locale_bg-BG.ini 72 KB


 1. app_desc=Безпроблемен собствен Git сървър
 2. home=Начало
 3. dashboard=Табло
 4. explore=Каталог
 5. help=Помощ
 6. sign_in=Вход
 7. sign_out=Изход
 8. sign_up=Регистрирайте се
 9. register=Регистрация
 10. website=Уебсайт
 11. version=Версия
 12. page=Страница
 13. template=Шаблон
 14. language=Език
 15. create_new=Създаване...
 16. user_profile_and_more=Потребителски профил и пр.
 17. signed_in_as=Вписан като
 18. username=Потребител
 19. email=Ел. поща
 20. password=Парола
 21. re_type=Въведете повторно
 22. captcha=Captcha
 23. repository=Хранилище
 24. organization=Организация
 25. mirror=Огледало
 26. new_repo=Ново хранилище
 27. new_migrate=Нова миграция
 28. new_mirror=Ново огледало
 29. new_fork=Ново разклонено хранилище
 30. new_org=Нова организация
 31. manage_org=Управление на организации
 32. admin_panel=Административен панел
 33. account_settings=Настройки на профила
 34. settings=Настройки
 35. your_profile=Вашият профил
 36. your_settings=Вашите настройки
 37. news_feed=Поток новини
 38. pull_requests=Заявки за сливане
 39. issues=Задачи
 40. cancel=Отказ
 41. [search]
 42. search=Търсене...
 43. repository=Хранилище
 44. user=Потребител
 45. issue=Задача
 46. code=Код
 47. [install]
 48. install=Инсталация
 49. title=Стъпки за инсталиране при първоначално стартиране
 50. docker_helper=Ако Gogs е стартиран в Docker контейнер, моля прочетете <a target="_blank" href="%s">нашите указания</a> внимателно, преди да правите промени по настройките на тази страница!
 51. requite_db_desc=Gogs изисква MySQL, PostgreSQL, SQLite3 или TiDB.
 52. db_title=Настройки на базата данни
 53. db_type=Тип на база данни
 54. host=Сървър
 55. user=Потребител
 56. password=Парола
 57. db_name=Име на база данни
 58. db_helper=Моля, използвайте INNODB engine с utf8_general_ci кодиране на знаци за MySQL.
 59. ssl_mode=Режим SSL
 60. path=Път
 61. sqlite_helper=Файл на SQLite3 или TiDB база данни.
 62. err_empty_db_path=Пътят до SQLite3 или TiDB база данни не може да е празен.
 63. err_invalid_tidb_name=TiDB не позволява "." и "-" в името на базата данни.
 64. no_admin_and_disable_registration=Невъзможно изключване на регистрациите без предварително да е създаден поне един административен профил.
 65. err_empty_admin_password=Паролата на администратор не може да е празна.
 66. general_title=Общи настройки на приложението
 67. app_name=Име на приложението
 68. app_name_helper=Постави името на твоята организация тук - голямо е крещящо!
 69. repo_path=Основен път към хранилищата
 70. repo_path_helper=Всички отдалечени хранилища на Git ще бъдат съхранени в тази директория.
 71. run_user=Потребителски контекст
 72. run_user_helper=Този потребител трябва да има достъп до основния път към хранилищата и права да стартира Gogs.
 73. domain=Домейн
 74. domain_helper=Тази настройка влияе на URL адреса за клониране чрез SSH.
 75. ssh_port=SSH порт
 76. ssh_port_helper=Номер на порт на SSH сървъра. Оставете празно за да изключите достъп през SSH.
 77. http_port=HTTP порт
 78. http_port_helper=Порт, на който приложението ще слуша.
 79. app_url=URL адрес на приложението
 80. app_url_helper=Този настройка променя HTTP/HTTPS адреса за клониране, а понякога и адреса на ел. поща.
 81. optional_title=Опционални настройки
 82. email_title=Настройки на пощенска услуга
 83. smtp_host=SMTP сървър
 84. smtp_from=Подател
 85. smtp_from_helper=Адрес на подател на поща по RFC 5322. Може да бъде обикновен адрес на ел. поща или във формат "Име" <email@example.com>.
 86. mailer_user=Ел. поща за изпращане
 87. mailer_password=Парола за изпращане
 88. register_confirm=Включи потвърждението на регистрациите
 89. mail_notify=Включи уведомления по пощата
 90. server_service_title=Настройки на сървъра и други услуги
 91. offline_mode=Включи офлайн режима
 92. offline_mode_popup=Изключи CDN дори в продукционен режим, всички ресурсни файлове ще бъдат доставяни локално.
 93. disable_gravatar=Изключи връзка с Gravatar
 94. disable_gravatar_popup=Изключва Gravatar и външни източници, така че всички аватари трябва да са или качени от потребителите или да се ползват аватари по подразбиране.
 95. disable_registration=Изключи саморегистрацията
 96. disable_registration_popup=Изключи потребителската саморегистрация, само администратор може да създава профили.
 97. enable_captcha=Включи Captcha
 98. enable_captcha_popup=Изисква валидиране с captcha при саморегистрация на потребители.
 99. require_sign_in_view=Включи задължително вписване за преглед на страници
 100. require_sign_in_view_popup=Само вписани потребители могат да виждат страниците, анонимните посетители виждат само страниците за регистрация и вход.
 101. admin_setting_desc=Няма нужда от създаване на администраторски профил в момента, защото потребителят с първо ID в базата автоматично получава администраторски достъп.
 102. admin_title=Настройки на профил на администратора
 103. admin_name=Потребителско име
 104. admin_password=Парола
 105. confirm_password=Потвърждение на паролата
 106. admin_email=Ел. поща
 107. install_gogs=Инсталирай Gogs
 108. test_git_failed=Неуспешно тестването на "git" команда: %v
 109. sqlite3_not_available=Вашата версия не поддържа SQLite3, моля, изтеглете официалната двоична версия от %s, а не gobuild версията.
 110. invalid_db_setting=Настройките на базата данни са некоректни: %v
 111. invalid_repo_path=Основният път към хранилищата е невалиден: %v
 112. run_user_not_match=Потребителският контекст на приложението не е на текущия потребител: %s -> %s
 113. save_config_failed=Неуспешно запазване на конфигурация: %v
 114. invalid_admin_setting=Настройките на профил на администратора са невалидни: %v
 115. install_success=Добре дошли! Радваме се, че избрахте Gogs, и Ви пожелаваме приятна работа и сърдечни поздрави!
 116. [home]
 117. uname_holder=Име или ел. поща
 118. password_holder=Парола
 119. switch_dashboard_context=Превключи контекст на таблото
 120. my_repos=Моите хранилища
 121. collaborative_repos=Съвместни хранилища
 122. my_orgs=Моите организации
 123. my_mirrors=Моите огледала
 124. view_home=Преглед на %s
 125. issues.in_your_repos=Във Вашите хранилища
 126. [explore]
 127. repos=Хранилища
 128. [auth]
 129. create_new_account=Създай нов профил
 130. register_hepler_msg=Вече имате профил? Впишете се сега!
 131. social_register_hepler_msg=Вече имате профил? Свържете се сега!
 132. disable_register_prompt=За съжаление създаването на нови регистрации е изключено. Обърнете се към администратора на сайта.
 133. disable_register_mail=За съжаление потвърждението на регистрации е изключено.
 134. remember_me=Запомни ме
 135. forgot_password=Забравена парола
 136. forget_password=Забравена парола?
 137. sign_up_now=Нуждаете се от профил? Регистрирайте се сега.
 138. confirmation_mail_sent_prompt=Ново писмо за потвърждение е изпратено до <b>%s</b>. Моля проверете пощенската си кутия в рамките на следващите %d часа, за да завършите процеса на регистрация.
 139. active_your_account=Активиране на профил
 140. resent_limit_prompt=За съжаление Вие съвсем наскоро изпратихте писмо за активация. Моля изчакайте 3 минути, след което опитайте отново.
 141. has_unconfirmed_mail=Здравейте %s, имате непотвърден адрес на ел. поща (<b>%s</b>). Ако не сте получили писмо за потвърждение или имате нужда да се изпрати ново писмо, моля щракнете бутона по-долу.
 142. resend_mail=Щракнете тук, за да се изпрати ново писмо за потвърждение
 143. email_not_associate=Този адрес на ел. поща не е свързан с никой профил.
 144. send_reset_mail=Щракнете тук, за да получите (отново) писмо за нулиране на паролата
 145. reset_password=Нулиране на паролата
 146. invalid_code=За съжаление Вашия код за потвърждение е изтекъл или е невалиден.
 147. reset_password_helper=Щракнете тук, за да нулирате паролата си
 148. password_too_short=Размерът на паролата не може да бъде по-малък от 6 знака.
 149. [mail]
 150. activate_account=Моля активирайте Вашия профил
 151. activate_email=Провери адрес на ел. поща
 152. reset_password=Нулиране на паролата
 153. register_success=Успешна регистрация и добре дошли
 154. register_notify=Добре дошли
 155. [modal]
 156. yes=Да
 157. no=Не
 158. modify=Промени
 159. [form]
 160. UserName=Потребителско име
 161. RepoName=Име на хранилището
 162. Email=Адрес на ел. поща
 163. Password=Парола
 164. Retype=Повторно паролата
 165. SSHTitle=Име на SSH ключ
 166. HttpsUrl=HTTPS URL адрес
 167. PayloadUrl=URL адрес на изпращане
 168. TeamName=Име на екипа
 169. AuthName=Име на удостоверението
 170. AdminEmail=Ел. поща на администратора
 171. require_error=` не може да бъде празен.`
 172. alpha_dash_error=` трябва да e валидна буква, число или тире(-_).`
 173. alpha_dash_dot_error=` трябва да e валидна буква, число, тире(-_) или точка.`
 174. size_error=` трябва да е с размер %s.`
 175. min_size_error=` трябва да съдържа поне %s знака.`
 176. max_size_error=` трябва да съдържа най-много %s знака.`
 177. email_error=` не е валиден адрес на ел. поща.`
 178. url_error=` не е валиден URL адрес.`
 179. include_error=` трябва да съдържа текст '%s'.`
 180. unknown_error=Неизвестна грешка:
 181. captcha_incorrect=Captcha не е потвърдена.
 182. password_not_match=Паролата и потвърждението ѝ не съвпадат.
 183. username_been_taken=Потребителското име вече се ползва.
 184. repo_name_been_taken=Името на хранилището вече се ползва.
 185. org_name_been_taken=Името на организацията вече се ползва.
 186. team_name_been_taken=Името на екипа вече се ползва.
 187. email_been_used=Този адрес на ел. поща вече се ползва.
 188. illegal_team_name=Името на екипа съдържа недопустими знаци.
 189. username_password_incorrect=Потребителското име или паролата не са верни.
 190. enterred_invalid_repo_name=Моля уверете се, че въведеното име на хранилище е вярно.
 191. enterred_invalid_owner_name=Моля уверете се, че въведеното име на притежател е вярно.
 192. enterred_invalid_password=Моля уверете се, че въведената парола е вярна.
 193. user_not_exist=Даденият потребител не съществува.
 194. last_org_owner=Премахване на последния потребител от екип притежатели не е позволено, тъй като винаги трябва да има поне един притежател в дадена организация.
 195. invalid_ssh_key=За съжаление, ние не сме в състояние да проверим Вашия SSH ключ: %s
 196. unable_verify_ssh_key=Gogs не може да провери Вашия SSH ключ, но предполагаме, че е валиден. Моля, проверете го.
 197. auth_failed=Неуспешно удостоверяване: %v
 198. still_own_repo=Вашият профил притежава поне едно хранилище. Първо трябва да ги изтриете или да ги прехвърлите на друг потребител.
 199. still_has_org=Вашият профил все още участва в поне една организация. Първо трябва да напуснете или изтриете Вашите участия в организациите.
 200. org_still_own_repo=Тази организация все още притежава хранилище. Първо трябва да го изтриете или да го прехвърлите на друга организация.
 201. still_own_user=Това удостоверяване се използва от поне един потребител. Моля премахнете потребителите към него и опитайте отново.
 202. target_branch_not_exist=Целевият клон не съществува.
 203. [user]
 204. change_avatar=Сменете Вашия аватар на gravatar.com
 205. change_custom_avatar=Сменете Вашия аватар в настройките
 206. join_on=Регистриран
 207. repositories=Хранилища
 208. activity=Публична дейност
 209. followers=Последователи
 210. starred=Харесано
 211. following=Следване
 212. form.name_reserved=Потребителското име '%s' е запазено.
 213. form.name_pattern_not_allowed=Потребителското име '%s' не е допустимо.
 214. [settings]
 215. profile=Профил
 216. password=Парола
 217. ssh_keys=SSH ключове
 218. social=Социални профили
 219. applications=Приложения
 220. orgs=Организации
 221. delete=Изтрий профил
 222. uid=UID
 223. public_profile=Публичен профил
 224. profile_desc=Вашият адрес на ел. поща е публичен и ще бъде използван за всички свързани с профила Ви уведомления и всички уеб базирани операции, направени чрез сайта.
 225. password_username_disabled=Нелокални потребители не могат да променят името си от тук.
 226. full_name=Пълно име
 227. website=Уебсайт
 228. location=Локация
 229. update_profile=Запази профила
 230. update_profile_success=Вашият профил е запазен успешно.
 231. change_username=Потребителското име е променено
 232. change_username_prompt=Този промяна ще засегне всички връзки сочещи към профила Ви.
 233. continue=Продължи
 234. cancel=Отказ
 235. enable_custom_avatar=Разреши потребителски аватар
 236. enable_custom_avatar_helper=Без зареждане от Gravatar
 237. choose_new_avatar=Избор на нов аватар
 238. update_avatar=Запази настройките на аватара
 239. uploaded_avatar_not_a_image=Каченият файл не е изображение.
 240. no_custom_avatar_available=Невъзможно използване на външен аватар, защото не е активирано.
 241. update_avatar_success=Настройките на аватара са запазени успешно.
 242. change_password=Промяна на собствената парола
 243. old_password=Текуща парола
 244. new_password=Нова парола
 245. retype_new_password=Повторно новата парола
 246. password_incorrect=Въведената парола не е вярна.
 247. change_password_success=Вашата парола е променена успешно. Вече може да влизате, използвайки тази нова парола.
 248. password_change_disabled=Нелокални потребители не могат да променят паролата си от тук.
 249. emails=Адреси на ел. поща
 250. manage_emails=Управление на адреси на ел. поща
 251. email_desc=Вашият основен адрес на ел. поща ще се използва за изпращане на уведомления и други операции.
 252. primary=Основен
 253. primary_email=Задай като основен
 254. delete_email=Изтрий
 255. email_deletion=Изтрий ел. поща
 256. email_deletion_desc=При изтриване на тази ел. поща ще се премахне свързаната информация от Вашия профил. Желаете ли да продължите?
 257. email_deletion_success=Ел. пощата беше изтрита успешно!
 258. add_new_email=Добавяне на нов адрес на ел. поща
 259. add_email=Добави ел. поща
 260. add_email_confirmation_sent=Ново писмо за потвърждение е изпратено до '%s'. Моля проверете пощенската си кутия в рамките на следващите %d часа, за да завършите процеса на регистрация.
 261. add_email_success=Ваш нов адрес на ел. поща е добавен успешно.
 262. manage_ssh_keys=Управление на SSH ключове
 263. add_key=Добави ключ
 264. ssh_desc=Това е списък на SSH ключове, свързани с Вашия акаунт. Тъй като тези ключове позволяват на всеки, който ги използва да получи достъп до хранилищата Ви, много е важно да се уверите, че ги разпознавате.
 265. ssh_helper=<strong>Не знаете как?</strong> Проверете упътването на GitHub за <a href="%s">създаване на собствени SSH ключове</a> или погледнете <a href="%s">Общи проблеми</a>, които може да възникнат при използване на SSH.
 266. add_new_key=Добавяне на SSH ключ
 267. ssh_key_been_used=Съдържанието на публичния ключ е използвано.
 268. ssh_key_name_used=Вече съществува публичен ключ с това име.
 269. key_name=Име на ключа
 270. key_content=Съдържание
 271. add_key_success=Новият SSH ключ '%s' е добавен успешно!
 272. delete_key=Изтрий
 273. ssh_key_deletion=Изтрий SSH ключ
 274. ssh_key_deletion_desc=При изтриване на този SSH ключ ще се премахнат свързаните права за достъп за Вашия профил. Желаете ли да продължите?
 275. ssh_key_deletion_success=SSH ключа беше изтрит успешно!
 276. add_on=Добавен на
 277. last_used=Последно използван на
 278. no_activity=Няма скорошна дейност
 279. key_state_desc=Този ключ е използван през последните 7 дни
 280. token_state_desc=Този API ключ е използван през последните 7 дни
 281. manage_social=Управление на свързани профили в социалните мрежи
 282. social_desc=Това е списък на свързани профили в социалните мрежи. Премахнете всички, които не разпознавате.
 283. unbind=Освобождаване
 284. unbind_success=Социалния профил е освободен.
 285. manage_access_token=Управление на индивидуални API ключове за достъп
 286. generate_new_token=Генериране на нов API ключ
 287. tokens_desc=Генерирани API ключове, които могат да се използват за достъп до API на Gogs.
 288. new_token_desc=Всеки API ключ ще има пълен достъп до Вашия профил.
 289. token_name=Име на API ключ
 290. generate_token=Генериране на API ключ
 291. generate_token_succees=Успешно е генериран API ключ за достъп. Уверете се, че сте го копирали, тъй като няма да можете да го видите отново!
 292. delete_token=Изтрий
 293. access_token_deletion=Изтрий индивидуален API ключ за достъп
 294. access_token_deletion_desc=При изтриване на този индивидуален API ключ за достъп ще се премахнат всички свързани права на приложението. Желаете ли да продължите?
 295. delete_token_success=Индивидуалният API ключ за достъп е изтрит успешно! Не забравяйте да преконфигурирате приложението също.
 296. delete_account=Изтриване на собствения профил
 297. delete_prompt=Тази операция ще изтрие Вашия профил завинаги и тя <strong>НЕ МОЖЕ</strong> да бъде отменена в последствие!
 298. confirm_delete_account=Потвърди изтриването
 299. delete_account_title=Изтриване на профил
 300. delete_account_desc=Този профил ще бъде окончателно изтрит. Желаете ли да продължите?
 301. [repo]
 302. owner=Притежател
 303. repo_name=Име на хранилището
 304. repo_name_helper=Добро име на хранилище е име, състоящо от кратки, запомнящи се и уникални ключови думи.
 305. visibility=Видимост
 306. visiblity_helper=Това хранилище е <span class="ui red text">Частно</span>
 307. visiblity_helper_forced=Административна настройка задължава всички нови хранилища да бъдат <span class="ui red text">Частни</span>
 308. visiblity_fork_helper=(Промяна на тази стойност ще се отрази на всички разклонения)
 309. clone_helper=Нуждаете се от помощ при клониране? Посетете <a target="_blank" href="%s">Помощ</a>!
 310. fork_repo=Разклони хранилището
 311. fork_from=Разклонение от
 312. fork_visiblity_helper=Не може да променяте видимостта на разклонено хранилище.
 313. repo_desc=Описание
 314. repo_lang=Програмен език
 315. repo_lang_helper=Изберете .gitignore файлове
 316. license=Лиценз
 317. license_helper=Изберете лицензионен файл
 318. readme=Readme
 319. readme_helper=Изберете шаблон на readme
 320. auto_init=Инициализиране на това хранилище с избраните файлове и шаблон
 321. create_repo=Създай хранилище
 322. default_branch=Клон по подразбиране
 323. mirror_interval=Интервал на отразяване (часове)
 324. mirror_address=Адрес на огледало
 325. mirror_address_desc=Моля включете потребител и парола в адреса ако са нужни.
 326. watchers=Наблюдаващи
 327. stargazers=Харесващи
 328. forks=Разклонения
 329. form.reach_limit_of_creation=Притежателят е достигнал настроения лимит от %d брой хранилища.
 330. form.name_reserved=Името на хранилището '%s' е запазено.
 331. form.name_pattern_not_allowed=Име на хранилището от вида '%s' не е позволено.
 332. need_auth=Изисква потребител и парола
 333. migrate_type=Тип мигриране
 334. migrate_type_helper=Това хранилище ще бъде <span class="text blue">огледало</span>
 335. migrate_repo=Мигрирай хранилище
 336. migrate.clone_address=Адрес за клониране
 337. migrate.clone_address_desc=Това може да е HTTP/HTTPS/GIT адрес или локален път на сървъра.
 338. migrate.permission_denied=Недостатъчни права за импорт на локални хранилища.
 339. migrate.invalid_local_path=Невалиден път - не съществува или не е директория.
 340. migrate.failed=Грешка при миграция: %v
 341. mirror_from=огледало от
 342. forked_from=разклонено от
 343. fork_from_self=Не можете да разклоните хранилище което си е Ваше!
 344. copy_link=Копирай
 345. copy_link_success=Копирано!
 346. copy_link_error=Натиснете ⌘-C или Ctrl-C за да копирате
 347. copied=Успешно копиране
 348. unwatch=Не наблюдавам
 349. watch=Наблюдаван
 350. unstar=Не харесвам
 351. star=Харесван
 352. fork=Разклонения
 353. no_desc=Няма описание
 354. quick_guide=Бърз справочник
 355. clone_this_repo=Клонирай хранилището
 356. create_new_repo_command=Създай ново хранилище чрез командния ред
 357. push_exist_repo=Предай съществуващо хранилище през командния ред
 358. repo_is_empty=Това хранилище е празно. Моля проверете по-късно пак!
 359. code=Код
 360. branch=Клон
 361. tree=ИН на ревизия
 362. filter_branch_and_tag=Филтър по маркер или клон
 363. branches=Клонове
 364. tags=Маркери
 365. issues=Задачи
 366. pulls=Заявки за сливане
 367. labels=Етикети
 368. milestones=Етапи
 369. commits=Ревизии
 370. releases=Версии
 371. file_raw=Директен файл
 372. file_history=История
 373. file_view_raw=Виж директен файл
 374. file_permalink=Постоянна връзка
 375. commits.commits=Ревизии
 376. commits.search=Търсене в ревизии
 377. commits.find=Намери
 378. commits.author=Автор
 379. commits.message=Съобщение
 380. commits.date=Дата
 381. commits.older=По-стари
 382. commits.newer=По-нови
 383. issues.new=Нова задача
 384. issues.new.labels=Етикети
 385. issues.new.no_label=Няма етикет
 386. issues.new.clear_labels=Изчисти етикети
 387. issues.new.milestone=Етап
 388. issues.new.no_milestone=Няма етап
 389. issues.new.clear_milestone=Изчисти етап
 390. issues.new.open_milestone=Отворени етапи
 391. issues.new.closed_milestone=Затворени етапи
 392. issues.new.assignee=Изпълнител
 393. issues.new.clear_assignee=Изчисти изпълнител
 394. issues.new.no_assignee=Няма изпълнител
 395. issues.create=Създай задача
 396. issues.new_label=Нов етикет
 397. issues.new_label_placeholder=Име на етикета...
 398. issues.create_label=Създай етикет
 399. issues.open_tab=%d отворени
 400. issues.close_tab=%d затворени
 401. issues.filter_label=Етикет
 402. issues.filter_label_no_select=Не е избран етикет
 403. issues.filter_milestone=Етап
 404. issues.filter_milestone_no_select=Липсва избран етап
 405. issues.filter_assignee=Изпълнител
 406. issues.filter_assginee_no_select=Няма избран изпълнител
 407. issues.filter_type=Тип
 408. issues.filter_type.all_issues=Всички задачи
 409. issues.filter_type.assigned_to_you=Възложени на Вас
 410. issues.filter_type.created_by_you=Създадени от Вас
 411. issues.filter_type.mentioning_you=Споменават лично
 412. issues.filter_sort=Подредба
 413. issues.filter_sort.latest=Най-нови
 414. issues.filter_sort.oldest=Най-стари
 415. issues.filter_sort.recentupdate=Последно променени
 416. issues.filter_sort.leastupdate=Отдавна променени
 417. issues.filter_sort.mostcomment=Най-много коментирани
 418. issues.filter_sort.leastcomment=Най-малко коментирани
 419. issues.opened_by=отворен %[1]s от <a href="%[2]s">%[3]s</a>
 420. issues.opened_by_fake=отворен %[1]s от %[2]s
 421. issues.previous=Предишна
 422. issues.next=Следваща
 423. issues.open_title=Отворени
 424. issues.closed_title=Затворени
 425. issues.num_comments=%d коментара
 426. issues.commented_at=`коментира <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 427. issues.no_content=Все още няма съдържание.
 428. issues.close_issue=Затвори
 429. issues.close_comment_issue=Kоментирай и затвори
 430. issues.reopen_issue=Отвори повторно
 431. issues.reopen_comment_issue=Kоментирай и oтвори отново
 432. issues.create_comment=Коментирай
 433. issues.closed_at=`затвори <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 434. issues.reopened_at=`повторно отвори <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 435. issues.commit_ref_at=`посочи тази задача от ревизия <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
 436. issues.poster=Участник
 437. issues.admin=Администратор
 438. issues.owner=Притежател
 439. issues.sign_up_for_free=Регистрирай се безплатно
 440. issues.sign_in_require_desc=за да се включите в този разговор. Вече имате профил? <a href="%s">Влезте, за да коментирате</a>
 441. issues.edit=Редакция
 442. issues.cancel=Отказ
 443. issues.save=Запис
 444. issues.label_title=Име на етикета
 445. issues.label_color=Цвят на етикет
 446. issues.label_count=%d етикети
 447. issues.label_open_issues=%d отворени задачи
 448. issues.label_edit=Редакция
 449. issues.label_delete=Изтрий
 450. issues.label_modify=Промяна на етикет
 451. issues.label_deletion=Изтрий етикет
 452. issues.label_deletion_desc=При изтриване на този етикет ще се премахне информацията за него във всички свързани задачи. Желаете ли да продължите?
 453. issues.label_deletion_success=Етикетът е изтрит успешно!
 454. pulls.new=Нова заявка за сливане
 455. pulls.compare_changes=Сравни промените
 456. pulls.compare_changes_desc=Сравнява двата клона и създава заявка за сливане за разликите помежду им.
 457. pulls.compare_base=родителска версия
 458. pulls.compare_compare=сравни
 459. pulls.filter_branch=Филтър по клон
 460. pulls.no_results=Няма резултати.
 461. pulls.nothing_to_compare=Няма нищо за сравняване, защото родителският клон и върхът са еднакви.
 462. pulls.has_pull_request=`Вече има заявка за сливане между тези две цели: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d">%[2]s#%[3]d</a>`
 463. pulls.create=Създай заявка за сливане
 464. pulls.title_desc=заяви обединяване на %[1]d ревизии от <code>%[2]s</code> във <code>%[3]s</code>
 465. pulls.merged_title_desc=обедини %[1]d ревизии от <code>%[2]s</code> във <code>%[3]s</code> %[4]s
 466. pulls.tab_conversation=Разговор
 467. pulls.tab_commits=Ревизии
 468. pulls.tab_files=Променени файлове
 469. pulls.reopen_to_merge=Моля повторно отворете тази заявка за сливане за да се извърши обединяване.
 470. pulls.merged=Обединени
 471. pulls.has_merged=Тази заявка за сливане е обединена успешно!
 472. pulls.data_broken=Данните от тази заявка за сливане са невалидни поради изтрита информация за някое разклонение.
 473. pulls.is_checking=Проверката за конфликт все още е в ход. Моля обновете страницата след малко.
 474. pulls.can_auto_merge_desc=Може да се извърши обединяване на тази заявка за сливане.
 475. pulls.cannot_auto_merge_desc=Не може да се извърши обединяване, защото съществуват конфликти между ревизиите.
 476. pulls.cannot_auto_merge_helper=Моля, използвайте инструменти на командния ред за да разрешите конфликтите.
 477. pulls.merge_pull_request=Обедини заявка за сливане
 478. pulls.open_unmerged_pull_exists=`Невъзможно повторно отваряне, защото вече съществува заявка за сливане (#%d) от същото хранилище със същата информация за обединяване, която чака да бъде извършена`
 479. milestones.new=Нов етап
 480. milestones.open_tab=%d отворени
 481. milestones.close_tab=%d затворени
 482. milestones.closed=Затворен %s
 483. milestones.no_due_date=Няма краен срок
 484. milestones.open=Отвори
 485. milestones.close=Затвори
 486. milestones.new_subheader=Създайте етапи за да организирате задачите.
 487. milestones.create=Създай етап
 488. milestones.title=Заглавие
 489. milestones.desc=Описание
 490. milestones.due_date=Краен срок (опционален)
 491. milestones.clear=Изчисти
 492. milestones.invalid_due_date_format=Невалиден формат на крайния срок, трябва да е 'гггг-мм-дд'.
 493. milestones.create_success=Етап '%s' е създаден успешно!
 494. milestones.edit=Редактирай етап
 495. milestones.edit_subheader=Въведете точни описания на етапите, за да не се объркват участниците.
 496. milestones.cancel=Отказ
 497. milestones.modify=Промяна на етап
 498. milestones.edit_success=Промените в етап '%s' са запазени успешно!
 499. milestones.deletion=Изтрий етап
 500. milestones.deletion_desc=При изтриване на етап ще се премахне информацията за него от всички свързани задачи. Желаете ли да продължите?
 501. milestones.deletion_success=Етапът е изтрит успешно!
 502. wiki=Уики
 503. wiki.welcome=Добре дошли в Уики!
 504. wiki.welcome_desc=Уики е място, където заедно можете да документирате проекта си, за да го направите по-добър.
 505. wiki.create_first_page=Създай първата страница
 506. wiki.page=Страница
 507. wiki.filter_page=Филтър страница
 508. wiki.new_page=Създай нова страница
 509. wiki.default_commit_message=Напишете описание на тази модификация (опционално).
 510. wiki.save_page=Запис на страница
 511. wiki.last_commit_info=%s редактира тази страница %s
 512. wiki.edit_page_button=Редакция
 513. wiki.new_page_button=Нова страница
 514. wiki.page_already_exists=Страница със същото име вече съществува.
 515. wiki.pages=Страници
 516. wiki.last_updated=Последна модификация на %s
 517. settings=Настройки
 518. settings.options=Опции
 519. settings.collaboration=Сътрудничество
 520. settings.hooks=Уеб-куки
 521. settings.githooks=Git куки
 522. settings.basic_settings=Основни настройки
 523. settings.site=Официален сайт
 524. settings.update_settings=Запази настройките
 525. settings.change_reponame_prompt=Тази промяна ще засегне връзките, които се отнасят до това хранилището.
 526. settings.advanced_settings=Разширени настройки
 527. settings.wiki_desc=Включва уики за да може потребителите да създават документи
 528. settings.use_external_wiki=Използвай външно уики
 529. settings.external_wiki_url=URL адрес на външно уики
 530. settings.external_wiki_url_desc=Посетителите ще бъдат пренасочени към този URL адрес от връзката за раздел уики.
 531. settings.issues_desc=Включва вградена система за проследяване на задачи
 532. settings.use_external_issue_tracker=Използвай външна система за проследяване на задачи
 533. settings.tracker_url_format=Формат на URL адрес на външна система за проследяване на задачи
 534. settings.tracker_url_format_desc=Можете да използвате текстови маркери <code>{user} {repo} {index}</code> за потребителско име, име на хранилище и индекс на задача съответно.
 535. settings.pulls_desc=Включва заявки за сливане за да може да се приемат външни доработки
 536. settings.danger_zone=Опасна зона
 537. settings.transfer=Прехвърли притежание
 538. settings.transfer_desc=Прехвърля това хранилище на друг потребител или към организация, в която имате права на администратор.
 539. settings.new_owner_has_same_repo=Новият притежател вече има хранилище със същото име. Изберете друго име.
 540. settings.delete=Изтрий това хранилище
 541. settings.delete_desc=След като изтриете хранилището, няма връщане назад. Моля, бъдете сигурни.
 542. settings.transfer_notices_1=- Вие ще загубите достъп, ако новият притежател е индивидуален потребител.
 543. settings.transfer_notices_2=- Вие ще запазите достъпа си, ако новият притежател е организация и ако вие сте един от притежателите ѝ.
 544. settings.transfer_form_title=Моля въведете следната информация за да потвърдите операцията:
 545. settings.delete_notices_1=- Тази операция <strong>НЕ МОЖЕ</strong> да бъде отменена в последствие.
 546. settings.delete_notices_2=- Тази операция ще изтрие всичко от това хранилище, включително Git данни, задачи, коментари и достъпа на сътрудници.
 547. settings.delete_notices_fork_1=- Ако това хранилище е публично, всички негови разклонения ще останат независими след изтриването му.
 548. settings.delete_notices_fork_2=- Ако това хранилище е частно, всички негови разклонения ще бъдат премахнати по време на изтриването.
 549. settings.delete_notices_fork_3=- Ако желаете да запазите всички разклонения след изтриването му, първо направете хранилището публично.
 550. settings.deletion_success=Хранилището е изтрито успешно!
 551. settings.update_settings_success=Настройките на хранилището са запазени успешно.
 552. settings.transfer_owner=Нов притежател
 553. settings.make_transfer=Прехвърли
 554. settings.transfer_succeed=Притежанието на хранилището е прехвърлено успешно.
 555. settings.confirm_delete=Потвърди изтриването
 556. settings.add_collaborator=Добави нов сътрудник
 557. settings.add_collaborator_success=Добавен е нов сътрудник.
 558. settings.remove_collaborator_success=Сътрудникът е премахнат.
 559. settings.search_user_placeholder=Име на потребител...
 560. settings.user_is_org_member=Потребителят вече участва в организацията и не може да бъде добавен като сътрудник.
 561. settings.add_webhook=Добави уеб-кука
 562. settings.hooks_desc=Уеб-куките много приличат на обикновен HTTP POST тригер. Когато нещо се случи в Gogs, ние ще изпратим уведомление до сървъра, който посочите. Научете повече в <a target="_blank" href="%s">Ръководство за уеб-куки</a>.
 563. settings.webhook_deletion=Изтрий уеб-кука
 564. settings.webhook_deletion_desc=При изтриване на тази уеб-кука ще се премахне информацията за нея и цялата хронология на нейното изпращане. Желаете ли да продължите?
 565. settings.webhook_deletion_success=Уеб-куката е изтрита успешно!
 566. settings.webhook.test_delivery=Тестово изпращане
 567. settings.webhook.test_delivery_desc=Симулира тестово изпращане за тест на настройките на уеб-куката
 568. settings.webhook.test_delivery_success=Тестовата уеб-кука е добавена в опашката за изпращане. Може да отнеме няколко секунди преди да се появи в историята с доставени.
 569. settings.webhook.request=Заявка
 570. settings.webhook.response=Отговор
 571. settings.webhook.headers=Заглавки
 572. settings.webhook.payload=Съдържание
 573. settings.webhook.body=Тяло
 574. settings.githooks_desc=Git куките се изпълняват от Git. Вие може да промените файловете с поддържаните куки в списъка по-долу, за да изпълните външни операции.
 575. settings.githook_edit_desc=Ако куката е неактивна, ще бъде представено примерно съдържание. Ако оставите съдържанието празно, то тази кука ще бъде изключена.
 576. settings.githook_name=Име на куката
 577. settings.githook_content=Съдържание на куката
 578. settings.update_githook=Запази куката
 579. settings.add_webhook_desc=Gogs ще изпрати <code>POST</code> заявка към указания URL адрес заедно с информация за събитието, което е настъпило. Също можете да укажете в какъв формат желаете да получите данните при задействане на куката (JSON, x-www-form-urlencoded, XML) и др. Допълнително описание можете да намерите в нашето <a target="_blank" href="%s">Ръководство за уеб-куки</a>.
 580. settings.payload_url=URL адрес на изпращане
 581. settings.content_type=Тип на съдържанието
 582. settings.secret=Тайна
 583. settings.slack_username=Потребителско име
 584. settings.slack_icon_url=URL адрес на икона
 585. settings.slack_color=Цвят
 586. settings.event_desc=При какви събития да се задейства тази уеб-кука?
 587. settings.event_push_only=Само при събитие от тип <code>предаване</code>.
 588. settings.event_send_everything=При <strong>всички</strong> събития.
 589. settings.event_choose=Нека избера от какво имам нужда.
 590. settings.event_create=Създаване
 591. settings.event_create_desc=Създаване на клон или маркер
 592. settings.event_push=Предаване
 593. settings.event_push_desc=Git предаване към хранилището
 594. settings.active=Активна
 595. settings.active_helper=Подробности относно събитието, което е задействало куката, също ще бъдат изпратени.
 596. settings.add_hook_success=Новата уеб-кука е добавена успешно.
 597. settings.update_webhook=Запази уеб-куката
 598. settings.update_hook_success=Уеб-куката е запазена успешно.
 599. settings.delete_webhook=Изтрий уеб-куката
 600. settings.recent_deliveries=Последни изпращания
 601. settings.hook_type=Тип на куката
 602. settings.add_slack_hook_desc=Добавяне на интеграция със <a href="%s">Slack</a> във Вашето хранилище.
 603. settings.slack_token=API ключ
 604. settings.slack_domain=Домейн
 605. settings.slack_channel=Канал
 606. settings.deploy_keys=Ключове за внедряване
 607. settings.add_deploy_key=Добави ключ за внедряване
 608. settings.deploy_key_desc=Този ключ за внедряване има права само за четене. Това не е същото като SSH ключове на персонален потребител.
 609. settings.no_deploy_keys=Все още няма настроен никакъв ключ за внедряване.
 610. settings.title=Заглавие
 611. settings.deploy_key_content=Съдържание
 612. settings.key_been_used=Съдържанието на ключа за внедряване е използвано.
 613. settings.key_name_used=Ключ за внедряване с такова име вече съществува.
 614. settings.add_key_success=Новият ключ за внедряване '%s' е добавен успешно!
 615. settings.deploy_key_deletion=Изтрий ключ за внедряване
 616. settings.deploy_key_deletion_desc=При изтриването на този ключ за внедряване ще се премахнат свързаните права за достъп до това хранилище. Желаете ли да продължите?
 617. settings.deploy_key_deletion_success=Ключът за внедряване е изтрит успешно!
 618. diff.browse_source=Преглед на файлове
 619. diff.parent=родител
 620. diff.commit=ревизия
 621. diff.data_not_available=Няма данни за разлики.
 622. diff.show_diff_stats=Покажи статистика за разликите
 623. diff.stats_desc=променени са <strong>%d файла</strong>, в които са <strong>добавени %d</strong> реда и са <strong>изтрити %d</strong> реда
 624. diff.bin=BIN
 625. diff.view_file=Целия файл
 626. release.releases=Версии
 627. release.new_release=Нова версия
 628. release.draft=Чернови
 629. release.prerelease=Предварителни
 630. release.stable=Стабилни
 631. release.edit=редактиране
 632. release.ahead=<strong>%d</strong> ревизии на %s след тази версия
 633. release.source_code=Изходен код
 634. release.new_subheader=Публикувайте версия на всяка нова итерация.
 635. release.edit_subheader=Подробният журнал на промените ще помогне на потребителите да разберат какви подобрения са направени.
 636. release.tag_name=Име на маркера
 637. release.target=Цел
 638. release.tag_helper=Изберете съществуващ маркер или създайте нов маркер по време на публикуване.
 639. release.title=Заглавие
 640. release.content=Съдържание
 641. release.write=Редактор
 642. release.preview=Преглед
 643. release.loading=Зареждане...
 644. release.prerelease_desc=Това е предварителна версия
 645. release.prerelease_helper=Ние ще отбележим, че тази версия не е готова за продукционна употреба.
 646. release.cancel=Отказ
 647. release.publish=Публикувай версия
 648. release.save_draft=Запис на чернова
 649. release.edit_release=Редактирай версия
 650. release.delete_release=Изтриване на тази версия
 651. release.deletion=Изтрий версията
 652. release.deletion_desc=При изтриване на тази версия ще се премахне и съответния Git маркер. Желаете ли да продължите?
 653. release.deletion_success=Версията беше изтрита успешно!
 654. release.tag_name_already_exist=Версия с това име на маркер вече съществува.
 655. release.downloads=Изтегляния
 656. [org]
 657. org_name_holder=Име на организацията
 658. org_full_name_holder=Пълно име на организацията
 659. org_name_helper=Доброто име на организация обикновено е кратко и запомнящо се.
 660. create_org=Създай организация
 661. repo_updated=Последна модификация
 662. people=Участници
 663. invite_someone=Поканете някого
 664. teams=Екипи
 665. lower_members=участници
 666. lower_repositories=хранилища
 667. create_new_team=Създай нов екип
 668. org_desc=Описание
 669. team_name=Име на екипа
 670. team_desc=Описание
 671. team_name_helper=Ще използвате това име при споменаване на този екип в разговори.
 672. team_desc_helper=Каква е целта на този екип?
 673. team_permission_desc=Какво ниво на достъп трябва да има този екип?
 674. form.name_reserved=Името на организацията '%s' е запазено.
 675. form.name_pattern_not_allowed=Име на организацията от вида '%s' не е разрешено.
 676. settings=Настройки
 677. settings.options=Опции
 678. settings.full_name=Пълно име
 679. settings.website=Уебсайт
 680. settings.location=Локация
 681. settings.update_settings=Запази настройките
 682. settings.update_setting_success=Настройките на организацията са запазени успешно.
 683. settings.change_orgname_prompt=Този промяна ще засегне всички връзки сочещи към организацията.
 684. settings.update_avatar_success=Настройките на аватара на организацията са запазени успешно.
 685. settings.delete=Изтрий организацията
 686. settings.delete_account=Изтриване на тази организация
 687. settings.delete_prompt=Организацията ще бъде изтрита и операцията <strong>НЕ МОЖЕ</strong> да бъде отменена в последствие!
 688. settings.confirm_delete_account=Потвърди изтриването
 689. settings.delete_org_title=Изтрий организацията
 690. settings.delete_org_desc=Тази организация ще бъде окончателно изтрита. Желаете ли да продължите?
 691. settings.hooks_desc=Добави уеб-куки, които ще бъдат използвани от <strong>всички хранилища</strong> в тази организация.
 692. members.membership_visibility=Видимост:
 693. members.public=Публични
 694. members.public_helper=направи частен
 695. members.private=Частни
 696. members.private_helper=направи публичен
 697. members.member_role=Роля:
 698. members.owner=Притежател
 699. members.member=Участник
 700. members.remove=Премахни
 701. members.leave=Напусни
 702. members.invite_desc=Добави нов участник в %s:
 703. members.invite_now=Покани
 704. teams.join=Присъедини се
 705. teams.leave=Напусни
 706. teams.read_access=Достъп за четене
 707. teams.read_access_helper=Този екип ще може да вижда и клонира своите хранилища.
 708. teams.write_access=Достъп за запис
 709. teams.write_access_helper=Този екип ще може да чете своите хранилища и ще може да предава към тях.
 710. teams.admin_access=Администраторски достъп
 711. teams.admin_access_helper=Този екип ще може да добавя код, данни и нови сътрудници в своите хранилища.
 712. teams.no_desc=Този екип няма описание
 713. teams.settings=Настройки
 714. teams.owners_permission_desc=Притежателите имат пълен достъп до <strong>всички хранилища</strong> и имат <strong>права на администратори</strong> на организацията.
 715. teams.members=Участници в екипа
 716. teams.update_settings=Запази настройките
 717. teams.delete_team=Изтриване на този екип
 718. teams.add_team_member=Добави участник в екипа
 719. teams.delete_team_title=Изтрий екипа
 720. teams.delete_team_desc=Тъй като този екип ще бъдат изтрит, участниците му може да загубят достъп до някои хранилища. Желаете ли да продължите?
 721. teams.delete_team_success=Този екип е бил изтрит успешно.
 722. teams.read_permission_desc=Този екип предоставя достъп за <strong>четене</strong>: участниците могат да разглеждат и клонират хранилищата на този екип.
 723. teams.write_permission_desc=Този екип предоставя достъп за <strong>писане</strong>: участниците могат да четат от и да предават към хранилищата на този екип.
 724. teams.admin_permission_desc=Този екип предоставя <strong>администраторски</strong> достъп: участниците могат да четат от, да предават към и да добавя нови сътрудници към хранилищата на този екип.
 725. teams.repositories=Хранилища на екипа
 726. teams.search_repo_placeholder=Име на хранилище...
 727. teams.add_team_repository=Добави хранилище на екипа
 728. teams.remove_repo=Премахни
 729. teams.add_nonexistent_repo=Хранилището, което се опитвате да добавите не съществува. Моля първо го създайте!
 730. [admin]
 731. dashboard=Табло
 732. users=Потребители
 733. organizations=Организации
 734. repositories=Хранилища
 735. authentication=Удостоверявания
 736. config=Конфигурация
 737. notices=Системни известия
 738. monitor=Наблюдение
 739. first_page=Първа
 740. last_page=Последна
 741. total=Общо: %d
 742. dashboard.statistic=Статистика
 743. dashboard.operations=Операции
 744. dashboard.system_status=Наблюдение на системния статус
 745. dashboard.statistic_info=Gogs базата данни има <b>%d</b> потребители, <b>%d</b> организации, <b>%d</b> публични ключове, <b>%d</b> хранилища, <b>%d</b> наблюдавания, <b>%d</b> харесвания, <b>%d</b> действия, <b>%d</b> достъпи, <b>%d</b> задачи, <b>%d</b> коментари, <b>%d</b> социални регистрации, <b>%d</b> последователи, <b>%d</b> огледала, <b>%d</b> версии, <b>%d</b> начини на удостоверяване, <b>%d</b> уеб-куки, <b>%d</b> етапи, <b>%d</b> етикети, <b>%d</b> задачи на куки, <b>%d</b> екипи, <b>%d</b> задачи при актуализация, <b>%d</b> прикачени файлове.
 746. dashboard.operation_name=Име на операцията
 747. dashboard.operation_switch=Превключи
 748. dashboard.operation_run=Изпълни
 749. dashboard.clean_unbind_oauth=Почисти несвързани OAuthes
 750. dashboard.clean_unbind_oauth_success=Всички несвързани OAuthes са изтрити успешно.
 751. dashboard.delete_inactivate_accounts=Изтрий всички неактивни профили
 752. dashboard.delete_inactivate_accounts_success=Всички неактивни профили са изтрити успешно.
 753. dashboard.delete_repo_archives=Изтрий всички архиви на хранилища
 754. dashboard.delete_repo_archives_success=Всички архиви на хранилищата са изтрити успешно.
 755. dashboard.delete_missing_repos=Изтрий всички записи за хранилища, за които липсват Git файлове
 756. dashboard.delete_missing_repos_success=Всички записи за хранилища, за които липсват съответни Git файлове са изтрити успешно.
 757. dashboard.git_gc_repos=Почисти изтрити данни в хранилищата
 758. dashboard.git_gc_repos_success=Всички хранилища са почистени от изтрити данни успешно.
 759. dashboard.resync_all_sshkeys=Презапис на ".ssh/authorized_keys" файл (внимание: не-Gogs ключове ще бъдат загубени)
 760. dashboard.resync_all_sshkeys_success=Всички публични ключове са презаписани успешно.
 761. dashboard.resync_all_update_hooks=Презапис на всички куки, закачени на актуализация на хранилищата (необходимо, когато се ползва собствен път за конфигурацията)
 762. dashboard.resync_all_update_hooks_success=Всички куки, закачени на актуализация на хранилищата, са презаписани успешно.
 763. dashboard.server_uptime=Операционно време
 764. dashboard.current_goroutine=Текущи Goroutines
 765. dashboard.current_memory_usage=Текущо използвана памет
 766. dashboard.total_memory_allocated=Общо заделена памет
 767. dashboard.memory_obtained=Получена памет
 768. dashboard.pointer_lookup_times=Брой обхождания на указатели
 769. dashboard.memory_allocate_times=Брой заделяния на памет
 770. dashboard.memory_free_times=Брой освобождавания на памет
 771. dashboard.current_heap_usage=Текущо използвана осн. памет
 772. dashboard.heap_memory_obtained=Получена осн. памет
 773. dashboard.heap_memory_idle=Празна осн. памет
 774. dashboard.heap_memory_in_use=Използвана осн. памет
 775. dashboard.heap_memory_released=Освободена осн. памет
 776. dashboard.heap_objects=Обекти в осн. памет
 777. dashboard.bootstrap_stack_usage=Използван стек за bootstrap
 778. dashboard.stack_memory_obtained=Заделена памет в стека
 779. dashboard.mspan_structures_usage=Използвани MSpan обекти
 780. dashboard.mspan_structures_obtained=Получени MSpan обекти
 781. dashboard.mcache_structures_usage=Използвани MCache обекти
 782. dashboard.mcache_structures_obtained=Получени MCache обекти
 783. dashboard.profiling_bucket_hash_table_obtained=Получени Profiling Bucket Hash Table
 784. dashboard.gc_metadata_obtained=Получени GC метаданни
 785. dashboard.other_system_allocation_obtained=Получена друга системна памет
 786. dashboard.next_gc_recycle=Следващо рециклиране на GC
 787. dashboard.last_gc_time=Време от последен GC
 788. dashboard.total_gc_time=Общо време за GC
 789. dashboard.total_gc_pause=Общо пауза за GC
 790. dashboard.last_gc_pause=Последна пауза за GC
 791. dashboard.gc_times=Брой GC
 792. users.user_manage_panel=Управление на потребителя
 793. users.new_account=Създай нов профил
 794. users.name=Име
 795. users.activated=Активиран
 796. users.admin=Администратор
 797. users.repos=Хранилища
 798. users.created=Създаване
 799. users.send_register_notify=Прати уведомление на потребителя при регистрация
 800. users.new_success=Новият профил '%s' е добавен успешно.
 801. users.edit=Редакция
 802. users.auth_source=Начин на удостоверяване
 803. users.local=Локално
 804. users.auth_login_name=Потребителско име за вход
 805. users.password_helper=Оставете празна ако не се променя.
 806. users.update_profile_success=Профилът е запазен успешно.
 807. users.edit_account=Редактирай профил
 808. users.max_repo_creation=Макс. брой хранилища
 809. users.max_repo_creation_desc=(Задайте -1 за да се използва глобалния лимит)
 810. users.is_activated=Този профил е активиран
 811. users.is_admin=Този профил има административни права
 812. users.allow_git_hook=Този профил има разрешение да създава Git куки
 813. users.allow_import_local=Този профил има права за импорт на локални хранилища
 814. users.update_profile=Запази профила
 815. users.delete_account=Изтрий този профил
 816. users.still_own_repo=Този профил притежава поне едно хранилище. Първо трябва да изтриете хранилището или да го прехвърлите на друг потребител.
 817. users.still_has_org=Този профил участва в поне една организация. Първо трябва да напуснете или изтриете тези организации.
 818. users.deletion_success=Профилът е изтрит успешно!
 819. orgs.org_manage_panel=Управление на организацията
 820. orgs.name=Име
 821. orgs.teams=Екипи
 822. orgs.members=Участници
 823. repos.repo_manage_panel=Управление на хранилището
 824. repos.owner=Притежател
 825. repos.name=Име
 826. repos.private=Частно
 827. repos.watches=Наблюдавания
 828. repos.stars=Харесвания
 829. repos.issues=Задачи
 830. auths.auth_manage_panel=Управление на удостоверявания
 831. auths.new=Добави нов начин на удостоверяване
 832. auths.name=Име
 833. auths.type=Тип
 834. auths.enabled=Активно
 835. auths.updated=Последна модификация
 836. auths.auth_type=Тип на удостоверяване
 837. auths.auth_name=Име на удостоверяване
 838. auths.domain=Домейн
 839. auths.host=Сървър
 840. auths.port=Порт
 841. auths.bind_dn=Име (DN) за свръзка
 842. auths.bind_password=Парола за свръзка
 843. auths.bind_password_helper=Внимание: Тази парола се запазва некриптирана. Моля използвайте потребител, който няма административен достъп.
 844. auths.user_base=Базов OU за търсене
 845. auths.user_dn=Име (DN) на потребител
 846. auths.attribute_username=Атрибут за име
 847. auths.attribute_username_placeholder=Оставете празно за да използва потребителското име от форма за вписване.
 848. auths.attribute_name=Атрибут за име
 849. auths.attribute_surname=Атрибут за фамилия
 850. auths.attribute_mail=Атрибут за ел. поща
 851. auths.filter=Филтър за потребител
 852. auths.admin_filter=Филтър за администратор
 853. auths.ms_ad_sa=Ms Ad SA
 854. auths.smtp_auth=SMTP удостоверяване
 855. auths.smtphost=SMTP сървър
 856. auths.smtpport=SMTP порт
 857. auths.allowed_domains=Разрешени домейни
 858. auths.allowed_domains_helper=Оставете празно за да не се ограничават домейните. За множество домейни използвайте запетая за разделител.
 859. auths.enable_tls=Включи TLS криптиране
 860. auths.skip_tls_verify=Пропусни проверка на TLS сертификат
 861. auths.pam_service_name=Име на PAM услуга
 862. auths.enable_auto_register=Включи автоматична регистрация
 863. auths.tips=Съвети
 864. auths.edit=Редактирай настройки за удостоверяване
 865. auths.activated=Това удостоверяване е активно
 866. auths.new_success=Новото удостоверяване '%s' е добавено успешно.
 867. auths.update_success=Настройките за удостоверяване са запазени успешно.
 868. auths.update=Запази настройки за удостоверяване
 869. auths.delete=Изтриване на това удостоверяване
 870. auths.delete_auth_title=Изтрий удостоверяването
 871. auths.delete_auth_desc=Това удостоверяване ще бъде изтрито. Желаете ли да продължите?
 872. auths.deletion_success=Удостоверяването е изтрито успешно!
 873. config.server_config=Сървърни настройки
 874. config.app_name=Име на приложението
 875. config.app_ver=Версия на приложението
 876. config.app_url=URL адрес на приложението
 877. config.domain=Домейн
 878. config.offline_mode=Офлайн режим
 879. config.disable_router_log=Изключи журнал на маршрутизатора
 880. config.run_user=Потребителски контекст
 881. config.run_mode=Режим на изпълнение
 882. config.repo_root_path=Основен път към хранилища
 883. config.static_file_root_path=Път към статични файлове
 884. config.log_file_root_path=Път към журнал
 885. config.script_type=Тип на скрипта
 886. config.reverse_auth_user=Потребителско име при обратно удостоверяване
 887. config.db_config=Настройки на базата данни
 888. config.db_type=Тип
 889. config.db_host=Сървър
 890. config.db_name=Име
 891. config.db_user=Потребител
 892. config.db_ssl_mode=SSL режим
 893. config.db_ssl_mode_helper=(само за postgres)
 894. config.db_path=Път
 895. config.db_path_helper=(за "sqlite3" и "tidb")
 896. config.service_config=Настройка на услугата
 897. config.register_email_confirm=Изисквай потвърждение на адреси на ел. поща
 898. config.disable_register=Изключи нови регистрации
 899. config.show_registration_button=Покажи бутон за регистрация
 900. config.require_sign_in_view=Изисквай вписване за преглед
 901. config.enable_cache_avatar=Включи кеширане на аватари
 902. config.mail_notify=Уведомяване по ел. поща
 903. config.disable_key_size_check=Изключи проверка минимален размер на ключ
 904. config.enable_captcha=Включи Captcha
 905. config.active_code_lives=Кодове за активиране
 906. config.reset_password_code_lives=Кодове за изчистване на парола
 907. config.webhook_config=Конфигурация на уеб-куки
 908. config.queue_length=Дължина на опашка
 909. config.deliver_timeout=Време за отказ при изпращане
 910. config.skip_tls_verify=Пропусни проверка на TLS
 911. config.mailer_config=Конфигурация на мейлър
 912. config.mailer_enabled=Активен
 913. config.mailer_disable_helo=Изключи HELO
 914. config.mailer_name=Име
 915. config.mailer_host=Сървър
 916. config.mailer_user=Потребител
 917. config.oauth_config=OAuth конфигурация
 918. config.oauth_enabled=Активна
 919. config.cache_config=Конфигурация на кеша
 920. config.cache_adapter=Кеш адаптер
 921. config.cache_interval=Кеш интервал
 922. config.cache_conn=Кеш на връзката
 923. config.session_config=Конфигурация на сесии
 924. config.session_provider=Доставчик на сесии
 925. config.provider_config=Конфигурация на доставчик
 926. config.cookie_name=Име на бисквитката
 927. config.enable_set_cookie=Включи използване на бисквитки
 928. config.gc_interval_time=GC през интервал
 929. config.session_life_time=Период на валидност на сесиите
 930. config.https_only=HTTPS само
 931. config.cookie_life_time=Период на валидност на бисквитките
 932. config.picture_config=Конфигурация на изображения
 933. config.picture_service=Услуги за снимки
 934. config.disable_gravatar=Изключи Gravatar
 935. config.log_config=Конфигурация на журнал
 936. config.log_mode=Режим на журнал
 937. monitor.cron=Cron задачи
 938. monitor.name=Име
 939. monitor.schedule=График
 940. monitor.next=Следващ път
 941. monitor.previous=Предишен път
 942. monitor.execute_times=Брой изпълнения
 943. monitor.process=Изпълнявани процеси
 944. monitor.desc=Описание
 945. monitor.start=Начален час
 946. monitor.execute_time=Време за изпълнение
 947. notices.system_notice_list=Системни известия
 948. notices.view_detail_header=Преглед на детайли на съобщение
 949. notices.actions=Действия
 950. notices.select_all=Избери всички
 951. notices.deselect_all=Без избрани
 952. notices.inverse_selection=Обърни избора
 953. notices.delete_selected=Изтрий избраните
 954. notices.delete_all=Изтрий всички съобщения
 955. notices.type=Тип
 956. notices.type_1=Хранилище
 957. notices.desc=Описание
 958. notices.op=Oп.
 959. notices.delete_success=Системните съобщения са изтрити успешно.
 960. [action]
 961. create_repo=създаде хранилище <a href="%s"> %s</a>
 962. rename_repo=преименува хранилище от <code>%[1]s</code> на <a href="%[2]s">%[3]s</a>
 963. commit_repo=предаде към <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[3]s</a> в <a href="%[1]s">%[4]s</a>
 964. create_issue=`отвори задача <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s"</a>`
 965. create_pull_request=`създаде заявка за сливане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 966. comment_issue=`коментира задача <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s"</a>`
 967. merge_pull_request=`обедини заявка за сливане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
 968. transfer_repo=прехвърли хранилище <code>%s</code> към <a href="%s">%s</a>
 969. push_tag=предаде маркер <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> към <a href="%[1]s">[3]s</a>
 970. compare_commits=Сравнение между тези %d ревизии
 971. [tool]
 972. ago=преди
 973. from_now=след
 974. now=сега
 975. 1s=%s 1 секунда
 976. 1m=%s 1 минута
 977. 1h=%s 1 час
 978. 1d=%s 1 ден
 979. 1w=%s 1 седмица
 980. 1mon=%s 1 месец
 981. 1y=%s 1 година
 982. seconds=%[2]s %[1]d секунди
 983. minutes=%[2]s %[1]d минути
 984. hours=%[2]s %[1]d часа
 985. days=%[2]s %[1]d дни
 986. weeks=%[2]s %[1]d седмици
 987. months=%[2]s %[1]d месеца
 988. years=%[2]s %[1]d години
 989. raw_seconds=секунди
 990. raw_minutes=минути
 991. [dropzone]
 992. default_message=Тук пуснете файлове с влачене или просто щракнете за избор на файл за качване.
 993. invalid_input_type=Невъзможно качване на файловете от този тип.
 994. file_too_big=Размер на файла ({{filesize}} MB) надвишава максималния размер ({{maxFilesize}} MB).
 995. remove_file=Премахни файл