formular.go 6.4 KB


 1. package asuModels
 2. //go:generate reform --gofmt=false
 3. import (
 4. "database/sql"
 5. "fmt"
 6. "github.com/revel/revel"
 7. "github.com/xaionaro-go/extime"
 8. "html/template"
 9. "strings"
 10. )
 11. //reform:formular
 12. type Formular struct {
 13. EmpGUID int `reform:"EmpGUID" view:"readonly"`
 14. StfCardId int `reform:"StfCardId" view:"readonly"`
 15. PersonnelNumber int `reform:"TabN" view:"readonly"`
 16. FormularType string `reform:"Tip_formular" view:"readonly"`
 17. StartDate *extime.Date `reform:"StartDate" view:"readonly"`
 18. EndDate *extime.Date `reform:"EndDate" view:"readonly"`
 19. AppointmentName string `reform:"Name" view:"readonly"`
 20. AppointmentShortName *string `reform:"Prof_BriefName" view:"readonly"`
 21. WorkStart *extime.Date `reform:"Start_work" view:"readonly"`
 22. Category string `reform:"Category" view:"readonly"`
 23. UnitName string `reform:"Name_podr" view:"readonly"`
 24. UnitShortName *string `reform:"Podr_BriefName" view:"readonly"`
 25. UnitCode string `reform:"Code" view:"readonly"`
 26. ChiefName *string `reform:"ChiefName" view:"readonly"`
 27. Rate *float64 `reform:"RateAmount" view:"readonly"`
 28. IsHead *bool `reform:"IsHead" view:"readonly"`
 29. UnitId int `reform:"OrgDiv" view:"readonly"`
 30. PersNumber *int `reform:"PersNumber" view:"readonly"`
 31. unit Unit `reform:"-"`
 32. unitReady bool `reform:"-"`
 33. person Person `reform:"-"`
 34. personReady bool `reform:"-"`
 35. isActive bool `reform:"-"`
 36. isActiveReady bool `reform:"-"`
 37. //FormularTypeCode int `reform:"Cod_Tip_formular"`
 38. //CategoryCode int `reform:"Cod_Catgory"`
 39. //WorkEnd *string `reform:"End_work"`
 40. //Profession int `reform:"Profession"`
 41. //Lastname string `reform:"SurName"`
 42. //Firstname string `reform:"FirstName"`
 43. //Patronymic string `reform:"MiddleName"`
 44. //OrgInn string `reform:"OrgInn"`
 45. //DivInn string `reform:"DivInn"`
 46. //Sex int `reform:"Sex"`
 47. //WorkState int `reform:"WorkState"`
 48. //ProfKvalLevel string `reform:"ProfKvalLevel"`
 49. //ProfKvalGroup int `reform:"ProfKvalGroup"`
 50. //EmpCardId string `reform:"EmpCardId"`
 51. //VacDays *int `reform:"VacDays"`
 52. //ExtraVacDays *int `reform:"ExtraVacDays"`
 53. }
 54. func (f *Formular) AfterFind() error {
 55. if f.UnitShortName != nil {
 56. *f.UnitShortName = strings.Trim(*f.UnitShortName, " ")
 57. }
 58. f.UnitName = strings.Trim(f.UnitName, " ")
 59. return nil
 60. }
 61. func (sql Formular) ActiveOnly() *FormularScope {
 62. return sql.Scope().ActiveOnly()
 63. }
 64. func (sql *FormularScope) ActiveOnly() *FormularScope {
 65. return sql.Where("(StartDate IS NULL OR StartDate < NOW()) AND (EndDate IS NULL OR EndDate+24*3600 > NOW())")
 66. }
 67. // TODO: Remove this "VIEW" from this model
 68. func (f Formular) View_readTag(fieldName string, parent interface{}, args []interface{}) template.HTML {
 69. unitName := f.UnitName
 70. if f.UnitShortName != nil {
 71. unitName = *f.UnitShortName + " (" + unitName + ")"
 72. }
 73. return template.HTML(fmt.Sprintf(`<a href="/asu/formulars/%v?fullscreen=true">%v — %v: [%v] %v — %v</a>`, f.StfCardId, f.StartDate, f.EndDate, f.UnitCode, f.AppointmentName, unitName))
 74. }
 75. func (f *Formular) PrepareUnit() *Formular {
 76. var err error
 77. f.unit, err = UnitSQL.First(Unit{Id: f.UnitId})
 78. if err != nil && err != sql.ErrNoRows {
 79. revel.ERROR.Printf("Got error: %v", err.Error())
 80. return f
 81. }
 82. f.unitReady = true
 83. return f
 84. }
 85. func (f Formular) IsUnitReady() bool {
 86. return f.unitReady
 87. }
 88. func (f Formular) GetUnit() Unit {
 89. if !f.unitReady {
 90. panic("formular is not ready for method GetUnit: it's required to call PrepareUnit method, first")
 91. }
 92. return f.unit
 93. }
 94. func (f *Formular) PreparePerson() *Formular {
 95. var err error
 96. f.person, err = PersonSQL.First(Person{EmpGUID: f.EmpGUID})
 97. if err != nil && err != sql.ErrNoRows {
 98. revel.ERROR.Printf("Got error: %v", err.Error())
 99. return f
 100. }
 101. f.personReady = true
 102. return f
 103. }
 104. func (f Formular) IsPersonReady() bool {
 105. return f.personReady
 106. }
 107. func (f Formular) GetPerson() Person {
 108. if !f.personReady {
 109. panic("formular is not ready for method GetPerson: it's required to call PreparePerson method, first")
 110. }
 111. return f.person
 112. }
 113. func (f *Formular) PrepareIsActive() *Formular {
 114. now := extime.Now()
 115. startIsGood := false
 116. endIsGood := false
 117. if f.StartDate != nil {
 118. startIsGood = f.StartDate.UnixNano() <= now.UnixNano()
 119. }
 120. if f.EndDate == nil {
 121. endIsGood = true
 122. } else {
 123. endIsGood = f.EndDate.UnixNano()+24*3600*1000*1000*1000 >= now.UnixNano()
 124. }
 125. f.isActive = startIsGood && endIsGood
 126. f.isActiveReady = true
 127. return f
 128. }
 129. func (f Formular) IsActive() bool {
 130. if !f.isActiveReady {
 131. panic("formular is not ready for method IsActive: it's required to call PrepareIsActive method, first")
 132. }
 133. return f.isActive
 134. }
 135. type Formulars []Formular
 136. func (formulars Formulars) PrepareIsActive() Formulars {
 137. for idx, _ := range formulars {
 138. formulars[idx].PrepareIsActive()
 139. }
 140. return formulars
 141. }
 142. func (formulars Formulars) ToMap() map[int]*Formular {
 143. formularMap := map[int]*Formular{}
 144. for idx, formular := range formulars {
 145. formularMap[formular.StfCardId] = &formulars[idx]
 146. }
 147. return formularMap
 148. }
 149. func (formulars Formulars) GetStfCardIds() (stfCardIds []int) {
 150. for _, formular := range formulars {
 151. stfCardIds = append(stfCardIds, formular.StfCardId)
 152. }
 153. return
 154. }
 155. func (formulars Formulars) GetEmpGUIDs() (empGUIDs []int) {
 156. empGUIDMap := map[int]bool{}
 157. for _, formular := range formulars {
 158. empGUIDMap[formular.EmpGUID] = true
 159. }
 160. for empGUID := range empGUIDMap {
 161. empGUIDs = append(empGUIDs, empGUID)
 162. }
 163. return
 164. }
 165. func (formulars Formulars) PreparePeople() Formulars {
 166. ids := formulars.GetEmpGUIDs()
 167. if len(ids) == 0 {
 168. return formulars
 169. }
 170. people, err := PersonSQL.Select("EmpGUID IN (?)", ids)
 171. if err != nil && err != sql.ErrNoRows {
 172. panic(err)
 173. }
 174. personMap := People(people).ToMap()
 175. for idx, formular := range formulars {
 176. formulars[idx].person = *personMap[formular.EmpGUID]
 177. formulars[idx].personReady = true
 178. }
 179. return formulars
 180. }
 181. func (formulars Formulars) GetPeople() (people People) {
 182. for _, formular := range formulars {
 183. people = append(people, formular.GetPerson())
 184. }
 185. return
 186. }