less.sh 166 B

123456
  1. #!/bin/sh
  2. echo "compiling LESS Files"
  3. lessc ../public/ng/less/gogs.less ../public/ng/css/gogs.css
  4. lessc ../public/ng/less/ui.less ../public/ng/css/ui.css
  5. echo "done"