formular.go 6.4 KB


 1. package asuModels
 2. //go:generate reform --gofmt=false
 3. import (
 4. "database/sql"
 5. "fmt"
 6. "github.com/xaionaro-go/extime"
 7. "html/template"
 8. "strings"
 9. )
 10. //reform:formular
 11. type Formular struct {
 12. EmpGUID int `reform:"EmpGUID" view:"readonly"`
 13. StfCardId int `reform:"StfCardId" view:"readonly"`
 14. PersonnelNumber int `reform:"TabN" view:"readonly"`
 15. FormularType string `reform:"Tip_formular" view:"readonly"`
 16. StartDate *extime.Date `reform:"StartDate" view:"readonly"`
 17. EndDate *extime.Date `reform:"EndDate" view:"readonly"`
 18. AppointmentName string `reform:"Name" view:"readonly"`
 19. AppointmentShortName *string `reform:"Prof_BriefName" view:"readonly"`
 20. WorkStart *extime.Date `reform:"Start_work" view:"readonly"`
 21. Category string `reform:"Category" view:"readonly"`
 22. UnitName string `reform:"Name_podr" view:"readonly"`
 23. UnitShortName *string `reform:"Podr_BriefName" view:"readonly"`
 24. UnitCode string `reform:"Code" view:"readonly"`
 25. ChiefName *string `reform:"ChiefName" view:"readonly"`
 26. Rate *float64 `reform:"RateAmount" view:"readonly"`
 27. IsHead *bool `reform:"IsHead" view:"readonly"`
 28. UnitId int `reform:"OrgDiv" view:"readonly"`
 29. PersNumber *int `reform:"PersNumber" view:"readonly"`
 30. unit Unit `reform:"-"`
 31. unitReady bool `reform:"-"`
 32. person Person `reform:"-"`
 33. personReady bool `reform:"-"`
 34. isActive bool `reform:"-"`
 35. isActiveReady bool `reform:"-"`
 36. //FormularTypeCode int `reform:"Cod_Tip_formular"`
 37. //CategoryCode int `reform:"Cod_Catgory"`
 38. //WorkEnd *string `reform:"End_work"`
 39. //Profession int `reform:"Profession"`
 40. //Lastname string `reform:"SurName"`
 41. //Firstname string `reform:"FirstName"`
 42. //Patronymic string `reform:"MiddleName"`
 43. //OrgInn string `reform:"OrgInn"`
 44. //DivInn string `reform:"DivInn"`
 45. //Sex int `reform:"Sex"`
 46. //WorkState int `reform:"WorkState"`
 47. //ProfKvalLevel string `reform:"ProfKvalLevel"`
 48. //ProfKvalGroup int `reform:"ProfKvalGroup"`
 49. //EmpCardId string `reform:"EmpCardId"`
 50. //VacDays *int `reform:"VacDays"`
 51. //ExtraVacDays *int `reform:"ExtraVacDays"`
 52. }
 53. func (f *Formular) AfterFind() error {
 54. if f.UnitShortName != nil {
 55. *f.UnitShortName = strings.Trim(*f.UnitShortName, " ")
 56. }
 57. f.UnitName = strings.Trim(f.UnitName, " ")
 58. return nil
 59. }
 60. func (sql Formular) ActiveOnly() *FormularScope {
 61. return sql.Scope().ActiveOnly()
 62. }
 63. func (sql *FormularScope) ActiveOnly() *FormularScope {
 64. return sql.Where("(StartDate IS NULL OR StartDate < NOW()) AND (EndDate IS NULL OR EndDate+24*3600 > NOW())")
 65. }
 66. // TODO: Remove this "VIEW" from this model
 67. func (f Formular) View_readTag(fieldName string, parent interface{}, args []interface{}) template.HTML {
 68. unitName := f.UnitName
 69. if f.UnitShortName != nil {
 70. unitName = *f.UnitShortName + " (" + unitName + ")"
 71. }
 72. return template.HTML(fmt.Sprintf(`<a href="/asu/formulars/%v?fullscreen=true">%v — %v: [%v] %v — %v</a>`, f.StfCardId, f.StartDate, f.EndDate, f.UnitCode, f.AppointmentName, unitName))
 73. }
 74. func (f *Formular) PrepareUnit() *Formular {
 75. var err error
 76. f.unit, err = UnitSQL.First(Unit{Id: f.UnitId})
 77. if err != nil && err != sql.ErrNoRows {
 78. //revel.ERROR.Printf("Got error: %v", err.Error())
 79. return f
 80. }
 81. f.unitReady = true
 82. return f
 83. }
 84. func (f Formular) IsUnitReady() bool {
 85. return f.unitReady
 86. }
 87. func (f Formular) GetUnit() Unit {
 88. if !f.unitReady {
 89. panic("formular is not ready for method GetUnit: it's required to call PrepareUnit method, first")
 90. }
 91. return f.unit
 92. }
 93. func (f *Formular) PreparePerson() *Formular {
 94. var err error
 95. f.person, err = PersonSQL.First(Person{EmpGUID: f.EmpGUID})
 96. if err != nil && err != sql.ErrNoRows {
 97. //revel.ERROR.Printf("Got error: %v", err.Error())
 98. return f
 99. }
 100. f.personReady = true
 101. return f
 102. }
 103. func (f Formular) IsPersonReady() bool {
 104. return f.personReady
 105. }
 106. func (f Formular) GetPerson() Person {
 107. if !f.personReady {
 108. panic("formular is not ready for method GetPerson: it's required to call PreparePerson method, first")
 109. }
 110. return f.person
 111. }
 112. func (f *Formular) PrepareIsActive() *Formular {
 113. now := extime.Now()
 114. startIsGood := false
 115. endIsGood := false
 116. if f.StartDate != nil {
 117. startIsGood = f.StartDate.UnixNano() <= now.UnixNano()
 118. }
 119. if f.EndDate == nil {
 120. endIsGood = true
 121. } else {
 122. endIsGood = f.EndDate.UnixNano()+24*3600*1000*1000*1000 >= now.UnixNano()
 123. }
 124. f.isActive = startIsGood && endIsGood
 125. f.isActiveReady = true
 126. return f
 127. }
 128. func (f Formular) IsActive() bool {
 129. if !f.isActiveReady {
 130. panic("formular is not ready for method IsActive: it's required to call PrepareIsActive method, first")
 131. }
 132. return f.isActive
 133. }
 134. type Formulars []Formular
 135. func (formulars Formulars) PrepareIsActive() Formulars {
 136. for idx, _ := range formulars {
 137. formulars[idx].PrepareIsActive()
 138. }
 139. return formulars
 140. }
 141. func (formulars Formulars) ToMap() map[int]*Formular {
 142. formularMap := map[int]*Formular{}
 143. for idx, formular := range formulars {
 144. formularMap[formular.StfCardId] = &formulars[idx]
 145. }
 146. return formularMap
 147. }
 148. func (formulars Formulars) GetStfCardIds() (stfCardIds []int) {
 149. for _, formular := range formulars {
 150. stfCardIds = append(stfCardIds, formular.StfCardId)
 151. }
 152. return
 153. }
 154. func (formulars Formulars) GetEmpGUIDs() (empGUIDs []int) {
 155. empGUIDMap := map[int]bool{}
 156. for _, formular := range formulars {
 157. empGUIDMap[formular.EmpGUID] = true
 158. }
 159. for empGUID := range empGUIDMap {
 160. empGUIDs = append(empGUIDs, empGUID)
 161. }
 162. return
 163. }
 164. func (formulars Formulars) PreparePeople() Formulars {
 165. ids := formulars.GetEmpGUIDs()
 166. if len(ids) == 0 {
 167. return formulars
 168. }
 169. people, err := PersonSQL.Select("EmpGUID IN (?)", ids)
 170. if err != nil && err != sql.ErrNoRows {
 171. panic(err)
 172. }
 173. personMap := People(people).ToMap()
 174. for idx, formular := range formulars {
 175. formulars[idx].person = *personMap[formular.EmpGUID]
 176. formulars[idx].personReady = true
 177. }
 178. return formulars
 179. }
 180. func (formulars Formulars) GetPeople() (people People) {
 181. for _, formular := range formulars {
 182. people = append(people, formular.GetPerson())
 183. }
 184. return
 185. }