Repository Creation Limit
 831. users.max_repo_creation_desc=(Set -1 to use global default limit)
 832. users.is_activated=Dit account is geactiveerd
 833. users.is_admin=Dit account heeft beheerdersrechten
 834. users.allow_git_hook=Deze account beschikt over machtigingen voor het maken van Git haken
 835. users.allow_import_local=Dit account mag lokale repositories importeren
 836. users.update_profile=Account profiel bijwerken
 837. users.delete_account=Dit account verwijderen
 838. users.still_own_repo=Dit account is nog steeds eigendom van een repositorie. U moet deze repositorie eerst verwijderen of overdragen.
 839. users.still_has_org=Deze account nog steeds lidmaatschap van organisatie, u hebt naar links of hen eerst verwijderen.
 840. users.deletion_success=Het account is verwijderd!
 841. orgs.org_manage_panel=Organisaties beheren
 842. orgs.name=Naam
 843. orgs.teams=Teams
 844. orgs.members=Leden
 845. repos.repo_manage_panel=Repositoriebeheerpaneel
 846. repos.owner=Eigenaar
 847. repos.name=Naam
 848. repos.private=Prive
 849. repos.watches=Volgers
 850. repos.stars=Sterren
 851. repos.issues=Kwesties
 852. auths.auth_manage_panel=Authentication Manage Panel
 853. auths.new=Nieuwe bron toevoegen
 854. auths.name=Naam
 855. auths.type=Type
 856. auths.enabled=Ingeschakeld
 857. auths.updated=Bijgewerkt
 858. auths.auth_type=Authenticatietype
 859. auths.auth_name=Authenticatienaam
 860. auths.domain=Domein
 861. auths.host=Host
 862. auths.port=Poort
 863. auths.bind_dn=Binden DN
 864. auths.bind_password=Bind Password
 865. auths.bind_password_helper=Warning: This password is stored in plain text. Do not use a high privileged account.
 866. auths.user_base=User Search Base
 867. auths.user_dn=User DN
 868. auths.attribute_username=Username attribute
 869. auths.attribute_username_placeholder=Leave empty to use sign-in form field value for user name.
 870. auths.attribute_name=Voornaam attribuut
 871. auths.attribute_surname=Achternaam attribuut
 872. auths.attribute_mail=E-mail attribuut
 873. auths.attributes_in_bind=Fetch attributes in Bind DN context
 874. auths.filter=Gebruikersfilter
 875. auths.admin_filter=Beheerdersfilter
 876. auths.ms_ad_sa=MS Ad SA
 877. auths.smtp_auth=SMTP-authenticatietype
 878. auths.smtphost=SMTP host
 879. auths.smtpport=SMTP poort
 880. auths.allowed_domains=Toegelaten domeinen
 881. auths.allowed_domains_helper=Leave it empty to not restrict any domains. Multiple domains should be separated by comma ','.
 882. auths.enable_tls=Activeer TLS-encryptie
 883. auths.skip_tls_verify=TLS-verificatie overslaan
 884. auths.pam_service_name=PAM servicenaam
 885. auths.enable_auto_register=Activeer automatische registratie
 886. auths.tips=Tips
 887. auths.edit=Edit Authentication Setting
 888. auths.activated=Deze autorisatiemethode is geactiveerd
 889. auths.new_success=New authentication '%s' has been added successfully.
 890. auths.update_success=Authentication setting has been updated successfully.
 891. auths.update=Authenticatie-instellingen bijwerken
 892. auths.delete=Deze authenticatiewijze verwijderen
 893. auths.delete_auth_title=Authentication Deletion
 894. auths.delete_auth_desc=This authentication is going to be deleted, do you want to continue?
 895. auths.still_in_used=This authentication is still used by some users, please delete or convert these users to another login type first.
 896. auths.deletion_success=Authentication has been deleted successfully!
 897. config.server_config=Serverconfiguratie
 898. config.app_name=Applicatienaam
 899. config.app_ver=Applicatieversie
 900. config.app_url=Applicatie-URL
 901. config.domain=Domein
 902. config.offline_mode=Offline-modus
 903. config.disable_router_log=Router-log uitschakelen
 904. config.run_user=Uitvoerende gebruiker
 905. config.run_mode=Uitvoer modus
 906. config.repo_root_path=Repositorie basis pad
 907. config.static_file_root_path=Statische bestanden basis pad
 908. config.log_file_root_path=Log bestand basis pad
 909. config.script_type=Script type
 910. config.reverse_auth_user=Omgekeerde verificatie gebruiker
 911. config.ssh_config=SSH-configuratie
 912. config.ssh_enabled=Ingeschakeld
 913. config.ssh_start_builtin_server=Ingebouwde server starten
 914. config.ssh_domain=Domein
 915. config.ssh_port=Poort
 916. config.ssh_listen_port=Luister op poort
 917. config.ssh_root_path=Root-pad
 918. config.ssh_key_test_path=Pad voor key-tests
 919. config.ssh_keygen_path=Pad van keygen ('ssh-keygen')
 920. config.ssh_minimum_key_size_check=Controleer minimale key-lengte
 921. config.ssh_minimum_key_sizes=Minimale key-lengtes
 922. config.db_config=Databaseconfiguratie
 923. config.db_type=Type
 924. config.db_host=Host
 925. config.db_name=Naam
 926. config.db_user=Gebruiker
 927. config.db_ssl_mode=SSL modus
 928. config.db_ssl_mode_helper=(alleen voor "postgres")
 929. config.db_path=Pad
 930. config.db_path_helper=(voor "sqlite3" en "tidb")
 931. config.service_config=Serviceconfiguratie
 932. config.register_email_confirm=E-mailbevestiging registreren
 933. config.disable_register=Registratie uitgeschakeld
 934. config.show_registration_button=Registeren knop weergeven
 935. config.require_sign_in_view=Inloggen vereist om te kunnen inzien
 936. config.mail_notify=E-mailnotificaties
 937. config.disable_key_size_check=Controle op key-lengte uitschakelen
 938. config.enable_captcha=CAPTCHA inschakelen
 939. config.active_code_lives=Actieve Code leven
 940. config.reset_password_code_lives=Reset wachtwoord Code leven
 941. config.webhook_config=Webhook configuratie
 942. config.queue_length=Lengte van wachtrij
 943. config.deliver_timeout=Bezorging verlooptijd
 944. config.skip_tls_verify=TLS certificaat controle overslaan
 945. config.mailer_config=Mailerconfiguatie
 946. config.mailer_enabled=Ingeschakeld
 947. config.mailer_disable_helo=Schakel HELO uit
 948. config.mailer_name=Naam
 949. config.mailer_host=Host
 950. config.mailer_user=Gebruiker
 951. config.send_test_mail=Testbericht verzenden
 952. config.test_mail_failed=Verzending van een testmail naar '%s' is mislukt: %v
 953. config.test_mail_sent=Test-email is verstuurd naar '%s'.
 954. config.oauth_config=OAuth-configuratie
 955. config.oauth_enabled=Ingeschakeld
 956. config.cache_config=Cache-configuratie
 957. config.cache_adapter=Cache-adapter
 958. config.cache_interval=Cache-interval
 959. config.cache_conn=Cache-connectie
 960. config.session_config=Sessieconfiguratie
 961. config.session_provider=Sessieprovider
 962. config.provider_config=Provider config
 963. config.cookie_name=Cookie naam
 964. config.enable_set_cookie=Set Cookie inschakelen
 965. config.gc_interval_time=GC interval time
 966. config.session_life_time=Sessie duur
 967. config.https_only=Alleen HTTPS
 968. config.cookie_life_time=Cookie duur leeftijd
 969. config.picture_config=Foto configuratie
 970. config.picture_service=Foto service
 971. config.disable_gravatar=Gravatar uitschakelen
 972. config.log_config=Logconfiguratie
 973. config.log_mode=Log-modus
 974. monitor.cron=Cron-taken
 975. monitor.name=Naam
 976. monitor.schedule=Planning
 977. monitor.next=Volgende
 978. monitor.previous=Vorige
 979. monitor.execute_times=Aantal keren uitgevoerd
 980. monitor.process=Draaiende processen
 981. monitor.desc=Omschrijving
 982. monitor.start=Starttijd
 983. monitor.execute_time=Uitvoertijd
 984. notices.system_notice_list=Systeem aankondigingen
 985. notices.view_detail_header=View Notice Detail
 986. notices.actions=Acties
 987. notices.select_all=Alles selecteren
 988. notices.deselect_all=Alles deselecteren
 989. notices.inverse_selection=Selectie omkeren
 990. notices.delete_selected=Selectie verwijderen
 991. notices.delete_all=Delete All Notices
 992. notices.type=Type
 993. notices.type_1=Opslagplaats
 994. notices.desc=Beschrijving
 995. notices.op=Op.
 996. notices.delete_success=System notices have been deleted successfully.
 997. [action]
 998. create_repo=repositorie aangemaakt in <a href="%s">%s</a>
 999. rename_repo=renamed repository from <code>%[1]s</code> to <a href="%[2]s">%[3]s</a>
 1000. commit_repo=push update naar <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[3]s</a> in <a href="%[1]s">%[4]s</a>
 1001. create_issue=`opende issue in <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 1002. close_issue=`closed issue <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 1003. reopen_issue=`reopened issue <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 1004. create_pull_request=`created pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1005. close_pull_request=`closed pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1006. reopen_pull_request=`reopened pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1007. comment_issue=`reactie op issue <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 1008. merge_pull_request=`merged pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1009. transfer_repo=repositorie verplaatst naar <code>%s</code> naar <a href="%s">%s</a>
 1010. push_tag=geduwd label <a href="%s/src/%s"> %[2]s</a> naar <a href="%[1]s"> %[3]s</a>
 1011. compare_commits=Toon vergelijking voor deze %d commits
 1012. [tool]
 1013. ago=geleden
 1014. from_now=vanaf nu
 1015. now=nu
 1016. 1s=1 seconde %s
 1017. 1m=1 minuut %s
 1018. 1h=1 uur %s
 1019. 1d=1 dag %s
 1020. 1w=1 week %s
 1021. 1mon=1 maand %s
 1022. 1y=1 jaar %s
 1023. seconds=%d seconden %s
 1024. minutes=%d minuten %s
 1025. hours=%d uur %s
 1026. days=%d dagen %s
 1027. weeks=%d weken %s
 1028. months=%d maanden %s
 1029. years=%d jaren %s
 1030. raw_seconds=seconden
 1031. raw_minutes=minuten
 1032. [dropzone]
 1033. default_message=Drop bestanden hier of klik om te uploaden.
 1034. invalid_input_type=U kunt geen bestanden van dit type uploaden.
 1035. file_too_big=Bestandsgrootte ({{filesize}} MB) overschrijdt de maximale grootte ({{maxFilesize}} MB).
 1036. remove_file=Verwijder bestand