locale_bg-BG.ini 63 KB


 1. app_desc=Удобна услуга за самостоятелни Git услуги, написана на Go
 2. home=Начало
 3. dashboard=Табло
 4. explore=Разгледай
 5. help=Помощ
 6. sign_in=Влизане
 7. social_sign_in=Вход чрез социална мрежа: 2. стъпка <small>асоцииране на профил</small>
 8. sign_out=Излизане
 9. sign_up=Регистрирайте се
 10. register=Регистриране
 11. website=Уебсайт
 12. version=Версия
 13. page=Страница
 14. template=Шаблон
 15. language=Език
 16. create_new=Създаване...
 17. user_profile_and_more=Потребителски профил и пр.
 18. signed_in_as=Вписан като
 19. username=Потребителско име
 20. email=Електронна поща
 21. password=Парола
 22. re_type=Въведете отново
 23. captcha=Captcha
 24. repository=Хранилище
 25. organization=Организация
 26. mirror=Mirror
 27. new_repo=Ново хранилище
 28. new_migrate=Нова миграция
 29. new_fork=Ново разклонено хранилище
 30. new_org=Нова организация
 31. manage_org=Управление на организации
 32. admin_panel=Админ панел
 33. account_settings=Настройки на профила
 34. settings=Настройки
 35. your_profile=Вашият профил
 36. your_settings=Вашите настройки
 37. news_feed=Емисия новини
 38. pull_requests=Pull Requests
 39. issues=Проблеми
 40. cancel=Отказ
 41. [search]
 42. search=Търсене...
 43. repository=Хранилище
 44. user=Потребител
 45. issue=Проблем
 46. code=Код
 47. [install]
 48. install=Инсталация
 49. title=Стъпки за инсталиране при първоначално стартиране
 50. requite_db_desc=Gogs изисква MySQL, PostgreSQL или SQLite3.
 51. db_title=Настройки на базата данни
 52. db_type=Тип на база данни
 53. host=Хост
 54. user=Потребител
 55. password=Парола
 56. db_name=Име на база данни
 57. db_helper=Моля, използвайте INNODB engine с utf8_general_ci charset за MySQL.
 58. ssl_mode=Режим SSL
 59. path=Път
 60. sqlite_helper=Пък към файла на SQLite3 база данни.
 61. err_empty_sqlite_path=Пътят за SQLite3 база за данни не може да е празен.
 62. general_title=Общи настройки на Gogs
 63. app_name=Име на програмата
 64. app_name_helper=Постави името на твоята организация тук - голямо е крещящо!
 65. repo_path=Основен път към хранилището
 66. repo_path_helper=Всички отдалечени хранилища ще бъдат съхранени в тази папка.
 67. run_user=Run User
 68. run_user_helper=Този потребител трябва да има достъп до Основения път към хранилището и да стартира Gogs.
 69. domain=Домейн
 70. domain_helper=Това влияе на URL-адреса за клониране по SSH.
 71. ssh_port=SSH порт
 72. ssh_port_helper=Номер на порт на SSH сървъра. Оставете празно за да забраните SSH.
 73. http_port=HTTP порт
 74. http_port_helper=Порт, на който програмата ще слуша.
 75. app_url=URL на програмата
 76. app_url_helper=Този параметър влияе на URL на HTTP/HTTPS и понякога на адреса на електронната поща.
 77. optional_title=Опционални настройки
 78. email_title=Настройка на мейл услугата
 79. smtp_host=SMTP хост
 80. smtp_from=От
 81. smtp_from_helper=Писмо от адрес, RFC 5322. Тя може да бъде мейл адрес или на < email@example.com > формат.
 82. mailer_user=Адрес на изпращача
 83. mailer_password=Парола на изпращача
 84. register_confirm=Включи потвърждението на регистрациите
 85. mail_notify=Включи оповестяването по пощата
 86. server_service_title=Настройки на сървъра и други услуги
 87. offline_mode=Включи офлайн режима
 88. offline_mode_popup=Забранете CDN дори в режим production, всички ресурсни файлове ще бъдат връчени локално.
 89. disable_gravatar=Изключи връзка с Gravatar
 90. disable_gravatar_popup=Изключва Gravatar и външни източници, така че всички аватари трябва да са или качени от потребителите или да се ползват аватари по подразбиране.
 91. disable_registration=Изключи саморегистрацията
 92. disable_registration_popup=Изключи потребителската саморегистрация, само администратор може да създава профили.
 93. require_sign_in_view=Изисквай вписване за преглед на страниците
 94. require_sign_in_view_popup=Само вписани потребители могат да виждат страниците, посетителите виждат само страниците за регистрация и вход.
 95. admin_setting_desc=Няма нужда да създавате администраторски профил в момента, защото потребителят с първо ID в базата автоматично получава администраторски достъп.
 96. admin_title=Настройки на профил на администратора
 97. admin_name=Потребителско име
 98. admin_password=Парола
 99. confirm_password=Потвърждение на паролата
 100. admin_email=Електронна поща
 101. install_gogs=Инсталирай Gogs
 102. test_git_failed=Неуспех при тестването на "git" команда: %v
 103. sqlite3_not_available=Вашата версия не поддържа SQLite3, моля, изтеглете официалната двоична версия от %s, а не gobuild версията.
 104. invalid_db_setting=Настройките на базата данни не са правилни: %v
 105. invalid_repo_path=Главният път за хранилището е невалиден: %v
 106. run_user_not_match=Потребителя пуснал приложението не е текущия потребител: %s -> %s
 107. save_config_failed=Неуспех при запазване на конфигурацията: %v
 108. invalid_admin_setting=Настройките на профил на администратора са невалидни: %v
 109. install_success=Добре дошли! Ние се радваме, че сте избрали Gogs. Приятно ползване!
 110. [home]
 111. uname_holder=Потребителско име или имейл
 112. password_holder=Парола
 113. switch_dashboard_context=Превключване на контекста на контролното табло
 114. my_repos=Моите хранилища
 115. collaborative_repos=Съвместни хранилища
 116. my_orgs=Моите организации
 117. my_mirrors=Моите огледала
 118. view_home=Преглед на %s
 119. issues.in_your_repos=Във вяшите хранилища
 120. [explore]
 121. repos=Хранилища
 122. [auth]
 123. create_new_account=Създай нов профил
 124. register_hepler_msg=Вече имате регистрация? Впишете се сега!
 125. social_register_hepler_msg=Вече имате профил? Свържете сега!
 126. disable_register_prompt=За съжаление регистрацията е преустановена. Обърнете се към администратора на сайта.
 127. disable_register_mail=За съжаление потвърждението на регистрацията е преустановена.
 128. remember_me=Запомни ме
 129. forgot_password=Забравена парола
 130. forget_password=Забравена парола?
 131. sign_up_now=Нуждаете се от профил? Регистрирайте се сега.
 132. confirmation_mail_sent_prompt=Нов имейл за потвърждение е бил изпратен до <b>%s</b>, моля, проверете пощенската си кутия в рамките на следващите %d часа, за да завършите процеса на регистрация.
 133. sign_in_email=Влез чрез своя имейл
 134. active_your_account=Активиране на профил
 135. resent_limit_prompt=За съжаление вие вече имате имейл за активация. Моля изчакайте 3 минути, след което опитайте отново.
 136. has_unconfirmed_mail=Здравейте %s, имате непотвърден имейл адрес (<b>%s</b>). Ако не сте получили имейл за потвърждение или имате нужда да се изпрати нов, моля, кликнете върху бутона по-долу.
 137. resend_mail=Щракнете тук, за да изпратите наново имейл за активиране
 138. email_not_associate=Този адрес на ел. поща не е свързан с никой профил.
 139. send_reset_mail=Щракнете тук, за да получите (наново) имейл за нулиране на паролата
 140. reset_password=Нулиране на паролата
 141. invalid_code=За съжаление, вашия код за потвърждение е изтекъл или не е валиден.
 142. reset_password_helper=Щракнете тук, за да нулирате паролата си
 143. password_too_short=Дължина на паролата не може да бъде по-малко от 6.
 144. [modal]
 145. yes=Да
 146. no=Не
 147. modify=Промени
 148. [form]
 149. UserName=Потребителско име
 150. RepoName=Име на хранилище
 151. Email=Адрес на електронната поща
 152. Password=Парола
 153. Retype=Въведете отново паролата си
 154. SSHTitle=Име на SSH ключ
 155. HttpsUrl=HTTPS URL
 156. PayloadUrl=Payload URL
 157. TeamName=Име на екипа
 158. AuthName=Име за ауторизация
 159. AdminEmail=Имейл на администратора
 160. require_error=` не може да бъде празен.`
 161. alpha_dash_error=`трябва да e валидна буква, число или тире(-_).`
 162. alpha_dash_dot_error=`трябва да e валидна буква, число, тире(-_) или точка.`
 163. size_error=`трябва да е с размер %s.`
 164. min_size_error=` трябва да съдържа поне %s знака.`
 165. max_size_error=` трябва да съдържа най-много %s знака.`
 166. email_error=` не е валиден адрес на ел. поща.`
 167. url_error=` не е валиден URL адрес.`
 168. unknown_error=Непозната грешка:
 169. captcha_incorrect=Captcha не съвпада.
 170. password_not_match=Паролата и потвърждението ѝ не съвпадат.
 171. username_been_taken=Потребителското име е заето.
 172. repo_name_been_taken=Името на хранилището вече е заето.
 173. org_name_been_taken=Името на организацията вече се ползва.
 174. team_name_been_taken=Името на екипа вече се ползва.
 175. email_been_used=Този е-мейл адрес е бил вече използван.
 176. illegal_team_name=Името на екип съдържа недопустими знаци.
 177. username_password_incorrect=Потребителското име или паролата не е вярна.
 178. enterred_invalid_repo_name=Моля, проверете дали името на хранилището е въведено правилно.
 179. enterred_invalid_owner_name=Моля уверете се, че въведеното име на собственик е вярно.
 180. enterred_invalid_password=Моля уверете се, че въведената парола е вярна.
 181. user_not_exist=Даденият потребител не съществува.
 182. last_org_owner=Премахване на последния потребител от собственика екип не е позволено, тъй като винаги трябва да има поне един собственик в дадена организация.
 183. invalid_ssh_key=За съжаление, ние не сме в състояние да удостоверим вашия SSH ключ: %s
 184. unable_verify_ssh_key=Gogs не може да провери вашия SSH ключ, но предполагаме, че е валиден, моля, проверете го.
 185. auth_failed=Неуспешно удостоверяване: %v
 186. still_own_repo=Вашият профил притежава поне едно хранилище. Първо трябва да ги изтриете или да ги прехвърлите на друг потребител.
 187. still_has_org=Вашият профил все още е член на поне една организация. Първо трябва да напуснете или изтриете вашите членства.
 188. org_still_own_repo=Тази организация все още притежава хранилище. Първо трябва да го изтриете или да го прехвърлите на друга организация.
 189. still_own_user=Тази аутентикация се ползва все още, моля премахнете я от аутентиканцията и опитайте отново.
 190. target_branch_not_exist=Целевият клон не съществува.
 191. [user]
 192. change_avatar=Сменете вашия аватар на gravatar.com
 193. change_custom_avatar=Промяна на вашия аватар в настройките
 194. join_on=Присъедини се на
 195. repositories=Хранилища
 196. activity=Публична дейност
 197. followers=Последователи
 198. starred=Избрано
 199. following=Следване
 200. form.name_reserved=Потребителското име '%s' е запазено.
 201. form.name_pattern_not_allowed=Потребителското име '%s' не е допустимо.
 202. [settings]
 203. profile=Профил
 204. password=Парола
 205. ssh_keys=SSH ключове
 206. social=Социални профили
 207. applications=Приложения
 208. orgs=Организации
 209. delete=Изтриване на профил
 210. uid=UID
 211. public_profile=Публичен профил
 212. profile_desc=Вашият имейл адрес е публичен и ще бъде използван за всеки свързани с профила ви уведомления и всички уеб базирани операции, направени чрез сайта.
 213. full_name=Пълно име
 214. website=Уебсайт
 215. location=Местоположение
 216. update_profile=Актуализиране на профила ви
 217. update_profile_success=Вашият профил е актуализиран успешно.
 218. change_username=Потребителското име е променено
 219. change_username_desc=Сменихте вашето потребителско име. Това ще засегне връзките сочещи към акаунта ви. Искате ли да продължите?
 220. continue=Продължи
 221. cancel=Отказ
 222. enable_custom_avatar=Разреши потребителски аватар
 223. enable_custom_avatar_helper=Включете тази опция, за да забраните зареждане от Gravatar
 224. choose_new_avatar=Изберете нов аватар
 225. update_avatar=Обнови настройките на аватара
 226. uploaded_avatar_not_a_image=Каченият файл не е изображение.
 227. no_custom_avatar_available=Собствен аватар е забранен, включването е невъзможно.
 228. update_avatar_success=Настройките за аватара са обновени успешно.
 229. change_password=Промени парола
 230. old_password=Текуща парола
 231. new_password=Нова парола
 232. password_incorrect=Въведената парола не е вярна.
 233. change_password_success=Вашата парола бе успешно променена. Сега можете да влезете, използвайки тази нова парола.
 234. emails=Имейл адреси
 235. manage_emails=Управление на имейл адреси
 236. email_desc=Вашият основен имейл адрес ще се използва за известия и други операции.
 237. primary=Основен
 238. primary_email=Задаване като основна
 239. delete_email=Изтриване
 240. add_new_email=Добавяне на нов имейл адрес
 241. add_email=Добавяне на имейл
 242. add_email_confirmation_sent=Нов имейл за потвърждение е бил изпратен до <b>%s</b>, моля, проверете пощенската си кутия в рамките на следващите %d часа, за да завършите процеса на регистрация.
 243. add_email_success=Успешно беше добавен нов имейл адрес.
 244. manage_ssh_keys=Управление на SSH ключове
 245. add_key=Добавяне на ключ
 246. ssh_desc=Това е списък на SSH ключове, свързани с вашия акаунт. Тъй като тези ключове позволяват на всеки, който ги използва да получи достъп до хранилищата ви, много е важно да се уверите, че ги разпознавате.
 247. ssh_helper=<strong>Не знам как?</strong> Проверете на GitHub упътването как да <a href="%s"> създадете свои собствени SSH ключове</a> или решаване на <a href="%s"> Общи проблеми</a>, които може да възникнат при използване на SSH.
 248. add_new_key=Добавите SSH ключ
 249. ssh_key_been_used=Съдържанието на публичния ключ е използвано.
 250. ssh_key_name_used=Вече съществува публичен ключ с това име.
 251. key_name=Име на ключа
 252. key_content=Съдържание
 253. add_key_success=Нов SSH ключ '%s' е добавен успешно!
 254. delete_key=Изтрий
 255. ssh_key_deletion=Изтриване на SSH ключ
 256. ssh_key_deletion_desc=Изтривайки този SSH ключ премахмате всякакъв достъп за зашия профил. Желаете ли да продължите?
 257. ssh_key_deletion_success=SSH ключа беше изтрит успешно!
 258. add_on=Добавен на
 259. last_used=Последно използван на
 260. no_activity=Няма скорошна активност
 261. key_state_desc=Този ключ е използван през последните 7 дни
 262. token_state_desc=Този токен е използван през последните 7 дни
 263. manage_social=Управление на свързани профили в социални мрежи
 264. social_desc=Това е списък на свързаните акаунти в социални мрежи. Премахнете всички, които не разпознавате.
 265. unbind=Освобождаване
 266. unbind_success=Социалния профил е освободен.
 267. manage_access_token=Управление на индивидуални токени за достъп
 268. generate_new_token=Генериране на нов токен
 269. tokens_desc=Генерирани токени, които могат да се използват за достъп до API-то на Gogs.
 270. new_token_desc=Всеки токен ще има пълен достъп до вашия профил.
 271. token_name=Име на токена
 272. generate_token=Генериране на токен
 273. generate_token_succees=Успешно е генериран вашия токен за достъп! Уверете се, че сте го копирали, тъй като няма да можете да го видите отново!
 274. delete_token=Изтриване
 275. access_token_deletion=Изтриване на индивидуален токен за достъп
 276. access_token_deletion_desc=Изтриването на този индивидуален токен за достъп ще премахне всички свързани права на приложението. Желаете ли да продължите?
 277. delete_token_success=Индивидуалния токен за достъп е премахнат успешно! Не забравяйте да преконфигурирате приложението също.
 278. delete_account=Изтриване на вашия профил
 279. delete_prompt=Тази операция ще изтрие Вашия профил завинаги и <strong>не може</strong> да се отмени!
 280. confirm_delete_account=Потвърждаване на изтриването
 281. delete_account_title=Изтриване на профил
 282. delete_account_desc=Този профил ще бъде окончателно изтрит. Желаяете ли да продължите?
 283. [repo]
 284. owner=Собственик
 285. repo_name=Име на хранилище
 286. repo_name_helper=Добро име на хранилище е име, състоящо от кратки, запомнящи се и уникални ключови думи.
 287. visibility=Видимост
 288. visiblity_helper=Това хранилище е <span class="ui red text">Частно</span>
 289. visiblity_fork_helper=(Промяна на тази стойност ще се отрази на всички разклонения)
 290. fork_repo=Разклони хранилището
 291. fork_from=Разклони от
 292. fork_visiblity_helper=Не можете да промените видимостта на форкнато хранилище.
 293. repo_desc=Описание
 294. repo_lang=Език
 295. repo_lang_helper=Изберете .gitignore файлове
 296. license=Лиценз
 297. license_helper=Изберете лицензионен файл
 298. readme=Readme
 299. readme_helper=Изберете шаблон на readme
 300. auto_init=Инициализиране на това хранилище с избраните файлове и шаблон
 301. create_repo=Създаване на хранилище
 302. default_branch=Клон по подразбиране
 303. mirror_interval=Интервал на мирроване(часове)
 304. form.name_reserved=Името на хранилището "%s" е запазено.
 305. form.name_pattern_not_allowed=Името на хранилище „%s“ не е позволено.
 306. need_auth=Нужда от удостоверяване
 307. migrate_type=Тип мигриране
 308. migrate_type_helper=Това хранилище ще бъде <span class="text blue">огледало</span>
 309. migrate_repo=Мигриране на хранилището
 310. migrate.clone_address=Клонирай адрес
 311. migrate.clone_address_desc=Това може да е HTTP/HTTPS/GIT адрес или локален път на сървъра.
 312. migrate.invalid_local_path=Невалиден път - не съществува или не е директория.
 313. forked_from=разклонено от
 314. fork_from_self=Не можете да разклоните хранилище което си е Ваше!
 315. copy_link=Копирай
 316. click_to_copy=Копиране в клипборда
 317. copied=Успешно копирано
 318. clone_helper=Нуждаеш се от помощ при клониране? Посети <a target="_blank" href="%s">Помощ</a>!
 319. unwatch=Не следи повече
 320. watch=Следи
 321. unstar=Не харесвам
 322. star=Харесвам
 323. fork=Форк
 324. no_desc=Няма описание
 325. quick_guide=Бърз справочник
 326. clone_this_repo=Клониране на хранилището
 327. create_new_repo_command=Създай ново хранилище чрез командния ред
 328. push_exist_repo=Пушни съществуващо хранилище през командния ред
 329. branch=Бранч
 330. tree=Дърво
 331. branch_and_tags=Бранчове и тагове
 332. branches=Бранчове
 333. tags=Тагове
 334. issues=Проблеми
 335. pulls=Заявки за дърпане
 336. labels=Етикети
 337. milestones=Етапи
 338. commits=Доработки
 339. releases=Релийзи
 340. file_raw=Суров
 341. file_history=История
 342. file_view_raw=Прегледай в суров вид
 343. file_permalink=Постоянна връзка
 344. commits.commits=Доработки
 345. commits.search=Търсене в доработки
 346. commits.find=Намери
 347. commits.author=Автор
 348. commits.message=Съобщение
 349. commits.date=Дата
 350. commits.older=По-стари
 351. commits.newer=По-нови
 352. issues.new=Нов въпрос
 353. issues.new.labels=Етикети
 354. issues.new.no_label=Няма етикет
 355. issues.new.clear_labels=Изчисти етикети
 356. issues.new.milestone=Етап
 357. issues.new.no_milestone=Няма етап
 358. issues.new.clear_milestone=Изчисти етап
 359. issues.new.open_milestone=Отворени етапи
 360. issues.new.closed_milestone=Затворени етапи
 361. issues.new.assignee=Изпълнител
 362. issues.new.clear_assignee=Изчисти изпълнител
 363. issues.new.no_assignee=Няма изпълнител
 364. issues.create=Създай въпрос
 365. issues.new_label=Нов етикет
 366. issues.new_label_placeholder=Име на етикет...
 367. issues.create_label=Създай етикет
 368. issues.open_tab=%d отворени
 369. issues.close_tab=%d затворени
 370. issues.filter_label=Етикет
 371. issues.filter_label_no_select=Не е избран етикет
 372. issues.filter_milestone=Етап
 373. issues.filter_milestone_no_select=Липсван избран етап
 374. issues.filter_assignee=Изпълнител
 375. issues.filter_assginee_no_select=Няма избран изпълнител
 376. issues.filter_type=Тип
 377. issues.filter_type.all_issues=Всички въпроси
 378. issues.filter_type.assigned_to_you=Възложени на Вас
 379. issues.filter_type.created_by_you=Създадени от Вас
 380. issues.filter_type.mentioning_you=Споменават лично
 381. issues.filter_sort=Подредба
 382. issues.filter_sort.latest=Най-нови
 383. issues.filter_sort.oldest=Най-стари
 384. issues.filter_sort.recentupdate=Последно променени
 385. issues.filter_sort.leastupdate=Отдавна променени
 386. issues.filter_sort.mostcomment=Най-много коментирани
 387. issues.filter_sort.leastcomment=Най-малко коментирани
 388. issues.opened_by=отворен %[1]s от <a href="%[2]s">%[3]s</a>
 389. issues.opened_by_fake=отворен %[1]s от %[2]s
 390. issues.previous=Предишна
 391. issues.next=Следваща
 392. issues.open_title=Отворени
 393. issues.closed_title=Затворени
 394. issues.num_comments=%d коментара
 395. issues.commented_at=`коментар на <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 396. issues.no_content=Все още няма съдържание.
 397. issues.close_issue=Затвори
 398. issues.close_comment_issue=Затвори и коментирай
 399. issues.reopen_issue=Отвори отново
 400. issues.reopen_comment_issue=Отвори отново и коментирай
 401. issues.create_comment=Коментирай
 402. issues.closed_at=`затворен на <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 403. issues.reopened_at=`отворен отново на <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 404. issues.commit_ref_at=`посочи този въпрос от доработка <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 405. issues.poster=Участник
 406. issues.admin=Администратор
 407. issues.owner=Притежател
 408. issues.sign_up_for_free=Регистрирай се безплатно
 409. issues.sign_in_require_desc=за да се включите в този разговор. Вече имате профил? <a href="%s">Влезте, за да коментирате</a>
 410. issues.edit=Редакция
 411. issues.cancel=Отказ
 412. issues.save=Запис
 413. issues.label_title=Име на етикет
 414. issues.label_color=Цвят на етикет
 415. issues.label_count=%d етикети
 416. issues.label_open_issues=%d отворени въпроси
 417. issues.label_edit=Редакция
 418. issues.label_delete=Изтриване
 419. issues.label_modify=Промяна на етикет
 420. issues.label_deletion=Премахване на етикет
 421. issues.label_deletion_desc=Премахването на етикет ще изтрие информацията за него във всички свързани въпроси. Желаете ли да продължите?
 422. issues.label_deletion_success=Етикетът е премахнат успешно!
 423. pulls.compare_changes=Виж промените
 424. pulls.compare_changes_desc=Сравнява двата клона и създава заявка за дърпане за разликите помежду им.
 425. pulls.compare_base=базов
 426. pulls.compare_compare=сравни
 427. pulls.filter_branch=Филтър по клон
 428. pulls.no_results=Няма резултати.
 429. pulls.nothing_to_compare=Няма нищо за сравняване защото базовия клон и заглавния клон са еднакви.
 430. pulls.has_pull_request=`Вече има заявка за дърпане между тези две цели: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d">%[2]s#%[3]d</a>`
 431. pulls.create=Създай заявка за дърпане
 432. pulls.title_desc=желае да обедини %[1]d доработки от <code>%[2]s</code> във <code>%[3]s</code>
 433. pulls.merged_title_desc=обедини %[1]d доработки от <code>%[2]s</code> във <code>%[3]s</code> %[4]s
 434. pulls.tab_conversation=Разговор
 435. pulls.tab_commits=Доработки
 436. pulls.tab_files=Променени файлове
 437. pulls.reopen_to_merge=Моля възобнови тази заявка за дърпане за да се извърши обединяване.
 438. pulls.merged=Обединени
 439. pulls.has_merged=Тази заявка за дърпане е обединена успешно!
 440. pulls.data_broken=Данните от тази заявка за дърпане са невалидни поради изтрита информация за някое разклонение.
 441. pulls.can_auto_merge_desc=Можете да извършвате авто-обединяване на тази заявка за дърпане.
 442. pulls.cannot_auto_merge_desc=Не можете да извършите авто-обединяване, защото съществуват конфликти между доработките.
 443. pulls.cannot_auto_merge_helper=Моля, използвайте инструменти на командния ред за да отстраните проблема.
 444. pulls.merge_pull_request=Обедини заявка за дърпане
 445. milestones.new=Нов етап
 446. milestones.open_tab=%d отворени
 447. milestones.close_tab=%d затворени
 448. milestones.closed=Затворен %s
 449. milestones.no_due_date=Няма краен срок
 450. milestones.open=Отвори
 451. milestones.close=Затвори
 452. milestones.new_subheader=Създайте етапи за да организирате въпросите.
 453. milestones.create=Създай етап
 454. milestones.title=Заглавие
 455. milestones.desc=Описание
 456. milestones.due_date=Краен срок (опционален)
 457. milestones.clear=Изчисти
 458. milestones.invalid_due_date_format=Невалиден формат на крайния срок, трябва да е 'гггг-мм-дд'.
 459. milestones.create_success=Етап '%s' е създаден успешно!
 460. milestones.edit=Редакция етап
 461. milestones.edit_subheader=Въведете точни описания на етапите, за да не се объркват участниците.
 462. milestones.cancel=Отказ
 463. milestones.modify=Промяна на етап
 464. milestones.edit_success=Промените в етап '%s' са запазени успешно!
 465. milestones.deletion=Премахване на етап
 466. milestones.deletion_desc=При премахване на етап ще се изтрие информацията за него от всички свързани въпроси. Желаете ли да продължите?
 467. milestones.deletion_success=Етапът е премахнат успешно!
 468. settings=Настройки
 469. settings.options=Опции
 470. settings.collaboration=Сътрудничество
 471. settings.hooks=Webhooks
 472. settings.githooks=Git Hooks
 473. settings.basic_settings=Основни настройки
 474. settings.danger_zone=Опасната зона
 475. settings.site=Официален сайт
 476. settings.update_settings=Настройки за актуализациите
 477. settings.change_reponame_prompt=Тази промяна ще засегне как връзките се отнасят до хранилището.
 478. settings.transfer=Прехвърляне на собствеността
 479. settings.transfer_desc=Прехвърля това хранилище на друг потребител или на организация, в която имате права на администратор.
 480. settings.new_owner_has_same_repo=Новият собственик вече има хранилище със същото име. Изберете друго име.
 481. settings.delete=Изтриване на това хранилище
 482. settings.delete_desc=След като изтриете хранилище, няма връщане назад. Моля, бъдете сигурни.
 483. settings.transfer_notices_1=- Вие ще загубите достъп, ако новият притежател е индивидуален потребител.
 484. settings.transfer_notices_2=- Вие ще запазите достъпа си, ако новият притежател е организация, и ако вие сте един от притежателте.
 485. settings.transfer_form_title=Моля въведете следната информация за да потвърдите операцията:
 486. settings.delete_notices_1=- Тази операция <strong>НЕ МОЖЕ</strong> да бъде отменена в последствие.
 487. settings.delete_notices_2=- Тази операция ще изтрие всичко от това хранилище, включително Git данни, въпроси, коментари и достъпа на сътрудници.
 488. settings.delete_notices_fork_1=- Ако това хранилище е публично, всички негови разклонения ще останат независими след изтриването му.
 489. settings.delete_notices_fork_2=- Ако това хранилище е частно, всички негови разклонения ще бъдат премахнати с изтриването му.
 490. settings.delete_notices_fork_3=- Ако желаете да запазите всички разклонения след изтриването му, първо направете хранилището публично.
 491. settings.update_settings_success=Опции за хранилище е актуализиран успешно.
 492. settings.transfer_owner=Нов собственик
 493. settings.make_transfer=Направи трансфер
 494. settings.transfer_succeed=Собствеността на хранилището е прехвърлена успешно.
 495. settings.confirm_delete=Потвърждаване на изтриването
 496. settings.add_collaborator=Добавяне на нов сътрудник
 497. settings.add_collaborator_success=Добавен е нов съавтор.
 498. settings.remove_collaborator_success=Съавторът е премахнат.
 499. settings.user_is_org_member=Потребителят е член на организацията, който не може да бъде добавен като съавтор.
 500. settings.add_webhook=Добави Webhook
 501. settings.hooks_desc=Webhooks са много като основните HTTP POST тригери. Когато нещо се случи в Gogs, ние ще пратим уведомлението до хоста, който е посочвате. Научете повече в това <a target="_blank" href="%s"> Webhooks ръководство</a>.
 502. settings.webhook_deletion=Изтриване на уеб-кука
 503. settings.webhook_deletion_desc=Изтриването на тази уеб-кука ще премахне информацията за нея и цялата хронология на нейното извикване. Желаете ли да продължите?
 504. settings.webhook_deletion_success=Уеб-куката е изтрита успешно!
 505. settings.webhook.request=Заявка
 506. settings.webhook.response=Отговор
 507. settings.webhook.headers=Заглавки
 508. settings.webhook.payload=Съдържание
 509. settings.webhook.body=Тяло
 510. settings.githooks_desc=Git Hooks се изпълняват от Git, вие може да промените файловете на поддъръжаните хуукове в списъка отдолу, за да може да изпълнявате персонализирани операции.
 511. settings.githook_edit_desc=Ако хуукът е неактивен, примерно съдържание ще бъдат представено. Ако оставите съдържанието празна стойност този хуук ще бъде изключен.
 512. settings.githook_name=Име на хуук
 513. settings.githook_content=Съдържание на хуука
 514. settings.update_githook=Обнови хуука
 515. settings.add_webhook_desc=Gogs ще изпрати <code>POST</code> заявка към адрес, който укажете, заедно с информация за събитието, което е настъпило. Също можете да укажете какъв формат на данни желаете да получите при задействане на куката -- JSON, x-www-form-urlencoded, XML, и др. Повече информация можете да намерите в нашето <a target="_blank" href="%s">Ръководство за уеб-куки</a>.
 516. settings.payload_url=Payload URL
 517. settings.content_type=Тип на съдържанието
 518. settings.secret=Тайна
 519. settings.slack_username=Потребителско име
 520. settings.slack_icon_url=Адрес на икона
 521. settings.slack_color=Цвят
 522. settings.event_desc=При какви събития да се задейства този webhook?
 523. settings.event_push_only=Само <code>пуш</code> събитието.
 524. settings.event_send_everything=Имам нужда от <strong>всичко</strong>.
 525. settings.event_choose=Нека избера от какво имам нужда.
 526. settings.event_create=Създай
 527. settings.event_create_desc=Създаден е клон или маркер
 528. settings.event_push=Предаване
 529. settings.event_push_desc=Git предаване към хранилището
 530. settings.active=Активен
 531. settings.active_helper=Подробности относно събитието извикало хуука ще бъде също представена.
 532. settings.add_hook_success=Нова webhook е добавен.
 533. settings.update_webhook=Актуализация на Webhook
 534. settings.update_hook_success=Webhook е бил актуализиран.
 535. settings.delete_webhook=Изтриване на Webhook
 536. settings.recent_deliveries=Последните доставки
 537. settings.hook_type=Вид на хуука
 538. settings.add_slack_hook_desc=Добавяне на интеграция с <a href="%s">Slack</a> в вашето хранилище.
 539. settings.slack_token=Маркер
 540. settings.slack_domain=Домейн
 541. settings.slack_channel=Канал
 542. settings.deploy_keys=Използвай ключове
 543. settings.add_deploy_key=Добавяне ключ за внедряване
 544. settings.no_deploy_keys=Все още няма настроен никакъв ключ за внедряване.
 545. settings.title=Заглавие
 546. settings.deploy_key_content=Съдържание
 547. settings.key_been_used=Съдържанието на ключа за внедряване е използвано.
 548. settings.key_name_used=Ключ за внедряване с това име вече съществува.
 549. settings.add_key_success=Нов ключ за внедряване '%s' е добавен успешно!
 550. settings.deploy_key_deletion=Изтриване ключ за внедряване
 551. settings.deploy_key_deletion_desc=Изтриването на този ключ за внедряване ще премахне свързаните права за достъп до това хранилище. Желаете ли да продължите?
 552. settings.deploy_key_deletion_success=Ключът за внедряване е премахнат успешно!
 553. diff.browse_source=Преглед на кода
 554. diff.parent=родител
 555. diff.commit=commit
 556. diff.data_not_available=Няма Diff данни.
 557. diff.show_diff_stats=Покажи Diff статистика
 558. diff.stats_desc=<strong>%d променени файлове</strong> с <strong>%d допълнения</strong> и <strong>изравания %d</strong>
 559. diff.bin=BIN
 560. diff.view_file=Преглед на файла
 561. release.releases=Релийзи
 562. release.new_release=Нов релийз
 563. release.draft=Чернова
 564. release.prerelease=Предварително издание
 565. release.stable=Стабилна
 566. release.edit=редактиране
 567. release.ahead=<strong>%d</strong> комит(а) %s след последния издание
 568. release.source_code=Програмен код
 569. release.tag_name=Име на етикет
 570. release.target=Цел
 571. release.tag_helper=Изберете съществуващ етикет или създайте нов етикет при публикуване.
 572. release.release_title=Заглавие на изданието
 573. release.content_with_md=Съдържание с <a href="%s">Markdown</a>
 574. release.write=Писане
 575. release.preview=Преглед
 576. release.content_placeholder=Напишете някакво съдържание
 577. release.loading=Зареждане...
 578. release.prerelease_desc=Това е предварително издание
 579. release.prerelease_helper=Ние ще се отбележим, че тази версия не е готова за производство.
 580. release.publish=Публично издание
 581. release.save_draft=Запази чернова
 582. release.edit_release=Редактиране на изданието
 583. release.tag_name_already_exist=Релийз с таг с такова име вече съществува.
 584. [org]
 585. org_name_holder=Име на организацията
 586. org_name_helper=Добрите имена на организация са кратки и запомнящи се.
 587. org_email_helper=Пощата на организацията получава всички уведомления и потвърждения.
 588. create_org=Създаване на организация
 589. repo_updated=Актуализиране
 590. people=Хора
 591. invite_someone=Поканете някого
 592. teams=Екипи
 593. lower_members=членове
 594. lower_repositories=хранилища
 595. create_new_team=Създаване на нов екип
 596. org_desc=Описание
 597. team_name=Име на екипа
 598. team_desc=Описание
 599. team_name_helper=Ще използвате това име при споменаване на този отбор в разговори.
 600. team_desc_helper=Каква е целта на този отбор?
 601. team_permission_desc=Какво ниво на достъп трябва да има този отбор?
 602. form.name_reserved=Името за организация "%s" е запазено.
 603. form.name_pattern_not_allowed=Името на хранилището „%s“ не е позволено.
 604. settings=Настройки
 605. settings.options=Опции
 606. settings.full_name=Пълно име
 607. settings.website=Уебсайт
 608. settings.location=Местоположение
 609. settings.update_settings=Актуализирай настройките
 610. settings.change_orgname=Името на екипа е променено
 611. settings.change_orgname_desc=Името на организацията е сменено. Това ще засегне връзките свързани с организацията. Искате ли да продължите?
 612. settings.update_setting_success=Настройките на организацията са успешно запазени.
 613. settings.delete=Изтрий организацията
 614. settings.delete_account=Изтрий тази организация
 615. settings.delete_prompt=Организацията ще бъде изтрита и <strong>НЕ МОЖЕ</strong> да се върне!
 616. settings.confirm_delete_account=Потвърди изтриването
 617. settings.delete_org_title=Изтриване на организацията
 618. settings.delete_org_desc=Тази организация ще бъде окончателно изтрита. Искате ли да продължите?
 619. settings.hooks_desc=Добави webhooks, който ще бъде използван за <strong>всички хранилища</strong> в тази организация.
 620. members.public=Обществено
 621. members.public_helper=направи частен
 622. members.private=Частно
 623. members.private_helper=направи публично
 624. members.owner=Собственик
 625. members.member=Участник
 626. members.conceal=Прикриване
 627. members.remove=Премахни
 628. members.leave=Напусни
 629. members.invite_desc=Започнете да пишете потребителското име, за да поканите член в %s:
 630. members.invite_now=Покани сега
 631. teams.join=Присъединяване
 632. teams.leave=Напусни
 633. teams.read_access=Достъп за четене
 634. teams.read_access_helper=Този екип ще може да вижда и клонира своите хранилища.
 635. teams.write_access=Достъп за запис
 636. teams.write_access_helper=Този екип ще може да чете своите хранилища и ще може да пушва.
 637. teams.admin_access=Администраторски достъп
 638. teams.admin_access_helper=Екипът може да пушва и пулва в своите хранилища и да добавя collaborators.
 639. teams.no_desc=Този екип няма описание
 640. teams.settings=Настройки
 641. teams.owners_permission_desc=Собствениците имат пълен достъп до <strong>всички хранилища</strong> и имат <strong>права на администратор</strong> на организацията.
 642. teams.members=Членовете на екипа
 643. teams.update_settings=Актуализирай настройките
 644. teams.delete_team=Изтриване на този екип
 645. teams.add_team_member=Добавяне на член в екипа
 646. teams.delete_team_title=Изтриването на екипа
 647. teams.delete_team_desc=Тъй като този екип ще бъдат изтрит, членовете на този екип може да загуби достъп до някои хранилища. Искате ли да продължите?
 648. teams.delete_team_success=Даденият екип е бил изтрит успешно.
 649. teams.read_permission_desc=Този екип предоставя достъп за <strong>четене</strong>: членове могат да разглеждат и клонират хранилищата на екипа.
 650. teams.write_permission_desc=Този екип предоставя права за <strong>пиша</strong>: членовете могат да четат от и пушват към хранилищата на екипа.
 651. teams.admin_permission_desc=Този екип получава <strong>администраторски</strong> достъп: членовете могат да четат, да пушват и добавя сътрудници към хранилищата на екипа.
 652. teams.repositories=Хранилища на екипа
 653. teams.add_team_repository=Добави хранилище на екипа
 654. teams.remove_repo=Премахни
 655. teams.add_nonexistent_repo=Хранилището, което се опитвате да добавите не съществува. Моля първо го създадете!
 656. [admin]
 657. dashboard=Табло
 658. users=Потребители
 659. organizations=Организация
 660. repositories=Хранилища
 661. authentication=Ауторизация
 662. config=Конфигурация
 663. notices=Системни известия
 664. monitor=Наблюдение
 665. prev=Предишен.
 666. next=Следващ
 667. dashboard.statistic=Статистики
 668. dashboard.operations=Операции
 669. dashboard.system_status=Наблюдение на системния статус
 670. dashboard.statistic_info=Gogs базата данни има <b>%d</b> потребители, <b>%d</b> организации, <b>%d</b> публични ключове, <b>%d</b> хранилища, <b>%d</b> watches, <b>%d</b> stars, <b>%d</b> действия, <b>%d</b> accesses, <b>%d</b> issues, <b>%d</b> коментари, <b>%d</b> социални accounts, <b>%d</b> последователи , <b>%d</b> mirrors, <b>%d</b> releases, <b>%d</b> login soureces, <b>%d</b> webhooks, <b>%d</b> milestones, <b>%d</b> label, <b>%d</b> hook tasks <b>%d</b> teams, <b>%d</b> update tasks, <b>%d</b> attachments.
 671. dashboard.operation_name=Име на операцията
 672. dashboard.operation_switch=Превключване
 673. dashboard.operation_run=Стартиране
 674. dashboard.clean_unbind_oauth=Изчисти несвързаните OAuthes
 675. dashboard.clean_unbind_oauth_success=Всички неизползвани OAuthes са изтрити успешно.
 676. dashboard.delete_inactivate_accounts=Изтриване на всички неактивни профили
 677. dashboard.delete_inactivate_accounts_success=Всички неактивни профили са изтрити успешно.
 678. dashboard.delete_repo_archives=Изтрий всички архиви на хранилищата
 679. dashboard.delete_repo_archives_success=Всички архиви на хранилищата са били изтрити успешно.
 680. dashboard.git_gc_repos=Почисти ненужните данни в хранилищата
 681. dashboard.git_gc_repos_success=Всички хранилища са изпълнили garbage collection успешно.
 682. dashboard.resync_all_sshkeys=Презапис на ".ssh/authorized_keys" файл (внимание: не-Gogs ключове ще бъдат загубени)
 683. dashboard.resync_all_sshkeys_success=Всички публични ключове са били презаписани успешно.
 684. dashboard.resync_all_update_hooks=Пренапише всички хуукове за обновяване на хранилищата (необходимо, когато се ползва собствен път за конфигурацията)
 685. dashboard.resync_all_update_hooks_success=Всички куки, закачени на актуализация на хранилищата, са презаписани успешно.
 686. dashboard.server_uptime=Сървър ъптайм
 687. dashboard.current_goroutine=Текущата Goroutines
 688. dashboard.current_memory_usage=Текущо ползване на паметта
 689. dashboard.total_memory_allocated=Цялата заделена памет
 690. dashboard.memory_obtained=Заделена памет
 691. dashboard.pointer_lookup_times=Търсене на указател
 692. dashboard.memory_allocate_times=Заделяне на памет
 693. dashboard.memory_free_times=Освобождаване на памет
 694. dashboard.current_heap_usage=Текущо използван heap
 695. dashboard.heap_memory_obtained=Заделена осн. памет
 696. dashboard.heap_memory_idle=Празна осн. памет
 697. dashboard.heap_memory_in_use=Използвана осн. памет
 698. dashboard.heap_memory_released=Освободена осн. памет
 699. dashboard.heap_objects=Обекти в осн. памет
 700. dashboard.bootstrap_stack_usage=Изпалзван стек за bootstrap
 701. dashboard.stack_memory_obtained=Заделена памет в стека
 702. dashboard.mspan_structures_usage=Използвани MSpan обекти
 703. dashboard.mspan_structures_obtained=Получени MSpan обекти
 704. dashboard.mcache_structures_usage=Използвани MCache обекти
 705. dashboard.mcache_structures_obtained=Получени MCache обекти
 706. dashboard.profiling_bucket_hash_table_obtained=Получени Profiling Bucket Hash Table
 707. dashboard.gc_metadata_obtained=Получени GC метаданни
 708. dashboard.other_system_allocation_obtained=Получена друга системна памет
 709. dashboard.next_gc_recycle=Слeдващо рециклиране на GC
 710. dashboard.last_gc_time=Време от последен GC
 711. dashboard.total_gc_time=Общо време за GC
 712. dashboard.total_gc_pause=Общо пауза за GC
 713. dashboard.last_gc_pause=Последна пауза за GC
 714. dashboard.gc_times=Брой GC
 715. users.user_manage_panel=Панел за управление на потребителите
 716. users.new_account=Създаване на нов профил
 717. users.name=Име
 718. users.activated=Активиран
 719. users.admin=Администратор
 720. users.repos=Хранилища
 721. users.created=Създаване
 722. users.edit=Редакцияэ
 723. users.auth_source=Източници за удостоверяване
 724. users.local=Локално
 725. users.auth_login_name=Потребителско име за удстоверяване
 726. users.update_profile_success=Профилът е обновен успешно.
 727. users.edit_account=Редактиране на профила
 728. users.is_activated=Този профил е активиран
 729. users.is_admin=Този профил има административни права
 730. users.allow_git_hook=Този профил има разрешение да създава Git hooks
 731. users.update_profile=Обнови профила
 732. users.delete_account=Изтриване на акаунта
 733. users.still_own_repo=Този профил е собственик на поне едно хранилище. Трябва да ги изтриете или предадете на друг преди това.
 734. users.still_has_org=Този потребител е поне в една организация. Първо трябва да излезете от или изтриете тези организации.
 735. orgs.org_manage_panel=Управление на организациите
 736. orgs.name=Име
 737. orgs.teams=Екипи
 738. orgs.members=Членове
 739. repos.repo_manage_panel=Управление на хранилищата
 740. repos.owner=Собственик
 741. repos.name=Име
 742. repos.private=Личен
 743. repos.watches=Watches
 744. repos.stars=Stars
 745. repos.issues=Issues
 746. auths.auth_manage_panel=Управление на удостоверяването
 747. auths.new=Добави нов начин за удостоверяване
 748. auths.name=Име
 749. auths.type=Тип
 750. auths.enabled=Активиран
 751. auths.updated=Актуализиране
 752. auths.auth_type=Тип на разрешение
 753. auths.auth_name=Име на удостоверяването
 754. auths.domain=Домейн
 755. auths.host=Хост
 756. auths.port=Порт
 757. auths.bind_dn=Домейн да bind
 758. auths.bind_password=Парола за bind
 759. auths.user_base=База с потребители
 760. auths.attribute_name=Атрибут име
 761. auths.attribute_surname=Атрибут фамилия
 762. auths.attribute_mail=E-Mail атрибут
 763. auths.filter=Филтър за потребители
 764. auths.admin_filter=Филтър за администратори
 765. auths.ms_ad_sa=Ms Ad SA
 766. auths.smtp_auth=Вид на SMTP удостоверяване
 767. auths.smtphost=SMTP хост
 768. auths.smtpport=SMTP порт
 769. auths.enable_tls=Разрешаване на TLS шифроване
 770. auths.skip_tls_verify=Пропусни проверка на TLS
 771. auths.pam_service_name=Име на PAM услуга
 772. auths.enable_auto_register=Включване на автоматичната регистрация
 773. auths.tips=Съвети
 774. auths.edit=Редактиране на низа за ауторизация
 775. auths.activated=Това удостоверяване е активно
 776. auths.update_success=Настройките за удостоверяване са обновени успешно.
 777. auths.update=Обнови настройките за удостоверяване
 778. auths.delete=Изтрий това удостоверяване
 779. auths.delete_auth_title=Изтриване на удостоверяването
 780. auths.delete_auth_desc=Това удостоверяване ще бъде изтрито. Искате ли да продължите?
 781. config.server_config=Сървърни настройки
 782. config.app_name=Име на програмата
 783. config.app_ver=Версия на приложението
 784. config.app_url=URL на програмата
 785. config.domain=Домейн
 786. config.offline_mode=Офлайн режим
 787. config.disable_router_log=Изключи логът на маршрутизатора
 788. config.run_user=Run User
 789. config.run_mode=Run Mode
 790. config.repo_root_path=Път към хранилището
 791. config.static_file_root_path=Път към статичен път
 792. config.log_file_root_path=Път към лог файла
 793. config.script_type=Тип на скрипта
 794. config.reverse_auth_user=Потребителско име при обратно удостоверяване
 795. config.db_config=Настройки на базата данни
 796. config.db_type=Тип
 797. config.db_host=Хост
 798. config.db_name=Име
 799. config.db_user=Потребител
 800. config.db_ssl_mode=SSL режим
 801. config.db_ssl_mode_helper=(само за «postgres»)
 802. config.db_path=Път
 803. config.db_path_helper=(само за "sqlite3")
 804. config.service_config=Настройка на услугата
 805. config.register_email_confirm=Изисквай имейл потвърждение
 806. config.disable_register=Изключване на регистрирането
 807. config.show_registration_button=Покажи бутон за регистрация
 808. config.require_sign_in_view=Изисква влизане за преглед
 809. config.mail_notify=Уведомяване по поща
 810. config.enable_cache_avatar=Разрешено кеширане на аватари
 811. config.active_code_lives=Кодове за активиране
 812. config.reset_password_code_lives=Кодове за ресет на парола
 813. config.webhook_config=Webhook настройки
 814. config.queue_length=Опашка изпращане
 815. config.deliver_timeout=Време за отказ на доставка
 816. config.skip_tls_verify=Пропусни TLS проверката
 817. config.mailer_config=Мейлър конфигурация
 818. config.mailer_enabled=Включено
 819. config.mailer_disable_helo=Изключи HELO
 820. config.mailer_name=Име
 821. config.mailer_host=Хост
 822. config.mailer_user=Потребител
 823. config.oauth_config=OAuth конфигурация
 824. config.oauth_enabled=Активиран
 825. config.cache_config=Конфигурация на кеша
 826. config.cache_adapter=Кеш адаптер
 827. config.cache_interval=Кеш интервал
 828. config.cache_conn=Кеш на връзката
 829. config.session_config=Конфигурация на сесията
 830. config.session_provider=Доставчик на сесия
 831. config.provider_config=Конфигурация на доставчик
 832. config.cookie_name=Име на бисквитка
 833. config.enable_set_cookie=Разреши установяване на бисквитки
 834. config.gc_interval_time=GC през интервал
 835. config.session_life_time=Време на живот на сесията
 836. config.https_only=HTTPS само
 837. config.cookie_life_time=Време на живот на бисквитка
 838. config.picture_config=Конфигурация на идображение
 839. config.picture_service=Услуги за снимки
 840. config.disable_gravatar=Изключване на Gravatar
 841. config.log_config=Конфигурация на логовете
 842. config.log_mode=Режим на логване
 843. monitor.cron=Cron задачи
 844. monitor.name=Име
 845. monitor.schedule=График
 846. monitor.next=Следващ път
 847. monitor.previous=Предишен път
 848. monitor.execute_times=Време на изпълнение
 849. monitor.process=Изпълнявани процеса
 850. monitor.desc=Описание
 851. monitor.start=Начален час
 852. monitor.execute_time=Време за изпълнение
 853. notices.system_notice_list=Системни известия
 854. notices.type=Вид
 855. notices.type_1=Хранилище
 856. notices.desc=Описание
 857. notices.op=Op.
 858. notices.delete_success=Системното съобщение е изтрито успешно.
 859. [action]
 860. create_repo=създадено е хранилище <a href="%s"> %s</a>
 861. rename_repo=преименува хранилище от <code>%[1]s</code> на <a href="%[2]s">%[3]s</a>
 862. commit_repo=пушнато към <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> в <a href="%[1]s">%[3]s</a>
 863. create_issue=`отворен въпрос <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s"</a>`
 864. create_pull_request=`създаде заявка за дърпане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 865. comment_issue=`коментира въпрос <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s"</a>`
 866. merge_pull_request=`обедини заявка за дърпане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 867. transfer_repo=прехвърлено хранилище: от <code>%s</code> към <a href="%s"> %s</a>
 868. push_tag=предаде маркер <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> към <a href="%[1]s">[3]s</a>
 869. compare_2_commits=Виж сравнението между тези 2 комита
 870. [tool]
 871. ago=преди
 872. from_now=от сега
 873. now=сега
 874. 1s=1 секунда %s
 875. 1m=1 минута %s
 876. 1h=1 час %s
 877. 1d=1 ден %s
 878. 1w=1 седмица %s
 879. 1mon=1 месец %s
 880. 1y=1 година %s
 881. seconds=%d секунди %s
 882. minutes=%d минути %s
 883. hours=%d часа %s
 884. days=%d дни %s
 885. weeks=%d седмици %s
 886. months=%d месеца %s
 887. years=%d години %s
 888. raw_seconds=секунди
 889. raw_minutes=минути
 890. [dropzone]
 891. default_message=Пуснете файлове тук или щракнете за качване.
 892. invalid_input_type=Невъзможно качване на файловете от този тип.
 893. file_too_big=Размер на файла ({{filesize}} MB) надвишава максималния размер ({{maxFilesize}} MB).
 894. remove_file=Премахване на файл