locale_pl-PL.ini 52 KB


 1. app_desc=Bezbolesna usługa Git na własnym serwerze
 2. home=Strona główna
 3. dashboard=Pulpit
 4. explore=Odkrywaj
 5. help=Pomoc
 6. sign_in=Zaloguj się
 7. sign_out=Wyloguj
 8. sign_up=Zarejestruj się
 9. register=Zarejestruj się
 10. website=Strona
 11. version=Wersja
 12. page=Strona
 13. template=Szablon
 14. language=Język
 15. create_new=Utwórz...
 16. user_profile_and_more=Profil użytkownika i więcej
 17. signed_in_as=Zalogowany jako
 18. username=Nazwa użytkownika
 19. email=E-mail
 20. password=Hasło
 21. re_type=Wpisz ponownie
 22. captcha=Captcha
 23. repository=Repozytorium
 24. organization=Organizacja
 25. mirror=Kopia lustrzana
 26. new_repo=Nowe repozytorium
 27. new_migrate=Nowa migracja
 28. new_mirror=Nowa kopia lustrzana
 29. new_fork=Forkuj repozytorium
 30. new_org=Nowa organizacja
 31. manage_org=Zarządzaj organizacjami
 32. admin_panel=Panel admina
 33. account_settings=Ustawienia konta
 34. settings=Ustawienia
 35. your_profile=Twój profil
 36. your_settings=Twoje ustawienia
 37. activities=Activities
 38. pull_requests=Oczekujące zmiany
 39. issues=Problemy
 40. cancel=Anuluj
 41. [search]
 42. search=Wyszukiwanie...
 43. repository=Repozytorium
 44. user=Użytkownik
 45. issue=Problem
 46. code=Kod
 47. [install]
 48. install=Instalacja
 49. title=Kroki instalacyjne dla pierwszego uruchomienia
 50. docker_helper=Jeśli używasz Gogs wewnątrz Dockera, proszę przeczytaj <a target="_blank" href="%s">wytyczne</a>, zanim zmienisz coś na tej stronie!
 51. requite_db_desc=Gogs wymaga MySQL, PostgreSQL, SQLite3 lub TiDB.
 52. db_title=Ustawienia bazy danych
 53. db_type=Typ bazy danych
 54. host=Host
 55. user=Użytkownik
 56. password=Hasło
 57. db_name=Nazwa bazy danych
 58. db_helper=Proszę użyć silnika INNODB z kodowaniem utf8_general_ci dla MySQL.
 59. ssl_mode=Tryb SSL
 60. path=Ścieżka
 61. sqlite_helper=Ścieżka do pliku bazy danych SQLite3 lub TiDB. <br>Proszę użyć ścieżki bezwzględnej podczas uruchamiania usługi.
 62. err_empty_db_path=Ścieżka do bazy danych SQLite3 lub TiDB nie może być pusta.
 63. err_invalid_tidb_name=Nazwa bazy danych TiDB nie może zawierać znaków "." i "-".
 64. no_admin_and_disable_registration=Rejestracji nie można wyłączyć bez tworzenia konta admina.
 65. err_empty_admin_password=Hasło admina nie może być puste.
 66. general_title=Ustawienia ogólne Gogs
 67. app_name=Nazwa aplikacji
 68. app_name_helper=Umieść tutaj wielką i głośną nazwę swojej organizacji!
 69. repo_path=Katalog repozytoriów
 70. repo_path_helper=W tym katalogu zostaną zapisane wszystkie repozytoria Git.
 71. run_user=Użytkownik uruchomieniowy
 72. run_user_helper=Użytkownik musi mieć dostęp do katalogu repozytoriów i uruchamiania Gogs.
 73. domain=Domena
 74. domain_helper=To wpłynie na URLe do klonowania poprzez SSH.
 75. ssh_port=Port SSH
 76. ssh_port_helper=Numer portu, z którego korzysta z serwer SSH; pozostaw puste, aby wyłączyć funkcję SSH.
 77. http_port=Port HTTP
 78. http_port_helper=Numer portu na którym aplikacja jest dostępna.
 79. app_url=Adres URL aplikacji
 80. app_url_helper=To wpłynie na adresy klonowania HTTP/HTTPS i w wiadomościach e-mail.
 81. log_root_path=Log Path
 82. log_root_path_helper=Directory to write log files to.
 83. optional_title=Ustawienia opcjonalne
 84. email_title=Ustawienia serwera e-mail
 85. smtp_host=Serwer SMTP
 86. smtp_from=Od
 87. smtp_from_helper=Adres w polu "Od", zgodnie z RFC 5322. Może być to po prostu adres email, bądź adres w formacie "Nazwa" <email@example.com>.
 88. mailer_user=E-mail nadawcy
 89. mailer_password=Hasło nadawcy
 90. register_confirm=Włącz potwierdzenia rejestracji
 91. mail_notify=Włącz powiadomienia e-mail
 92. server_service_title=Ustawienia serwera i innych usług
 93. offline_mode=Włącz tryb offline
 94. offline_mode_popup=Wyłącz CDN, nawet w trybie produkcyjnym, wszystkie pliki zasobów będą podawane lokalnie.
 95. disable_gravatar=Wyłącz usługę Gravatar
 96. disable_gravatar_popup=Wyłącz Gravatar i niestandardowe źrodła, awatary muszą być przesyłane przez użytkowników.
 97. disable_registration=Wyłącz samodzielną rejestrację
 98. disable_registration_popup=Wyłącz samodzielną rejestrację użytkownika, tylko administrator będzie mógł tworzyć konta.
 99. enable_captcha=Włącz Captcha
 100. enable_captcha_popup=Wymagaj walidacji captcha przy samodzielnej rejestracji użytkownika.
 101. require_sign_in_view=Włącz wymóg zalogowania do przeglądania stron
 102. require_sign_in_view_popup=Tylko zalogowani użytkownicy będą mogli przeglądać strony, goście zobaczą tylko stronę logowania.
 103. admin_setting_desc=Nie musisz tworzyć konta administratora teraz, użytkownik z ID = 1 zyska dostęp administratora automatycznie.
 104. admin_title=Ustawienia konta administratora
 105. admin_name=Nazwa Użytkownika
 106. admin_password=Hasło
 107. confirm_password=Potwierdź hasło
 108. admin_email=E-mail administratora
 109. install_gogs=Zainstaluj Gogs
 110. test_git_failed=Nie udało się przetestować polecenia "git": %v
 111. sqlite3_not_available=Twoje wydanie nie obsługuje SQLite3, proszę pobrać oficjalne wydanie z %s, a NIE wersję z gobuild.
 112. invalid_db_setting=Ustawienia bazy danych nie są poprawne: %v
 113. invalid_repo_path=Ścieżka repozytoriów nie jest poprawna: %v
 114. run_user_not_match=Użytkownik aplikacji nie jest aktualnym użytkownikiem: %s -> %s
 115. save_config_failed=Nie udało się zapisać konfiguracji: %v
 116. invalid_admin_setting=Nieprawidłowe ustawienia konta admina: %v
 117. install_success=Cześć! Cieszymy się, że wybierałeś Gogs, baw się dobrze.
 118. invalid_log_root_path=Log root path is invalid: %v
 119. [home]
 120. uname_holder=Nazwa użytkownika lub e-mail
 121. password_holder=Hasło
 122. switch_dashboard_context=Przełącz kontekst pulpitu
 123. my_repos=Moje repozytoria
 124. collaborative_repos=Wspólne repozytoria
 125. my_orgs=Moje organizacje
 126. my_mirrors=Moje kopie lustrzane
 127. view_home=Zobacz %s
 128. issues.in_your_repos=W Twoich repozytoriach
 129. [explore]
 130. repos=Repozytoria
 131. [auth]
 132. create_new_account=Załóż nowe konto
 133. register_hepler_msg=Masz już konto? Zaloguj się teraz!
 134. social_register_hepler_msg=Masz już konto? Powiąż je teraz!
 135. disable_register_prompt=Przepraszamy rejestracja została wyłączona. Prosimy o kontakt z administratorem serwisu.
 136. disable_register_mail=Przepraszamy, potwierdzenia rejestracji zostały wyłączone przez administratora.
 137. remember_me=Zapamiętaj mnie
 138. forgot_password=Zapomniałem hasła
 139. forget_password=Zapomniałeś hasła?
 140. sign_up_now=Potrzebujesz konta? Zarejestruj się teraz.
 141. confirmation_mail_sent_prompt=Nowa wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do <b>%s</b>, proszę sprawdzić swoją skrzynkę odbiorczą w ciągu najbliższych godzin %d aby dokończyć proces rejestracji.
 142. active_your_account=Aktywuj swoje konto
 143. resent_limit_prompt=Niestety, zbyt często wysyłasz e-mail aktywacyjny. Proszę odczekać 3 minuty.
 144. has_unconfirmed_mail=Witaj, %s, masz niepotwierdzony adres e-mail (<b>%s</b>). Jeśli nie otrzymałeś wiadomości e-mail z potwierdzeniem lub potrzebujesz wysłać nową, kliknij na poniższy przycisk.
 145. resend_mail=Kliknij tutaj, aby wysłać e-mail aktywacyjny
 146. email_not_associate=Ten adres e-mail nie jest skojarzony z żadnym kontem.
 147. send_reset_mail=Kliknij tutaj, aby (ponownie) wysłać e-mail z instrukcjami resetowania hasła
 148. reset_password=Resetowanie hasła
 149. invalid_code=Niestety, Twój kod potwierdzający wygasł lub jest nieprawidłowy.
 150. reset_password_helper=Kliknij tutaj, aby zresetować hasło
 151. password_too_short=Długość hasła nie może być mniejsza niż 6 znaków.
 152. [mail]
 153. activate_account=Prosimy aktywować swoje konto
 154. activate_email=Potwierdź swój adres e-mail
 155. reset_password=Zmień swoje hasło
 156. register_success=Zostałeś zarejestrowany, witamy
 157. register_notify=Witamy na pokładzie
 158. [modal]
 159. yes=Tak
 160. no=Nie
 161. modify=Zmień
 162. [form]
 163. UserName=Nazwa użytkownika
 164. RepoName=Nazwa repozytorium
 165. Email=Adres e-mail
 166. Password=Hasło
 167. Retype=Wpisz ponownie hasło
 168. SSHTitle=Nazwa klucza SSH
 169. HttpsUrl=HTTPS URL
 170. PayloadUrl=URL do wywołania
 171. TeamName=Nazwa zespołu
 172. AuthName=Nazwa autoryzacji
 173. AdminEmail=E-mail administratora
 174. require_error=` nie może być puste.`
 175. alpha_dash_error=` musi się składać z prawidłowych znaków alfanumerycznych, myślników oraz podkreśleń.`
 176. alpha_dash_dot_error=` musi się składać z prawidłowych znaków alfanumerycznych, myślników, podkreśleń oraz kropek.`
 177. size_error=` musi być wielkości %s.`
 178. min_size_error=` musi zawierać co najwyżej %s znaków.`
 179. max_size_error=` musi zawierać co najwyżej %s znaków.`
 180. email_error=` nie jest poprawnym adresem e-mail.`
 181. url_error=` nie jest poprawnym adresem URL.`
 182. include_error=`musi zawierać tekst '%s'.`
 183. unknown_error=Nieznany błąd:
 184. captcha_incorrect=Kod captcha nie zgadza się.
 185. password_not_match=Hasło i potwierdzenie nie zgadzają się.
 186. username_been_taken=Nazwa użytkownika jest już zajęta.
 187. repo_name_been_taken=Nazwa repozytorium jest już zajęta.
 188. org_name_been_taken=Nazwa organizacji jest już zajęta.
 189. team_name_been_taken=Nazwa zespołu jest już zajęta.
 190. email_been_used=Adres e-mail jest już zarejestrowany.
 191. username_password_incorrect=Nazwa użytkownika lub hasło nie jest prawidłowe.
 192. enterred_invalid_repo_name=Upewnij się, że wprowadzona nazwa repozytorium jest poprawna.
 193. enterred_invalid_owner_name=Upewnij się, że nazwa właściciela repozytorium jest poprawna.
 194. enterred_invalid_password=Proszę upewnij się, że wprowadzono hasło jest poprawne.
 195. user_not_exist=Podany użytkownik nie istnieje.
 196. last_org_owner=Usuwany użytkownik jest ostatnim członkiem ekipy właścicieli. Musi być inny właściciel.
 197. invalid_ssh_key=Niestety, nie jesteśmy stanie zweryfikować Twojego klucza SSH: %s
 198. unable_verify_ssh_key=Gogs nie może zweryfikować Twojego klucza SSH, ale zakładamy, że jest poprawny, proszę sprawdź to samodzielnie.
 199. auth_failed=Uwierzytelnianie nie powiodło się: %v
 200. still_own_repo=Twoje konto dalej posiada przynajmniej jedno repozytorium, które musisz usunąć lub przekazać.
 201. still_has_org=Twoje konto dalej posiada członkostwo w przynajmniej jednej organizacji, którą musisz najpierw opuścić.
 202. org_still_own_repo=Ta organizacja dalej jest właścicielem repozytorium, które musisz usunąć bądź przekazać.
 203. target_branch_not_exist=Gałąź docelowa nie istnieje.
 204. [user]
 205. change_avatar=Zmień swój avatar na gravatar.com
 206. change_custom_avatar=Zmień awatar w ustawieniach
 207. join_on=Dołączył
 208. repositories=Repozytoria
 209. activity=Publiczna aktywność
 210. followers=Obserwujący
 211. starred=Polubionych
 212. following=Obserwowani
 213. follow=Obserwuj
 214. unfollow=Przestań obserwować
 215. form.name_reserved=Nazwa użytkownika "%s" jest zarezerwowana.
 216. form.name_pattern_not_allowed=Wzorzec nazwy użytkownika "%s" jest niedozwolony.
 217. [settings]
 218. profile=Profil
 219. password=Hasło
 220. ssh_keys=Klucze SSH
 221. social=Konta społecznościowe
 222. applications=Aplikacje
 223. orgs=Organizacje
 224. delete=Usuń konto
 225. uid=UID
 226. public_profile=Profil publiczny
 227. profile_desc=Twój adres e-mail jest publiczny i będzie używany dla wszystkich powiadomień związanych z kontem i dla każdej operacji wykonanej przez tę stronę.
 228. password_username_disabled=Nie lokalni użytkownicy nie mogą zmieniać swojej nazwy użytkownika.
 229. full_name=Imię i nazwisko
 230. website=Strona
 231. location=Lokalizacja
 232. update_profile=Zaktualizuj profil
 233. update_profile_success=Twój profil został pomyślnie zaktualizowany.
 234. change_username=Zmieniono nazwę użytkownika
 235. change_username_prompt=Ta zmiana wpłynie na sposób w jaki łącza odnoszą się do Twojego konta.
 236. continue=Kontynuuj
 237. cancel=Anuluj
 238. enable_custom_avatar=Włącz niestandardowe awatary
 239. choose_new_avatar=Wybierz nowy avatar
 240. update_avatar=Zaktualizuj ustawienia awatara
 241. delete_current_avatar=Delete Current Avatar
 242. uploaded_avatar_not_a_image=Załadowany plik nie jest obrazem.
 243. update_avatar_success=Ustawienia awatarów zostały pomyślnie zaktualizowane.
 244. change_password=Zmień hasło
 245. old_password=Aktualne hasło
 246. new_password=Nowe hasło
 247. retype_new_password=Powtórz nowe hasło
 248. password_incorrect=Bieżące hasło nie jest prawidłowe.
 249. change_password_success=Hasło zostało zmienione pomyślnie. Możesz teraz zalogować się za pomocą nowego hasła.
 250. password_change_disabled=Nie lokalni użytkownicy nie mogą zmieniać swoich haseł.
 251. emails=Adresy e-mail
 252. manage_emails=Zarządzaj adresami e-mail
 253. email_desc=Twój podstawowy adres e-mail będzie używany do powiadomień i innych działań.
 254. primary=Podstawowy
 255. primary_email=Ustaw jako podstawowy
 256. delete_email=Usuń
 257. email_deletion=Usunięcie wiadomości e-mail
 258. email_deletion_desc=Usunięcie tego adresu e-mail spowoduje usunięcie innych informacji związanych z Twoim kontem. Czy chcesz kontynuować?
 259. email_deletion_success=E-mail został usunięty pomyślnie!
 260. add_new_email=Dodaj nowy e-mail
 261. add_email=Dodaj e-mail
 262. add_email_confirmation_sent=Nowa wiadomość e-mail z potwierdzeniem została wysłana do '%s', proszę sprawdzić swoją skrzynkę odbiorczą w ciągu %d godzin, aby dokończyć proces potwierdzania.
 263. add_email_success=Twój nowy e-mail został dodany pomyślnie.
 264. manage_ssh_keys=Zarządzaj kluczami SSH
 265. add_key=Dodaj klucz
 266. ssh_desc=To jest lista kluczy SSH powiązanych z Twoim kontem. Usuń klucze, które nie rozpoznajesz.
 267. ssh_helper=<strong>Potrzebujesz pomocy?</strong> Sprawdź nasz przewodnik <a href="%s">generowania kluczy SSH</a> lub rozwiązywanie <a href="%s">typowych problemów z SSH</a>.
 268. add_new_key=Dodaj klucz SSH
 269. ssh_key_been_used=Użyto już klucza publicznego o podanej zawartości.
 270. ssh_key_name_used=Klucz publiczny o tej samej nazwie już istnieje.
 271. key_name=Nazwa klucza
 272. key_content=Treść
 273. add_key_success=Pomyślnie dodano nowy klucz SSH '%s'!
 274. delete_key=Usuń
 275. ssh_key_deletion=Usunięcie klucza SSH
 276. ssh_key_deletion_desc=Usunięcie tego klucza SSH będzie skutkować usunięciem wszystkich powiązanych dostępów do Twojego konta. Czy chcesz kontynuować?
 277. ssh_key_deletion_success=Klucz SSH został usunięty pomyślnie!
 278. add_on=Dodano
 279. last_used=Ostatnio użyto
 280. no_activity=Brak aktywności
 281. key_state_desc=Ten klucz został użyty w ciągu ostatnich 7 dni
 282. token_state_desc=Ten token został użyty w ciągu ostatnich 7 dni
 283. manage_social=Zarządzaj powiązanymi kontami społecznościowymi
 284. social_desc=To jest lista powiązanych kont społecznościowych. Usuń powiązania, których nie rozpoznajesz.
 285. unbind=Usuń powiązanie
 286. unbind_success=Konto społecznościowe zostało odpięte.
 287. manage_access_token=Zarządzaj osobistymi tokenami dostępu
 288. generate_new_token=Wygeneruj nowy token
 289. tokens_desc=Tokeny, które wygenerowałeś, mogą być użyte do dostępu do API Gogs.
 290. new_token_desc=Jak na razie, każdy token zapewnia pełen dostęp do Twojego konta.
 291. token_name=Nazwa tokena
 292. generate_token=Wygeneruj token
 293. generate_token_succees=Nowy token dostępu został wygenerowany pomyślnie! Upewnij się, że teraz go skopiowałeś. Nie będziesz mógł go zobaczyć ponownie!
 294. delete_token=Usuń
 295. access_token_deletion=Usuwanie osobistego tokena dostępu
 296. access_token_deletion_desc=Usunięcie tego tokena osobistego dostęp spowoduje usunięcie wszystkich powiązanych dostępów do aplikacji. Czy chcesz kontynuować?
 297. delete_token_success=Osobisty token dostępu został usunięty pomyślnie! Nie zapomnij również zaktualizować swoich aplikacji.
 298. delete_account=Usuń swoje konto
 299. delete_prompt=Ta operacja trwale usunie Twoje konto i <strong>NIE MOŻE</strong> zostać cofnięta!
 300. confirm_delete_account=Potwierdź usunięcie
 301. delete_account_title=Usunięcie konta
 302. delete_account_desc=To konto będzie usunięte na zawsze, chcesz kontynuować?
 303. [repo]
 304. owner=Właściciel
 305. repo_name=Nazwa repozytorium
 306. repo_name_helper=Dobre nazwy repozytorium są krótkie, wpadające w pamięć i <strong>unikalne</strong>.
 307. visibility=Widoczność
 308. visiblity_helper=To repozytorium jest <span class="ui red text">prywatne</span>
 309. visiblity_helper_forced=Administrator systemu wymaga, żeby wszystkie nowe repozytoria były <span class="ui red text">Prywatne</span>
 310. visiblity_fork_helper=(Zmiana tej wartości wpłynie na wszystkie forki)
 311. clone_helper=Potrzebujesz pomocy z klonowaniem? Odwiedź <a target="_blank" href="%s">Pomoc</a>!
 312. fork_repo=Sforkowane
 313. fork_from=Forkuj z
 314. fork_visiblity_helper=Fork nie może zmieniać swojej widoczności
 315. repo_desc=Opis
 316. repo_lang=Język
 317. repo_lang_helper=Wybierz pliki .gitignore
 318. license=Licencja
 319. license_helper=Wybierz plik licencji
 320. readme=Readme
 321. readme_helper=Wybierz szablon readme
 322. auto_init=Zainicjuj to repozytorium używając wybranych plików i szablonu
 323. create_repo=Utwórz repozytorium
 324. default_branch=Domyślna gałąź
 325. mirror_interval=Częstotliwość kopiowania (godziny)
 326. mirror_address=Adres kopii lustrzanej
 327. mirror_address_desc=Proszę podać wymagane poświadczenia użytkownika w adresie.
 328. watchers=Obserwujący
 329. stargazers=Polubienia
 330. forks=Forki
 331. form.reach_limit_of_creation=Właściciel osiągnął limit maksymalnej ilości repozytoriów %d.
 332. form.name_reserved=Nazwa repozytorium "%s" jest zarezerwowana.
 333. form.name_pattern_not_allowed=Wzorzec nazwy repozytorium "%s" jest niedozwolony.
 334. need_auth=Wymaga autoryzacji
 335. migrate_type=Typ migracji
 336. migrate_type_helper=To repozytorium będzie <span class="text blue">kopią lustrzaną</span>
 337. migrate_repo=Przenieś repozytorium
 338. migrate.clone_address=Sklonuj adres
 339. migrate.clone_address_desc=To może być adres HTTP/HTTPS/GIT lub ścieżka lokalna serwera.
 340. migrate.permission_denied=Nie możesz importować lokalnych repozytoriów.
 341. migrate.invalid_local_path=Ścieżka jest niepoprawna. Nie istnieje lub nie jest katalogiem.
 342. migrate.failed=Migracja nie powiodła się: %v
 343. mirror_from=kopia lustrzana
 344. forked_from=sklonowany z
 345. fork_from_self=Nie możesz forkować swojego własnego repozytorium!
 346. copy_link=Kopiuj
 347. copy_link_success=Skopiowane!
 348. copy_link_error=Naciśnij klawisze ⌘-C i Ctrl-C, aby skopiować
 349. copied=Skopiowano
 350. unwatch=Przestań obserwować
 351. watch=Obserwuj
 352. unstar=Usuń gwiazdkę
 353. star=Polub
 354. fork=Forkuj
 355. no_desc=Brak opisu
 356. quick_guide=Skrócona instrukcja
 357. clone_this_repo=Klonuj repozytorium
 358. create_new_repo_command=Utwórz nowe repozytorium z wiersza poleceń
 359. push_exist_repo=Prześlij istniejące repozytorium z wiersza poleceń
 360. repo_is_empty=To repozytorium jest puste, proszę wrócić później!
 361. code=Kod
 362. branch=Gałąź
 363. tree=Drzewo
 364. filter_branch_and_tag=Filtruj gałąź lub tag
 365. branches=Gałęzie
 366. tags=Tagi
 367. issues=Problemy
 368. pulls=Oczekujące zmiany
 369. labels=Etykiety
 370. milestones=Kamienie milowe
 371. commits=Commity
 372. releases=Wydania
 373. file_raw=Czysty
 374. file_history=Historia
 375. file_view_raw=Zobacz czysty
 376. file_permalink=Bezpośredni odnośnik
 377. commits.commits=Commity
 378. commits.search=Przeszukaj commity
 379. commits.find=Szukaj
 380. commits.author=Autor
 381. commits.message=Wiadomość
 382. commits.date=Data
 383. commits.older=Starsze
 384. commits.newer=Nowsze
 385. issues.new=Nowy problem
 386. issues.new.labels=Etykiety
 387. issues.new.no_label=Brak etykiety
 388. issues.new.clear_labels=Wyczyść etykiety
 389. issues.new.milestone=Kamień milowy
 390. issues.new.no_milestone=Brak kamienia milowego
 391. issues.new.clear_milestone=Wyczyść kamień milowy
 392. issues.new.open_milestone=Otwórz kamienie milowe
 393. issues.new.closed_milestone=Zamknięte kamienie milowe
 394. issues.new.assignee=Przypisany
 395. issues.new.clear_assignee=Usuń przypisanie
 396. issues.new.no_assignee=Brak przypisania
 397. issues.create=Utwórz problem
 398. issues.new_label=Nowa etykieta
 399. issues.new_label_placeholder=Etykieta...
 400. issues.create_label=Utwórz etykietę
 401. issues.open_tab=Otwarte %d
 402. issues.close_tab=Zamknięte %d
 403. issues.filter_label=Etykieta
 404. issues.filter_label_no_select=Nie wybrano etykiety
 405. issues.filter_milestone=Kamień milowy
 406. issues.filter_milestone_no_select=Nie wybrano kamienia milowego
 407. issues.filter_assignee=Przypisany
 408. issues.filter_assginee_no_select=Nie wybrano przypisania
 409. issues.filter_type=Typ
 410. issues.filter_type.all_issues=Wszystkie problemy
 411. issues.filter_type.assigned_to_you=Przypisane do Ciebie
 412. issues.filter_type.created_by_you=Utworzone przez Ciebie
 413. issues.filter_type.mentioning_you=Wspominające Ciebie
 414. issues.filter_sort=Sortuj
 415. issues.filter_sort.latest=Najnowsze
 416. issues.filter_sort.oldest=Najstarsze
 417. issues.filter_sort.recentupdate=Ostatnio aktualizowane
 418. issues.filter_sort.leastupdate=Najdawniej aktualizowane
 419. issues.filter_sort.mostcomment=Najczęściej komentowane
 420. issues.filter_sort.leastcomment=Najmniej komentowane
 421. issues.opened_by=otworzone %[1]s przez <a href="%[2]s">%[3]s</a>
 422. issues.opened_by_fake=otworzone %[1]s przez %[2]s
 423. issues.previous=Poprzedni
 424. issues.next=Następny
 425. issues.open_title=Otwarty
 426. issues.closed_title=Zamknięty
 427. issues.num_comments=%d komentarzy
 428. issues.commented_at=`komentuje <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 429. issues.no_content=Nie ma jeszcze treści.
 430. issues.close_issue=Zamknij
 431. issues.close_comment_issue=Skomentuj i zamknij
 432. issues.reopen_issue=Otwórz ponownie
 433. issues.reopen_comment_issue=Otwórz ponownie i dodaj komentarz
 434. issues.create_comment=Komentuj
 435. issues.closed_at=`zamyka <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 436. issues.reopened_at=`otwiera ponownie <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 437. issues.commit_ref_at=`wspomina ten problem w commicie <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 438. issues.poster=Autor
 439. issues.collaborator=Collaborator
 440. issues.owner=Właściciel
 441. issues.sign_up_for_free=Zarejestruj się za darmo
 442. issues.sign_in_require_desc=do przyłączenia się do tej rozmowy. Masz już konto? <a href="%s">Zaloguj się by komentować</a>
 443. issues.edit=Edytuj
 444. issues.cancel=Anuluj
 445. issues.save=Zapisz
 446. issues.label_title=Nazwa etykiety
 447. issues.label_color=Kolor etykiety
 448. issues.label_count=Etykiety %d
 449. issues.label_open_issues=Otwarte problemy %d
 450. issues.label_edit=Edytuj
 451. issues.label_delete=Usuń
 452. issues.label_modify=Modyfikacja etykiety
 453. issues.label_deletion=Usunięcie etykiety
 454. issues.label_deletion_desc=Usunięcie tej etykiety spowoduje usuniecie jej ze wszystkich powiązanych problemów. Czy na pewno chcesz kontynuować?
 455. issues.label_deletion_success=Etykieta została usunięta pomyślnie!
 456. issues.num_participants=%d uczestników
 457. pulls.new=Nowy pull request
 458. pulls.compare_changes=Porównaj zmiany
 459. pulls.compare_changes_desc=Porównaj dwie gałęzie i utwórz pull request dla zmian.
 460. pulls.compare_base=baza
 461. pulls.compare_compare=porównaj
 462. pulls.filter_branch=Filtruj branch
 463. pulls.no_results=Nie znaleziono wyników.
 464. pulls.nothing_to_compare=Nie ma nic do porównania, ponieważ gałęzie bazy i head są identyczne.
 465. pulls.has_pull_request=`Istnieje już pull request dla tych dwóch celów: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d">%[2]s#%[3]d</a>`
 466. pulls.create=Utwórz Pull Request
 467. pulls.title_desc=chce scalić %[1]d commity/ów z <code>%[2]s</code> do <code>%[3]s</code>
 468. pulls.merged_title_desc=scala %[1]d commity/ów z <code>%[2]s</code> do <code>%[3]s</code> %[4]s
 469. pulls.tab_conversation=Dyskusja
 470. pulls.tab_commits=Commity
 471. pulls.tab_files=Pliki zmodyfikowane
 472. pulls.reopen_to_merge=Proszę otworzyć ponownie pull request aby wykonać operację scalenia.
 473. pulls.merged=Scalone
 474. pulls.has_merged=Ten pull request został pomyślnie scalony!
 475. pulls.data_broken=Dane pull request zostały uszkodzone poprzez usunięcie informacji forka.
 476. pulls.is_checking=Sprawdzanie konfliktów jeszcze trwa, proszę odświeżyć stronę za moment.
 477. pulls.can_auto_merge_desc=Pull request może być automatycznie scalony.
 478. pulls.cannot_auto_merge_desc=Pull request nie może być automatycznie scalony z powodu konfliktów.
 479. pulls.cannot_auto_merge_helper=Proszę scalić ręcznie, aby rozwiązać konflikty.
 480. pulls.merge_pull_request=Scal Pull Request
 481. pulls.open_unmerged_pull_exists=`Nie można otworzyć ponownie ponieważ już istnieje gotowy do scalenia pull request (#%d) z tego samego repozytorium z tymi samymi informacjami.`
 482. milestones.new=Nowy kamień milowy
 483. milestones.open_tab=Otwarte %d
 484. milestones.close_tab=Zamknięte %d
 485. milestones.closed=Zamknięto %s
 486. milestones.no_due_date=Nie ustalono terminu
 487. milestones.open=Otwórz
 488. milestones.close=Zamknij
 489. milestones.new_subheader=Utwórz kamienie milowe, żeby zorganizować problemy.
 490. milestones.create=Utwórz punkt kontrolny
 491. milestones.title=Tytuł
 492. milestones.desc=Opis
 493. milestones.due_date=Termin realizacji (opcjonalnie)
 494. milestones.clear=Wyczyść
 495. milestones.invalid_due_date_format=Format daty realizacji jest nieprawidłowy, musi być "rrrr-mm-dd".
 496. milestones.create_success=Kamień milowy "%s" został utworzony pomyślnie!
 497. milestones.edit=Edytuj kamień milowy
 498. milestones.edit_subheader=Użyj lepszego opisu, tak aby nie wprowadzać w błąd użytkowników.
 499. milestones.cancel=Anuluj
 500. milestones.modify=Modyfikuj kamień milowy
 501. milestones.edit_success=Zmiana kamienia milowego '%s' została pomyślnie zapisana!
 502. milestones.deletion=Usuwanie kamienia milowego
 503. milestones.deletion_desc=Usunięcie tego kamienia milowego spowoduje usuniecie go ze wszystkich powiązanych problemów. Czy na pewno chcesz kontynuować?
 504. milestones.deletion_success=Kamień milowy został usunięty pomyślnie!
 505. wiki=Wiki
 506. wiki.welcome=Witamy w Wiki!
 507. wiki.welcome_desc=Wiki to miejsce, gdzie chcesz udokumentować swój projekt wspólnie z innymi, żeby był lepszy.
 508. wiki.create_first_page=Stwórz pierwszą stronę
 509. wiki.page=Strona
 510. wiki.filter_page=Filtruj stronę
 511. wiki.new_page=Utwórz nową stronę
 512. wiki.default_commit_message=Opisz tą zmianę (opcjonalnie).
 513. wiki.save_page=Zapisz stronę
 514. wiki.last_commit_info=%s edytuje tę stronę %s
 515. wiki.edit_page_button=Edytuj
 516. wiki.new_page_button=Nowa strona
 517. wiki.delete_page_button=Delete Page
 518. wiki.delete_page_notice_1=This will delete the page <code>"%s"</code>. Please be certain.
 519. wiki.page_already_exists=Strona Wiki o tej samej nazwie już istnieje.
 520. wiki.pages=Strony
 521. wiki.last_updated=Ostatnia aktualizacja %s
 522. settings=Ustawienia
 523. settings.options=Opcje
 524. settings.collaboration=Współpraca
 525. settings.hooks=Webhooki
 526. settings.githooks=Hooki Git
 527. settings.basic_settings=Ustawienia podstawowe
 528. settings.site=Oficjalna Strona
 529. settings.update_settings=Aktualizuj ustawienia
 530. settings.change_reponame_prompt=Zmiana nazwy repozytorium wpłynie na linki do niego.
 531. settings.advanced_settings=Ustawienia zaawansowane
 532. settings.wiki_desc=Włączenie Wiki pozwoli innym pisać dokumenty
 533. settings.use_external_wiki=Użyj zewnętrznego Wiki
 534. settings.external_wiki_url=Adres URL zewnętrznego Wiki
 535. settings.external_wiki_url_desc=Odwiedzający zostaną przekierowani do adresu URL po kliknięciu zakładki.
 536. settings.issues_desc=Włącz wbudowany lekki system zgłaszania problemów
 537. settings.use_external_issue_tracker=Użyj zewnętrznego systemu zgłaszania problemów
 538. settings.tracker_url_format=Format dla adresu URL zewnętrznego systemu
 539. settings.tracker_url_format_desc=Symbole zastępcze <code>{user} {repo} {index}</code> mogą być użyte dla nazwy użytkownika, nazwy repozytorium i numeru problemu.
 540. settings.pulls_desc=Włącz obsługę pull request, aby akceptować publiczny wkład
 541. settings.danger_zone=Strefa niebezpieczeństwa
 542. settings.new_owner_has_same_repo=Nowy właściciel już posiada repozytorium o tej samej nazwie.
 543. settings.convert=Convert To Regular Repository
 544. settings.convert_desc=You can convert this mirror to a regular repository. This cannot be reversed.
 545. settings.convert_notices_1=- This operation will convert this repository mirror into a regular repository and cannot be undone.
 546. settings.convert_confirm=Confirm Conversion
 547. settings.convert_succeed=Repository has been converted to regular type successfully.
 548. settings.transfer=Przeniesienie własności
 549. settings.transfer_desc=Przenieś to repozytorium do innego użytkownika lub organizacji gdzie masz uprawnienia administratora.
 550. settings.transfer_notices_1=- Stracisz dostęp jeśli nowy właściciel jest indywidualnym użytkownikiem.
 551. settings.transfer_notices_2=- Zachowasz dostęp jeśli nowym właścicielem jest organizacja, której jesteś współwłaścicielem.
 552. settings.transfer_form_title=Proszę wpisz co następuje w celu potwierdzenia operacji:
 553. settings.wiki_delete=Erase Wiki Data
 554. settings.wiki_delete_desc=Once you erase wiki data there is no going back. Please be certain.
 555. settings.wiki_delete_notices_1=- This will delete and disable the wiki for %s
 556. settings.wiki_deletion_success=Repository wiki data have been erased successfully.
 557. settings.delete=Usuń to repozytorium
 558. settings.delete_desc=Po usunięciu repozytorium nie ma odwrotu. Upewnij się, że tego chcesz.
 559. settings.delete_notices_1=- Ta operacja <strong>NIE MOŻE</strong> zostać cofnięta.
 560. settings.delete_notices_2=- Ta operacja trwale usunie wszystko z tego repozytorium, w tym dane Git, problemy, komentarze i dostęp dla współpracowników.
 561. settings.delete_notices_fork_1=- Jeśli to repozytorium jest publiczne, wszystkie forki staną się niezależne.
 562. settings.delete_notices_fork_2=- Jeśli to repozytorium jest prywatne, forki zostaną usunięte wraz z usunięciem tego repozytorium.
 563. settings.delete_notices_fork_3=- Jeśli chcesz zachować wszystkie forki po usunięciu, proszę najpierw uczyń to repozytorium publicznym.
 564. settings.deletion_success=Repozytorium zostało pomyślnie usunięte!
 565. settings.update_settings_success=Opcje repozytorium zostały pomyślnie zaktualizowane.
 566. settings.transfer_owner=Nowy właściciel
 567. settings.make_transfer=Przenieś
 568. settings.transfer_succeed=Własność repozytorium została przeniesiona pomyślnie.
 569. settings.confirm_delete=Potwierdź usunięcie
 570. settings.add_collaborator=Dodaj nowego współpracownika
 571. settings.add_collaborator_success=Został dodany nowy współpracownik.
 572. settings.delete_collaborator=Delete
 573. settings.collaborator_deletion=Collaborator Deletion
 574. settings.collaborator_deletion_desc=This user will no longer have collaboration access to this repository after deletion. Do you want to continue?
 575. settings.remove_collaborator_success=Współpracownik został usunięty.
 576. settings.search_user_placeholder=Szukaj użytkownika...
 577. settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Organization is not allowed to be added as a collaborator.
 578. settings.user_is_org_member=Użytkownik jest członkiem organizacji, który nie może być dodany jako współpracownik.
 579. settings.add_webhook=Dodaj webhooka
 580. settings.hooks_desc=Webooki działają tak jak proste wywołania HTTP POST. Jeśli cokolwiek zdarzy się w Gogs, wyślemy powiadomienie do wybranego hosta. Więcej informacji można znaleźć w <a target="_blank" href="%s">przewodniku webhooków</a>.
 581. settings.webhook_deletion=Usuń webhooka
 582. settings.webhook_deletion_desc=Usunięcie tego webooka spowoduje usunięcie powiązanych informacji i wpisów w historii. Czy chcesz kontynuować?
 583. settings.webhook_deletion_success=Webhook został pomyślnie usunięty!
 584. settings.webhook.test_delivery=Testuj dostawę
 585. settings.webhook.test_delivery_desc=Wyślij fałszywe zdarzenie push aby przetestować ustawienie webhooka
 586. settings.webhook.test_delivery_success=Testowy webhook został dodany do kolejki dostawy. To może zająć kilka sekund, zanim to pojawia się w historii dostawy.
 587. settings.webhook.request=Żądanie
 588. settings.webhook.response=Odpowiedź
 589. settings.webhook.headers=Nagłówki
 590. settings.webhook.payload=Zawartość
 591. settings.webhook.body=Treść
 592. settings.githooks_desc=Hooki Git są obsługiwane bezpośrednio przez Git. Pliki obsługiwanych hooków z poniższej listy mogą być edytowane, aby wykonywać niestandardowe operacje.
 593. settings.githook_edit_desc=Jeśli hook jest nieaktywny, zaprezentowana zostanie przykładowa treść. Pozostawienie pustej wartości wyłączy ten hook.
 594. settings.githook_name=Nazwa hooka
 595. settings.githook_content=Treść hooka
 596. settings.update_githook=Zaktualizuj hook
 597. settings.add_webhook_desc=Wyślemy żądanie <code>POST</code> pod poniższy adres ze szczegółami zdarzeń. Możesz również ustalić format danych zapytania (JSON, x-www-form-urlencoded, XML, itp.). Więcej informacji można znaleźć w <a target="_blank" href="%s">przewodniku webhooków</a>.
 598. settings.payload_url=URL do wywołania
 599. settings.content_type=Typ zawartości
 600. settings.secret=Sekret
 601. settings.slack_username=Użytkownik
 602. settings.slack_icon_url=Adres URL ikony
 603. settings.slack_color=Kolor
 604. settings.event_desc=Jakie zdarzenia mają wywoływać ten webhook?
 605. settings.event_push_only=Tylko zdarzenia <code>push</code>.
 606. settings.event_send_everything=Potrzebuję <strong>wszystkiego</strong>.
 607. settings.event_choose=Pozwól mi wybrać, czego potrzebuję.
 608. settings.event_create=Utwórz
 609. settings.event_create_desc=Utworzono gałąź lub tag
 610. settings.event_push=Wypchnięcie
 611. settings.event_push_desc=Wypchnięcie (push) do repozytorium Git
 612. settings.active=Aktywny
 613. settings.active_helper=Dostarczymy szczegóły zdarzenia, gdy ten webhook zostanie wywołany.
 614. settings.add_hook_success=Nowy webhook został dodany.
 615. settings.update_webhook=Zaktualizuj webhook
 616. settings.update_hook_success=Webhook został zaktualizowany.
 617. settings.delete_webhook=Usuń webhook
 618. settings.recent_deliveries=Ostatnie wywołania
 619. settings.hook_type=Typ hooka
 620. settings.add_slack_hook_desc=Dodaj integrację ze <a href="%s">Slackiem</a> do Twojego repozytorium.
 621. settings.slack_token=Token
 622. settings.slack_domain=Domena
 623. settings.slack_channel=Kanał
 624. settings.deploy_keys=Klucze wdrożeniowe
 625. settings.add_deploy_key=Dodaj klucz wdrożenia
 626. settings.deploy_key_desc=Klucze wdrożenia pozwalają na dostęp tylko do odczytu. To nie to samo co klucze SSH dla konta osobistego.
 627. settings.no_deploy_keys=Nie dodałeś żadnego klucza wdrożenia.
 628. settings.title=Tytuł
 629. settings.deploy_key_content=Treść
 630. settings.key_been_used=Użyto już klucza wzdrożenia o podanej zawartości.
 631. settings.key_name_used=Klucz wdrożenia o tej samej nazwie już istnieje.
 632. settings.add_key_success=Nowy klucz wdrożenia '%s' został pomyślnie dodany!
 633. settings.deploy_key_deletion=Utwórz klucz wdrożenia
 634. settings.deploy_key_deletion_desc=Usunięcie tego klucza wdrożenia spowoduje usunięcie powiązanego dostępu do tego repozytorium. Czy chcesz kontynuować?
 635. settings.deploy_key_deletion_success=Klucz wdrożenia został pomyślnie usunięty!
 636. diff.browse_source=Przeglądaj źródła
 637. diff.parent=rodzic
 638. diff.commit=commit
 639. diff.data_not_available=Informacje nt. zmiany nie są dostępne.
 640. diff.show_diff_stats=Pokaż statystyki zmian
 641. diff.show_split_view=Widok podzielony
 642. diff.show_unified_view=Zunifikowany widok
 643. diff.stats_desc=<strong>%d zmienionych plików</strong> z <strong>%d dodań</strong> i <strong>%d usunięć</strong>
 644. diff.bin=BIN
 645. diff.view_file=Wyświetl plik
 646. release.releases=Wydania
 647. release.new_release=Nowe wydanie
 648. release.draft=Szkic
 649. release.prerelease=Wersja wstępna
 650. release.stable=Stabilny
 651. release.edit=edytuj
 652. release.ahead=<strong>%d</strong> commitów w %s od tego wydania
 653. release.source_code=Kod źródłowy
 654. release.new_subheader=Twórz wydania aby rozwijać produkt.
 655. release.edit_subheader=Szczegółowy dziennik zmian może pomóc użytkownikom zrozumieć, co zostało ulepszone.
 656. release.tag_name=Nazwa tagu
 657. release.target=Cel
 658. release.tag_helper=Wybierz istniejący tag, bądź utwórz nowy podczas publikacji.
 659. release.title=Tytuł
 660. release.content=Treść
 661. release.write=Napisz
 662. release.preview=Podgląd
 663. release.loading=Ładowanie...
 664. release.prerelease_desc=To jest wersja wstępna
 665. release.prerelease_helper=Chcemy zwrócić uwagę, że ta wersja jest oznaczona jako eksperymentalna.
 666. release.cancel=Anuluj
 667. release.publish=Publikuj wersję
 668. release.save_draft=Zapisz szkic
 669. release.edit_release=Edytuj wydanie
 670. release.delete_release=Usuń to wydanie
 671. release.deletion=Usuwanie wydania
 672. release.deletion_desc=Usunięcie tego wydania spowoduje usunięcie odpowiednich tagów Git. Czy chcesz kontynuować?
 673. release.deletion_success=Wydanie zostało pomyślnie usunięte!
 674. release.tag_name_already_exist=Wersja o tej nazwie tagu już istnieje.
 675. release.downloads=Pliki do pobrania
 676. [org]
 677. org_name_holder=Nazwa organizacji
 678. org_full_name_holder=Pełna nazwa organizacji
 679. org_name_helper=Świetne nazwy organizacji są krótkie i łatwe do zapamiętania.
 680. create_org=Utwórz organizację
 681. repo_updated=Zaktualizowano
 682. people=Ludzie
 683. invite_someone=Zaproś kogoś
 684. teams=Zespoły
 685. lower_members=członkowie
 686. lower_repositories=repozytoria
 687. create_new_team=Utwórz nowy zespół
 688. org_desc=Opis
 689. team_name=Nazwa zespołu
 690. team_desc=Opis
 691. team_name_helper=Będziesz używał tej nazwy do wywoływania tego zespołu w dyskusjach.
 692. team_desc_helper=Czym zajmuje się ten zespół?
 693. team_permission_desc=Jaki poziom uprawnień powinien mieć ten zespół?
 694. form.name_reserved=Nazwa organizacji "%s" jest zarezerwowana.
 695. form.name_pattern_not_allowed=Wzorzec nazwy organizacji "%s" jest niedozwolony.
 696. settings=Ustawienia
 697. settings.options=Opcje
 698. settings.full_name=Imię i nazwisko
 699. settings.website=Strona
 700. settings.location=Lokalizacja
 701. settings.update_settings=Aktualizuj ustawienia
 702. settings.update_setting_success=Ustawienia organizacji zostały pomyślnie zaktualizowane.
 703. settings.change_orgname_prompt=Ta zmiana wpłynie, jak łącza będą odnosić się do organizacji.
 704. settings.update_avatar_success=Awatar organizacji został pomyślnie zaktualizowany.
 705. settings.delete=Usuń organizację
 706. settings.delete_account=Usuń tą organizację
 707. settings.delete_prompt=Organizacja zostanie trwale usunięta, a to <strong>NIE MOŻE</strong> być cofnięte!
 708. settings.confirm_delete_account=Potwierdź usunięcie
 709. settings.delete_org_title=Usunięcie organizacji
 710. settings.delete_org_desc=Ta organizacja zostanie trwale usunięta, czy chcesz kontynuować?
 711. settings.hooks_desc=Dodaj webhooki, uruchamiane dla <strong>wszystkich repozytoriów</strong> w tej organizacji.
 712. members.membership_visibility=Widoczność członkostwa:
 713. members.public=Publiczne
 714. members.public_helper=sprywatyzuj
 715. members.private=Prywatne
 716. members.private_helper=upublicznij
 717. members.member_role=Rola:
 718. members.owner=Właściciel
 719. members.member=Członek
 720. members.remove=Usuń
 721. members.leave=Opuść
 722. members.invite_desc=Dodaj nowego członka do %s:
 723. members.invite_now=Zaproś teraz
 724. teams.join=Dołącz
 725. teams.leave=Opuść
 726. teams.read_access=Dostęp do odczytu
 727. teams.read_access_helper=Ten zespół będzie mógł wyświetlać i klonować swoje repozytoria.
 728. teams.write_access=Dostęp do zapisu
 729. teams.write_access_helper=Ten zespół będzie mógł odczytywać i wysyłać do swoich repozytoriów.
 730. teams.admin_access=Uprawnienia admina
 731. teams.admin_access_helper=Ten zespół będzie mógł wysyłać i pobierać swoje repozytoria, oraz dodawać do nich współpracowników.
 732. teams.no_desc=Ten zespół nie ma opisu
 733. teams.settings=Ustawienia
 734. teams.owners_permission_desc=Właściciele mają pełny dostęp do <strong>wszystkich repozytoriów</strong> i mają <strong>prawa administratora</strong> w organizacji.
 735. teams.members=Członkowie zespołu
 736. teams.update_settings=Aktualizuj ustawienia
 737. teams.delete_team=Usuń ten zespół
 738. teams.add_team_member=Dodaj członka zespołu
 739. teams.delete_team_title=Usuwanie zespołu
 740. teams.delete_team_desc=Ten zespół zostanie usunięty, czy na pewno chcesz kontynuować? Jego członkowie mogą utracić dostęp do części repozytoriów.
 741. teams.delete_team_success=Zespół został usunięty pomyślnie.
 742. teams.read_permission_desc=Ten zespół daje dostęp do <strong>odczytu</strong>: członkowie mogą wyświetlać i klonować repozytoria zespołu.
 743. teams.write_permission_desc=Ten zespół daje dostęp do <strong>zapisu</strong>: członkowie mogą wyświetlać i wysyłać do repozytoriów zespołu.
 744. teams.admin_permission_desc=Ten zespół daje dostęp <strong>pełny</strong>: członkowie mogą wyświetlać, wysyłać i dodawać współpracowników do repozytoriów zespołu.
 745. teams.repositories=Repozytoria zespołu
 746. teams.search_repo_placeholder=Przeszukaj repozytorium...
 747. teams.add_team_repository=Dodaj repozytorium zespołu
 748. teams.remove_repo=Usuń
 749. teams.add_nonexistent_repo=Repozytorium, które próbujesz dodać, nie istnieje, wpierw je utwórz.
 750. [admin]
 751. dashboard=Pulpit
 752. users=Użytkownicy
 753. organizations=Organizacje
 754. repositories=Repozytoria
 755. authentication=Uwierzytelnienia
 756. config=Konfiguracja
 757. notices=Powiadomienia systemowe
 758. monitor=Monitorowanie
 759. first_page=Pierwsza
 760. last_page=Ostatnia
 761. total=Ogółem: %d
 762. dashboard.statistic=Statystyki
 763. dashboard.operations=Operacje
 764. dashboard.system_status=Stan monitora systemu
 765. dashboard.statistic_info=Baza danych Gogs zawiera <b>%d</b> użytkowników, <b>%d</b> organizacji, <b>%d</b> kluczy publicznych, <b>%d</b> repozytoriów, <b>%d</b> obserwujących, <b>%d</b> polubionych, <b>%d</b> akcji, <b>%d</b> tokenów, <b>%d</b> problemów, <b>%d</b> komenatrzy, <b>%d</b> kont społecznościowych, <b>%d</b> obserwacji, <b>%d</b> mirrorów, <b>%d</b> wydań, <b>%d</b> login sources, <b>%d</b> webhooków, <b>%d</b> kamieni milowych, <b>%d</b> labels, <b>%d</b> zadań hooków, <b>%d</b> zespołów, <b>%d</b> zadań aktualizacji, <b>%d</b> załączników.
 766. dashboard.operation_name=Nazwa operacji
 767. dashboard.operation_switch=Przełącz
 768. dashboard.operation_run=Uruchom
 769. dashboard.clean_unbind_oauth=Usuń niepowiązane wpisy OAuth
 770. dashboard.clean_unbind_oauth_success=Wszystkie niepowiązane wpisy OAuth zostały pomyślnie usunięte.
 771. dashboard.delete_inactivate_accounts=Usuń wszystkie nieaktywne konta
 772. dashboard.delete_inactivate_accounts_success=Wszystkie nieaktywne konta zostały usunięte pomyślnie.
 773. dashboard.delete_repo_archives=Usuń wszystkie archiwa repozytoriów
 774. dashboard.delete_repo_archives_success=Pomyślnie usunięto wszystkie archiwa repozytoriów.
 775. dashboard.delete_missing_repos=Usuń wszystkie rekordy repozytoriów, które utraciły pliki Git
 776. dashboard.delete_missing_repos_success=Wszystkie rekordy repozytoriów, które utraciły pliki Git, zostały pomyślnie usunięte.
 777. dashboard.git_gc_repos=Usuń śmieci z repozytoriów
 778. dashboard.git_gc_repos_success=Wszystkie repozytoria zakończyły odśmiecanie pomyślnie.
 779. dashboard.resync_all_sshkeys=Przeładuj klucze publiczne w pliku '.ssh/authorized_keys' (uwaga: klucze poza Gogs zostaną usunięte)
 780. dashboard.resync_all_sshkeys_success=Przeładowanie kluczy publicznych zakończyło się sukcesem.
 781. dashboard.resync_all_update_hooks=Przepisz pliki update hook repozytoriów (wymagane przy zmianie ścieżki do pliku konfiguracji)
 782. dashboard.resync_all_update_hooks_success=Wszystkie pliki update hook repozytoriów zostały pomyślnie przepisane.
 783. dashboard.reinit_missing_repos=Ponownie inicjalizuj wszystkie repozytoria, które straciły pliki Git
 784. dashboard.reinit_missing_repos_success=Wszystkie repozytoria, które straciły pliki Git, zostały ponownie zainicjować pomyślnie.
 785. dashboard.server_uptime=Uptime serwera
 786. dashboard.current_goroutine=Bieżące Goroutines
 787. dashboard.current_memory_usage=Bieżące użycie pamięci
 788. dashboard.total_memory_allocated=Całkowita przydzielona pamięć
 789. dashboard.memory_obtained=Pamięć uzyskana
 790. dashboard.pointer_lookup_times=Czas określania wskaźników
 791. dashboard.memory_allocate_times=Czas alokacji pamięci
 792. dashboard.memory_free_times=Czas zwalniania pamięci
 793. dashboard.current_heap_usage=Bieżące użycie stosu
 794. dashboard.heap_memory_obtained=Pamięć sterty uzyskana
 795. dashboard.heap_memory_idle=Pamięć sterty bezczynna
 796. dashboard.heap_memory_in_use=Użycie pamięci stosu
 797. dashboard.heap_memory_released=Pamięć sterty zwolniona
 798. dashboard.heap_objects=Ilość obiektów na stercie
 799. dashboard.bootstrap_stack_usage=Użycie stosu bootstrap
 800. dashboard.stack_memory_obtained=Pamięć stosu uzyskana
 801. dashboard.mspan_structures_usage=Użycie struktur MSpan
 802. dashboard.mspan_structures_obtained=Uzyskane struktury MSpan
 803. dashboard.mcache_structures_usage=Użycie struktur MCache
 804. dashboard.mcache_structures_obtained=Uzyskane struktury MCache
 805. dashboard.profiling_bucket_hash_table_obtained=Uzyskana tablica haszująca profilowania
 806. dashboard.gc_metadata_obtained=Ilość uzyskanych danych przez GC
 807. dashboard.other_system_allocation_obtained=Inne uzyskane alokacje systemowe
 808. dashboard.next_gc_recycle=Następne wywołanie GC
 809. dashboard.last_gc_time=Czas od ostatniego wywołania GC
 810. dashboard.total_gc_time=Sumaryczny czas wstrzymania przez GC
 811. dashboard.total_gc_pause=Sumaryczny czas wstrzymania przez GC
 812. dashboard.last_gc_pause=Ostatnie wstrzymanie przez GC
 813. dashboard.gc_times=Ilość wywołań GC
 814. users.user_manage_panel=Panel zarządzania kontem użytkownika
 815. users.new_account=Załóż nowe konto
 816. users.name=Nazwa
 817. users.activated=Aktywowany
 818. users.admin=Admin
 819. users.repos=Repozytoria
 820. users.created=Utworzony
 821. users.send_register_notify=Wysyłaj powiadomienie o rejestracji do użytkownika
 822. users.new_success=Nowe konto '%s' zostało pomyślnie utworzone.
 823. users.edit=Edytuj
 824. users.auth_source=Źródło uwierzytelniania
 825. users.local=Lokalne
 826. users.auth_login_name=Nazwa logowania uwierzytelnienia
 827. users.password_helper=Pozostaw puste, aby zostawić niezmienione.
 828. users.update_profile_success=Profil konta został pomyślnie zaktualizowany.
 829. users.edit_account=Edytuj konto
 830. users.max_repo_creation=Maksymalna liczba repozytoriów
 831. users.max_repo_creation_desc=(Ustaw -1, aby użyć globalnego limitu)
 832. users.is_activated=To konto jest aktywne
 833. users.is_admin=To konto ma uprawnienia administratora
 834. users.allow_git_hook=To konto posiada uprawnienia do tworzenia hooków Git
 835. users.allow_import_local=To konto ma uprawnienia do importu lokalnych repozytoriów
 836. users.update_profile=Zaktualizuj profil konta
 837. users.delete_account=Usuń to konto
 838. users.still_own_repo=Twoje konto jest dalej właścicielem repozytorium, musisz je usunąć lub przekazać.
 839. users.still_has_org=Twoje konto dalej posiada członkostwo w organizacji, musisz ją opuścić bądź usunąć.
 840. users.deletion_success=Konto zostało pomyślnie usunięte!
 841. orgs.org_manage_panel=Panel zarządzania organizacją
 842. orgs.name=Nazwa
 843. orgs.teams=Zespoły
 844. orgs.members=Członkowie
 845. repos.repo_manage_panel=Panel zarządzania repozytorium
 846. repos.owner=Właściciel
 847. repos.name=Nazwa
 848. repos.private=Prywatne
 849. repos.watches=Obserwujących
 850. repos.stars=Polubienia
 851. repos.issues=Problemy
 852. auths.auth_manage_panel=Panel zarządzania uwierzytelnianiem
 853. auths.new=Dodaj nowe źródło
 854. auths.name=Nazwa
 855. auths.type=Typ
 856. auths.enabled=Włączono
 857. auths.updated=Zaktualizowano
 858. auths.auth_type=Typ uwierzytelniania
 859. auths.auth_name=Nazwa uwierzytelniania
 860. auths.domain=Domena
 861. auths.host=Host
 862. auths.port=Port
 863. auths.bind_dn=Bind DN
 864. auths.bind_password=Hasło Bind
 865. auths.bind_password_helper=Ostrzeżenie: To hasło jest przechowywane w postaci zwykłego tekstu. Nie należy używać wysoko uprzywilejowanego konta.
 866. auths.user_base=Baza wyszukiwania
 867. auths.user_dn=DN użytkownika
 868. auths.attribute_username=Atrybut nazwy użytkownika
 869. auths.attribute_username_placeholder=Zostaw puste aby użyć wartości podanej podczas logowania.
 870. auths.attribute_name=Atrybut imienia
 871. auths.attribute_surname=Atrybut nazwiska
 872. auths.attribute_mail=Atrybut e-mail
 873. auths.attributes_in_bind=Fetch attributes in Bind DN context
 874. auths.filter=Filtr użytkownika
 875. auths.admin_filter=Filtr administratora
 876. auths.ms_ad_sa=Ms Ad SA
 877. auths.smtp_auth=Typ uwierzytelnienia SMTP
 878. auths.smtphost=Serwer SMTP
 879. auths.smtpport=Port SMTP
 880. auths.allowed_domains=Dozwolone domeny
 881. auths.allowed_domains_helper=Pozostaw puste aby nie ograniczać domen. Wiele domen powinno być oddzielone przecinkami ','.
 882. auths.enable_tls=Włącz szyfrowanie TLS
 883. auths.skip_tls_verify=Pomiń weryfikację protokołu TLS
 884. auths.pam_service_name=Nazwa usługi PAM
 885. auths.enable_auto_register=Włącz automatyczną rejestrację
 886. auths.tips=Wskazówki
 887. auths.edit=Edytuj ustawienia uwierzytelniania
 888. auths.activated=To uwierzytelnienie zostało aktywowane
 889. auths.new_success=Pomyślnie dodano nowe uwierzytelnianie '%s'.
 890. auths.update_success=Ustawienia uwierzytelnienia zostały zaktualizowane pomyślnie.
 891. auths.update=Aktualizuj ustawienia uwierzytelniania
 892. auths.delete=Usuń to uwierzytelnienie
 893. auths.delete_auth_title=Usunięcie uwierzytelnienia
 894. auths.delete_auth_desc=To uwierzytelnienie zostanie usunięte, czy chcesz kontynuować?
 895. auths.still_in_used=This authentication is still used by some users, please delete or convert these users to another login type first.
 896. auths.deletion_success=Uwierzytelnienie zostało usunięte pomyślnie!
 897. config.server_config=Konfiguracja serwera
 898. config.app_name=Nazwa aplikacji
 899. config.app_ver=Wersja aplikacji
 900. config.app_url=Adres URL aplikacji
 901. config.domain=Domena
 902. config.offline_mode=Tryb offline
 903. config.disable_router_log=Wyłącz dziennik routera
 904. config.run_user=Użytkownik uruchomieniowy
 905. config.run_mode=Tryb uruchamienia
 906. config.repo_root_path=Ścieżka repozytoriów
 907. config.static_file_root_path=Ścieżka plików statycznych
 908. config.log_file_root_path=Ścieżka plików dziennika
 909. config.script_type=Typ skryptu
 910. config.reverse_auth_user=Użytkownik dostarczony przez odwrotne proxy
 911. config.ssh_config=SSH Configuration
 912. config.ssh_enabled=Enabled
 913. config.ssh_start_builtin_server=Start Builtin Server
 914. config.ssh_domain=Domain
 915. config.ssh_port=Port
 916. config.ssh_listen_port=Listen Port
 917. config.ssh_root_path=Root Path
 918. config.ssh_key_test_path=Key Test Path
 919. config.ssh_keygen_path=Keygen ('ssh-keygen') Path
 920. config.ssh_minimum_key_size_check=Minimum Key Size Check
 921. config.ssh_minimum_key_sizes=Minimum Key Sizes
 922. config.db_config=Konfiguracja bazy danych
 923. config.db_type=Typ
 924. config.db_host=Host
 925. config.db_name=Nazwa
 926. config.db_user=Użytkownik
 927. config.db_ssl_mode=Tryb SSL
 928. config.db_ssl_mode_helper=(tylko dla "postgres")
 929. config.db_path=Ścieżka
 930. config.db_path_helper=(dla "sqlite3" i "tidb")
 931. config.service_config=Konfiguracja usługi
 932. config.register_email_confirm=Wymagaj potwierdzenia e-mail
 933. config.disable_register=Wyłącz rejestrację
 934. config.show_registration_button=Pokazuj przycisk rejestracji
 935. config.require_sign_in_view=Wymagaj bycia zalogowanym
 936. config.mail_notify=Powiadomienia e-mail
 937. config.disable_key_size_check=Wyłącz sprawdzanie minimalnego rozmiaru klucza
 938. config.enable_captcha=Włącz Captcha
 939. config.active_code_lives=Ważność kodów aktywacyjnych
 940. config.reset_password_code_lives=Czas życia kodu resetowania hasła
 941. config.webhook_config=Konfiguracja webhooka
 942. config.queue_length=Długość kolejki
 943. config.deliver_timeout=Limit czasu zdarzenia
 944. config.skip_tls_verify=Pomiń weryfikację protokołu TLS
 945. config.mailer_config=Konfiguracja poczty
 946. config.mailer_enabled=Aktywne
 947. config.mailer_disable_helo=Wyłącz HELO
 948. config.mailer_name=Nazwa
 949. config.mailer_host=Host
 950. config.mailer_user=Użytkownik
 951. config.send_test_mail=Send Test Email
 952. config.test_mail_failed=Fail to send test email to '%s': %v
 953. config.test_mail_sent=Test email has been sent to '%s'.
 954. config.oauth_config=Konfiguracja OAuth
 955. config.oauth_enabled=Aktywne
 956. config.cache_config=Konfiguracja cache
 957. config.cache_adapter=Adapter cache
 958. config.cache_interval=Interwał pamięci podręcznej
 959. config.cache_conn=Połączenie z pamięcią podręczną
 960. config.session_config=Konfiguracja sesji
 961. config.session_provider=Dostawca sesji
 962. config.provider_config=Konfiguracja dostawcy
 963. config.cookie_name=Nazwa ciasteczka
 964. config.enable_set_cookie=Włącz ciasteczka
 965. config.gc_interval_time=Interwał odśmiecania
 966. config.session_life_time=Czas życia sesji
 967. config.https_only=Tylko HTTPS
 968. config.cookie_life_time=Czas życia ciasteczka
 969. config.picture_config=Ustawienia obrazów
 970. config.picture_service=Serwis obrazów
 971. config.disable_gravatar=Wyłącz Gravatara
 972. config.log_config=Konfiguracja dziennika
 973. config.log_mode=Tryb dziennika
 974. monitor.cron=Zadania cron
 975. monitor.name=Nazwa
 976. monitor.schedule=Harmonogram
 977. monitor.next=Następny czas
 978. monitor.previous=Poprzedni czas
 979. monitor.execute_times=Czas wykonania
 980. monitor.process=Procesy
 981. monitor.desc=Opis
 982. monitor.start=Czas rozpoczęcia
 983. monitor.execute_time=Czas wykonania
 984. notices.system_notice_list=Powiadomienia systemu
 985. notices.view_detail_header=Pokaż szczegóły powiadomienia
 986. notices.actions=Czynności
 987. notices.select_all=Wybierz wszystko
 988. notices.deselect_all=Odznacz wszystko
 989. notices.inverse_selection=Odwróć wybór
 990. notices.delete_selected=Usuń wybrane
 991. notices.delete_all=Usuń wszystkie powiadomienia
 992. notices.type=Typ
 993. notices.type_1=Repozytorium
 994. notices.desc=Opis
 995. notices.op=Op.
 996. notices.delete_success=Powiadomienia systemowe zostały pomyślnie usunięte.
 997. [action]
 998. create_repo=tworzy repozytorium <a href="%s">%s</a>
 999. rename_repo=zmienia nazwę repozytorium <code>%[1]s</code> na <a href="%[2]s">%[3]s</a>
 1000. commit_repo=wypycha do <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[3]s</a> w <a href="%[1]s">%[4]s</a>
 1001. create_issue=`zgłasza problem <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 1002. close_issue=`closed issue <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 1003. reopen_issue=`reopened issue <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 1004. create_pull_request=`tworzy pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1005. close_pull_request=`closed pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1006. reopen_pull_request=`reopened pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1007. comment_issue=`komentuje problem <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
 1008. merge_pull_request=`scala pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 1009. transfer_repo=przenosi repozytorium <code>%s</code> do <a href="%s">%s</a>
 1010. push_tag=taguje <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> w <a href="%[1]s">%[3]s</a>
 1011. compare_commits=Zobacz porównanie tych %d commitów
 1012. [tool]
 1013. ago=temu
 1014. from_now=od teraz
 1015. now=teraz
 1016. 1s=1 sekundę %s
 1017. 1m=1 minutę %s
 1018. 1h=1 godzinę %s
 1019. 1d=1 dzień %s
 1020. 1w=1 tydzień %s
 1021. 1mon=1 miesiąc %s
 1022. 1y=1 rok %s
 1023. seconds=%d sekund %s
 1024. minutes=%d minut %s
 1025. hours=%d godzin %s
 1026. days=%d dni %s
 1027. weeks=%d tygodni %s
 1028. months=%d miesięcy %s
 1029. years=%d lat %s
 1030. raw_seconds=sekund
 1031. raw_minutes=minut
 1032. [dropzone]
 1033. default_message=Upuść pliki tutaj lub kliknij, aby przesłać.
 1034. invalid_input_type=Nie można przesłać plików tego typu.
 1035. file_too_big=Rozmiar pliku ({{filesize}} MB) przekracza rozmiar maksymalny ({{maxFilesize}} MB).
 1036. remove_file=Usuń plik